Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Malenovice a Lhota
od 19.5. do 26.5.2024

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
19.5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 07:30
Malenovice
Za + Marii a Františka Slovenčíkovy a Boží ochranu pro živou rodinu
09:00
Malenovice
Za  f a r n o s t
10:30
Lhota
Za živou a + rodinu Gajdůškovu
Pondělí
20.5.
památka Panny Marie Matky Církve 18:00
Malenovice
Za papeže Františka a na jeho úmysly
Úterý
21.5.
sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 18:00
Karlovice
Mše sv. v Karlovicích
Středa
22.5.
sv. Rity z Cascie, řeholnice 18:00
Malenovice
Za živou a + rodinu Březíkovu a Slováčkovu
Čtvrtek
23.5.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18:00
Lhota
Za společenství živého růžence
Pátek
24.5.
připomínka den modliteb za církev v Číně 18:00
Malenovice
Za živé a + členy SDH Malenovice
Sobota
25.5.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie 17:00
Tečovice
Za + Vladimíra Brázdila a živou rodinu
Neděle
26.5.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 07:30
Malenovice
Za + rodiče Baránkovy, jejich děti, vnoučata a Boží požehnání pro živou rodinu
09:00
Malenovice
Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny
10:30
Lhota
Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a za jejich rodiny

Příležitost ke sv. smíření - ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

  • Předminulou neděli jsme na podporu pronásledovaných křesťanů vybrali v Malenovicích 10.700 Kč a na Lhotě 9.730 Kč – všem dárcům děkuji.
  • Karlovicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.
  • Ve čtvrtek bude na Lhotě 1. sv. smíření dětí od 17:00 hodin, poté prosím umožněte zpověď pro příp. rodinné příslušníky. Po mši sv. budou mít potom děti nácvik na neděli.
  • V sobotu bude v Malenovicích od 9 hodin nácvik dětí na 1. sv. přijímání a poté bude 1. sv. smíření těchto dětí.
  • Příští neděli oslavíme 1. sv. přijímání našich dětí – v Malenovicích v 9 hodin, na Lhotě v 10:30 hodin. Respektujte, prosím, pokyny pořadatelů a nesedejte na označená místa.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY