Chrámový sbor - Malenovice

Chrámový sbor - Malenovice

POZVÁNÍ DO CHRÁMOVÉHO SBORU

V neděli 10. listopadu 2019 začínáme s nácvikem vánočních koled od skupiny Javory. Srdečně zveme všechny, kdo by chtěli přispět svým zpěvem k oslavě vánočních svátků, do chrámového sboru v Malenovicích.

Stačí přijít příští neděli po mši svaté v 10 hodin na faru.

 

Kontakt: Iva Vítková tel. 723 951 884 nebo e-mail: [email protected]

Iva Vítková

723 951 884
[email protected]
vedoucí chámového sboru