kaple Panny Marie Dobré rady Karlovice

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Obec Karlovice se poprvé objevuje v písemných záznamech v roce 1368 jako ves "Penkaw". Patřila k panství Podhradí, později zaniklému a přesunutému do Pohořelic. Ves vznikla v období válek s Matyášem Korvínem v letech 1468 až 1478. Z roku 1500 se o ní zachovala písemná zmínka jako o pusté vsi. Vznik Karlovic je spojen s majitelem pohořelského panství Karlem Vincencem Salmem-Neuburkem. Na místě Pěnkovsého dvora, který mu patřil, založil 23. října 1768 ves, která se měla jmenovat podle něho, Karlovince. V závěru své listiny se hrabě zmiňuje, že uprostřed nové vesnice nechá postavit kamenný kříž a pořídí zvon. První podnět k postavení karlovické kaple vyšel od tří svobodných sester Gorgoňových, Anežky, Barbory a Františky, které po malých částkách spořily a peníze ukládaly u faráře Jana Říhy z Pohořelic. Za dvacet let se jim podařilo shromáždit rozhodující část peněz. Pozemek věnovali Josef Zelík a jeho manželka Terezie. Stavba kaple začala v červnu 1903. K jejímu zasvěcení Panně Marie Matce dobré rady došlo 17. července 1904. Hlavní obraz Panny Marie Matky dobré rady nechala namalovat jedna ze sester Gorgoňových. Nedaleko Karlovic se také nachází poutní místo Svatá voda u Malenovic. U tohoto pramene visel už od 19. století obraz Panny Marie. Místní obyvatelé byli přesvědčení, že modlitba a omytí vodou poskytuje "tělesné i duševní osvěžení". Voda z pramene údajně navrátila zrak slepému provazníkovi Josefu Buksovi ze Šelešovic. Z vděčnosti postavil v roce 1854 u pramene kapličku a na malý oltář umístil obrázek Panny Marie z poutního místa Provodov. Během let se vytvořila tradice poutí k tomuto místu, která nebyla nikdy přerušena. Konají se na první zářijovou neděli společně se mší svatou. Procesí vychází ze zpěvu písní ze sousední Lhoty.

Místo uskutečnění

N 49°10.60404', E 17°35.04498'

Sdílejte info