Schola - Malenovice

Schola - Malenovice

Svá vystoupení střídáme podle níže uvedeného rozpisu služeb:

SCHOLA - ROZPIS SLUŽEB A PÍSNIČEK

Jsme skupinka zpěváků a zpěváčků, kteří touží svým zpěvem rytmických duchovních písní obohatit slavení mše svaté a přibližovat sebe i druhé k Bohu. Doprovodnými nástroji jsou kytara, klávesy, zobcová flétna někdy i housle. Rádi zpíváme písničky ze zpěvníků: Koinonie, Hosany (modré, zelené, oranžové) i písničky od zlínské rodačky Hanky Svobodové. Také čerpáme z repertoáru jiných křesťanských skupin, který prezentují na internetu. Při mších svatých určených pro děti vybíráme dětské písničky i ze zpěvníčku: Zpíváme si písničku.

Zkoušky probíhají na faře vždy hodinu před mší svatou, tzn. v neděli 8,00 hodin.

Zveme vás všechny - malé i velké – mezi nás! Už se na tebe těšíme. Stačí přijít na zkoušku nebo můžete volat a psát na uvedené kontakty:

Iva Vítková

723 951 884
[email protected]
vedoucí chámového sboru

Petr Kužela

776 490 728
[email protected]


Možná jste si všimli, že nás díky Bohu, zpěváků a zpěváčků přibylo, a tak mohly vzniknout 3 skupinky:

  1. Scholička – pro děti a maminky (vede Iva Vítková)
  2. Mádežnická schola – pro starší děti a mládež (vede Petr Kužela)
  3. Schola společná – pro všechny (vede Iva Vítková)