FARNOST MALENOVICE A LHOTA

AKTUALITY Z NAŠICH FARNOSTÍ      

AKTUÁLNÍ SITUACE PRO NAŠE FARNOSTI OD 1.3.2021

V reakci na nařízení vlády platí následující režim:

PASTÝŘSKÝ LIST ARCIBISKUPA JANA - ZPŘÍSNĚNÍ OPATŘENÍ
K přečt

MATERIÁLY PRO PROŽITÍ VELIKONOC
- PRO VŠECHNYPrůvodce Velikonocemi
- PRO DĚTIOmalovánky pro Svatý týden podle mozaiek Marko Rupnika SJ a dalších umělců

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE ARCIBISKUPA KE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Vřele doporučujeme k přečtení pastýřský list otce arcibiskupa Jana čtený v neděli 4.4.2021 o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.

VÝZVA BISKUPŮ KE SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Všem farníkům doporučujeme reagovat na výzvu našich biskupů k přihlášení se ke své církvi během letošního sčítání lidu. Vyjádření si můžete přečíst zde.

OPRAVY SOCH PŘED LHOTSKÝM KOSTELEM - PODĚKOVÁNÍ
"V měsících listopadu a prosinci 2020 jsme nechali firmou Kámen Tlumačov opravit kamenné sochy Sv. Kříže a sv. Jana Nepomuckého před kostelem na Lhotě. Firma si sochy odvezla do své dílny, kde je zbavila pozdějších nátěrů, které uspíšily degradaci materiálu, očistila a ošetřila, aby je následně zase vrátila na své místo. Celá tato akce nás stála 103.213 Kč - částkou 40.000 Kč přispěla Obec Lhota, za což jí patří velký dík, zbylá část byla zaplacena z farních peněz." P. Miroslav Strnad, fotografie naleznete zde

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS ONLINE - MOŽNOST PŘISPĚT DO 30.4.2021 - VÍCE  ZDE 

DÁRCOVSKÝ PROGRAM NAVZDORY
Nadační fond Credo nabízí pomoc formou příspěvků rodinám s dětmi se zdravotním postižením, matkám samoživitelkám a rodičům s dětmi v nouzi. Bližší informace ZDE.

CHARITA ZLÍN - NABÍZENÉ SLUŽBY
 

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB MATEK - ZPRAVODAJ A VIDEO
Vyšlo další číslo zpravodaje Modliteb matek a nově přidáváme i video s promluvou zakladatelky Veroniky Williams.

SBÍRKA NA DĚTI V KONGU
Ve lhotské farnosti se vybrala částka 5 300 Kč. Členové Živého růžence přispěli částkou 4 700 Kč. Celkem jsme zaslali Markétě Debroise 10 000 Kč. Všem dárcům velké DÍKY! Můžete se podívat na jejich stránky https://nasedetivkongu.wixsite.com/ndvk.

ZÁZNAMY Z VYSTOUPENÍ MALENOVSKÉ SCHOLY - 2018 A 2019
Malenovská schola vystoupila na Setkání schol v Lidečku:
- 2018: divadelní vystoupení Dveře do nebe - video naleznete ZDE
- 2019: vystoupení s písničkami - video naleznete ZDE

FOTOGRAFIE Z 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ
K dispozici jsou

PŘIHLÁŠKA DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Přihlášky jsou k dispozici ZDE.

===================================================================

Na vzhledu a hlavně obsahu stránek se stále pracuje. Za jakékoli připomínky (rady, tipy, stížnosti, kritiku, pochvalu) budeme rádi. Kontaktovat nás můžete přímo ZDE. Věříme, že tyto stránky přispějí k lepší informovanosti o dění v našich farnostech.