FARNOST MALENOVICE A LHOTA

AKTUÁLNÍ NEDĚLNÍ OHLÁŠKY (FARNÍ OZNÁMENÍ) VČETNĚ ROZPISU MŠÍ SVATÝCH NALEZNETE ZDE

ZAČÍNÁME SLAVIT SPOLEČNÉ BOHOSLUŽBY V KOSTELE - OD 11. 5. 2020

Vláda ČR postupně uvolňuje restriktivní opatření i ve vztahu ke slavení bohoslužeb v kostele. Od pondělí 11.5. začneme slavit mše svaté opět společně v kostele, protože od tohoto data bude možná účast do počtu 100 osob, ovšem s dodržením následujících podmínek:

 • v kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů jedné společné domácnosti);
 • účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce;
 • všichni účastníci bohoslužeb mají roušku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 • vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 • délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
 • kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.), údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 • obdobná pravidla platí pro svatby, křty a pohřby;
 • až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.

Zároveň prosím o zvážení účasti na bohoslužbě seniory nad 70 let, lidi se srdečními chorobami, lidi trpící cukrovkou a také ty, kdo mají oslabenou imunitu. Kdokoli pociťuje jakékoli příznaky nějaké nemoci, nepodceňujte situaci a nechoďte na bohoslužby.

Pro tuto dobu je v plánu následující pořad společných bohoslužeb:

 • Malenovice
  • pondělí a pátek v 18:00 hodin                      
  • sobota v 18:00 hodin (s nedělní platností)                      
  • neděle v 7:30 a 9:00 hodin
 • Tečovice
  • středa v 18:00 hodin
 • Lhota
  • úterý a čtvrtek v 18:00 hodin             
  • neděle v 10:30 hodin

Zpovídat se bude přede mší sv. v sakristii!

Plán májových pobožností:

 • Lhota:
  •   pondělí, středa, pátek, sobota v 18:00

P. Miroslav Strnad

===================================

V tuto chvíli stále platí (v době platnosti mimořádného opatření vlády ČR), že sledování přenosu mše svaté je náhradou za osobní účast na nedělní bohoslužbě. 

Aktuální informace sledujte zde na našem farním webu: farnostmalenovice.cz                                                                                                                                                   

DOPORUČUJEME:

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.

abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.

=======================

OTEVŘENÉ BRÁNY - TEČOVICE                                                                                                

Možnost prohlídky kostela sv. Jakuba Většího v Tečovicích s průvodcem zdarma. 

Otevřené brány je společný projekt Zlínského kraje a Arcibiskupství olomouckého s podporou statutárního města Zlín. Cílem projektu je zpřístupnění sakrálních památek nejen jako míst, kde se konají duchovní obřady, ale také jako kulturních, historických, uměleckých a architektonických památek. V každém kostele je přítomen průvodce, který ochotně poskytne výklad o dané památce a odpoví na dotazy návštěvníků.

Možnost prohlídky je od května do konce září 

 • Sobota: 10-12 a 13-17
 • Neděle 13-17 

Další informace naleznete na stránkách www.otevrenebrany.cz

AKTUÁLNÍ PROHLÁŠENÍ ČBK K RIZIKU ONEMOCNĚNÍ COVID-19

12.3.2020: vyjádření českých a moravských biskupů k aktuálnímu tématu onemocnění koronaviry je k přečtení ZDE.

10.3.2020: vyjádření českých a moravských biskupů k aktuálnímu tématu onemocnění koronaviry je k přečtení zde.

6.3.2020: vyjádření českých a moravských biskupů k aktuálnímu tématu onemocnění koronaviry je k přečtení zde.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ DOČASNĚ ODPADÁ

Výuka náboženství kopíruje dění ve škole (např. prázdniny). Vzhledem k současnému uzavření škol odpadá po tuto dobu i výuka náboženství. Uvidíme, jaký bude další vývoj.

FARNÍ TÁBOR 2020 - PŘIHLÁŠKY

Letos opět mladí vedoucí ze Lhoty zvou na tradiční farní tábor. Termín je 4. - 12.7.2020. Více informací na plakátku. Přihláška s instrukcemi je ke stažení zde.

AKTUALITY K POSTNÍ DOBĚ

Níže naleznete nabídku a informace k postní době:

PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTÍ PRO ROK 2020

Představujeme Pastorační plán našich farností pro rok 2020.

NOVÉ FOTOGRAFIE Z NEDÁVNÉHO OBDOBÍ

K dispozici jsou nové fotografie z adventu, Vánoc a ze začátku nového roku - podívejte se do Fotogalerie nebo přímo do galerie fotek.

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB MATEK - TERMÍNY PRO LEDEN - BŘEZEN

Společenství matek má naplánována další setkání každou středu v lichý týden na leden (15.1. a 29.1.), únor (12.2. a 26.2.) a březen (11.3. a 25.3.) po mši svaté tj. v cca 18:45 na faře v Malenovicích. 

Zároveň je k dispozici nové číslo Zpravodaje Modlitby matek. Více informací ke společenství naleznete zde.

ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Na vývěsce v předsíni kostela a zde je aktuální rozvrh náboženství, včetně začátku vyučování.

===================================================================

Na vzhledu a hlavně obsahu stránek se stále pracuje. Za jakékoli připomínky (rady, tipy, stížnosti, kritiku, pochvalu) budeme rádi. Kontaktovat nás můžete přímo ZDE. Věříme, že tyto stránky přispějí k lepší informovanosti o dění v našich farnostech.