FARNOST MALENOVICE A LHOTA

AKTUÁLNÍ NEDĚLNÍ OHLÁŠKY (FARNÍ OZNÁMENÍ) VČETNĚ MŠÍ SVATÝCH NALEZNETE ZDE

ADVENT V MALENOVICÍCH

Nabízíme hlubší prožití letošního adventu. Bližší informace jsou zde včetně plakátku.

POZVÁNÍ DO CHRÁMOVÉHO SBORU V MALENOVICÍCH

V neděli 10. listopadu 2019 začínáme s nácvikem vánočních koled od skupiny Javory. Srdečně zveme všechny, kdo by chtěli přispět svým zpěvem k oslavě vánočních svátků, do chrámového sboru v Malenovicích. Stačí přijít v neděli po mši svaté v 10 hodin na faru. Více včetně kontaktu zde

NOVÉ FOTOGRAFIE Z NAŠICH FARNOSTÍ

K dispozici jsou nové fotografie:

ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Na vývěsce v předsíni kostela a zde je aktuální rozvrh náboženství, včetně začátku vyučování.

PŘÍSPĚVEK NA PIETNÍ HROBOVÉ MÍSTO PRO ZEMŘELÉ DĚTI

Perinatální hospic dítě v srdci organizuje sbírku na pietní hrobové místo pro zemřelé děti. Realizovat jej bude akademický sochař Otmar Oliva. Více informací zde.

Představí se fryštácké těleso MaTrio, rozeznějí se také varhany a žestě a to nejen v podání současných a bývalých žáků ZUŠ Napajedla.
Zazní jak klasická hudba starých mistrů (např. J. S. Bach), tak i moderní hudba, která svým jemným vyzněním dokáže pohladit duši.

SPOLEČENSTVÍ MATEK  - TERMÍNY SETKÁNÍ NA ZÁŘÍ - PROSINEC

Společenství matek má naplánována další setkání ve středu v lichý týden na září (11.9. a 25.9.), říjen (9.10. a 23.10.), listopadu (6.11. a 20.11.) a prosinec (4.12. a 18.12.) po mši svaté tj. v cca 18:45 na faře v Malenovicích. Více informací ke společenství naleznete zde.

FOTOGRAFIE ZE ŽIVOTA FARNOSTI (LEDEN - ČERVEN 2019)

červen

22.6.2019 Farní den Malenovice

22.6.2019 Příprava farního dne v Malenovicích

17.6.2019 Oslava 25 let kněžství jubilantů

12.6.2019 Zkouška divadla v Malenovicích

květen

24.5.2019 Noc kostelů - Lhota

24.5.2019 Noc kostelů - Tečovice

24.5.2019 Noc kostelů - Malenovice

4.5.2019 Brigáda na farní zahradě

duben

21.4.2019 Velikonoce v Malenovicích

březen

24.3.2019 Křížová cesta dětí na Lhotě

6.3.2019 Postní doba v Malenovicích

únor

2.2.2019 Pouť matek ve Štenberku

leden

13.1.2019 Žehnání hasičské cisterny pro SDH Lhota

===================================================================

Na vzhledu a hlavně obsahu stránek se stále pracuje. Za jakékoli připomínky (rady, tipy, stížnosti, kritiku, pochvalu) budeme rádi. Kontaktovat nás můžete přímo ZDE. Věříme, že tyto stránky přispějí k lepší informovanosti o dění v našich farnostech.