FARNOST MALENOVICE A LHOTA

AKTUÁLNÍ NEDĚLNÍ OHLÁŠKY (FARNÍ OZNÁMENÍ) VČETNĚ ROZPISU MŠÍ SVATÝCH NALEZNETE ZDE

OD 15. ČERVNA SE RUŠÍ ROZESTUPY 2 METRY PŘI BOHOSLUŽBÁCH

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR platí od 22.6. pro konání bohoslužeb tato pravidla:

- bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 1 000 osob, 

- účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce

- v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady, 

- duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm, 

- délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje, 

- bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.), 

- je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči. 

Kdokoli pociťuje jakékoli příznaky nějaké nemoci, nepodceňujte situaci a nechoďte na bohoslužby.
 

Pro tuto dobu je v plánu následující pořad společných bohoslužeb:

 • Malenovice
  • pondělí a pátek v 18:00 hodin                                         
  • neděle v 9:00 hodin
 • Tečovice
  • středa v 18:00 hodin
 • Lhota          
  • čtvrtek v 19:00 hodin
  • neděle v 7:30 hodin

P. Miroslav Strnad                                                                                                                                                 

abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.

=======================

NABÍDKA AKCÍ NEJEN NA PRÁZDNINY                                                                                                

Posíláme seznam nabídek (nejen) pro letošní prázdniny

OTEVŘENÉ BRÁNY - TEČOVICE                                                                                                

Možnost prohlídky kostela sv. Jakuba Většího v Tečovicích s průvodcem zdarma. 

Otevřené brány je společný projekt Zlínského kraje a Arcibiskupství olomouckého s podporou statutárního města Zlín. Cílem projektu je zpřístupnění sakrálních památek nejen jako míst, kde se konají duchovní obřady, ale také jako kulturních, historických, uměleckých a architektonických památek. V každém kostele je přítomen průvodce, který ochotně poskytne výklad o dané památce a odpoví na dotazy návštěvníků.

Možnost prohlídky je od května do konce září 

 • Sobota: 10-12 a 13-17
 • Neděle 13-17 

Další informace naleznete na stránkách www.otevrenebrany.cz

===================================================================

Na vzhledu a hlavně obsahu stránek se stále pracuje. Za jakékoli připomínky (rady, tipy, stížnosti, kritiku, pochvalu) budeme rádi. Kontaktovat nás můžete přímo ZDE. Věříme, že tyto stránky přispějí k lepší informovanosti o dění v našich farnostech.