FARNOST MALENOVICE A LHOTA

AKTUÁLNÍ NEDĚLNÍ OHLÁŠKY (FARNÍ OZNÁMENÍ) VČETNĚ ROZPISU MŠÍ SVATÝCH NALEZNETE ZDE

V kostele, prosím, dodržujte tato pravidla:

  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce, 
  • platí povinnost použít roušky k zakrytí dýchacích cest
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
  • sv. přijímání se doporučuje přednostně přijímat na ruku.
Kdokoli pociťuje jakékoli příznaky nějaké nemoci, nepodceňujte situaci a nechoďte na bohoslužby.
 

P. Miroslav Strnad                                                                                                                                                 

abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.

=======================

NABÍDKA Z LESŮ ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO

Arcibiskupství olomoucké nabízí prodej dřeva, zvěřiny a pronájem chatek. Více informací na plakátku.

NABÍDKA POMOCI RODINÁM  SE ZÁVISLOSTÍ

Rodičovský klub Cenacola ve Zlíně nabízí pomoc formou setkání a modlitby růžence. Více informací na plakátku.

POUŤ U SVATÉ VODY - FOTOGRAFIE

V neděli 6.9.2020 proběhla tradiční pouť u Svaté vody i s procesím poutníků ze Lhoty. Děkujeme všem za přípravu místa a účast. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ČTENÍ BIBLE NOCÍ I DNEM

Nadační fond Credo a farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně zvou v rámci závěru Roku Božího slova na čtení Bible nocí i dnem, které se uskuteční 9. a 10. října ve Zlíně. Číst se bude Nový zákon, do aktivity se můžete zapojit nejen jako návštěvníci a posluchači, ale i jako čtenáři některé z kapitol. K četbě je třeba se přihlásit předem. Další informace najdete na plakátku, nebo na stránkách www.bozislovo.credonf.cz.

PROSBA RADIA PROGLAS

Rádio Proglas prosí o modlitební i finanční podporu pro své stěhování do nových prostor – bližší informace najdete ve vývěsce, na farním webu zde nebo u pí. Daňkové ze Lhoty.

OTEVŘENÉ BRÁNY - TEČOVICE                                                                                                

Možnost prohlídky kostela sv. Jakuba Většího v Tečovicích s průvodcem zdarma. 

Otevřené brány je společný projekt Zlínského kraje a Arcibiskupství olomouckého s podporou statutárního města Zlín. Cílem projektu je zpřístupnění sakrálních památek nejen jako míst, kde se konají duchovní obřady, ale také jako kulturních, historických, uměleckých a architektonických památek. V každém kostele je přítomen průvodce, který ochotně poskytne výklad o dané památce a odpoví na dotazy návštěvníků.

Možnost prohlídky je od května do konce září 

  • Sobota: 10-12 a 13-17
  • Neděle 13-17 

Další informace naleznete na stránkách www.otevrenebrany.cz

===================================================================

Na vzhledu a hlavně obsahu stránek se stále pracuje. Za jakékoli připomínky (rady, tipy, stížnosti, kritiku, pochvalu) budeme rádi. Kontaktovat nás můžete přímo ZDE. Věříme, že tyto stránky přispějí k lepší informovanosti o dění v našich farnostech.