Společenství modliteb matek

Srdečně vás zveme

 každou středu v lichý týden po mši svaté tj. cca 18:45 hodin

na faru na modlitby matek.             

v lednu 15.1. a 29.1.

v únoru 12.2. a 26.2.

v březnu 11.3. a 25.3.

 

 

                                                                               Jak probíhá setkání modliteb matek

Při našich modlitbách sedíme kolem stolu, na který položíme křížek, Písmo svaté, svíčku a košík, do kterého na závěr setkání vkládáme papírová kolečka se jmény  našich dětí, manželů a těch, které chceme odevzdat do Ježíšových rukou.

Vždy se modlíme podle brožurek:

1.      aby Duch svatý vedl naše setkání

2.      za ochranu před vším zlem

3.      za odpuštění

4.      za jednotu srdcí a mysli

5.      chválíme Boha modlitbami vlastními slovy a písněmi

6.      za jednotu se všemi skupinkami hnutí Modlitby matek

7.      čteme z Písma svatého

8.      děkujeme Bohu za dar mateřství

9.      vložíme lístky se jmény našich dětí do košíčku u kříže a v srdci je svěřujeme do Pánovy péče a setkání zakončíme modlitbou Rodičovského požehnání

Modlitby jsou krátké, mají jednoduchá slova, kterými  mateřské srdce promlouvá k Otci. Když maminka předává své děti do Ježíšových rukou, ostatní ji v tichu podporují modlitbou. Na MM se ani jedna matka nemodlí sama. Skrze tyto modlitby zažíváme hluboký klid a požehnání, protože se osobně setkáváme s Ježíšem, a také proto, že cítíme podporu ostatních. Jsme otevřené přijmout do skupinky nové maminky i babičky. Nezapomínáme, že nemusí být ze stejné církve jako my, případně že nemusí mít zkušenosti s modlitbou v malém společenství.

Modlíme se, aby Pán poslal do našich skupinek všechny maminky, které tam On chce mít a které to potřebují. Skrze modlitby Pán utváří nová přátelství. Uzdravuje nás, naše děti i naše vztahy v rodinách.    

Moc se na Vás všechny těšíme.

ZDE najdete 87. číslo zpravodaje MM (Modlitby matek)

ČLÁNEK - Jak vzniklo hnutí Modlitba matek

 

Rodičovské požehnání

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti a vnuky a požehnej jim.
Prosíme tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou.
Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy.
Přikryj je svou krví a chraň jejich mysl, srdce a vztahy.
Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdcí.
Osvoboď je ode všech vlivů Zlého. Ochraňuj je na cestách.
Pane Ježíši, ve tvém jménu jim žehnám a vyprošuji pokoj duše,
čistotu srdce a osvobození od zlých myšlenek, slov a skutků.
Žehnám jim, aby dostaly lásku, radost, pokoj, životní moudrost,
chuť k modlitbě a k plnění svých povinností, srdce plné lásky k tobě a k lidem.
Chraň je v životě před úklady Zlého, před závislostmi různého druhu a nemravností.
Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život.
Žehnám jim ve tvém jménu, aby byly zdravé duchovně,
duševně i tělesně, aby přišly do nebe s celou naší rodinou.
Pane Ježíši, děkuji ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš.
Požehnej i mně, abych se k nim chovala s tvou trpělivostí, moudrostí a láskou.
Amen

Pane Ježíši, ty miluješ naše děti a vnuky víc než my. Věříme, že cokoliv se s nimi stane,
ty o tom víš. Důvěřujeme ti, odevzdáváme ti je, abys ty mohl konat v jejich životě – ne podle naší
představy, ale podle své moudrosti a lásky.

Amen