Chrámový sbor

Srdečně zveme všechny, kteří by chtěli přispět svým zpěvem k oslavě vánoc do chrámového sboru.
Zkoušky budou bývat každou neděli po mši svaté tj. cca od 10 – 11 hodin na faře. Začínáme již tuto neděli 12. 11. 2017.
Budeme nacvičovat koledy z vánočního koncertu Hany a Petra Ulrychových - Pokoj lidem dobré vůle:

POZVÁNÍ DO CHRÁMOVÉHO SBORU

V neděli 10. listopadu 2019 začínáme s nácvikem vánočních koled od skupiny Javory. Srdečně zveme všechny, kdo by chtěli přispět svým zpěvem k oslavě vánočních svátků, do chrámového sboru v Malenovicích.

Stačí přijít příští neděli po mši svaté v 10 hodin na faru.

 

Kontakt: Iva Vítková tel. 723 951 884 nebo e-mail: iva.vitkova@centrum.cz