Společenství a kroužky

 

Zde naleznete seznam všech společenství a kroužků našich farností:

 

BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ

SPOLEČENSTVÍ SVATÉHO JOSEFA

SCHOLA

MINISTRANTI

VÝTVARNÝ KROUŽEK - MLADŠÍ, STARŠÍ

CHRÁMOVÝ SBOR

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB MATEK