Pořad bohoslužeb

Doporučujeme nahlédnout do nedělních ohlášek, zda nedošlo k nějaké změně v pořadu mší svatých. V ohláškách je zpravidla vždy uveden aktuální rozpis bohoslužeb.

Hledáte mše svaté v okolí? Navštivte stránky katolických bohoslužeb v ČR.

 

ORIENTAČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB (AKTUÁLNÍ STAV NALEZNETE V NEDĚLNÍCH OHLÁŠKÁCH):

======

Malenovice

Pondělí     18:00           

Středa       18:00

Pátek        18:00

Neděle      7:30 (během července a srpna v tento čas mše svatá není)

                 9:00            

 

Lhota

Čtvrtek       18:00 (červen - srpen v 19:00)

Neděle        10:30 (červenec - srpen v 7:30)

 

Tečovice

Sobota        18:00

 

Karlovice

Úterý (1. v měsíci) 18:00