NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - archiv

V archivu naleznete z kapacitních důvodů farní oznámení od roku 2018. V případě potřeby starších (2011 - 2017) můžete nahlédnout zde.

FARNÍ OZNÁMENÍ (16.6. - 23.6.2019)
 
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 
Čtvrtek: 
Pátek: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sobota: 
Neděle: Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 17.6. 14:00
18:00
Malenovice - pohřeb
Malenovice
Úterý 18.6.    
Středa 19.6. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 20.6. 19:00 Lhota
Pátek 21.6. 18:00 Malenovice
Sobota 22.6. 18:00 Tečovice
Neděle 23.6. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na církevní školy v diecézi vybrali v Malenovicích 10.770 Kč a na Lhotě 10.410 Kč – děkuji všem dárcům.

V pondělí bude v Malenovicích ve 14 h pohřeb p. Balajkové z Louk. Večerní mše sv. pak bude děkovná za 25 let kněžství, spolu s P. Miroslavem bude také děkovat P. Jiří Polášek. Po mši sv. pak zveme účastníky bohoslužby na neformální setkání na faru.

Slavnost Těla a Krve Páně, která připadne na tento čtvrtek, přesuneme na příští neděli (23.6.), aby se jí mohlo zúčastnit mnohem více lidí za farnosti.

V sobotu proběhne v Malenovicích FARNÍ DEN – začneme ve 14:30 h v kostele a poté se přesuneme na farní zahradu (program je na plakátku). Prosíme všechny ochotné muže, ženy a hlavně mládež o pomoc v sobotu dopoledne od 8 h do 11 h při rozmísťování stolů, lavic a stanů na farní zahradě a také s přípravou občerstvení na faře. Uvítáme také vaše drobné dary na stůl v podobě mini řízečků, sekané, zeleniny či domácích buchet a ovoce … Uvedené příspěvky budeme přijímat na faře: v pátek od 18:45 h do 20:00 h (po večerní mši sv.) a v sobotu od 8:00 h do 10:00 h. Svou službu či příspěvek můžete zapisovat do připraveného seznamu v rámci nedělního setkání u kávy a čaje na faře. Moc díky za vaši ochotu. Těšíme se na společně příjemně prožitý den.

Církevní sňatek chtějí na Lhotě v sobotu 22.6. uzavřít Dominik Majer a Kateřina Vyoralová (oba ze Lhoty). Pokud by někdo věděl o nějaké závažné překážce tohoto zamýšleného sňatku, nechť to včas ohlásí v Malenovicích na faře.

 
 • Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 16.6.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní

    10:30 Lh: Za + Ludmilu Majerovou, dvoje rodiče a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 17.6.
 •     18:00 Ma: Na poděkování Bohu za 25 let kněžství
 •  
 • Úterý 18.6.
 
 
 • Středa 19.6.
 •     18:00 Ma: Za + Antonína a Ludmilu Slováčkovy a živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 20.6.
    19:00 Lh: Za + Josefa Mudříka, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 •  
 • Pátek 21.6.
 •     18:00 Ma: Za lásku a pokoj v rodinách
 •  
 • Sobota 22.6.
 •     18:00 Te: Za + staříčky Rapantovy a rodiče Kasálkovy 
 
 • Neděle 23.6.

    7:30 Ma: Za + maminku a Boží požehnání pro živou rodinu

    9:00 Ma: Za živou a + rodinu Tormovu

    10:30 Lh: Za + Jana Kadlece a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (9.6.2019 - 16.6.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka Panny Marie, Matky církve
Úterý: Památka sv. Barnabáše, apoštola
Středa: 
Čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 10.6.    
Úterý 11.6.    
Středa 12.6. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 13.6. 19:00 Lhota
Pátek 14.6. 18:00 Malenovice
Sobota 15.6. 7:30
18:00
Malenovice
Tečovice
Neděle 16.6. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V Malenovicích nebude v pondělí večerní mše sv.

Čtvrteční večerní mše svaté na Lhotě budou v tomto letním období začínat v 19:00 hodin.

Od čtvrtka se budou na Lhotě zapisovat úmysly pro mše sv. na prázdniny.

V pátek bude na Lhotě ve 14:30 hodin pohřeb p. Šišky.

V Malenovicích budeme mít adorační den v rámci diecézního rozpisu v sobotu – jsme zváni k vzájemným modlitbám mezi námi (farností) a bohoslovci kněžského semináře v Olomouci. V sobotu tedy bude mše sv. v 7:30 hodin, po ní společná adorace a pak bude pokračovat možnost soukromé tiché adorace až do 12 hodin. Prosím o zapsání dobrovolníků.

Příští neděli budete mít v Malenovicích opět možnost se zastavit na kafe či čaj a vzájemné povídání na faře.

Na sobotu 22.6. plánujeme v Malenovicích Farní den, na který jste všichni srdečně zváni. Další info na plakátku.

 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 9.6.

    7:30 Ma: Za + donátory kostela

    9:00 Ma: Za + Annu Frantíkovou, manžela a dvoje rodiče

    10:30 Lh: Za + Zdeňka Císaře, dvoje rodiče a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 10.6.
 •  
 •  
 • Úterý 11.6.
 
 
 • Středa 12.6.
 • 18:00 Ma: Za + Aloisii a Františka Holčákovy a živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 13.6.
    19:00 Lh: Za + rodiče Janotovy a Bartoňovy a živou rodinu
 
 • Pátek 14.6.
 • 18:00 Ma: Za + Pavla Gajdošíka a dar zdraví pro celou živou rodinu
 •  
 • Sobota 15.6.
    7:30 Ma: Za farnost a za bohoslovce kněžského semináře v Olomouci     
    18:00 Te: Volný úmysl
 
 • Neděle 16.6.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní

    10:30 Lh: Za + Ludmilu Majerovou, dvoje rodiče a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (2.6.2019 - 9.6.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Úterý: 
Středa: Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Čtvrtek: Sv. Norberta, biskupa
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 2.6. 18:00 Malenovice
Úterý 3.6. 15:00
18:00
Lhota - pohřeb
Karlovice
Středa 4.6. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 5.6. 18:00 Lhota
Pátek 6.6. 18:00 Malenovice
Sobota 7.6. 18:00 Tečovice
Neděle 8.6. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme ve sbírce na podporu blízkovýchodních křesťanů vybrali v Malenovicích 17.380 Kč a na Lhotě 9.080 Kč – děkuji všem dárcům.

Na Lhotě bude v úterý v 15:00 hodin pohřeb p. Jaroslavy Zeldové.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.

Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek dopoledne – přihlašovat můžete P. Miroslavovi do středy.

Adorace před NSO bude po večerní mši sv. na Lhotě ve čtvrtek a v Malenovicích v pátek.

Příští neděli slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého a zároveň bude sbírka věnovaná církevním školám v diecézi.

Církevní sňatek chtějí v Malenovicích uzavřít v sobotu 15.6. Jiří Loch a Katarína Gortová (oba bytem v Malenovicích). Pokud by někdo věděl o závažné překážce proti tomuto zamýšlenému sňatku, nechť to včas ohlásí na faře.

 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 2.6.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + Rostislava Pavelku, syna, rodiče a živou rodinu

    10:30 Lh: Za + rodiče Vyoralovy a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 3.6.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče Nedbálkovy a Manďákovy
 •  
 • Úterý 4.6.
    15:00 Lh: Pohřeb p. Jaroslavy Zeldové
    18:00 Mše sv. v Karlovicích
 
 • Středa 5.6.
 • 18:00 Ma: Za dar zdraví, Boží ochranu a přímluvu Panny Marie
 •  
 • Čtvrtek 6.6.
    18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 
 • Pátek 7.6.
 • 18:00 Ma: Za + bratra Bohumila
 •  
 • Sobota 8.6.
    18:00 Te: Za Antonína Pince a Vladimíra Šindelku, jejich živé + rodiny, všechny + z rodiny Beránkových a všechny zemřelé, na které nikdo v modlitbě nepamatuje
 
 
 • Neděle 9.6.

    7:30 Ma: Za + donátory kostela

    9:00 Ma: Za + Annu Frantíkovou, manžela a dvoje rodiče

    10:30 Lh: Za + Zdeňka Císaře, dvoje rodiče a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (26.5.2019 - 2.6.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (doporučený svátek)
Pátek: Svátek Navštívení Panny Marie
Sobota: Památka sv. Justina, mučedníka
Neděle: 7. neděle velikonoční
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 27.5. 15:00
18:00
Lhota - pohřeb
Malenovice
Úterý 28.5. 14:00 Tečovice - pohřeb
Středa 29.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 30.5. 18:00 Lhota
Pátek 31.5. 18:00 Malenovice
Sobota 1.6. 18:00 Tečovice
Neděle 2.6. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes (tj. v neděli 26.5.) odpoledne v 16:00 hodin bude v kostele v Malenovicích koncert komorního orchestru a smíšeného sboru Canticum camerale – viz plakátek.

V pondělí bude na Lhotě v 15:00 hodin pohřeb p. Pavla Vaňka, v úterý pak v Tečovicích ve 14:00 hodin pohřeb p. Františka Rapanta.

Slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek) slavíme ve čtvrtek – v Malenovicích bude mše sv. ze slavnosti už ve středu v 18:00 hodin (vigilie slavnosti) a na Lhotě ve čtvrtek v 18:00 hodin.

Ministranty i zájemce o ministrováni v Malenovicích zveme na schůzku v sobotu v 10 hodin na faře.

 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 26.5.

    7:30 Ma: Za + prarodiče Duchtíkovy a živou rodinu

    9:00 Ma: Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny

    10:30 Lh: Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny

 •  
 • Pondělí 27.5.
 • 15:00 Lh: Pohřeb p. Pavla Vaňka
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Mrlíkovu a Pucharovu
 •  
 • Úterý 28.5.
    14:00 Te: Pohřeb p. Františka Rapanta
 
 • Středa 29.5.
 • 18:00 Ma: Za + Karla Adamce a ochranu P. Marie pro živou rodinu (slavíme vigilii slavnosti Nanebevstoupení Páně)
 •  
 • Čtvrtek 30.5.
    18:00 Lh: Na poděkování Bohu za 90 let života, přijatá dobrodiní a dary zdraví duše i těla
 
 • Pátek 31.5.
 • 18:00 Ma: Za + Boženu Langovou 
 •  
 • Sobota 1.6.
    18:00 Te: Za + donátory kostela
 
 
 • Neděle 2.6.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + Rostislava Pavelku, syna, rodiče a živou rodinu

    10:30 Lh: Za + rodiče Vyoralovy a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (19.5.2019 - 26.5.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 6. neděle velikonoční
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 20.5.    
Úterý 21.5.    
Středa 22.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 23.5. 18:00 Lhota
Pátek 24.5. 18:00 Malenovice
Sobota 25.5. 18:00 Tečovice
Neděle 26.5. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na podporu křesťanských sdělovacích prostředků vybrali v Malenovicích 10.870 Kč a na Lhotě 8.800 Kč – děkuji všem dárcům.

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Ve středu po večerní mši sv. bude májová pobožnost, na kterou zveme zvláště děti.

Ve středu a v pátek bude v Malenovicích možnost sv. smíření od 17 hodin (mohou využít zvl. rodiny prvokomunikantů). 

Na Lhotě bude ve čtvrtek od 17 hodin zpověď prvokomunikantů a pak všech ostatních zájemců. Po mši sv. v ten den nebude májová pobožnost, protože bude nácvik na 1. sv. přijímání. 

V pátek prožijeme v Malenovicích, Tečovicích a na Lhotě Noc kostelů – nabídka programů je na plakátku.

V sobotu bude v Malenovicích od 9 hodin v kostele nácvik na 1. sv. přijímání a poté první zpověď dětí.

Příští neděli prožijeme v Malenovicích v 9 hodin a na Lhotě v 10:30 hodin slavnost 1. sv. přijímání. Prosím ostatní účastníky bohoslužby, aby nesedali na vyhrazená místa, která budou určena pro rodiny prvokomunikantů.

Sbírka příští neděle bude věnována na podporu křesťanů v zemích Blízkého východu.

Příští neděli zveme také na odpolední koncert komorního smíšeného sboru Canticum Camerale – v Malenovicích v 16 hodin. Další info na plakátku.

 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 19.5.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče Návojovy a Boží ochranu pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za + rodiče Macků a Císařovy

 •  
 • Pondělí 20.5.
 •  
 •  
 • Úterý 21.5.
    
 
 • Středa 22.5.
 • 18:00 Ma: Za nemocnou sestru a malou Aničku
 •  
 • Čtvrtek 23.5.
    18:00 Lh: Za + Jaroslava a Vlastu Vyoralovy
 
 • Pátek 24.5.
 • 18:00 Ma: Za + Zdeňka Gazdíka, živou a + rodinu Gazdíkovu
 •  
 • Sobota 25.5.
    18:00 Te: Za + rodiče Bártkovy a Hradilovy
 
 
 • Neděle 26.5.

    7:30 Ma: Za + prarodiče Duchtíkovy a živou rodinu

    9:00 Ma: Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny

    10:30 Lh: Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (12.5.2019 - 19.5.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Panny Marie Fatimské
Úterý: Svátek sv. Matěje, apoštola
Středa: 
Čtvrtek: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 5. neděle velikonoční
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 13.5. 18:00 Malenovice
Úterý 14.5. 15:30 Lhota - pohřeb
Středa 15.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 16.5. 18:00 Lhota
Pátek 17.5. 18:00
18:00
Lhota
Malenovice
Sobota 18.5. 18:00 Tečovice
Neděle 19.5. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Na Lhotě bude v úterý v 15:30 hodin pohřeb p. Tomáška.

Kromě obvyklé čtvrteční večerní mše sv. bude na Lhotě v tomto týdnu mše sv. v 18:00 hodin také v pátek (P. Lukáš Jambor).

Příští neděli bude v Malenovicích opět příležitost k neformálnímu setkání na faře při kafi či čaji – od 8:30 do 11 hodin.

 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 12.5.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 80 let života s prosbou o Boží požehnání

    9:00 Ma: Za + rodiče, sestru a neteř

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 •  
 • Pondělí 13.5.
 • 18:00 Ma: Za + Antonína Slovenčíka a dvoje rodiče
 •  
 • Úterý 14.5.
    15:30 Lh: Pohřeb p. Tomáška
 
 • Středa 15.5.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Kubáčkovu
 •  
 • Čtvrtek 16.5.
    18:00 Lh: Za + rodinu Císařovu, Valouchovu a živou rodinu
 
 • Pátek 17.5.
 • 18:00 Lh: Mše sv. (P. Lukáš Jambor)
 • 18:00 Ma: Za + rodiče Marii a Vratislava Mikulkovy a prarodiče
 •  
 • Sobota 18.5.
    18:00 Te: Volný úmysl
 
 
 • Neděle 19.5.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče Návojovy a Boží ochranu pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za + rodiče Macků a Císařovy

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (5.5.2019 - 12.5.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Úterý: 
Středa: Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 4. neděle velikonoční
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 6.5.    
Úterý 7.5.    
Středa 8.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 9.5. 18:00 Lhota
Pátek 10.5. 18:00 Malenovice
Sobota 11.5. 18:00 Tečovice
Neděle 12.5. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Děkuji všem, kteří se včera zúčastnili brigády na farní zahradě.

Informace o proběhlých sbírkách – v Malenovicích jste na Kněžský seminář věnovali 18.040 Kč, do pokladničky u Božího hrobu pro křesťany ve Sv. Zemi 2.560 Kč a v rámci Postní almužny pro sociálně potřebné 13.730 Kč (ve 44 schránkách); na Lhotě jste na Kněžský seminář věnovali 8.070 Kč, do pokladničky u Božího hrobu pro křesťany ve Sv. Zemi 4.210 Kč a hrčáci věnovali pro farnost 2.400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zítra, v pondělí, nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Příští neděli bude sbírka na křesťanské sdělovací prostředky.

Animátoři zlínského děkanátu zvou na pěší pouť na Hostýn (obětována za studenty) v sobotu 11.5. Sraz v 5:15 hodin před kostelem Panny Marie, Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, předpokládaný návrat autobusem kolem 15:30 hodin. Další info na plakátku nebo facebookové stránce animátorů.

Příští neděli bude pouť maminek ve Štípě – mše sv. v 10:30 hodin, odpoledne pak od 14:30 hodin Zahradní slavnost. Bližší info na plakátku.

 
 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 5.5.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 80 let života s prosbou o Boží požehnání

    9:00 Ma: Za + rodiče, sestru a neteř

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 •  
 • Pondělí 6.5.
 •  
 •  
 • Úterý 7.5.
 
 
 • Středa 8.5.
 • 18:00 Ma: Za dar pokoje a míru v lidských srdcích i ve vzájemných vztazích
 •  
 • Čtvrtek 9.5.
    18:00 Lh: Za + Františka a Blaženu Ondrašíkovy a dvoje rodiče
 
 • Pátek 10.5.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za 70 let života s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
 •  
 • Sobota 11.5.
    18:00 Te: Za + donátory kostela
 
 
 • Neděle 12.5.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 60 let života s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

    9:00 Ma: Za + manžela, dvoje rodiče, bratry, živou rodinu a na poděkování Bohu za 45 let života

    10:30 Lh: Za + rodiče Slavíkovy a jejich rodiny

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (28.4.2019 - 5.5.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve
Úterý: 
Středa: Sv. Josefa, dělníka
Čtvrtek: Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Pátek: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Sobota: 
Neděle: 3. neděle velikonoční
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 29.4. 18:00 Malenovice
Úterý 30.4.    
Středa 1.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 2.5. 18:00 Lhota
Pátek 3.5. 18:00 Malenovice
Sobota 4.5. 18:00 Tečovice
Neděle 5.5. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Ve středu vstupujeme do měsíce května – začínají pobožnosti ke cti Panny Marie (májové) – v Malenovicích v pondělí, středu a pátek po mši sv.; na Lhotě každý den v 19 hodin, ale ve čtvrtky po večerní mši sv.

V Malenovicích zveme příští neděli na „kafe na faře“ – od 8:30 do 11 hodin.

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce v Kroměříži církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník. Přihlášky zasílejte do 21. května 2019. Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019. Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz

 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 28.4.

    7:30 Lh: Za rodinu Řezníčkovu, Ondrašíkovu, Valeriánovu a Červenkovu

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Sv.

    10:30 Karlovice: poutní mše svatá

 •  
 • Pondělí 29.4.
 • 18:00 Ma: Za + donátory kostela
 •  
 • Úterý 30.4.
 
 
 • Středa 1.5.
 • 18:00 Ma: Za + Josefa Zelíka, živou a + rodinu
 •  
 • Čtvrtek 2.5.
    18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 
 • Pátek 3.5.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Mehlichovu a Šimíkovu
 •  
 • Sobota 4.5.
    18:00 Te: Za  f a r n o s t
 
 
 • Neděle 5.5.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 80 let života s prosbou o Boží požehnání

    9:00 Ma: Za + rodiče, sestru a neteř

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (14.4.2019 - 21.4.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: ZELENÝ ČTVRTEK
Pátek: VELKÝ PÁTEK
Sobota: BÍLÁ SOBOTA -> VELIKONOČNÍ VIGILIE
Neděle: Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 15.4. 18:00 Malenovice
Úterý 16.4.    
Středa 17.4. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 18.4. 17:00
19:00
Lhota
Malenovice
Pátek 19.4. 17:00
19:00
Lhota
Malenovice
Sobota 20.4. 19:00
21:00
Lhota
Malenovice
Neděle 21.4. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Zítra (v pondělí) bude velký úklid kostela na Lhotě, začátek je ve 13 hodin. Prosíme o ochotné dobrovolníky.

Příležitosti ke sv. smíření

* dnes (v neděli 14.4.) na Lhotě 14:00 – 15:30 h, v Malenovicích 14 – 15 h, 

* v pondělí a středu v Malenovicích 17:15 – 17:50 hodin. 

* Do středy se také ještě během dne zpovídá ve Zlíně (sv. Filip a Jakub). 

* Během svátků se už zpovídat nebude.

Sváteční bohoslužby na LhotěZelený čtvrtek v 17:00 hodin mše sv. a po ní možnost adorace v Getsemanské zahradě až do páteční 7. hodiny ranní; Velký pátek – Křížová cesta v 15:00 hodin, Velkopáteční obřady v 17:00 hodin; Bílá sobota – od 7:00 do 16:30 hodin možnost tiché modlitby u Božího hrobu, pak v 19:00 začátek slavení Velikonoční vigilie. Mše sv. v neděli jako obvykle v 10:30 hodin. 

Sváteční bohoslužby v MalenovicíchZelený čtvrtek v 19:00 hodin mše sv. a po ní do 21:30 hodin možnost adorace v Getsemanské zahradě; Velký pátek – Křížová cesta v 15:00 hodin, Velkopáteční obřady v 19:00 hodin; Bílá sobota – od 8:00 hodin po celý den možnost tiché modlitby u Božího hrobu, pak ve 21:00 hodin začátek Velikonoční vigilie. Mše sv. v neděli jako obvykle v 7:30 a 9:00 hodin.

Prosím o zapsání služeb hlídání kostela po dobu čtvrteční i sobotní modlitby.

U Božího hrobu budete moci přispět na podporu křesťanů ve Sv. Zemi. Příští neděli (slavnost Zmrtvýchvstání Páně) bude sbírka na Kněžský seminář v Olomouci. 

Příští neděli můžete přinést velikonoční beránky či jiné pokrmy k požehnání.

 
 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 14.4.

    7:30 Ma: Za + Marii a Ladislava Ondrovy, jejich rodiče a Marii Janotovou

    9:00 Ma: Za + manžela, dvoje rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

    10:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce

 •  
 • Pondělí 15.4.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Kutrovu
 •  
 • Úterý 16.4.
 
 
 • Středa 17.4.
 • 18:00 Ma: Za + Jana Burka st., živou a + rodinu Burkovu
 •  
 • Čtvrtek 18.4.
    17:00 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu
    19:00 Ma: Za + Annu Gazdíkovou, živou a + rodinu Kremserovu
 
 • Pátek 19.4.
 • 17:00 Lh: Obřady Velkého pátku
 • 19:00 Ma: Obřady Velkého pátku
 •  
 • Sobota 20.4.
    19:00 Lh: Na dobrý úmysl dárce
    21:00 Ma: Za donátory kostela
 
 
 • Neděle 21.4.

    7:30 Ma: Za ochranu počatého života a celou živou rodinu

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za + Miroslava Zeldu, dvoje rodiče a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (7.4.2019 - 14.4.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: KVĚTNÁ NEDĚLE
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 8.4.    
Úterý 9.4.    
Středa 10.4. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 14.4. 18:00 Lhota
Pátek 15.4. 18:00 Malenovice
Sobota 16.4. 18:00 Tečovice
Neděle 17.4. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Společné udílení sv. pomazání nemocných bude při večerní mši sv. – v Malenovicích ve středu, na Lhotě ve čtvrtek a v Tečovicích v sobotu.

Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek dopoledne (na Lhotě odpoledne), přihlašovat nemocné můžete u P. Miroslava do středy.

Děkanátní setkání mládeže bude v sobotu v Přerově – bližší info na plakátku.

Příští neděle bude Května (Pašijová), na začátku každé mše sv. se budou žehnat ratolesti, které si donesete. V tuto neděli můžete také donést své postní pokladničky.

Kromě obvyklých příležitostí ke sv. smíření před večerními bohoslužbami bude také speciální příležitost příští neděli – v Malenovicích od 14 do 15 h, na Lhotě od 14 do 15:30 hodin.

Na pondělí 15.4. je plánován generální úklid kostela na Lhotě, začátek bude ve 13 hodin, prosíme o ochotné dobrovolníky.

 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 7.4.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + manžela Bohumila, dvoje rodiče a sourozence

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 •  
 • Pondělí 8.4.
 •  
 •  
 • Úterý 9.4.
 
 
 • Středa 10.4.
 • 18:00 Ma: Za + Václava a Josefu Stavjaníkovy a živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 11.4.
    17:20 Lh: Křížová cesta
    18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 
 • Pátek 12.4.
 • 17:20 Ma: Křížová cesta
 • 18:00 Ma: Za + Rajmunda Buňku, manželku a 3 syny
 •  
 • Sobota 13.4.
    18:00 Te: Na daný úmysl
 
 • Neděle 14.4.

    7:30 Ma: Za + Marii a Ladislava Ondrovy, jejich rodiče a Marii Janotovou

    9:00 Ma: Za + manžela, dvoje rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

    10:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (17.3.2019 - 24.3.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie (doporučený svátek)
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 3. neděle postní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 18.3. 18:00 Malenovice
Úterý 19.3. 18:00 Lhota
Středa 20.3. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 21.3. 18:00 Lhota
Pátek 22.3. 18:00 Malenovice
Sobota 23.3. 18:00 Tečovice
Neděle 24.3. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Mše svaté ve všedních dnech už opět budou v obvyklých termínech.

Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie (doporučený svátek) slavíme v úterý – v Malenovicích tuto slavnost oslavíme už v předvečer při pondělní večerní mši sv., na Lhotě bude mše sv. v den slavnosti v úterý v 18:00 hodin.

Křížové cesty jsou v obvyklých termínech – na Lhotě ve čtvrtek v 17:20 hodin, v Malenovicích v pátek v 17:20 hodin.

V Tečovicích po zimní pauze opět začínají pravidelné sobotní mše svaté v 18:00 hodin, začínáme tedy v sobotu 23.3.

 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 17.3.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou o další Boží ochranu

    9:00 Ma: Za + Josefa Kolaříka, Jaroslava Kazdu, živou a + rodinu

    10:30 Lh: Za živou a + rodinu Popelkovu a Fajgarovu

 •  
 • Pondělí 18.3.
 • 18:00 Ma: Za + Josefa Janču a živou rodinu (vigilie slavnosti sv. Josefa)
 •  
 • Úterý 19.3.
    18:00 Lh: Za + Jaroslavu Vávrovou, rodiče a dvoje prarodiče (přesunuto z 14.3.)
 
 • Středa 20.3.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Maršálkovu a Sláčikovu
 •  
 • Čtvrtek 21.3.
    17:20 Lh: Křížová cesta
    18:00 Lh: Za + Stanislava Cambala, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 22.3.
 • 17:20 Ma: Křížová cesta
 • 18:00 Ma: Za + Jana a Věru Fojtíkovy
 •  
 • Sobota 23.3.
    18:00 Te: Za + manžela, syna, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Neděle 24.3.

    7:30 Ma: Za + rodiče Baránkovy, syna a dceru

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za + Františka Řezníčka

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (10.3.2019 - 17.3.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 2. neděle postní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 11.3.    
Úterý 12.3.    
Středa 13.3.    
Čtvrtek 14.3. 18:00 Lhota - bohoslužba slova
Pátek 15.3. 18:00 Malenovice - bohoslužba slova
Sobota 16.3.    
Neděle 17.3. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Na Lhotě bude v tomto týdnu ve čtvrtek Křížová cesta v 17:20 hodin a poté v 18:00 hodin bohoslužba slova se sv. přijímáním.

V Malenovicích bude v tomto týdnu pouze v pátek Křížová cesta v 17:20 hodin a poté v 18:00 hodin bohoslužba slova se sv. přijímáním. V pondělí a ve středu bohoslužby nebudou.

Příští neděli mše svaté dle obvyklého pořádku.

Případné pohřby vyřizujte v tomto týdnu ve Zlíně (farnost sv. Filipa a Jakuba).

Vzadu v kostele jsou k dispozici papírové postní pokladničky ke složení pro tzv. postní almužnu. Postní almužna je pastorační aktivita zaměřená nejen na sebeovládání a skromnost, ale také na prohlubování schopnosti dívat se očima milosrdenství, vidět potřebné a vkládat je do svých modliteb. Tedy taktně pomáhat prostřednictvím druhých, dávat podněty k pomoci konkrétním jednotlivcům

     nebo rodinám, vložit do kasičky lísteček s konkrétním záměrem či konkrétní osobou potřebující pomoc. Ukončení postní almužny je opět směřováno na Květnou neděli.

 
 
 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 10.3.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 40 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalšího společného života

    10:30 Lh: Za + rodiče Benedělovy, Nemcovy a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 11.3.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 •  
 • Úterý 12.3.
    17:00 Mše sv. v Karlovicích
 
 • Středa 13.3.
 • 16:30 Lh: Za společenství živého růžence
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 14.3.
    17:20 Lh: Křížová cesta
    18:00 Lh: Bohoslužba slova se sv. přijímáním
 
 • Pátek 15.3.
 • 17:20 Ma: Křížová cesta
 • 18:00 Ma: Bohoslužba slova se sv. přijímáním
 •  
 • Sobota 16.3.
 
 • Neděle 17.3.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou o další Boží ochranu

    9:00 Ma: Za + Josefa Kolaříka, Jaroslava Kazdu, živou a + rodinu

    10:30 Lh: Za živou a + rodinu Popelkovu a Fajgarovu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (3.3.2019 - 10.3.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Popeleční středa (Den přísného postu)
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 1. neděle postní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 4.3. 18:00 Malenovice
Úterý 5.3. 17:00 Karlovice
Středa 6.3. 16:30
18:00
Lhota
Malenovice
Čtvrtek 7.3. 18:00 Lhota
Pátek 8.3. 18:00 Malenovice
Sobota 9.3.    
Neděle 10.3. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na Svatopetrský haléř vybrali v Malenovicích 13.130 Kč a na Lhotě 8.370 Kč – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Středa tohoto týdne bude „popeleční“, je to den přísného postu a tímto dnem vstupujeme do postní doby. Mše sv. s udílením popelce budou na Lhotě v 16:30 hodin a v Malenovicích v 18:00 hodin (nebude se zpovídat).

Ke zbožnosti postní doby patří pobožnosti Křížové cesty – v Malenovicích vždy v pátek v 17:20 hodin a na Lhotě ve čtvrtek v 17:20 hodin a v neděli ve 14:30 hodin.

 
 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 3.3.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Za + rodiče, prarodiče a tetu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 •  
 • Pondělí 4.3.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 •  
 • Úterý 5.3.
    17:00 Mše sv. v Karlovicích
 
 • Středa 6.3.
 • 16:30 Lh: Za společenství živého růžence
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 7.3.
    17:20 Lh: Křížová cesta
    18:00 Lh: Za + rodiče Vidrmanovy
 
 • Pátek 8.3.
 • 17:20 Ma: Křížová cesta
 • 18:00 Ma: Za + Martina Suchého
 •  
 • Sobota 9.3.
 
 • Neděle 10.3.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 40 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalšího společného života

    10:30 Lh: Za + rodiče Benedělovy, Nemcovy a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (17.2.2019 - 24.2.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Sobota: Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Neděle: 7. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 18.2.    
Úterý 19.2.    
Středa 20.2. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 21.2. 18:00 Lhota
Pátek 22.2. 18:00 Malenovice
Sobota 23.2.    
Neděle 24.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Příští neděli bude sbírka zvaná „Haléř sv. Petra“. Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka za naši diecézi     3 063 720 Kč. Děkujeme za dary.

 
 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 17.2.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a za dar zdraví

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu Kolaříkovu

    10:30 Lh: Za + Janu Ondrašíkovu a na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc

 •  
 • Pondělí 18.2.
 •  
 •  
 • Úterý 19.2.
 
 
 • Středa 20.2.
 • 18:00 Ma: Za dar zdraví pro P. Františka Cincialu
 •  
 • Čtvrtek 21.2.
    18:00 Lh: Za + Jana Blahuše, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 22.2.
 • 18:00 Ma: Za dar zdraví pro celou rodinu Mikulčíkovu a Staňkovu
 •  
 • Sobota 23.2.
 
 • Neděle 24.2.

    7:30 Ma: Za + rodiče Šenkeříkovy a dva syny

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za + Josefa Mihála, manželku a celou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (10.2.2019 - 17.2.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Panny Marie Lurdské
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 6. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 11.2. 18:00 Malenovice
Úterý 12.2.    
Středa 13.2. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 14.2. 18:00 Lhota
Pátek 15.2. 18:00 Malenovice
Sobota 16.2.    
Neděle 17.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Setkání členů pastorační rady farnosti bude na Lhotě ve čtvrtek v 18:45 hodin v sakristii, v Malenovicích v pátek v 19:00 hodin na faře.

Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně pořádá pouť do Francie nazvanou "Svatí Francie", která se uskuteční 10.-18. června 2019. Zájemci se mohou hlásit v prodejně Veni (za kostelem sv. Filipa a Jakuba). Cena poutě je 13.800,- Kč, zahrnuto je mimo jiné ubytování v dvoulůžkových hotelových pokojích a polopenze. Bližší informace najdete na plakátku.

 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 10.2.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za lékaře a zdravotní personál

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc pro rodinu Vávrovu a Gajdůškovu

 •  
 • Pondělí 11.2.
 • 18:00 Ma: Za dar živé víry
 •  
 • Úterý 12.2.
 
 
 • Středa 13.2.
 • 18:00 Ma: Na daný úmysl
 •  
 • Čtvrtek 14.2.
    18:00 Lh: Za + Stanislava Ondru a dvoje rodiče
 
 • Pátek 15.2.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, dvoje rodiče, sestry a švagry
 •  
 • Sobota 16.2.
 
 • Neděle 17.2.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a za dar zdraví

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu Kolaříkovu

    10:30 Lh: Za + Janu Ondrašíkovu a na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (3.2.2019 - 10.2.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Středa: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 5. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 4.2. 18:00 Malenovice
Úterý 5.2. 17:00 Karlovice
Středa 6.2. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 7.2. 18:00 Lhota
Pátek 8.2. 18:00 Malenovice
Sobota 9.2.    
Neděle 10.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Setkání ekonomické rady farnosti bude pro Lhotu ve čtvrtek v 18:45 hodin na faře (Lhota) a pro Malenovice v pátek v 19:00 hodin na faře (Malenovice).

Z důvodu malého zájmu o biřmování se příprava na tuto svátost zatím odkládá. Děkuji všem, kteří se přihlásili, a prosím, aby vytrvali a nevzdali to.

 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 3.2.

    7:30 Ma: Za + vnuka, rodiče, sourozence a živou rodinu

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 •  
 • Pondělí 4.2.
 • 18:00 Ma: Na dobrý úmysl
 •  
 • Úterý 5.2.
    17:00 Mše sv. v Karlovicích
 
 • Středa 6.2.
 • 18:00 Ma: Za + rodinu Zeldovu a Kladníčkovu
 •  
 • Čtvrtek 7.2.
    18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 
 • Pátek 8.2.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Soldánovu
 •  
 • Sobota 9.2.
 
 • Neděle 10.2.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za lékaře a zdravotní personál

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc pro rodinu Vávrovu a Gajdůškovu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (27.1.2019 - 3.3.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: Památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek: 
Sobota: Svátek Uvedení Páně do chrámu
Neděle: 4. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 28.1. 18:00 Malenovice
Úterý 29.1.    
Středa 30.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 31.1. 18:00 Lhota
Pátek 1.2. 18:00 Malenovice
Sobota 2.2. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice
Neděle 3.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na opravy a potřeby farnosti vybrali v Malenovicích 14.100 Kč a na Lhotě 7.940 Kč – Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Na Lhotě bude ve čtvrtek adorační den v rámci diecézního rozpisu (vzájemná modlitba farnosti a bohoslovců olomouckého semináře). Od 9:00 hodin bude vystavena NSO k soukromé celodenní adoraci (prosím o zapsání adorátorů), od 17:00 společná modlitba biblického růžence, v 17:30 adorace a v 18:00 hodin mše sv. Zpovídat se bude tentokrát od 17 hodin během modlitby růžence.

V Malenovicích bude v pátek po mši sv. krátká adorace NSO.

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) slavíme v sobotu – mše sv. na Lhotě v 7:30 hodin a v Malenovicích v 9:00 hodin. Na začátku mše sv. se budou žehnat svíčky, které si donesete.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 27.1.

    7:30 Ma: Za + Stanislava a Františku Zichovy a živou rodinu Zichovu a Beňovu

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za + Františka Popelku, rodiče a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 28.1.
 • 18:00 Ma: Za dar víry a uzdravení
 •  
 • Úterý 29.1.
 
 • Středa 30.1.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu a za dar uzdravení
 •  
 • Čtvrtek 31.1.
    18:00 Lh: Za + Jana Vyorala, Františku Tománkovou a živou rodinu
 
 • Pátek 1.2.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodinu z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 •  
 • Sobota 2.2.
    7:30 Lh: Volný úmysl
    9:00 Ma: Volný úmysl
 
 • Neděle 3.2.

    7:30 Ma: Za + vnuka, rodiče, sourozence a živou rodinu

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

             Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (20.1.2019 - 27.1.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pátek: Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Sobota: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Neděle: 3. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 21.1.    
Úterý 22.1.    
Středa 23.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 24.1. 18:00 Lhota
Pátek 25.1. 18:00 Malenovice
Sobota 26.1.    
Neděle 27.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes je poslední příležitost k osobnímu odevzdání přihlášky na sv. biřmování.

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Příští neděli povede přede mší sv. na Lhotě modlitbu růžence Společenství matek s prosbou za naše rodiny. Všechny srdečně zvou k modlitbě.

Zájemci o Hromniční pouť matek v sobotu 2.2. ve Šternberku se mohou přihlašovat ve Zlíně v prodejně Veni (za kostelem). Další info na plakátku.

Ve vývěsce je možné shlédnout přehled o Tříkrálové sbírce v našich farnostech. Jménem Charity Zlín vyjadřuji všem zúčastněným velké díky.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 20.1.

    7:30 Ma: Za uzdravení rodinných vztahů

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za + rodiče Šeligovy a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 21.1.
 •  
 •  
 • Úterý 22.1.
 
 • Středa 23.1.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Šebíkovu
 •  
 • Čtvrtek 24.1.
    18:00 Lh: Za + Ludvíka Kolaříka, živou a + rodinu Kolaříkovu a Semelovu
 
 • Pátek 25.1.
 • 18:00 Ma: Za dar živé víry
 •  
 • Sobota 26.1.
   
 
 • Neděle 27.1.

    7:30 Ma: Za + Stanislava a Františku Zichovy a živou rodinu Zichovu a Beňovu

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za + Františka Popelku, rodiče a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

                 Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (13.1.2019 - 20.1.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí:
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: Památka sv. Antonína, opata
Pátek: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Sobota: 
Neděle: 2. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 14.1. 18:00 Malenovice
Úterý 15.1. 14:30
17:00
Tečovice - pohřeb
Karlovice
Středa 16.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 17.1. 18:00 Lhota
Pátek 18.1. 18:00 Malenovice
Sobota 19.1.    
Neděle 20.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Ještě do příští neděle mohou zájemci o sv. biřmování odevzdávat osobně P. Miroslavovi své vyplněné přihlášky (formuláře vzadu v kostele nebo na farním webu). Přihlašovat se mohou narození v r. 2003 a starší.

V Malenovicích prosíme o pomoc při úklidu vánoční výzdoby – v pondělí od 13:30 hodin.

V Tečovicích bude v úterý ve 14:30 hodin pohřeb p. Františka Skovajse.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Od pátku začíná týden modliteb za jednotu křesťanů – prosím, vzpomeňte i ve svých modlitbách.

Příští neděli bude obvyklá sbírka na opravy a potřeby farnosti.

 
 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 13.1.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + manžela a dvoje rodiče

    10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 14.1.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodinu z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
 •  
 • Úterý 15.1.
 • 14:30 Te: Pohřeb p. Františka Skovajse
 • 17:00 mše svatá v Karlovicích
 
 • Středa 16.1.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 17.1.
    18:00 Lh: Za + Josefa Fajgaru, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 18.1.
 • 18:00 Ma: Za + Emanuela Koťana a živou rodinu
 •  
 • Sobota 19.1.
   
 
 • Neděle 20.1.

    7:30 Ma: Za uzdravení rodinných vztahů

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za + rodiče Šeligovy a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

                 Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (6.1.2019 - 13.1.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí:
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: Svátek KŘTU PÁNĚ
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 7.1. 18:00 Malenovice
Úterý 8.1. 17:00 Malenovice - koncert
Středa 9.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 10.1. 18:00 Lhota
Pátek 11.1. 18:00 Malenovice
Sobota 12.1.    
Neděle 13.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Na Lhotě dnes odpoledne od 14 hodin proběhne Tříkrálové koledování – koledníci mají sraz ve 13:30 hodin.

Děkuji všem koledníkům (dětem i dospělým) za jejich zapojení do Tříkrálové koledy, taktéž děkuji těm, kteří na faře vytvářeli pro koledníky výživové zázemí a děkuji i těm, kteří koledníky přijali a třeba i svým darem podpořili charitní dílo pro potřebné.

11. ZŠ Malenovice zve na Tříkrálový koncert dětských pěveckých sborů – v kostele v Malenovicích v úterý v 17:00 hodin. Z důvodu koncertu nebude původně plánována mše sv. v Karlovicích.

Na jaro 2020 je plánováno biřmování v našich farnostech – zájemci o tuto svátost si mohou vyzvednout přihlášku vzadu v kostele, příp. na farním webu a vyplněnou ji osobně předat P. Miroslavovi do neděle 20.1.2019. Podmínkou je, kromě křtu a víry v Krista, také minimální věková hranice 17 let v roce 2020.

 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 6.1.

    7:30 Ma: Za + Josefa Rýznara a živou rodinu

    9:00 Ma: Za + manžela a živou rodinu

    10:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce

 •  
 • Pondělí 7.1.
 • 15:00 Ma: Na poděkování Bohu za uplynulý rok 2018
 • 17:00 Lh: Za farníky, kteří se podílejí na úklidu, výzdobě a údržbě našeho kostela
 •  
 • Úterý 8.1.
 • 17:00 Ma: Tříkrálový koncert sborů 11. ZŠ Malenovice
 
 • Středa 9.1.
 • 18:00 Ma: Na daný úmysl
 •  
 • Čtvrtek 10.1.
    18:00 Lh: Na poděkování Bohu a Panně Marii za dožití životního jubilea s prosbou o další pomoc pro celou rodinu
 
 • Pátek 11.1.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 •  
 • Sobota 12.1.
   
 
 • Neděle 13.1.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + manžela a dvoje rodiče

    10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

                 Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (23.12. 2018 - 30.12.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Štědrý den
Úterý: Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ (závazný zasvěcený svátek)
Středa: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Čtvrtek: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Pátek: Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Sobota: 
Neděle: Svátek SVATÉ RODINY Ježíše, Marie a Josefa
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 24.12. 15:00
20:00
22:00
Malenovice
Lhota
Malenovice
Úterý 25.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota
Středa 26.12. 7:30
9:00
10:30
Tečovice
Malenovice
Lhota
Čtvrtek 27.12.    
Pátek 28.12. 18:00 Malenovice
Sobota 29.12. 18:00 Tečovice
Neděle 30.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes, v neděli 23.12., je ještě příležitost ke sv. smíření v Otrokovicích od 16 hodin. Během svátků se zpovídat už nebude.

Vánoční bohoslužby v Malenovicích – na Štědrý den (pondělí 24.12.) v 15:00 hodin pro děti s rodinami (jede autobus č. 51 a 52 dle speciálního jízdního řádu) a ve 22:00 hodiny (tzv. „půlnoční“); slavnost Narození Páně (úterý 25.12.) – v 7:30 a 9:00 hodin (je to závazný zasvěcený svátek); svátek sv. Štěpána (středa 26.12.) – v Tečovicích v 7:30 hodin a v Malenovicích pouze v 9:00 hodin. V úterý a ve středu bude odpoledne od 13 do 17 hodin otevřen kostel k návštěvě betléma – prosím o zapsání služeb hlídání pro tyto dny.

Vánoční bohoslužby na Lhotě – na Štědrý den (pondělí 24.12.) ve 20:00 hodin; slavnost Narození Páně (úterý 25.12.) v 10:30 hodin (je to závazný zasvěcený svátek); svátek sv. Štěpána (středa 26.12.) v 10:30 hodin. Ve čtvrtek pak obvyklá večerní mše sv. nebude.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 23.12.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče, bratry, sestru, vnučku Petrušku a Boží požehnání pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za + občany Lhoty, na které ve svých modlitbách nikdo nepamatuje

 •  
 • Pondělí 24.12.
 • 15:00 Ma: Za rodiny ve farnosti
 • 18:00 Lh: Za + Františka Řezníčka, živou a + rodinu
 • 22:00 Ma: Na poděkování Bohu s prosbou o další Boží požehnání
 •  
 • Úterý 25.12.
 • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 • 9:00 Ma: Za + Annu a Ladislava Pospíšilovy
 • 10:30 Lh: Za + rodiče Křeménkovy, syna a živou rodinu
 
 • Středa 26.12.
 • 7:30 Te: Volný úmysl
 • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
 • 10:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce
 •  
 • Čtvrtek 27.12.
    
 
 • Pátek 28.12.
 • 18:00 Ma: Za + rodinu Valovu, Mikuličkovu a Gajdůškovu
 •  
 • Sobota 29.12.
    18:00 Te: Za živé a + občany Tečovic
 
 • Neděle 30.12.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Perůtkovu a dary Ducha Sv.

    9:00 Ma: Za + P. Aloise Mikulčíka a jeho sourozence

    10:30 Lh: Za + Davida Vavřiníka a rodiče

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (2.12. 2018 - 9.12.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Sv. Mikuláše – patrona malenovského kostela
Pátek: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Sobota: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Neděle: 2. neděle adventní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 3.12. 14:00 Malenovice - pohřeb
Úterý 4.12. 17:00 Karlovice
Středa 5.12. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 6.12. 18:00 Malenovice
Pátek 7.12. 18:00 Malenovice
Sobota 8.12. 8:00
18:00
Lhota
Tečovice
Neděle 9.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes máte možnost si zakoupit „vánoční hvězdu“ (1 kus za 100 Kč) a tím přispět na léčbu onkologicky nemocných dětí. Stále je také možnost si v sakristii koupit kalendář na příští rok a tím podpořit stavbu kostela v Brně – Lesné.

V Malenovicích bude v pondělí ve 14:00 hodin pohřeb p. Antonína Čihánka. Večerní mše sv. pak už v pondělí nebude.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Ve čtvrtek slavíme svátek sv. Mikuláše, patrona malenovského kostela, proto bude mše v Malenovicích také ve čtvrtek v 18:00 hodin, celebruje P. Josef Zelinka z Otrokovic. Z tohoto důvodu nebude čtvrteční mše sv. na Lhotě.

Děti s rodiči zveme na páteční večerní mši sv. v 18:00 hodin, kterou prožijeme jakožto „rorátní“ – začneme zpěvem a průvodem v setmělém kostele s rozžatými lucerničkami a svícemi. Děti, které chtějí číst přímluvu a zpívat, mají sraz už v 17:30 hodin na faře, ostatní děti počkají v předsíni kostela aspoň 10 minut před začátkem. Touto páteční mši sv. oslavíme předvečer slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, slavíme v sobotu – na Lhotě bude mše sv. v 8:00 hodin a v Tečovicích v 18:00 hodin.

Příští neděli oslavíme v Malenovicích poutní slavnost sv. Mikuláše – obě mše sv. bude slavit P. Kamil Obr, nový děkan zlínského děkanátu.

 
 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 2.12.

    7:30 Ma: Za + Marii Trčalovu, bratra a živou rodinu

    9:00 Ma: Za + Michala Bezeka a živou rodinu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 •  
 • Pondělí 3.12.
 • 14:00 Ma: Pohřeb p. Antonína Čihánka
 •  
 • Úterý 4.12.
    17:00 Mše svatá v Karlovicích
 
 • Středa 5.12.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 •  
 • Čtvrtek 6.12.
    18:00 Ma: Za farnost
 
 • Pátek 7.12.
 • 18:00 Ma: Za + Marii, Josefa a Pavla Nesvadbovy a živou rodinu (slavíme předvečer slavnosti P. Marie – viz 8.12.)
 •  
 • Sobota 8.12.
    8:00 Lh: Za společenství živého růžence
    18:00 Te: Za + Jiřího Koláře
 
 • Neděle 9.12.

    7:30 Ma: Za + Ludmilu a Milana Tomášovy

    9:00 Ma: Za Marii Krčmovou a rodinu Jašovu

    10:30 Lh: Za živé a + kněze, kteří působili v naší farnosti

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (18.11. 2018 - 25.11.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí:
Úterý: 
Středa: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Čtvrtek: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Pátek: 
Sobota: Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Neděle: Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 19.11. 17:30 Malenovice
Úterý 20.11.    
Středa 21.11.    
Čtvrtek 22.11. 18:00 Lhota
Pátek 23.11. 18:00 Malenovice
Sobota 24.11. 18:00 Tečovice
Neděle 25.11. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V Malenovicích v tomto týdnu bude v pondělí mše sv. už v 17:30 hodin, ve středu večerní mše sv. nebude. Ostatní bohoslužby v obou našich farnostech beze změny.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 18.11.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a dar zdraví

    9:00 Ma: Za + Stanislava Mrázka, dar zdraví jeho manželky a živou a + rodinu

    10:30 Lh: Za + rodinu Gahurovu, Gajdošíkovu a Machalovu

 •  
 • Pondělí 19.11.
 • 17:30 Ma: Za + bratra
 •  
 • Úterý 20.11.
    
 
 • Středa 21.11.
 •  
 •  
 • Čtvrtek 22.11.
    18:00 Lh: Za + Josefa Mudříka, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 23.11.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče a prarodiče
 •  
 • Sobota 24.11.
    18:00 Te: Za + Zdeňku a Františka Horáčkovy a živou rodinu
 
 • Neděle 25.11.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za živou a + rodinu Vávrovu a Mihálovu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (11.11. 2018 - 18.11.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Úterý: Památka sv. Anežky České, panny
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Neděle: 33. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 12.11. 18:00 Malenovice
Úterý 13.11.    
Středa 14.11. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 15.11. 18:00 Lhota
Pátek 16.11. 18:00 Malenovice
Sobota 17.11. 18:00 Tečovice
Neděle 18.11. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na Arcidiecézní charitu Olomouc vybrali v Malenovicích 14.530 Kč a na Lhotě 9.180 Kč – děkuji všem dárcům.

Ve čtvrtek na Jižních Svazích ve Zlíně v 9:15 hodin bude společná mše sv. kněží děkanátů Zlín a Vizovice za zemřelé kněze těchto děkanátů, hlavním celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner. Srdečně zveme.

Příští neděli prožijeme jakožto Den Bible a při té příležitosti věnujeme také sbírku na podporu biblického apoštolátu.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 11.11.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče a jejich sourozence

    10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, živou a + rodinu

 •  
 • Pondělí 12.11.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 •  
 • Úterý 13.11.
    
 
 • Středa 14.11.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za dožití 82 let
 •  
 • Čtvrtek 15.11.
    18:00 Lh: Za Vlastu a Jaroslava Vyoralovy a živou rodinu
 
 • Pátek 16.11.
 • 18:00 Ma: Za + Františku Mikešovou, jejího syna Eduarda, Anežku Kosíkovou a živou rodinu
 •  
 • Sobota 17.11.
    18:00 Te: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou za + sourozence a živou rodinu
 
 • Neděle 18.11.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a dar zdraví

    9:00 Ma: Za + Stanislava Mrázka, dar zdraví jeho manželky a živou a + rodinu

    10:30 Lh: Za + rodinu Gahurovu, Gajdošíkovu a Machalovu

 •     
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (4.11. 2018 - 11.11.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Sobota: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Neděle: 32. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 5.11. 18:00 Malenovice
Úterý 6.11. 17:00 Karlovice
Středa 7.11. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 8.11. 18:00 Lhota
Pátek 9.11. 18:00 Malenovice
Sobota 10.11. 18:00 Tečovice
Neděle 11.11. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes odpoledne (neděle 4.11.) se můžeme společně pomodlit na hřbitově za zemřelé – na Lhotě ve 14:30 hodin a v Malenovicích v 15:15 hodin.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Návštěvy nemocných budou v úterý dopoledne – přihlašovat nemocné můžete do pondělí.

Úmysly pro mše sv. na první pololetí 2019 se na Lhotě začnou zapisovat od čtvrtka 8.11.

Srdečně zveme všechny zájemce o zpívání ve sboru v Malenovicích při vánočních svátcích – příští neděli 11.11. v 10:00 hodin na faře v Malenovicích začneme s nácvikem Michnových vánočních koled. 

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 4.11.

    7:30 Ma: Za + P. Rudolfa Adámka, P. Josefa Crlu, P. Františka Vítka a P. Vitalisa Cvičela

    9:00 Ma: Za + Františka Juráska, živou a + rodinu a přátele

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní pro rodinu Řezníčkovu a Ondrašíkovu

 •  
 • Pondělí 5.11.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu Gajdošíkovu
 •  
 • Úterý 6.11.
    17:00 Mše svatá v Karlovicích
 
 • Středa 7.11.
 • 18:00 Ma: Za + dobrodince
 •  
 • Čtvrtek 8.11.
    18:00 Lh: Za + Jaroslava Bartoně, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 9.11.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče, bratra a Boží ochranu pro živou rodinu
 •  
 • Sobota 10.11.
    18:00 Te: Za + rodiče Baťkovy, syna, dceru a Boží ochranu pro živou rodinu
 
 • Neděle 11.11.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče a jejich sourozence

    10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, živou a + rodinu

 •     
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (28.10. 2018 - 4.11.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Slavnost VŠECH SVATÝCH (doporučený svátek)
Pátek: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Sobota: 
Neděle: 31. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 29.10. 18:00 Malenovice
Úterý 30.10.    
Středa 31.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 1.11. 8:00
18:00
Malenovice
Lhota
Pátek 2.11. 8:00
18:00
Lhota
Malenovice
Sobota 3.11. 18:00 Tečovice
Neděle 4.11. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na misie vybrali – v Malenovicích 19.150 Kč při sbírce a 11.800 Kč při Misijním jarmarku, na Lhotě 10.560 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Slavnost Všech svatých (doporučený svátek) slavíme ve čtvrtek 1.11. – mše sv. v Malenovicích v 8:00 h a na Lhotě v 18:00 hodin; Vzpomínka na všechny věrné zemřelé pak bude v pátek 2.11. – mše sv. na Lhotě v 8:00 hodin a v Malenovicích v 18:00 hodin.

Odpustky pro duše v očistci – od 25.10. do 8.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a tam se třeba jen v duchu pomodlí za zemřelé.

Dušičkové pobožnosti na hřbitově – v Tečovicích v sobotu 3.11. po večerní mši sv. (ta je v 18:00 hodin), na Lhotě v neděli 4.11. ve 14:30 hodin a v Malenovicích v neděli 4.11. v 15:15 hodin.

Příští neděli bude sbírka na Arcidiecézní charitu Olomouc.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 28.10.

    7:30 Ma: Za mravní a duchovní obnovu našeho národa

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za ty, kdo obětovali život pro naši svobodu, a za mravní a duchovní obnovu našeho národa

 •  
 • Pondělí 29.10.
 • 18:00 Ma: Za + manželku, živou a + rodinu Zátopkovu a Šiškovu
 •  
 • Úterý 30.10.
 
 
 • Středa 31.10.
 • 18:00 Ma: Za dobrodince v modlitbě
 •  
 • Čtvrtek 1.11.
    8:00  Ma: Volný úmysl  
    18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 
 • Pátek 2.11.
 • 8:00 Lh: Za všechny zemřelé
 • 18:00 Ma: Za všechny zemřelé
 •  
 • Sobota 3.11.
    18:00 Te: Za všechny zemřelé
 
 • Neděle 4.11.

    7:30 Ma: Za + P. Rudolfa Adámka, P. Josefa Crlu, P. Františka Vítka a P. Vitalisa Cvičela

    9:00 Ma: Za + Františka Juráska, živou a + rodinu a přátele

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní pro rodinu Řezníčkovu a Ondrašíkovu

 •     
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (21.10. 2018 - 28.10.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Sv. Jana Pavla II., papeže
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 30. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 22.10. 18:00 Malenovice
Úterý 23.10.    
Středa 24.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 25.10. 18:00 Lhota
Pátek 26.10. 18:00 Malenovice
Sobota 27.10. 15:00 Velehrad - děkanátní pouť
Neděle 28.10. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Jsme zváni prožít Děkanátní pouť na Velehradě za obnovu rodin a nová duchovní povolání – v sobotu 27.10. Začíná se v 15:00 hodin modlitbou růžence, v 16 h adorace a v 17 h mše sv. s biskupem Antonínem Baslerem. Stále se ještě můžete přihlašovat v sakristii do autobusu, cena 100 Kč, autobus odjíždí v sobotu ve 13 h ze Lhoty a ve 13:10 hodin z Malenovic (zastávka pod školou). Z důvodu této pouti nebude sobotní mše sv. v Tečovicích.

V sakristii si můžete zakoupit kalendář na příští rok a touto koupí podpořit stavbu kostela v Brně – Lesné, cena 70 Kč.

Změna času – příští týden ze soboty na neděli (27.10. → 28.10.) se posunuje čas o hodinu zpět.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 21.10.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

    9:00 Ma: Za + Zdeňka Čižmaře a živou rodinu

    10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a a živou rodinu Popelkovu a Fajgarovu

 •  
 • Pondělí 22.10.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 •  
 • Úterý 23.10.
 
 
 • Středa 24.10.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče Postavovy, dceru Marii a živou rodinu (přesunuto z 3.10.)
 •  
 • Čtvrtek 25.10.
    18:00 Lh: Za živou a + rodinu Blahušovu a Mikeštíkovu
 
 • Pátek 26.10.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Janíkovu, Václavíkovu a Buňkovu (přesunuto z 10.10.)
 •  
 • Sobota 27.10.
    15:00 Děkanátní pouť na Velehradě za obnovu rodin a nová duchovní povolání
 
 • Neděle 28.10.

    7:30 Ma: Za mravní a duchovní obnovu našeho národa

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za ty, kdo obětovali život pro naši svobodu, a za mravní a duchovní obnovu našeho národa

 •     
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (14.10. 2018 - 21.10.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý: 
Středa: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čtvrtek: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 29. neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 15.10.    
Úterý 16.10. 18:00 Karlovice
Středa 17.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 18.10. 18:00 Lhota
Pátek 19.10. 18:00 Malenovice
Sobota 20.10. 18:00 Tečovice
Neděle 21.10. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Ještě v pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv. Od úterý už opět začíná obvyklý pořad bohoslužeb ve všedních dnech, vč. neděle.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.

Opět začíná středeční výuka náboženství na faře pro 3. a 7.-9. ročník.

Příští neděli slavíme den modliteb za misie, proto i sbírka příští neděle bude věnována misiím. Zároveň budete mít možnost v Malenovicích přispět na misie zakoupením výrobků v rámci Misijního jarmarku, který začne příští neděli v 8:30 hodin před kostelem. Věci k prodeji budeme přijímat v pátek 19.10. po večerní mši svaté tj. cca 19 hodin, nejpozději však v sobotu od 17 - 20 h, kdy budeme také potřebovat pomoc s přípravou balíčků na nedělní jarmark. 

V sobotu 27.10. jsme zváni na Velehrad na každoroční děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání. Autobus bude odjíždět ze Lhoty ve 13 h, z Malenovic ve 13:10 h. Přihlašovat se můžete v sakristii (platí pro obě farnosti), cena 100 Kč. 

 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 14.10.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

 • 9:00 Ma: Za + rodiče Kovářovy a Boží požehnání pro živou rodinu
 • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou o další pomoc
 •  
 • Pondělí 15.10.
 •  
 • Úterý 16.10.
    18:00 Mše svatá v Karlovicích
 
 • Středa 17.10.
 • 18:00 Ma: Za + Janu Ondrašíkovu, dvoje rodiče a živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 18.10.
    18:00 Lh: Za + Janu Ondrašíkovu, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 19.10.
 • 18:00 Ma: Na dobrý úmysl dárce
 •  
 • Sobota 20.10.
    18:00 Te: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 
 • Neděle 21.10.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

    9:00 Ma: Za + Zdeňka Čižmaře a živou rodinu

    10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a a živou rodinu Popelkovu a Fajgarovu

 •    
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (23.9. 2018 - 30.9.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Pátek: Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA (doporučený svátek)
Sobota: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Neděle: 26. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 24.9. 18:00 Malenovice
Úterý 25.9.    
Středa 26.9.    
Čtvrtek 27.9.    
Pátek 28.9. 18:00
18:00
Lhota
Malenovice
Sobota 29.9.    
Neděle 30.9. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na opravy a potřeby farnosti vybrali – v Malenovicích 12.500 Kč a na Lhotě 7.520 Kč – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ohledně pohřbů či jiných neodkladných záležitostí se v tomto následujícím čase obracejte na faru ve Zlíně (sv. Filip a Jakub), příp. v Pohořelicích (toto platí zvl. pro Lhotu).

V Malenovicích nebude v tomto týdnu mše sv. ve středu, na Lhotě nebude mše sv. ve čtvrtek, v Tečovicích nebude mše sv. v sobotu. Další rozpis plánovaných bohoslužeb pro dané období najdete ve vývěsce.

Slavnost sv. Václava (doporučený svátek) slavíme v pátek 28.9. – mše sv. v Malenovicích v 18:00 hodin, na Lhotě v 18:00 hodin.

Aktualizovaný rozvrh hodin náboženství najdete ve vývěsce a na farním webu zde.

Církevní sňatek chtějí v sobotu 6.10. v Malenovicích uzavřít Josef Maniš a Markéta Maťová, oba bydlištěm v Tečovicích. Pokud by někdo věděl o závažné překážce tohoto zamýšleného sňatku, nechť to včas nahlásí na faře.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 23.9.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a přímluvu Panny Marie

 • 9:00 Ma: Za Marii a Ladislava Ondrovy, jejich rodiče a Marii Janotovou
 • 10:30 Lh: Za + Ludmilu Nesrstovu, živou a + rodinu
 •  
 • Pondělí 24.9.
 • 18:00 Ma: Za + Zdeňku Brázdilovou, živou a + rodinu
 • Úterý 25.9.
 •  
 • Středa 26.9.
 •  
 • Čtvrtek 27.9.
 •  
 • Pátek 28.9.
 • 18:00 Ma: Za mravní a duchovní obnovu našeho národa
 • 18:00 Lh: Za + Josefa Blahuše, + rodiče Ondrašíkovy a Blahušovy a živou rodinu
 •  
 • Sobota 29.9.
 •  
 • Neděle 30.9.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Za + Boženu a Antonína Baroňovy, bratra Antonína a dary Ducha Sv. pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za živou a + rodinu Vyoralovu

 •  
 • Pátek 5.10.
 • 8:00 Lh: Za společenství živého růžence
 •  

    Neděle 7.10.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Za + Vlastu Poláchovou, manžela a živou rodinu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 

 • Pátek 12.10.
 • 18:00 Lh: Za + Ludmilu Vávrovu, manžela a dvoje rodiče

 

 • Neděle 14.10.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče Kovářovy a Boží požehnání pro živou rodinu

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou o další Boží pomoc

   

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (16.9. 2018 - 23.9.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků
Pátek: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sobota: 
Neděle: 25. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 17.9. 18:00 Malenovice
Úterý 18.9.    
Středa 19.9. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 20.9. 18:00 Lhota
Pátek 21.9. 18:00 Malenovice
Sobota 22.9. 18:00 Tečovice
Neděle 23.9. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Setkání pastorační rady bude na Lhotě ve čtvrtek v 19:00 hodin na faře, v Malenovicích v pátek v 19:00 hodin na faře.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 16.9.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + Ludmilu a Jana Šeré a syna Jaroslava
  • 10:30 Lh: Za + Helenu Vyoralovou, Jindřicha a Boženu Ondrašíkovy
 • Pondělí 17.9.
 • 18:00 Ma: Za dar zdraví pro dceru a vnučku
 • Úterý 18.9.
 •  
 • Středa 19.9.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Čtvrtek 20.9.
 • 18:00 Lh: Za živou a + rodinu Brázdilovu a Vyoralovu
 • Pátek 21.9.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodiče, sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Sobota 22.9.
 • 18:00 Te: Za + rodiče Mikoškovy a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Neděle 23.9.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a přímluvu Panny Marie
  • 9:00 Ma: Za Marii a Ladislava Ondrovy, jejich rodiče a Marii Janotovou
  • 10:30 Lh: Za + Ludmilu Nesrstovu, živou a + rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (9.9. 2018 - 16.9.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek: Svátek Povýšení svatého Kříže
Sobota: Památka Panny Marie Bolestné
Neděle: 24. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 10.9. 15:00
18:00
Lhota - pohřeb
Malenovice
Úterý 11.9. 18:00 Karlovice
Středa 12.9. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 13.9. 18:00 Lhota
Pátek 14.9. 18:00 Malenovice