NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - archiv

V archivu naleznete z kapacitních důvodů farní oznámení od roku 2017. V případě potřeby starších (2011 - 2016) můžete nahlédnout zde.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (11. 2. 2018 - 18. 2. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Popeleční středa (den přísného postu)
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 1. neděle postní
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 12.2. 18:00 Malenovice
Úterý 13.2.    
Středa 14.2. 16:30
18:00
Lhota
Malenovice
Čtvrtek 15.2. 18:00 Lhota
Pátek 16.2. 18:00 Malenovice
Sobota 17.2.    
Neděle 18.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Ve středu začínáme postní období – Popeleční středa (den přísného postu). Mše svaté – Lhota 16:30 hodin, Malenovice 18:00 hodin; při obou bohoslužbách se bude udělovat popelec. Tento den nebude příležitost ke sv. smíření.

Začínají Křížové cesty – Lhota ve čtvrtek v 17:30 hodin, Malenovice v pátek v 17:30 hodin.

Lhotská mládež plánuje farní tábor 7. – 15.7. v Potštátě, na který zvou děti z obou našich farností od ukončené 3. třídy do ukončené 8. třídy ZŠ. Přihlášky s dalšími informacemi jsou k vyzvednutí v sakristii.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 11.2.
  • 7:30 Ma: Za živou a + rodinu Štefkovu
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Večerkovy a Kašíkovy a živou rodinu
 • Pondělí 12.2.
 •      18:00 Ma: Na poděkování Bohu za 30 let života s prosbou za + Zdeňka Bětíka a živou rodinu Bětíkovu
 • Úterý 13.2.
 •      
 • Středa 14.2.    
 •       16:30 Lh: Za + rodiče Mozgvovy a Kozubíkovy a živou rodinu
 •       18:00 Ma: Na poděkování Bohu za všechna obdržená dobrodiní
 • Čtvrtek 15.2.
  • 17:30 Lh: křížová cesta   
  • 18:00 Lh: Za + Stanislava Ondru a dvoje rodiče
 • Pátek 16.2.
 •       17.30 Ma: křížová cesta
 •       18:00 Ma: Za + Jana Hudečka a živou rodinu
 • Sobota 17.2.
 •         
 • Neděle 18.2.
  • 7:30 Ma: Za + vnuka, rodiče a sourozence
  • 9:00 Ma: Za + Annu Říhovou
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Jamborovy, syna a živou rodinu

    

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (4. 2. 2018 - 11. 2. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Úterý: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: Památka sv. Scholastiky, panny
Neděle: 6. neděle v mezidobí
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 5.2. 18:00 Malenovice
Úterý 6.2. 17:00 Karlovice
Středa 7.2. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 8.2. 18:00 Lhota
Pátek 9.2. 18:00 Malenovice
Sobota 10.2.    
Neděle 11.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Válečný hrob, nacházející se u kostela v Malenovicích, projde v roce 2018 obnovou. U této příležitosti se Magistrát města Zlína obrací na rodinné příslušníky zde připomenutých obětí první světové války a prosí je o spolupráci. V rámci rekonstrukce je plánováno i doplnění chybějících keramických medailonů. V případě, že je fotografie padlého poničená nebo zde není vůbec, je možné ji doručit na pracoviště Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína. Po naskenování budou fotografie na místě vráceny majitelům. Konečný termín pro shromáždění fotografií je 28. 2. 2018.  Bližší informace poskytuje Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína, pí. Michaela Doleželová - více zde.

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 4.2.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 60 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Kubáčkovu
  • 10:30 Lh: Za  f a r n o s t
 • Pondělí 5.2.
 •      18:00 Ma: Za nemocnou osobu
 • Úterý 6.2.
 •       17:00 Mše sv. v Karlovicích
 • Středa 7.2.    
 •      18:00 Ma: Za + Františku a Josefa Mikešovy a živou rodinu
 • Čtvrtek 8.2.
  •    18:00 Lh: Za + rodiče Janotovy a Bartoňovy
 • Pátek 9.2.
 •        18:00 Ma: Za + rodiče a sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Sobota 10.2..
 •         
 • Neděle 11.2.
  • 7:30 Ma: Za živou a + rodinu Štefkovu
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Večerkovy a Kašíkovy a živou rodinu

    

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (28. 1. 2018 - 4. 2. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Památka sv. Jana Boska, kněze
Čtvrtek: 
Pátek: Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Sobota: 
Neděle: 5. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 29.1. 18:00 Malenovice
Úterý 30.1. 18:00 Malenovice
Středa 31.1. 18:00 Lhota
Čtvrtek 1.2. 18:00 Lhota
Pátek 2.2. 8:00
18:00
Lhota
Malenovice
Sobota 3.2.    
Neděle 4.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na opravy a potřeby farnosti vybrali – Malenovice 10.910 Kč, Lhota 8.680 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V Malenovicích nebude mše sv. tuto středu (v tento den bude adorační den na Lhotě), místo ní bude však mše sv. v úterý v 18:00 hodin.

Na Lhotě bude ve středu Adorační den v rámci diecézního rozpisu se vzájemnými modlitbami farnosti a olomouckých bohoslovců. Zahájení celodenní adorace bude v 8:00 hodin, společná adorace pak bude od 17 hodin a pak mše sv. v 18:00 hodin. Z tohoto důvodu nebude pak mše sv. ve čtvrtek.

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) slavíme v pátek – mše sv. na Lhotě v 8:00 hodin a v Malenovicích v 18:00 hodin. Budou se žehnat svíčky, které si sami donesete.

 

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 28.1.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za živou rodinu Grossmannovu a Hánovu
  • 10:30 Lh: Za + rodinu Kolaříkovu a Semelovu
 • Pondělí 29.1.
 •      18:00 Ma: Za + Eduarda Mikeše a živou rodinu
 • Úterý 30.1.
 •       18:00 Ma: Za uzdravení a spásu Marka Kremsera
 • Středa 31.1.     
 •      18:00 Lh: Za bohoslovce AKS v Olomouci
 • Čtvrtek 1.2.
  •    18:00 Lh: Za + Jaroslava Bartoně a živou rodinu
 • Pátek 2.2.
 •        8:00 Lh: Za společenství živého růžence
 •        18:00 Ma: Za + Annu Křížovou a syna
 • Sobota 3.2.
 •         
 • Neděle 4.2.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 60 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Kubáčkovu
  • 10:30 Lh: Za  f a r n o s t

    

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (21. 1. 2018 - 28. 1. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Čtvrtek: Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Pátek: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Sobota: 
Neděle: 4. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 22.1. 18:00 Malenovice
Úterý 23.1.    
Středa 24.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 25.1. 18:00 Lhota
Pátek 26.1. 18:00 Malenovice
Sobota 27.1.    
Neděle 28.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Setkání Pastorační rady farnosti Malenovice bude v pondělí v 19:00 hodin na faře.

Na přání otce arcibiskupa Jana vás zvu k hodinové adoraci s prosbou o aktivitu a moudrou zodpovědnost nás občanů při 2. kole prezidentských voleb – v Malenovicích ve středu od 17 hodin.

Pastorační rada farnosti Lhota bude mít setkání ve čtvrtek v 18:45 hodin na faře.

Tříkrálová sbírka – Malenovice 87.967 Kč, Tečovice 29.595 Kč, Lhotka 6.113 Kč, Karlovice 8.525 Kč, Lhota 29.853 Kč. Jménem Charity Zlín vyjadřuji poděkování za vaše dary.

Děkanát Zlín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici děkanátní účetní. Více informací naleznete na nástěnce v předsíni kostela, u duchovního správce nebo na webových stránkách farnosti - informace zde.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 21.1.
  • 7:30 Ma: Za živou a + rodinu Pospíšilovu
  • 9:00 Ma: Za + rodiče Sousedíkovy a Chromkovy, sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Janu Ondrašíkovu, dvoje rodiče a živou rodinu
 • Pondělí 22.1.
 •      18:00 Ma: Za + Josefa Janču a živou rodinu
 • Úterý 23.1.
 •       
 • Středa 24.1.     
 •      18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
 • Čtvrtek 25.1.
  •    18:00 Lh: Za + Jaroslava Bartoně a živou rodinu
 • Pátek 26.1.
 •        18:00 Ma: Za + příbuzenstvo
 • Sobota 27.1.
 •         
 • Neděle 28.1.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za živou rodinu Grossmannovu a Hánovu
  • 10:30 Lh: Za + rodinu Kolaříkovu a Semelovu

    

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (14. 1. 2018 - 21. 1. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Památka sv. Antonína, opata
Čtvrtek: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Pátek:
Sobota: 
Neděle: 3. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 15.1.    
Úterý 16.1.    
Středa 17.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 18.1. 18:00 Lhota
Pátek 19.1. 18:00 Malenovice
Sobota 20.1.    
Neděle 21.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Děkuji všem, kteří se zapojili do úklidu vánoční výzdoby v kostele.

Toto pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Setkání ekonomické rady bude v Malenovicích ve středu v 19:00 hodin na faře, na Lhotě ve čtvrtek v 18:45 hodin na faře.

Ve čtvrtek začínáme Týden modliteb za jednotu křesťanů – prosím, pamatujme na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách.

Příští neděli bude obvyklá sbírka na opravy.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 14.1.
  • 7:30 Ma: Za + Ladislava Polaštíka, + rodinu z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Císařovy a Macků
 • Pondělí 15.1.
 •    
 • Úterý 16.1.
 •       
 • Středa 17.1.     
 •      18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
 • Čtvrtek 18.1.
  •    18:00 Lh: Za + Josefa Fajgaru a živou rodinu
 • Pátek 19.1.
 •        18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví
 • Sobota 20.1.
 •         
 • Neděle 21.1.
  • 7:30 Ma: Za živou a + rodinu Pospíšilovu
  • 9:00 Ma: Za + rodiče Sousedíkovy a Chromkovy, sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Janu Ondrašíkovu, dvoje rodiče a živou rodinu

    

  •  
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (7. 1. 2018 - 14. 1. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 2. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 8.1. 18:00 Malenovice
Úterý 9.1. 17:00 Karlovice
Středa 10.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 11.1. 18:00 Lhota
Pátek 12.1. 18:00 Malenovice
Sobota 13.1.    
Neděle 14.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnešní nedělí končí vánoční doba, vč. vánoční výzdoby a betléma, a od pondělí začíná liturgické mezidobí. Zároveň děkuji všem, kdo se v těchto dnech zapojili do Tříkrálové koledy a sbírky.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

V pátek a v sobotu (12.-13.1.) proběhne 1. kolo prezidentských voleb – viz slovo našich biskupů - k přečtení zde.

 

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 7.1.
  • 7:30 Ma: Za + Josefa Rýznara a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za + manžela a živou rodinu Ševčíkovu
  • 10:30 Lh: Za + Františka Řezníčka, živou a + rodinu
 • Pondělí 8.1.
 •     18:00 Ma: Za živou a + rodinu a za dar víry a Boží požehnání pro děti     
 • Úterý 9.1.
 •        17:00 Mše sv. v Karlovicích
 • Středa 10.1.     
 •      18:00 Ma: Za živou a + rodinu Bláhovu
 • Čtvrtek 11.1.
  •    18:00 Lh: Na poděkování Bohu za 60 let manželství
 • Pátek 12.1.
 •        18:00 Ma: Za dar zdraví pro živou rodinu
 • Sobota 13.1.
 •         
 • Neděle 14.1.
  • 7:30 Ma: Za + Ladislava Polaštíka, + rodinu z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Císařovy a Macků

    

  •  
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (31. 12. 2017 - 7. 1. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Slavnost Matky Boží, Panny Marie (závazný zasvěcený svátek)
Úterý: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, bp a uč. církve
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: Slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek)
Neděle: Svátek Křtu Páně
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 1.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota
Úterý 2.1.    
Středa 3.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 4.1. 18:00 Lhota
Pátek 5.1. 18:00 Malenovice
Sobota 6.1. 8:00 Lhota
Neděle 7.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V závěru dnešní bohoslužby zpěvem Te Deum děkujeme Bohu za uplynulý rok 2017 a zároveň se svěřujeme do Božích rukou pro čas příštího roku.

Zítra, tj. v pondělí 1.1. o slavnosti Matky Boží, Panny Marie (závazný zasvěcený svátek) budou mše sv. jako v neděli – Malenovice 7:30 a 9:00 hodin, Lhota 10:30 hodin.

Na Lhotě budou čtvrteční večerní mše svaté už opět začínat v 18:00 hodin.

Slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek) slavíme v sobotu 6.1. – v Malenovicích tuto slavnost oslavíme už v předvečer při mši sv. v pátek v 18:00 hodin, na Lhotě pak v sobotu v 8:00 hodin. Bude se žehnat voda, zlaté předměty, křída. 

V tyto dny se také setkáte s Tříkrálovými koledníky, kteří vám přijdou popřát k novému roku a dát vám možnost přispět na charitní dílo pro potřebné. Koledníci na Lhotě budou mít sraz v sobotu 6.1. ve 14:00 hodin na lhotské faře.

Lhotská schola s hudebníky z okolních farností zvou na Tříkrálový koncert – v sobotu 6.1. v 17:00 hodin ve lhotském kostele.

 

 Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 31.12.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za uplynulý rok 2017
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za obětavé a neviditelné ruce s prosbou o další Boží pomoc
 • Pondělí 1.1.
 •     7:30 Ma: Za + manžela Ladislava a rodiče Lochmanovy
 •     9:00 Ma: Za uzdravení vztahů v rodině
 •     10:30 Lh: Za  f a r n o s t             
 • Úterý 2.1.
 •   
 • Středa 3.1.     
 •      18:00 Ma: Za + rodiče a ostatní + z rodiny
 • Čtvrtek 4.1.
  •    18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 5.1.
 •        18:00 Ma: Za + Josefa Buňku, dvoje rodiče, živou a + rodinu
 • Sobota 6.1.
 •         8:00 Lh: Na vlastní úmysl
 • Neděle 7.1.
  • 7:30 Ma: Za + Josefa Rýznara a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za + manžela a živou rodinu Ševčíkovu
  • 10:30 Lh: Za + Františka Řezníčka, živou a + rodinu

    

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (24. 12. - 31. 12. 2017)
Svátky v týdnu:
Pondělí: Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ (závazný zasvěcený svátek)
Úterý: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Středa: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Čtvrtek: Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 25.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota
Úterý 26.12. 9:00
10:30
Malenovice
Lhota
Středa 27.12.    
Čtvrtek 28.12. 17:30 Lhota
Pátek 29.12. 18:00 Malenovice
Sobota 30.12.    
Neděle 31.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes na Štědrý den (neděle 24.12.) začneme odpoledne v Malenovicích vánoční období žehnáním betlémského světla a otvíráním betléma při bohoslužbě slova v 15:00 hodin; vánoční mše svaté pak budou ve 20:00 hodin na Lhotě a ve 22:00 hodin v Malenovicích.

V pondělí 25.12. slavíme slavnost Narození Páně (závazný zasvěcený svátek) – mše svaté jako v neděli – Malenovice 7:30 a 9:00 hodin, Lhota 10:30 hodin.

V úterý 26.12. na svátek sv. Štěpána bude mše sv. v Malenovicích jen v 9:00 hodin a na Lhotě v 10:30 hodin.

V pondělí i v úterý bude v Malenovicích odpoledne od 14 do 17 hodin otevřen kostel k návštěvě betléma. Prosím o zapsání dobrovolníků k hlídání kostela.

Ve středu nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Příští neděli slavíme svátek Sv. Rodiny – při bohoslužbách si budou moci manželé obnovit svůj manželský slib.

Farnost Lhota zve na vánoční pouť na Hostýn – v pátek 29.12., odjezd v 7:30 hodin, plánuje se také návštěva Holešova (výstava betlémů a baněk) a Sazovic (prohlídka nového kostela), cena 110 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti. Hlásit se můžete co nejrychleji v sakristii, k dispozici je omezený počet míst.

 

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 24.12.
  • 7:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 70 let života
  • 15:00 Ma: Žehnání betlémského světla a otvírání betléma – bohoslužba slova
  • 20:00 Lh: Za rodiny ve farnosti
  • 22:00 Ma: Za rodiny ve farnosti
 • Pondělí 25.12.
 •     7:30 Ma: Za  f a r n o s t
 •     9:00 Ma: Za živou a + rodinu Mattovu
 •     10:30 Lh: Za + Jaroslava Křeménka, manželku a syna        
 • Úterý 26.12.
 •      9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
 •      10:30 Lh: Za + Jana Kadlece a živou rodinu
 • Středa 27.12.     
 •      
 • Čtvrtek 28.12.
  •    17:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce
 • Pátek 29.12.
 •        18:00 Ma: Za + rodiče Baroňovy, bratra a živou rodinu
 • Sobota 30.12.
 •         
 • Neděle 31.12.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za uplynulý rok 2017
  • 9:00 Ma: Za manželství a rodiny ve farnosti
  • 10:30 Lh: Za obětavé a nezištné dobrodince s prosbou o další Boží pomoc
  •  
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (17. 12. - 24. 12. 2017)
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 4. neděle adventní (Štědrý den)
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 18.12. 18:00 Malenovice
Úterý 19.12.    
Středa 20.12. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 21.12. 17:30 Lhota
Pátek 22.12. 18:00 Malenovice
Sobota 23.12. 18:00 Malenovice
Neděle 24.12. 7:30
9:00
15:00
20:00
22:00
Lhota
Malenovice
Malenovice
Lhota
Malenovice

Oznamování:

Příležitosti ke sv. smíření v tomto týdnu: v Malenovicích pondělí, středa a pátek od 17:00 hodin, na Lhotě ve čtvrtek od 16:00 hodin; ve Zlíně (kostel sv. Filipa a Jakuba) se zpovídá každý všední den celodenně (9 – 12 a 14 – 17 hodin). Během svátků se už zpovídat nebude.

V pondělí bude na Lhotě ve 14:00 hodin pohřeb p. Miroslava Zeldy.

Adventní koncert ZUŠ Malenovice bude v úterý v 17:30 hodin ve farním kostele v Malenovicích.

Prosíme o pomoc při zdobení stromků a stavění betléma v kostele v Malenovicích – v pátek po večerní mši sv.

Příští neděli bude 4. neděle adventní a zároveň je to také Štědrý den – mše svaté ze 4. adventní neděle budou v Malenovicích v sobotu v 18:00 hodin a v neděli v 9:00 hodin, na Lhotě v neděli v 7:30 hodin (pouze tyto mše sv. naplňují „povinnost“ nedělní účasti na bohoslužbě). Odpoledne pak vstoupíme do Vánoc – v Malenovicích bude v 15:00 hodin bohoslužba slova s přivítáním betlémského světla a otevíráním betléma, vánoční mše svaté pak budou na Lhotě ve 20:00 hodin a v Malenovicích ve 22:00 hodin.

 

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 17.12.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Na dobrý úmysl dárce
  • 10:30 Lh: Za + Josefa Blahuše, živou a + rodinu Blahušovu a Gajdůškovu
 • Pondělí 18.12.
 •     18:00 Ma: Za + Vojtěcha Běťáka
 • Úterý 19.12.
 •      
 • Středa 20.12.     
 •       18:00 Ma: Za + Annu Adamcovou a Boží ochranu pro živou rodinu

   

 • Čtvrtek 21.12.
  •    17:30 Lh: Za + rodiče Vyoralovy a živou rodinu
 • Pátek 22.12.
 •        18:00 Ma: Za + dceru Petrušku Bezovou a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Sobota 23.12.
 •         18:00 Ma: Za  f a r n o s t  (mše sv. s nedělní platností)
 • Neděle 24.12.
  • 7:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 70 let života
  • 15:00 Ma: Přivítání betlémského světla a otvírání betléma (bohoslužba slova)
  • 20:00 Lh: Za rodiny ve farnosti
  • 22:00 Ma: Za rodiny ve farnosti
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
Příležitost ke sv. smíření v tomto týdnu: 
- Malenovice – pondělí, středa, pátek 17:00 – 17:50 h
- Lhota – čtvrtek 16:00 – 17:20 h
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (10. 12. - 17. 12. 2017)
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Čtvrtek: Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 3. neděle adventní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 11.12. 18:00 Malenovice
Úterý 12.12. 17:00 Karlovice
Středa 13.12. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 14.12. 17:30 Lhota
Pátek 15.12. 18:00 Malenovice
Sobota 16.12. 17:00 Tečovice
Neděle 17.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Úmysly pro mše sv. na první pololetí 2018 si můžete v Malenovicích nechat zapsat v sakristii od pondělí.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Opět budou tento týden „roráty“, zahajované průvodem s lucerničkami (k tomu zveme zvl. děti) – na Lhotě ve čtvrtek v 17:30 hodin, v Malenovicích v pátek v 18:00 hodin.

Návštěvy nemocných budou v pátek dopoledne – do čtvrtku můžete přihlašovat nemocné (jméno a adresu).

V Tečovicích bude mše sv. v sobotu v 17:00 hodin (od 16 h bude příležitost ke sv. smíření).

Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně zve na koncert skupiny Good Work (Paprsky) – v sobotu 16.12. v 19:30 hodin ve farním kostele (Zlín). Plakátek je k nahlédnutí zde.

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 10.12.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za dar životního jubilea s prosbou o další Boží pomoc a ochranu
  • 9:00 Ma: Za dar uzdravení
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Vávrovy a Mihálovy
 • Pondělí 11.12.
 •     18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 • Úterý 12.12.
 •      17:00 mše sv. v Karlovicích
 • Středa 13.12.     
 •       18:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
 • Čtvrtek 14.12.
  •    17:30 Lh: Za + Josefa Blahuše a živou rodinu
 • Pátek 15.12.
 •        18:00 Ma: Na poděkování Bohu za 83 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let
 • Sobota 16.12.
 •         17:00 Te: Za + Jiřího Koláře a duše v očistci  
 • Neděle 17.12.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Na dobrý úmysl dárce
  • 10:30 Lh: Za + Josefa Blahuše, živou a + rodinu Blahušovu a Gajdůškovu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (3. 12. - 10. 12. 2017)
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Sv. Mikuláše, biskupa
Čtvrtek: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Pátek: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Sobota: 
Neděle: 2. neděle adventní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 4.12.    
Úterý 5.12.    
Středa 6.12. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 7.12. 17:30 Lhota
Pátek 8.12. 18:00 Malenovice
Sobota 9.12.    
Neděle 10.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes máte možnost si zakoupit „vánoční hvězdu“ (1 kus za 100 Kč) a tím přispět na léčbu onkologicky nemocných dětí.

Toto pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Ve středu slavíme v Malenovicích svátek sv. Mikuláše, biskupa, patrona našeho kostela a farnosti. Večerní mše sv. v obvyklých 18:00 hodin a po ní vás zvu na neformální setkání a vzájemné popovídání na faru. Vlastní poutní slavnost pak oslavíme příští neděli (10.12.), kdy mezi sebou přivítáme P. Martina Kubeše, notáře ostravsko-opavské diecéze.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (doporučený svátek) slavíme v pátek, mše sv. v Malenovicích v 18:00 hodin. Na Lhotě tuto slavnost oslavíme už v předvečer ve čtvrtek v 17:30 hodin.

Zvláště děti (ale určitě nejen je) zveme na adventní večerní „roráty“ – na Lhotě vždy adventní čtvrtky, v Malenovicích vždy adventní pátky. Přineste si lucerničky, abychom bohoslužbu vždy mohli začít světelným průvodem.

Připomínám třeťákům, že od dnešní neděle si budou ke svému jménu nalepovat barevné kolečko, které dostanou po mši sv. v sakristii.

 

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 3.12.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + dvoje rodiče, sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Bohuslava Jarolímka, dvoje rodiče a živou rodinu
 • Pondělí 4.12.
 •  
 • Úterý 5.12.
 •       
 • Středa 6.12.     
 •       18:00 Ma: Za  f a r n o s t
 • Čtvrtek 7.12.
  •    17:30 Lh: Za společenství živého růžence, zvl. za členku, která se dožívá 90 let s prosbou o dar zdraví, Božího požehnání a ochrany Panny Marie
 • Pátek 8.12.
 •        18:00 Ma: Za + Marii, Josefa a Pavla Nesvadbovy a živou rodinu
 • Sobota 9.12.
 •              
 • Neděle 10.12.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za dar životního jubilea s prosbou o další Boží pomoc a ochranu
  • 9:00 Ma: Za dar uzdravení
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Vávrovy a Mihálovy
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (26. 11. - 3. 12. 2017)
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 1. neděle adventní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 27.11. 18:00 Malenovice
Úterý 28.11.    
Středa 29.11. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 30.11. 17:30 Lhota
Pátek 1.12. 18:00 Malenovice
Sobota 2.12.    
Neděle 3.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na biblický apoštolát vybrali: v Malenovicích 8.010 Kč a na Lhotě 8.650 Kč – Pán Bůh zaplať dárcům.

Modlitby matek jsou v Malenovicích ve středu na faře po večerní mši sv.

Ve čtvrtek od 16 do 19 hodin zveme děti i dospělé na faru v Malenovicích, kde si mohou vyrobit adventní věneček. S sebou si přineste korpus, svíčky a stojánky, ostatní materiál bude zajištěn.

Příští nedělí vstupujeme do adventu – můžete si přinést své adventní věnce, položit přede mší sv. na oltář, aby mohly být na začátku bohoslužby požehnány. Zároveň bude možné tento den také koupit „vánoční hvězdu“ (1 ks za 100 Kč) a tím přispět na léčbu onkologicky nemocných dětí.

Od příští neděle opět začnou bývat mše sv. v Malenovicích v obou časech, tj. v 7:30 a 9:00 hodin.

Na Lhotě je možné zapisovat v sakristii úmysly pro mše sv. na první pololetí příštího roku.

Vystoupení dětí o Vánocích v kostele ve Lhotě se uskuteční 25. 12. ve 14 hodin. Prosíme rodiče, aby nahlásili jména dětí, které se zapojí v programu, Barboře Zeldové, Aničce Zeldové nebo Karolíně Zeldové - buď ústně, nebo na e-mailovou adresu: BZeldova@seznam.cz

 

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 26.11.
  • 9:00 Ma: Za + Zdeňka Čižmaře a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za farnost
 • Pondělí 27.11.
 •       18:00 Ma: Za + rodiče Kovaříkovy, syna Františka a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Úterý 28.11.
 •       
 • Středa 29.11.     
 •       18:00 Ma: Za živou a + rodinu
 • Čtvrtek 30.11.
  •    17:30 Lh: Za + rodiče Blahušovy, Vidrmanovy a živou rodinu
 • Pátek 1.12.
 •        18:00 Ma: Za živé a + z rodiny Ištokovy
 • Sobota 2.12.
 •              
 • Neděle 3.12.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + dvoje rodiče, sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Bohuslava Jarolímka, dvoje rodiče a živou rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (19. 11. - 26. 11. 2017)
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Středa: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Čtvrtek: 
Pátek: Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Sobota: 
Neděle: <span style="font-size:14.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" roman";""="" cs;"="">Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 20.11. 18:00 Malenovice
Úterý 21.11. 13:00
17:30
Malenovice - pohřeb
Lhota
Středa 22.11. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 23.11.    
Pátek 24.11.    
Sobota 25.11.    
Neděle 26.11. 9:00
10:30
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V úterý bude ve 13:00 hodin v Malenovicích pohřeb p. Miloslava Kasálka z Louk.

Na Lhotě bude tento týden mše sv. v úterý v 17:30 hodin (ve čtvrtek mše sv. nebude).

V Malenovicích nebude tento pátek večerní mše sv.

Příští neděli slavíme slavnost Ježíše Krista Krále; na Lhotě bude hodová mše sv., po které bude následovat krátká adorace s požehnáním.

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 19.11.
  • 9:00 Ma: Za + švagra a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za dar uzdravení s prosbou za + Ludmilu Majerovu a živou rodinu
 • Pondělí 20.11.
 •       18:00 Ma: Za + rodiče a sourozence z obou stran
 • Úterý 21.11.
 •       13:00 Ma: Pohřeb p. Miloslava Kasálka z Louk
 •       17:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce
 • Středa 22.11.     
 •       18:00 Ma: Za + rodinu Valovu a Mikuličkovu
 • Čtvrtek 23.11.
  •    
 • Pátek 24.11.
 •  
 • Sobota 25.11.
 •              
 • Neděle 26.11.
  • 9:00 Ma: Za + Zdeňka Čižmaře a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za farnost
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (12. 11. - 19. 11. 2017)
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Anežky České, panny
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Sobota: 
Neděle: 33. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 13.11. 18:00 Malenovice
Úterý 14.11. 17:00 Karlovice
Středa 15.11. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 16.11. 17:30 Lhota
Pátek 17.11. 18:00 Malenovice
Sobota 18.11.    
Neděle 19.11. 9:00
10:30
Malenovice
Lhota

Oznamování:

- Minulou neděli jsme na ACHO vybrali v Malenovicích 11.380 Kč a na Lhotě 8.800 Kč – Pán Bůh zaplať všem dárcům.

- V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

- Sbírku příští neděle věnujeme věnujeme na podporu biblického apoštolátu a bude rozdělena mezi České katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost.

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 12.11.
  • 9:00 Ma: Za živé a + členy spolku Orel Malenovice s prosbou o Boží požehnání pro orelskou práci
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
 • Pondělí 13.11.
 •       18:00 Ma: Za milost pokání a za nemocnou osobu
 • Úterý 14.11.
 •           17:00 mše sv. v Karlovicích    
 • Středa 15.11.     
 •       18:00 Ma: Za živou a + rodinu Buňkovu, Janíkovu a Václavíkovu
 • Čtvrtek 16.11.
  •    17:30 Lh: Za + Františka a Blaženu Ondrašíkovy a dvoje rodiče
 • Pátek 17.11.
  • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za 50 let manželství
 • Sobota 18.11.
 •              
 • Neděle 19.11.
  • 9:00 Ma: Za + švagra a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za dar uzdravení s prosbou za + Ludmilu Majerovu a živou rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (5. 11. - 12. 11. 2017)
Svátky v týdnu:
Pondělí:
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Pátek: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Sobota: Památka sv. Martina Tourského, biskupa
Neděle: 32. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 6.11. 18:00 Malenovice
Úterý 7.11.    
Středa 8.11. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 9.11. 17:30 Lhota
Pátek 10.11. 18:00 Malenovice
Sobota 11.11.    
Neděle 12.11. 9:00
10:30
Malenovice
Lhota

Oznamování:

- Dnes odpoledne v 15:00 hodin (tj. v neděli 5.11.) bude na hřbitově v Malenovicích a na Lhotě společná pobožnost za zemřelé.

- Ve čtvrtek v 9:00 hodin bude ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba mše sv. za zemřelé kněze – hlavním celebrantem bude o. arcibiskup Jan Graubner, koncelebrují kněží děkanátu.

- Mládežnická schola v Malenovicích hledá do svého seskupení muzikanty a zpěváky. Umíš-li zpívat nebo hrát na nějaký hudební nástroj, přijď mezi nás příští neděli 12.11. v 8:00 hodin na faru.

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 29.10.
  • 9:00 Ma: Za + Františku a Stanislava Zichovy a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 • Pondělí 30.10.
 •       18:00 Ma: Za dary Ducha Sv. pro děti, vnoučata a pravnoučata
 • Úterý 31.10.
 •               
 • Středa 1.11.     
 •       18:00 Ma: Za + manžele Močičkovy
 • Čtvrtek 2.11.
  •    17:30 Lh: Za + Jaroslava a Vlastu Vyoralovy a živou rodinu
 • Pátek 3.11.
  • 18:00 Ma: Za dar vnitřního uzdravení
 • Sobota 4.11.
 •              
 • Neděle 5.11.
  • 9:00 Ma: Za živé a + členy spolku Orel Malenovice s prosbou o Boží požehnání pro orelskou práci
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (22. 10. - 29. 10. 2017)
Svátky v týdnu:
Pondělí:
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Neděle: 30. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 23.10. 18:00 Malenovice
Úterý 24.10.    
Středa 25.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 26.10. 17:30 Lhota
Pátek 27.10. 18:00 Malenovice
Sobota 28.10.    
Neděle 29.10. 9:00
10:30
Malenovice
Lhota

Oznamování:

- Srdečně vás zveme na „Misijní jarmark“, kde zakoupením nabízených výrobků můžete podpořit misijní dílo církve. Všem organizátorům a dárcům tohoto jarmarku patří srdečné Pán Bůh zaplať.

- Dnes odpoledne bude na Lhotě setkání společenství živého růžence – ve 14:30 hodin bude zahájena pobožnost v kostele a poté bude setkání na faře.

- Ve dnech 25.10. – 8.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysly papeže) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

- Příští týden, poslední říjnový víkend, dochází ze soboty na neděli ke změně času– čas se posune o hodinu zpět.

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 22.10.
  • 9:00 Ma: Za + Renatu Václavkovou a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a živou rodinu
 • Pondělí 23.10.
 •       18:00 Ma: Za + manžela a živou rodinu
          
 • Úterý 24. 10.
 •               
 • Středa 25.10.
 •               18:00 Ma: Za + rodiče Mikoškovy a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Čtvrtek 26.10.
  •           17:30 Lh: Za + rodiče Cambalovy, syna a živou rodinu
 • Pátek 27.10.
  • 18:00 Ma: Za + kněze Rudolfa Adámka, Josefa Crlu a Vitalisa Cvičela
 • Sobota 28.10.
 •  
 • Neděle 29.10.
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 30 let manželství s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Janu Ondrašíkovou, živou a + rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (15. 10. - 22. 10. 2017)
Svátky v týdnu:
Pondělí:
Úterý: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Středa: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle: 29. neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 16.10. 18:00 Malenovice
Úterý 17.10.    
Středa 18.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 19.10. 17:30 Lhota
Pátek 20.10. 18:00 Malenovice
Sobota 21.10.    
Neděle 22.10. 9:00
10:30
Malenovice
Lhota

Oznamování:

- Bohoslužby v tomto týdnu by měly být v obvyklém pořádku – v Malenovicích pondělí, středa a pátek v 18:00 hodin a v neděli v 9:00 hodin; na Lhotě ve čtvrtek v 17:30 hodin a v neděli v 10:30 hodin.

- V Malenovicích bude ve středu po večerní mši sv. modlitba matek na faře.

- Konečně začne také náboženství pro 7. – 9. ročník – ve čtvrtek v 15:00 hodin na faře.

- Příští neděli slavíme Světový den modliteb za misie – sbírka bude věnována misiím.

- V Malenovicích bychom rádi v tuto misijní neděli po mši sv. uspořádali „Misijní jarmark“ – můžete přinést ze svých zásob slané pečivo, cukroví, koláčky, pečený čaj, domácí marmelády, sušené ovoce, skleničky moštu apod. Tyto dary budou organizátoři přijímat v pátek po večerní mši sv. (kolem 19. hodiny), příp. také v sobotu od 18 do 20 hodin na faře, kdy bude také potřebná pomoc s přípravou balíčků na neděli. Darováním těchto produktů a jejich zakoupením při „Misijním jarmarku“ budete moci také přispět na misie.

- Na Lhotě bude příští neděli setkání společenství živého růžence – ve 14:30 hodin pobožnost v kostele a pak setkání na faře

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 15.10.
  • 9:00 Ma: Za volbu pravého dobra a Boží požehnání pro naši zemi
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Šeligovy a živou rodinu
 • Pondělí 16.10.
 •       Ma: Za živé a + rodiny z obou stran. Za + Zdeňku Brázdilovou a živou a + rodinu
          
 • Úterý 17.10.
 •               
 • Středa 18.10.
 •               18:00 Ma: Za + manžela, + rodinu z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Čtvrtek 19.10.
  •           17:30 Lh: Na poděkování Bohu za dar zdraví a přijatá dobrodiní, s prosbou o další Boží pomoc a ochranu
 • Pátek 20.10.
  • 18:00 Ma: Za + rodiče a jejich sourozence
 • Sobota 21.10.
 •  
 • Neděle 22.10.
  • 9:00 Ma: Za + Renatu Václavkovu a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a živou rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (8. 10. - 15. 10. 2017)
Pořad bohoslužeb v Malenovicích a Lhotě
Neděle 8. 10. – 27. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
- 10,30 h ve Lhotě
Středa 11.10.
- 18,00 h za + rodiče Postavovy, dceru a za živou rodinu
Čtvrtek 12.10.
- 17,30 h ve Lhotě
Pátek 13.10.
- 18,00 h za + rodiče Kovářovy a živou rodinu
Neděle 15. 10. – 28. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h za volbu pravého dobra a Boží požehnaní pro naši zem
- 10,30 h ve Lhotě
 
Farní oznámení 1. 10. – 8. 10. 2017
- Ve středu a v pátek je v 18 hodin  a ve čtvrtek na Lhotě v 17, 30 mše svatá již s naším o. Miroslavem.
- Příležitost ke svátosti smíření ve všedních dnech.
- Příští neděle je 28. v mezidobí. Bohoslužby budou jako obvykle v 9 hodin v Malenovicích a v 10,30 h na Lhotě.
Zlínská farnost vás zve 10. října v 18,30 h na promítání filmu Válečný kabinet ve velkém sále klášterní budovy REGINA. Nejde o válečný příběh v pravém smyslu slova. Elizabeth a Tony jsou finančně zajištění manželé, ale jejich vzájemný vztah je formální. Oba řeší kariéru, na svou dcerku nemají čas. Občas jdou společně do kostela, ale jejich vztah k Bohu postrádá hloubku a upřímnost. Ve chvíli, kdy se jejich manželská krize vyhrocuje, potkává Elizabeth starší ženu Claru. Ta pozná, co Elizabeth trápí a zná způsob, jak jí pomoci. Snímek je filmem o upřímném vztahu mezi člověkem a Bohem, o síle modlitby. Vede nás k otázkám: Jaký je náš vztah ke Kristu? Modlíme se za své partnery hluboce a opravdově nebo Bohu předkládáme jen své nářky a sami se nechceme změnit?
Prosíme o pomoc při Misijní neděli, kterou budeme slavit v neděli 22. října.Křesťané v misijních zemích jsou sestry a bratři v Kristu, kteří potřebují naši pomoc a podporu. Kdo byste chtěli připravit něco z vaší zahrádky či využít svých dovedných rukou máte na to ještě 14 dnů. Uvítáme slané pečivo, cukroví, koláčky, pečený čaj, domácí marmelády, sušené ovoce, skleničky moštu a podobně. Věci k prodeji budeme přijímat v pátek 20. 10. po večerní mši svaté tj. cca 19 hodin, nejpozději však v sobotu od 18 - 20 h, kdy budeme také potřebovat pomoc s přípravou balíčků na nedělní jarmark. Kéž Pán otevře naše srdce i ruce k hojné pomoci.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (1. 10. - 8. 10. 2017)
Pořad bohoslužeb v Malenovicích a Lhotě
Neděle 1. 10. – 26. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h za + Vlastu Poláchovou, manžela a živou rodinu
- 10,30 h na Lhotě
 
Středa 4.10.
- 19,00 h modlitby matek na faře
 
Pátek 6.10.
- 8,00 h mše sv. na Lhotě (od 7,30 h je příležitost ke svátosti smíření)
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 8. 10. – 27. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
- 10,30 h ve Lhotě
 
Farní oznámení 1. 10. – 8. 10. 2017
- Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí.
- Ve středu 4. 10. jsou v 19 hodin na faře modlitby matek.
- V pátek 6. 10. je v 8 hodin mše svatá na Lhotě a v 18 hodin bude bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.
- Příští neděle je 27. v mezidobí. Bohoslužby budou jako obvykle v 9 hodin v Malenovicích a v 10,30 h na Lhotě.
- V neděli 1. 10. vás zveme na přehlídku dětských schol a sborů u kostela P. Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Začátek je v 15 hodin.
- V sobotu 7. října se uskuteční na Svatém Hostýně pouť našeho i vizovického děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Je objednán autobus, který bude odjíždět ve 13 hodin ze zastávky pod 8. ZŠ. 
Program pouti: v 15 hod. Cesta světla, v 16 hod. adorace a v 17 hod. mše svatá s otcem biskupem Josefem Hrdličkou. 
V případě zájmu je potřeba se dnes po mši sv. přihlásit a zaplatit v sakristii.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (24. 9. - 1. 10. 2017)
Pořad bohoslužeb v Malenovicích a Lhotě
Neděle 24. 9. – 25. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h za + manžela, rodiče, bratry z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
- 10,30 h ve Lhotě
 
Pátek 29. 9.
- 8,00 h mše svatá ve Lhotě (od 7,30 h příležitost ke svátosti smíření)
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Sobota 30.9.
- 11,15 h svatební obřad v kostele v Tečovicích
 
Neděle 1. 10. – 26. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h za + Vlastu Poláchovou, manžela a živou rodinu
- 10,30 h ve Lhotě
 
 
Farní oznámení 17. 9. – 24. 9. 2017
- V úterý 26. září vás zveme v 17 hodin k přivítání a uctění putovní sochy P. Marie Fatimské v bazilice na Velehradě. Po modlitbě růžence se bude v 18 h slavit mše sv. s hlavním celebrantem Mons. Pavlem Dokládalem. Následovat bude odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
 
- Ve čtvrtek 28. 9. je slavnost sv. Václava. Využijte možnosti účastnit se mše svaté v okolních farnostech.
 
- V pátek 29. 9. je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. V 18 hodin bude bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.
 
- V sobotu 30. 9. v 11,15 hodin v kostele v Tečovicích uzavřou církevní sňatek slečna Jana Grossmannová z Malenovic a pan Pavel Hána z Napajedel.
 
- V sobotu 30. 9. je na Svatém Hostýně uvítání sochy P. Marie Fatimské v 10 hodin. V 10,15 h začíná mše svatá s celebrantem Mons. Josefem Nuzíkem.
 
- Příští neděle je 26. v mezidobí. Bohoslužby budou jako obvykle v 9 hodin v Malenovicích a v 10,30 h na Lhotě.
 
- V neděli 1. 10. vás zveme na přehlídku dětských schol a sborů u kostela P. Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Začátek je v 15 hodin.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (17. 9. - 24. 9. 2017)
Pořad bohoslužeb v Malenovicích a Lhotě
Neděle 17. 9. – 24. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h na dobrý úmysl dárce
- 10,30 h ve Lhotě
 
Pátek 22. 9.
- 8,00 mše svatá Lhota
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Sobota 23.9.
- 12,00 h svatební obřad
 
Neděle 10. 9. – 25. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h za + manžela, rodiče, bratry z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
- 10,30 h ve Lhotě
 
Farní oznámení 17. 9. – 24. 9. 2017
- Dnešní neděle je 24. v mezidobí
- V pátek 22. 9. je v 8 hodin mše svatá ve Lhotě a v 18 hodin v Malenovicích bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.
- V sobotu 23. 9. ve 12 hodin v našem kostele uzavřou církevní sňatek slečna Kristýna Kadlečíková ze Spytihněva a pan Karel Dřevojánek z Malenovic
- Příští neděle bude 25. v mezidobí. Bohoslužby budou jako obvykle v 9 hodin v Malenovicích a v 10,30 h na Lhotě.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (10. 9. - 17. 9. 2017)
Pořad bohoslužeb v Malenovicích
Neděle 10. 9. – 23. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h za + Marii a Františka Slovenčíkovi, zetě Jana a živou rodiny
- 10,30 h ve Lhotě
 
Pátek 15.9.
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 17. 9. – 24. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h na dobrý úmysl dárce
- 10,30 h ve Lhotě
 
Farní oznámení 3. 9. – 10. 9. 2017
- Dnešní neděle je 23. v mezidobí
- V pátek 15. 9. je v 18 hodin bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.
- Příští neděle bude 24. v mezidobí. Bohoslužby budou jako obvykle v 9 hodin v Malenovicích a v 10,30 h na Lhotě.
- V tomto týdnu od 11. 9. začíná výuka náboženství. Přihlášky dostanou děti tam, kde bude výuka probíhat při první hodině. Rozvrh hodin je uveden na nástěnce a na farním webu. Nemáme pouze informaci od paní ředitelky ZŠ v Tečovicích o výuce 1.- 2. třídy, kterou bude vyučovat p. Janáčová. Žákům 7. - 9. třídy, které bude vyučovat o. Miroslav na faře v Malenovicích, začne výuka, až se vrátí o. Miroslav tj. předběžně v polovině října.
- Ve dnech 15. – 17. 9. 2017 proběhne na prostranství u kostela na Jižních svazích MINIFESTIVAL FILMŮ O ŽIVOTĚ. Více informací je na plakátku zde nebo ve vývěsce.
- Svatební ohlášky: V sobotu 23. 9. ve 12 hodin si v našem kostele v Malenovících udělí svátost manželství slečna Kristýna Kadlečíková ze Spytihněva a pan Karel Dřevojánek z Malenovic
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (3. 9. - 10. 9. 2017)
Pořad bohoslužeb v Malenovicích
Neděle 3. 9. – 22. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h za Boží požehnání pro děti, žáky, studenty, rodiče, učitele a katechety do nového školního roku
- 10,30 h ve Lhotě
- 15,00 h pouť u Svaté vody na Kaménce
 
Středa 6.9.
- 19,00 h modlitby matek na faře
 
Pátek 1.9.
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 10. 9. – 23. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h za + Marii a Františka Slovenčíkovi, zetě Jana a živou rodiny
- 10,30 h ve Lhotě
 
Farní oznámení 3. 9. – 10. 9. 2017
- Dnešní neděle je 22. v mezidobí slavíme Památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
 
- Ve středu 6. 9. jsou v 19 hodin na faře modlitby matek.
 
- V pátek 8. 9. je v 18 hodin bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.
 
- Příští neděle bude 23. v mezidobí. Bohoslužby budou jako obvykle v 9 hodin v Malenovicích a v 10,30 h na Lhotě.
 
- Prosím děti, rodiče i prarodiče, aby věnovali pozornost nabídce výuky náboženství. Předběžný rozvrh náboženství v našich farnostech je ve vývěsce a na farním webu zde. Jen pro základní informaci uvádím, že 1. a 2. třída se bude vyučovat v Malenovicích na obou ZŠ, na Lhotě pak na faře, další ročníky 3. – 9. třída pak v Malenovicích na faře. Děti z tečovské ZŠ (1. – 5. třída) budou mít možnost náboženství na této ZŠ v Tečovicích. Výuka by měla začít ve druhém školním týdnu, tj. od 11.9. Přihlášky dostanou děti tam, kde bude výuka probíhat, tj. ve škole a na faře (zde při první hodině). Další bude případně upřesněno příští neděli.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (27. 8. - 3. 9. 2017)
POŘAD BOHOSLUŽEB
Pořad bohoslužeb v Malenovicích a Lhotě 27. 8. – 3. 9. 2017
 
Neděle 27. 8. – 21. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h za + manžela Dušana Tamaši a Boží ochranu pro živou rodinu
 
Pátek 1.9.
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 3. 9. – 22. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h za Boží požehnání pro děti, žáky, studenty, rodiče, učitele a katechety do nového školního roku
- 15,00 h pouť u Svaté vody na Kaménce
 
FARNÍ OZNÁMENÍ 
- Dnešní neděle je 21. v mezidobí bohoslužby jsou: v 7,30 h na Lhotě a v 9 hodin v Malenovicích.
 
- Ve čtvrtek 2. 9. od 13,30 h proběhnou úklidové práce na poutním místě na Kaménce u Svaté vody. Prosíme o vaši ochotu, přijďte pomoct.
 
- V pátek 1. 9. je v 18 hodin bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
- Příští neděle bude 22. v mezidobí. Bohoslužby budou v 7,30 h na Lhotě a v 9 hodin v Malenovicích za Boží požehnání pro děti, žáky, studenty, rodiče, učitele a katechety do nového školního roku. Děti si mohou přinést na mši svatou s sebou aktovky a jiné školní pomůcky k požehnání.
 
- V neděli 3. 9. odpoledne vás všechny srdečně zveme na pouť ke Svaté vodě. Slavnostní mši svatou v 15 hodin bude sloužit o. Jiří Polášek. Nabízíme odvoz autobusem z obcí: Hostišová, Lhotka, Chlum, Sazovice, Mysločovice, Machová, Tečovice a Malenovice. Je nutné se přihlásit a zaplatit cestovné 50 Kč v neděli 27. 8. v sakristii, případně do středy 30. 8., u paní Hubíkové nebo u paní Czirokové. Více informací na plakátku ve vývěsce.
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (20. 8. - 27. 8. 2017)
POŘAD BOHOSLUŽEB
Pořad bohoslužeb v Malenovicích a Lhotě 20. 8. – 27. 8. 2017
 
Neděle 20. 8. – 20. neděle v mezidobí - bohoslužby:
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h poděkování za dar úrody
Středa 23. 8.
- 19,00 h modlitby matek na faře
Pátek 25. 8.
- 8,00 h Lhota - mše svatá (příležitost ke zpovědi od 7,30 hod.)
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
Neděle 27. 8. – 21. neděle v mezidobí - bohoslužby:
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h za + manžela Dušana Tamaši a Boží ochranu pro živou rodinu
 
FARNÍ OZNÁMENÍ 
- Dnešní neděle je 20. v mezidobí slavíme památku sv. Bernarda, opata a učitele církve bohoslužby jsou: v 7,30 h na Lhotě a v 9 hodin v Malenovicích
- Ve středu 23. 8. jsou v 19 hodin na faře modlitby matek.
- V pátek 25. 8. je v 18 hodin bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
- Příští neděle bude 21. v mezidobí – památka sv. Moniky
- Bohoslužby budou jako obvykle v 7,30 h na Lhotě a v 9 hodin v Malenovicích
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (13. 8. - 20. 8. 2017)
POŘAD BOHOSLUŽEB
Malenovice:
Neděle 13. 8. – 19. neděle v mezidobí - bohoslužby
7,30 h ve Lhotě
9,00 h na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní na společné cestě životem
 
Pondělí 14. 8.
18,00 h za + rodiče, víru dětí a Boží požehnání pro rodinu Vítkovu mši svatou slouží o. Jiří Polášek
 
Úterý 15. 8. – svátek Nanebevstoupení Panny Marie
18,00 h mši svatou slouží o. Miroslav Strnad
 
Pátek 18. 8.
18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Sobota 19.8.
10,30 h křest v kostele v Malenovicích (o. Jiří Polášek)
 
Neděle 20. 8. – 20. neděle v mezidobí - bohoslužby
7,30 h ve Lhotě
9,00 h poděkování za dar úrody
 
FARNÍ OZNÁMENÍ 
- Dnešní neděle je 19. v mezidobí - Památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků - mše svatá je: v 7,30 h ve Lhotě a v 9,00 h v Malenovicích
 
- V pondělí 14. 8. je v 18 hodin mše svatá. Slouží otec Jiří Polášek
 
- V úterý 15. 8. na svátek Nanebevzetí Panny Marie bude sloužit mši svatou v 18 hodin otec Miroslav Strnad.
 
- V pátek 18. 8. je v 18 hodin bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
- V sobotu 19. 8. bude v našem kostele v 10,30 hodin křest – křtí o. Jiří Polášek
 
- V rámci Celostátního setkání mládeže v Olomouci zveme rodiče a rodiny s dětmi na Den s rodinami, který se koná v sobotu 19. srpna 2017. Prožijte tento den s mladými lidmi, zažijte něco krásného a svou přítomností inspirujte a povzbuďte mladé lidi, aby také měli odvahu vstoupit do manželství a mít děti. Více informací o programu najdete na webu setkání: olomouc2017.signaly.cz
 
- Příští neděle je 20. v mezidobí – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve bohoslužby jsou: v 7,30 h na Lhotě a v 9 hodin v Malenovicích
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (6. 8. - 13. 8. 2017)
POŘAD BOHOSLUŽEB
Malenovice:
Neděle 6. 8. – 18. neděle v mezidobí – svátek Proměnění Páně - bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h Za +rodiče z obou stran a živou rodinu
- 11,00 h na Chlumu poutní mše svatá k Panně Marie Sněžné
 
Středa 9. 8.
- 19,00 h modlitby matek na faře
 
Pátek 11. 8.
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 13. 8. – 19. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní na společné cestě životem
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ 
- Dnešní neděle je 18. v mezidobí, slavíme svátek Proměnění Páně, mše svatá je: v 7,30 h ve Lhotě, v 9,00 h v Malenovicích a v 11, 00 h na Chlumu poutní mše svatá k Panně Marii Sněžné
 
- Ve středu v 19 hodin budou na faře modlitby matek
 
- V pátek je v 18 hodin bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
- Příští neděle je 19. v mezidobí – bohoslužby jsou: v 7,30 h na Lhotě a v 9 hodin v Malenovicích
 
- Již příští víkend se uskuteční na krásném poutním místě Panna Maria ve skále v Odrách duchovní obnova s P. Mariánem Kuffou na téma „Služba jako dar“. Nabízíme vám možnost autobusové dopravy ze Zlína na sobotní program. Autobus bude vyjíždět v 6.00 od Městského divadla ve Zlíně, předpokládaný návrat do Zlína je ve 21.00 hodin. Cena je 200 Kč za osobu (zahrnuje dopravu a teplý oběd). Přihlašovat na dopravu autobusem se můžete v prodejně Veni na Sadové ulici ve Zlíně do čtvrtku 9. srpna 2017 do 15 hodin. Zde také můžete uhradit částku. Program na celý víkend je na plakátku (první a druhá strana) ve vývěsce.
 
· V sobotu 12. 8. 2017 je hlavní pouť na poutním místě Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách. V 11 hodin začíná mše svatá. Hlavním celebrantem je emeritní pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička. Program a další informace najdete ve vývěsce.
 
Pastorační kurz v rámci našeho zlínského děkanátu bude zahájen pravděpodobně koncem září ve Zlíně. Je určen pro všechny, kteří aktivně pomáhají nebo by chtěli pomáhat ve farnosti v pastorační či ekonomické radě, vedením různých skupinek apod., je také určen i pro ty, kteří si svou víru chtějí prohloubit díky získaným znalostem.Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na farním webu a je potřeba je vyplněné odevzdat nejpozději do 13. 8. v sakristii. Další informace ve vývěskách a na webu.
 
Brněnská akademie třetího věku spolu s Biskupstvím brněnským pořádají kurzy Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar. Začátek těchto kurzů je 29.9. v Brně. Další informace ve vývěskách.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (30. 7. - 6. 8. 2017)
POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 30. 7. – 17. neděle v mezidobí – bohoslužby
7,30 h ve Lhotě
9,00 h za + manžela, dceru a Boží ochranu pro rodinu Doleželovu, Jančíkovu a Talašovu
 
Pondělí 31. 7.
18,00 h Malenovice: na dobrý úmysl
 
Středa 2. 8.
18,00 h Malenovice: za + manžela a +rodiče z obou stran
 
Pátek 4. 8.
18,00 h Malenovice: za +Drahomíru Stejskalovou, manžela a Boží požehnání pro celou rodinu
 
Neděle 6. 8. – 18. neděle v mezidobí – svátek Proměnění Páně - bohoslužby
7,30 h ve Lhotě
9,00 h Za +rodiče z obou stran a živou rodinu
11,00 h na Chlumu poutní mše svatá k Panně Marie Sněžné
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ 
- V tomto týdnu budou v Malenovicích v pondělí, středu a pátek mše svaté vždy v 18:00 hodin, ve Lhotě pak ve čtvrtek v 18:00 hodin. Před každou mší sv. budou také příležitosti ke sv. smíření. Ve čtvrtek ve Lhotě a v pátek v Malenovicích bude po mši sv. adorace Nejsvětější svátost oltářní se sv. požehnáním. Tím vším poslouží P. Jiří Polášek.
 
Neděle 6. 8. – 18. neděle v mezidobí – svátek Proměnění Páně
- 7:30 hodin ve Lhotě
- 9:00 hodin v Malenovicích za +rodiče z obou stran a živou rodinu
- 11:00 hodin Chlum poutní mše svatá k Panně Marii Sněžné
 
Pastorační kurz v rámci našeho zlínského děkanátu bude zahájen pravděpodobně koncem září ve Zlíně. Je určen pro všechny, kteří aktivně pomáhají nebo by chtěli pomáhat ve farnosti v pastorační či ekonomické radě, vedením různých skupinek apod., je také určen i pro ty, kteří si svou víru chtějí prohloubit díky získaným znalostem.Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na farním webu a je potřeba je vyplněné odevzdat nejpozději do 13. 8. v sakristii. Další informace ve vývěskách a na webu.
 
Brněnská akademie třetího věku spolu s Biskupstvím brněnským pořádají kurzy Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar. Začátek těchto kurzů je 29.9. v Brně. Další informace ve vývěskách.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (23. 7. - 30. 7. 2017)
POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 23. 7. – 16. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní na společné cestě životem
- 9,00 h ve Lhotě – pouť sv. Anny
- 10,30 h v Tečovicích – pouť sv. Jakuba
 
Pondělí 24.7.
18,00 h mši sv. slouží o. Jiří Polášek
 
Středa 26.7.
19,00 h modlitby matek na faře
 
Pátek 28. 7.
18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 30. 7. – 17. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h Za + manžela, dceru. Boží ochranu pro rodinu Doleželovu, Jančíkovu a Talašovu
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ MALENOVICE
- Dnešní neděle je 16. v mezidobí.
- V pondělí v 18 hodin bude mše svatá. Slouží otec Jiří Polášek.
- Ve středu budou v 19 hodin na faře modlitby matek.
- V pátek v 18 hodin bude bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání
- Příští neděle je 17. v mezidobí mše svatá bude: v 7,30 h ve Lhotě a v 9,00 h v Malenovicích
 
Otvírá se kurz pastoračních pomocníků
 
V letošním roce bude v našem děkanátu opět otevřen kurz k prohloubení znalosti
víry v oblasti věrouky, morálky, Písma svatého, liturgie, církevního práva, církevních dějin
a celkové pastorační služby.
Kurz je určen především těm, kteří chtějí pomáhat ve farnostech v péči o děti,
mládež, nemocné, vedením různých společenství. Absolvování kurzu má také posloužit,
pokud vlastní farář o to bude žádat otce arcibiskupa, k oprávnění pomáhat při
bohoslužbách při podávání sv. přijímání nebo donášet eucharistie nemocným.
Je otevřen ale i pro každého, kdo má zájem stát se uvědomělejším křesťanem,
kdo cítí zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe.
Kurz bude zahájen koncem září, nebo v měsíci říjnu ve Zlíně, v klášteře Regina.
Přednášky budou každou druhou sobotu. V lednu budou každou sobotu.
Celkem je plánováno 13 sobotních setkání od 8.00 do 13.15 hod. Kurz bude končit
závěrečnými testy. Při závěrečné mši svaté budou pak absolventům předány diplomy.
Přihlášky jsou na farních webových stránkách nebo je obdržíte v sakristii či na faře. Vyplněné je třeba odevzdat nejpozději do 13. srpna 2017. Přihlášení dostanou koncem srpna konkrétní, bližší informace.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (16. 7. - 23. 7. 2017)
 
POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 16. 7. – 15. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h za + rodiče, jejich syna, dceru, 2 zetě, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
 
Pondělí 17.7.
- 18,00 h mše sv. s naším otcem Miroslavem a o. Jiřím Poláškem
 
Čtvrtek 20. 7.
- 18,00 h Lhota: mše svatá (o. Lukáš Jambor)
 
Pátek 21. 7.
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 23. 7. – 16. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h v Malenovicích - na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní na společné cestě životem
- 9,00 h ve Lhotě – pouť sv. Anny
- 10,30 h v Tečovicích – pouť sv. Jakuba
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ MALENOVICE
- Dnešní neděle je 15. v mezidobí.
- V pondělí v 18 hodin bude mše svatá. Sloužit bude náš otec Miroslav a otec Jiří Polášek.
- V pátek v 18 h bude bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání
· Příští neděle je 16. v mezidobí mše svatá bude: v 7,30 h v Malenovicích, v 9,00 h ve Lhotě s poutní mší ke sv. Anně a v 10,30 h v Tečovicích s poutní mší ke sv. Jakubovi
- Zveme všechny mladé na Celostátní setkání mládeže v Olomouci, které se koná ve dnech 15. – 20. 8. 2017. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků a společenství církve. Plakátek k nahlédnutí zde. Přihlásit se můžete na webu: olomouc2017.signaly.cz.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (9. 7. - 16. 7. 2017)
 
POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 9. 7. – 14. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h za živou a + rodinu Langerovu a + manželku Dagmar
 
Pátek 14. 7.
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Sobota 15. 7.
- 12,00 h svatba Marek Blokeš a Michaela Schönbaumová
 
Neděle 16. 7. – 15. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h za + rodiče, jejich syna, dceru, 2 zetě a dar zdraví, Boží požehnání pro živou rodinu
 
FARNÍ OZNÁMENÍ MALENOVICE
- Dnešní neděle je 14. v mezidobí.
- V pátek v 18 h bude bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání 
- Příští neděle je 15. v mezidobí mše svatá bude: v 7,30 h na Lhotě a v 9,00 h v Malenovicích
- Zveme všechny mladé na Celostátní setkání mládeže v Olomouci, které se koná ve dnech 15. – 20. 8. 2017. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků a společenství církve. Plakátek k nahlédnutí zde. Přihlásit se můžete na webu: olomouc2017.signaly.cz.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (25. 6. - 2. 7. 2017)
 
POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 25. 6. – 12. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h (Malenovice): za + Marii Dohnalovou
- 9,00 h (Malenovice): poděkování za dar zdraví pro celou rodinu
- 10,30 h (Lhota)
 
Středa 28. 6.
- 19,00 h modlitby matek na faře v Malenovicích
 
Čtvrtek 29.6.
- 19,15 h (Lhota) - Slavnost svatých Petra a Pavla
 
Pátek 30. 6.
- 8,00 h (Lhota) - mše svatá
- 18,00 h (Malenovice) pobožnost k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 2. 7. – 13. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h Lhota
- 9,00 h Malenovice: za + Rostislava Pavelku, syna a rodiče, za dar zdraví a ochranu Boží pro celou rodinu
- 10,30 h Lhotka - pouť Navštívení Panny Marie
 
FARNÍ OZNÁMENÍ MALENOVICE
- Dnešní neděle je 12. v mezidobí.
 
- Ve středu 28. 6. vás zveme v 19 hodin na faru na Modlitby matek
 
- V pátek 30. 6. bude pobožnost s podáváním sv. přijímání v 18 hodin
 
- Příští neděle je 13. v mezidobí
   - Bohoslužba ve Lhotě v 7,30, v Malenovicích bude jenom v 9,00 
   - v 10,30 h vás zveme na pouť Navštívení Panny Marie ve Lhotce
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (18. 6. - 25. 6. 2017)
 
- Dnešní neděle je 11. v mezidobí.
 
- V pátek 23. 6. na slavnost Nejsvětějšího srdce Páně - bude pobožnost s podáváním sv. přijímání v 18 hodin
 
- V sobotu 24. 6. vás všechny srdečně zveme na farní den (plakátek zde). Zahájení je v 15 hodin na farské zahradě. Čeká nás bohatý program:
 
   - Modlitba a požehnání o. Miroslava
   - Posezení a besedování na zahradě
   - Cesta za pokladem
   - Hry a soutěže pro děti i dospělé se stanovišti na farním dvorku
   - Zpívání s kytarou i poslechová hudba
   - Na občerstvení je zajištěna káva, čaj, čepované pivo, limonáda, grilované maso a klobásky …
   - Uvítáme, když přinesete na stůl domácí buchty, slané pečivo, ovoce či jiné dobroty. 
   - Těšíme se hlavně na to, že společně prožijeme příjemné chvíle, že se více poznáme a zakusíme sjednocení.
 
- Příští neděle je 12. v mezidobí
 
- Bohoslužby budou v Malenovicích jako obvykle v 7,30 h a 9,00 h a ve Lhotě v 10,30 h.
 
pořad bohoslužeb:
MALENOVICE:
 
Neděle 18. 6. – 11. neděle v mezidobí – bohoslužby:
- 7,30 h za + manžela Ladislava a rodinu z obou stran
- 9,00 h za farníky a za brzké uzdravení otce Miroslava
 
Pátek 23. 6. – slavnost Nejsvětějšího srdce Páně
- 18,00 h pobožnost s podáváním svatého přijímání
 
Sobota 24. 6. – FARNÍ DEN
- 15 hodin začátek programu na farské zahradě
- více informací v ohláškách a na plakátku
 
Neděle 25. 6. – 12. neděle v mezidobí – bohoslužby:
- 7,30 h za + Marii Dohnalovou
- 9,00 h poděkování za dar zdraví pro celou rodinu
 
 
LHOTA:
Nedělní bohoslužba v 10,30 h
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (11. 6. - 18. 6. 2017)
 
MALENOVICE:
 
- Tuto neděli slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice
 
- Ve středu budou v 19 hodin modlitby matek na faře.
 
- Ve čtvrtek 15. 6. bude Slavnost Těla a Krve Páně. Je to doporučený svátek. V našem kostele bude bohoslužba v 17 hodin. Přijďte s dětmi svátečně ustrojenými a s květinkami. Půjdeme společně průvodem s nejsvětější svátostí kolem kostela.
 
- Příští neděle je 10. v mezidobí
 
- Bohoslužby budou v Malenovicích jako obvykle v 7,30 h a 9,00 h a ve Lhotě v 10,30 h.
 
- V předsíni našeho kostela je umístěna výstavka prací dětí z výtvarného kroužku naší farnosti.
 
- Srdečně vás zveme na Duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem, na téma: „Jak být solí země a světlem světa?“, která se uskuteční v sobotu 17. 6. 2017 od 9 do 17 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. Více informací a přihlášení najdete na www.credonadacnifond.cz nebo v prodejně Veni ve Zlíně.
 
- Na sobotu 24. 6. 2017 připravujeme FARNÍ DEN.
 
pořad bohoslužeb:
 
neděle 11. 6. - Slavnost Nejsvětější Trojice - bohoslužby:
- 7,30 h na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu
- 9,00 h za + Jiřího Kocourka a dvoje rodiče
 
Středa 14. 6.
- 19,00 h modlitby matek na faře
 
Čtvrtek 15. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně - slavnostní bohoslužba
- 17,00 h na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
 
Neděle 18. 6. – 11. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h za + manžela Ladislava a rodinu z obou stran
- 9,00 h za farníky a za brzké uzdravení otce Miroslava
 
 
LHOTA:
Nedělní bohoslužba v 10,30 h
 
 
společné:
V pátek proběhla v našich kostelech celostátní akce Noc kostelů. Setkala se s velkým ohlasem (Malenovice - 150 návštěvníků, Lhota - 170 a Tečovice - 130). Velké díky patří všem, kteří se na přípravě podíleli. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii (nebo konkrétně: fotky z Malenovicfotky ze Lhotyfotky z Tečovic).
 
Na sobotu 24. 6. 2017 připravujeme v Malenovicích FARNÍ DEN.
 
Otec Miroslav vás všechny srdečně pozdravuje. Denně na nás myslí v modlitbách a těší se na setkání.
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (28. 5. - 4. 6. 2017)
 
MALENOVICE:
28. 5. – 7. neděle velikonoční - bohoslužby
7,30 h za +rodiče Adamcovy a živou rodinu
9,00 h slavnostní bohoslužba – První svaté přijímání, za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání a jejich rodiče
 
29.5. Pondělí
18,00 h májová pobožnost
 
31.5. Středa
18,00 h závěrečná májová pobožnost nejen pro děti
19,00 h modlitby matek
 
2.6. pátek
18,00 h pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s podáváním sv. přijímání
 
3.6. v sobotu ve 13,30 h církevní sňatek v našem kostele si chtějí udělit Eva Hrušková z Karlovic a Lukáš Horáček z Ostravy
Kdo by věděl o nějaké překážce církevního sňatku těchto snoubenců, nechť to oznámí duchovnímu správci jejich bydliště nebo místa sňatku – otci Fišarovi ve Zlíně.
 
4.6. neděle -Slavnost seslání Ducha Svatého - bohoslužby
7,30 h za +manžela Miroslava Slavíka a za +rodiny z obou stran
9,00 h za + Antonína a Ludmilu Slováčkovi a živou rodinu
 
 
 
LHOTA:
Nedělní bohoslužba 28. 5. v 11 h – První svaté přijímání; 4. 6. v 10,30 h
Májové pobožnosti každý den v 19 hodin do 31.5.
 
 
společné:
9.6. v pátek proběhne v našich farnostech NOC KOSTELŮ
 
Na stolečku vzadu jsou k dispozici poutnické pasy s programem v našich i ve všech okolních farnostech. Taky prosíme o rozebrání, vyvěšení plakátů NOCI KOSTELŮ ve svém bydlišti a pozvání všech přátel a známých.
 
Církevní sňatek v kostele Panny Marie na Provodově si chtějí udělit v sobotu 10. června 2017 Jiří Vašíček, Zlín – Malenovice a Michaela Hanáková, Zlín - Malenovice - Kdo by věděl o nějaké překážce církevního sňatku těchto snoubenců, ať to oznámí duchovnímu správci jejich bydliště nebo místa sňatku.
 
Srdečně zveme všechny na Duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem, na téma: „Jak být solí země a světlem světa?“, která se uskuteční v sobotu 17. 6. 2017 od 9 do 17 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. Více informací a přihlášení na www.credonadacnifond.cz nebo v prodejně Veni ve Zlíně.
 
Na sobotu 24. 6. 2017 připravujeme FARNÍ DEN.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (21. 5. - 28. 5. 2017)
 
MALENOVICE:
21. 5. - 6. neděle velikonoční - bohoslužby
7,30 h za +rodiče Návojovy a živou rodinu
9,00 h za +Zdeňka a Miladu Holíkovi a živou rodinu
 
22. 5. Pondělí
18,00 h májová pobožnost
 
24.5. Středa
18,00 h májová pobožnost nejen pro děti
 
25.5. Čtvrtek - svátek Nanebevstoupení Páně
bohoslužby ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba: 6,30 h; 17 h a v 18,30 h
 
26.5. Pátek
18,00 h májová pobožnost
 
28. 5. – 7. neděle velikonoční - bohoslužby
7,30 h za +rodiče Adamcovy a živou rodinu
9,00 h slavnostní bohoslužba – První svaté přijímání - za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání a jejich rodiče
 
LHOTA:
Nedělní bohoslužba 11 hodin (První svaté přijímání)
Májové pobožnosti každý den v 19 hodin
 
Pozvání na akce:
 
Centrum pro rodinu Zlín zve tuto neděli 21. 5. na DEN PRO RODINU, který se koná na parkovišti vedle kostela na Jižních Svazích ve Zlíně. Začátek programu v 14,30 h.
 
V sobotu 27. 5. 2017 všechny zveme na festival „MÁJÍČEK“- vystoupení dětských folklórních souborů - před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně. Zahájení ve 14,30 hodin. V doprovodném programu budou soutěže a další zábava pro děti, jako např. skákací hrad, trampolína… V případě nepříznivého počasí se program přesune do Masters of Rock Café na Čepkově.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (14. 5. - 21. 5. 2017)
 
MALENOVICE:
14. 5. - 5. neděle velikonoční - bohoslužby
7,30 h za +Rajmunda Buňku, manželku, 3 syny a živou rodinu
9,00 h za farnost a za brzké uzdravení otce Miroslava
 
15. 5. Pondělí
18,00 h májová pobožnost
 
17.5. Středa
18,00 h májová pobožnost pro děti v kostele
19,00 h setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání, na faře s otcem Pavlem
19,00 h modlitby matek v kostele
 
19.5. Pátek
18,00 h májová pobožnost
 
21. 5. – 6. neděle velikonoční - bohoslužby
7,30 h za +rodiče Návojovi a živou rodinu
9,00 h za +Zdeňka a Miladu Holíkovi a živou rodinu
 
LHOTA:
Nedělní bohoslužba 10,30 h
Májové pobožnosti každý den v 19 hodin
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (7. 5. -14. 5. 2017)
 
MALENOVICE:
7. 5. – 4. neděle velikonoční
7,30 h za živou a + rodinu Machů a Lalošákovu
9,00 h na poděkování Bohu za 90 let života s prosbou o Boží požehnání
 
Pondělí 8.5.
18,00 h májová pobožnost
 
Středa 10.5.
18,00 h májová pobožnost pro děti v kostele (příprava na faře 17,30 h)
Po májové luštění, malování a hry na faře.
 
Pátek 12.5.
18,00 h májová pobožnost
 
14. 5. – 5. neděle velikonoční
7,30 h za +Rajmunda Buňku, manželku, 3 syny a živou rodinu
9,00 h za farnost a za brzké uzdravení otce Miroslava
 
LHOTA:
- májové pobožnosti každý den v 19 hod.
- v neděli mše sv. v 10:30
 
 
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19.2.2017 - 26.2.2017
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: 
 • Středa: 
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: 
 • Neděle: 8. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 20.2.    
Úterý 21.2.    
Středa 22.2.    
Čtvrtek 23.2.    
Pátek 24.2.    
Sobota 25.2.    
Neděle 26.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • Mše svaté po dobu nemoci otce Miroslava budou pouze v neděli v obvyklém pořádku
 • Pohřby objednávejte na faře ve Zlíně (tel. 577 210 022) nebo v Malenovicích (tel. 731 621 195).
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 19.2.
  •  
 • Pondělí 20.2.
 •               
 • Úterý 21.2.
 •               
 • Středa 22.2.
 •            
 • Čtvrtek 23.2.
 • Pátek 24.2.
 • Sobota 25.2. 
 • Neděle 26.2.
  • 7:30 Ma: za + manžela, dvoje rodiče a sestry.
  • 9:00 Ma: za + Annu Frantíkovu, manžela a dvoje rodiče.
  • 10:30 Lh: 
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 5.2.2017 - 12.2.2017
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: 
 • Středa: 
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: 
 • Neděle: 6. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 6.2.    
Úterý 7.2.    
Středa 8.2.    
Čtvrtek 9.2.    
Pátek 10.2.    
Sobota 11.2.    
Neděle 12.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • Mše svaté po dobu nemoci otce Miroslava budou pouze v neděli v obvyklém pořádku
 • Pohřby objednávejte na faře ve Zlíně (tel. 577 210 022) nebo v Malenovicích (tel. 731 621 195).
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 5.2.
  • 7:30 Ma: Ma: Za živou a + rodinu Šimíkovu a Lechnerovu
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 • Pondělí 6.2.
 •               
 • Úterý 7.2.
 •               
 • Středa 8.2.
 •            
 • Čtvrtek 9.2.
 • Pátek 10.2.
 • Sobota 11.2. 
 • Neděle 12.2.
  • 7:30 Ma: 
  • 9:00 Ma: 
  • 10:30 Lh: 
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29.1.2017 - 5.2.2017
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: Památka sv. Jana Boska, kněze
 • Středa: 
 • Čtvrtek: Svátek Uvedení Páně do chrámu
 • Pátek: Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
 • Sobota: 
 • Neděle: 5. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 30.1. 18:00 Malenovice
Úterý 31.1. 18:00 Lhota
Středa 1.2. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 2.2. 8:00
18:00
Malenovice
Lhota
Pátek 3.2. 18:00 Malenovice
Sobota 4.2. 18:00 Tečovice
Neděle 5.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • * Na Lhotě máme v úterý adorační den v rámci diecézního rozpisu, kdy jsme zváni k modlitbě před Pánem v Eucharistii zvl. za bohoslovce AKS v Olomouci. Z toho důvodu bude od 8:00 hodin vystavena NSO k soukromé celodenní adoraci, od 17:00 hodin se společně pomodlíme biblický růženec, v 17:30 hodin bude společná adorace a v 18:00 hodin mše sv. Tento den nebudu zpovídat.
 • * Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) slavíme ve čtvrtek – mše sv. v Malenovicích v 8:00 hodin a na Lhotě v 18:00 hodin. Při obou bohoslužbách v úvodu požehnám svíce, které si sami donesete.
 • * V pátek si připomeneme sv. Blažeje – po večerní mši sv. v Malenovicích udělím společné svatoblažejské požehnání.
 • * Návštěvy nemocných tentokrát ze zdravotních důvodů odpadají.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 29.1.
  • 7:30 Ma: Za P. Rudolfa Adámka
  • 9:00 Ma: Za + rodiče Kratochvílovy a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za Jaroslava Vyorala a živou rodinu
 • Pondělí 30.1.
 •               18:00 Ma: Za + Anežku a Bořivoje Kosíkovy a živou rodinu (přeloženo z 23.1.)
 • Úterý 31.1.
 •               18:00 Lh: Za bohoslovce AKS v Olomouci
 • Středa 1.2.
 •               18:00 Ma: Na dobrý úmysl dárce
 • Čtvrtek 2.2.
  • 8:00 Ma: Volný úmysl
  • 18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 3.2.
  • 18:00 Ma: Za + Leopoldu Sosnarovou
 • Sobota 4.2.
  • 18:00 Te: Volný úmysl
 • Neděle 5.2.
  • 7:30 Ma: Ma: Za živou a + rodinu Šimíkovu a Lechnerovu
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15.1.2017 - 22.1.2017
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: Památka sv. Antonína, opata
 • Středa: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
 • Neděle: 3. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 16.1. 18:00 Malenovice
Úterý 17.1.    
Středa 18.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 19.1. 18:00 Lhota
Pátek 20.1. 18:00 Malenovice
Sobota 21.1. 18:00 Tečovice
Neděle 22.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • - Děkuji všem, kteří se zapojili do úklidu vánoční výzdoby v kostele.
 • - Děti, které jsou ve 3. třídě a připravují se na 1. sv. přijímání, si ode dneška budou po nedělní mši sv. chodit do sakristie pro nálepku, kterou si pak nalepí ke svému jménu k příslušnému datu.
 • - Týden od 18.1 do 25.1. prožíváme v katolické církvi jako týden modliteb za jednotu křesťanů – prosím, pamatujte na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách.
 • - Hromniční pouť matek bude v sobotu 4.2. ve Šternberku, bližší info na plakátku ve vývěsce. Přihlašovat se můžete ve Zlíně v knihkupectví Veni.
 • - Při Tříkrálové sbírce se pro charitní dílo vybralo: v Malenovicích 100.003 Kč, v Tečovicích 23.795 Kč, v Karlovicích 6.622 Kč a ve Lhotě 24.868 Kč. Díky všem dárcům.
 •  
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 15.1.
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za živou rodinu Grossmannovu a Mitrengovu s prosbou o dar víry a zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a živou rodinu
 • Pondělí 16.1.
 •       Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
          
 • Úterý 17.1.
 •               
 • Středa 18.1.
 •               18:00 Ma: Za + rodiče Adamcovy a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Čtvrtek 19.1.
  • 18:00 Lh: Za Jana Vyorala, sourozence a živou rodinu
 • Pátek 20.1.
  • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 • Sobota 21.1.
  • 18:00 Te: Za + manžela a dvoje rodiče
 • Neděle 22.1.
  • 7:30 Ma: Za + manžela, živou a + rodinu
  • 9:00 Ma: Za Marii a Jana Orságovy, živou a + rodinu Tomáškovu
  • 10:30 Lh: Za Janu Ondrašíkovu a živou rodinu
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 8.1.2017 - 15.1.2017
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: 
 • Středa: 
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: 
 • Neděle: 2. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 9.1.    
Úterý 10.1.    
Středa 11.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 12.1. 18:00 Lhota
Pátek 13.1. 18:00 Malenovice
Sobota 14.1. 18:00 Tečovice
Neděle 15.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • * Dnešním dnem končí vánoční doba a tudíž i vánoční výzdoba v kostele. Děkuji také všem, kteří se zapojili jakýmkoliv způsobem do Tříkrálové koledy.
 • * V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.
 • * Setkání Ekonomické rady malenovské farnosti bude ve středu v 19 hodin na faře v Malenovicích.
 • * Setkání Ekonomické rady lhotské farnosti bude ve čtvrtek v 19 hodin na faře ve Lhotě.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 8.1.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Havlíkovu a Bednaříkovu
  • 10:30 Lh: Za Josefa Fajgara a dvoje rodiče
 • Pondělí 9.1.
 •               
 • Úterý 10.1.
 •               
 • Středa 11.1.
 •               18:00 Ma: Za dar zdraví pro děti, vnuky a pravnuky
 • Čtvrtek 12.1.
  • 18:00 Lh: Za + rodinu Vyoralovu a Kadlčíkovu
 • Pátek 13.1.
  • 18:00 Ma: Za + manžela a rodiče
 • Sobota 14.1.
  • 18:00 Te: Volný úmysl   
 • Neděle 15.1.
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za živou rodinu Grossmannovu a Mitrengovu s prosbou o dar víry a zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a živou rodinu
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 1.1. – 8.1.2017
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
 • Úterý: 
 • Středa: 
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (doporučený svátek)
 • Sobota: 
 • Neděle: Svátek KŘTU PÁNĚ
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 2.1. 18:00 Malenovice
Úterý 3.1. 17:00 Karlovice
Středa 4.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 5.1. 18:00 Lhota
Pátek 6.1. 18:00 Malenovice
Sobota 7.1. 18:00 Tečovice
Neděle 8.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • * Tříkrálové koledování s možností přispět finančním darem na Charitu proběhne na Lhotě v pondělí od 14 hodin, v Malenovicích a okolí pak od čtvrtku do soboty. Koledníky z malenovské farnosti s jejich doprovodem zvu ve středu na večerní mši sv. v Malenovicích, kde jim k této službě koledování požehnám.
 • * V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.
 • * Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek dopoledne.
 • * Na Lhotě při večerní mši sv. ve čtvrtek už vstoupíme do předvečeru slavnosti Zjevení Páně – bude se světit voda, kadidlo a zlaté předměty.
 • * Slavnost Zjevení Páně slavíme v pátek (doporučený svátek) – v Malenovicích bude mše sv. v obvyklých 18:00 hodin a při ní se bude světit voda, kadidlo a zlaté předměty.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 1.1.
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + rodiče a jejich + děti
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 • Pondělí 2.1.
 •               18:00 Ma: Za mír ve světě
 • Úterý 3.1.
 •               17:00 Mše sv. v Karlovicích
 • Středa 4.1.
 •               18:00 Ma: Za + Josefa Buňku a živou rodinu
 • Čtvrtek 5.1.
  • 18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 6.1.
  • 18:00 Ma: Za + manžela a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Sobota 7.1.
  • 18:00 Te: Volný úmysl   
 • Neděle 8.1.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Havlíkovu a Bednaříkovu
  • 10:30 Lh: Za Josefa Fajgara a dvoje rodiče
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 

 
Brněnská akademie třetího věku spolu s Biskupstvím brněnským pořádají kurzy Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar. Začátek těchto kurzů je 29.9. v Brně. Další informace ve vývěskách.

© 2011-2018 Jediné oficiální stránky farností Malenovice a Lhota

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode