NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - archiv

V archivu naleznete z kapacitních důvodů farní oznámení od roku 2018. V případě potřeby starších (2011 - 2017) můžete nahlédnout zde.

FARNÍ OZNÁMENÍ (7.4.2019 - 14.4.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: KVĚTNÁ NEDĚLE
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 8.4.    
Úterý 9.4.    
Středa 10.4. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 14.4. 18:00 Lhota
Pátek 15.4. 18:00 Malenovice
Sobota 16.4. 18:00 Tečovice
Neděle 17.4. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Společné udílení sv. pomazání nemocných bude při večerní mši sv. – v Malenovicích ve středu, na Lhotě ve čtvrtek a v Tečovicích v sobotu.

Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek dopoledne (na Lhotě odpoledne), přihlašovat nemocné můžete u P. Miroslava do středy.

Děkanátní setkání mládeže bude v sobotu v Přerově – bližší info na plakátku.

Příští neděle bude Května (Pašijová), na začátku každé mše sv. se budou žehnat ratolesti, které si donesete. V tuto neděli můžete také donést své postní pokladničky.

Kromě obvyklých příležitostí ke sv. smíření před večerními bohoslužbami bude také speciální příležitost příští neděli – v Malenovicích od 14 do 15 h, na Lhotě od 14 do 15:30 hodin.

Na pondělí 15.4. je plánován generální úklid kostela na Lhotě, začátek bude ve 13 hodin, prosíme o ochotné dobrovolníky.

 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 7.4.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + manžela Bohumila, dvoje rodiče a sourozence

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 •  
 • Pondělí 8.4.
 •  
 •  
 • Úterý 9.4.
 
 
 • Středa 10.4.
 • 18:00 Ma: Za + Václava a Josefu Stavjaníkovy a živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 11.4.
    17:20 Lh: Křížová cesta
    18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 
 • Pátek 12.4.
 • 17:20 Ma: Křížová cesta
 • 18:00 Ma: Za + Rajmunda Buňku, manželku a 3 syny
 •  
 • Sobota 13.4.
    18:00 Te: Na daný úmysl
 
 • Neděle 14.4.

    7:30 Ma: Za + Marii a Ladislava Ondrovy, jejich rodiče a Marii Janotovou

    9:00 Ma: Za + manžela, dvoje rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

    10:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (17.3.2019 - 24.3.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie (doporučený svátek)
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 3. neděle postní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 18.3. 18:00 Malenovice
Úterý 19.3. 18:00 Lhota
Středa 20.3. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 21.3. 18:00 Lhota
Pátek 22.3. 18:00 Malenovice
Sobota 23.3. 18:00 Tečovice
Neděle 24.3. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Mše svaté ve všedních dnech už opět budou v obvyklých termínech.

Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie (doporučený svátek) slavíme v úterý – v Malenovicích tuto slavnost oslavíme už v předvečer při pondělní večerní mši sv., na Lhotě bude mše sv. v den slavnosti v úterý v 18:00 hodin.

Křížové cesty jsou v obvyklých termínech – na Lhotě ve čtvrtek v 17:20 hodin, v Malenovicích v pátek v 17:20 hodin.

V Tečovicích po zimní pauze opět začínají pravidelné sobotní mše svaté v 18:00 hodin, začínáme tedy v sobotu 23.3.

 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 17.3.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou o další Boží ochranu

    9:00 Ma: Za + Josefa Kolaříka, Jaroslava Kazdu, živou a + rodinu

    10:30 Lh: Za živou a + rodinu Popelkovu a Fajgarovu

 •  
 • Pondělí 18.3.
 • 18:00 Ma: Za + Josefa Janču a živou rodinu (vigilie slavnosti sv. Josefa)
 •  
 • Úterý 19.3.
    18:00 Lh: Za + Jaroslavu Vávrovou, rodiče a dvoje prarodiče (přesunuto z 14.3.)
 
 • Středa 20.3.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Maršálkovu a Sláčikovu
 •  
 • Čtvrtek 21.3.
    17:20 Lh: Křížová cesta
    18:00 Lh: Za + Stanislava Cambala, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 22.3.
 • 17:20 Ma: Křížová cesta
 • 18:00 Ma: Za + Jana a Věru Fojtíkovy
 •  
 • Sobota 23.3.
    18:00 Te: Za + manžela, syna, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Neděle 24.3.

    7:30 Ma: Za + rodiče Baránkovy, syna a dceru

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za + Františka Řezníčka

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (10.3.2019 - 17.3.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 2. neděle postní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 11.3.    
Úterý 12.3.    
Středa 13.3.    
Čtvrtek 14.3. 18:00 Lhota - bohoslužba slova
Pátek 15.3. 18:00 Malenovice - bohoslužba slova
Sobota 16.3.    
Neděle 17.3. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Na Lhotě bude v tomto týdnu ve čtvrtek Křížová cesta v 17:20 hodin a poté v 18:00 hodin bohoslužba slova se sv. přijímáním.

V Malenovicích bude v tomto týdnu pouze v pátek Křížová cesta v 17:20 hodin a poté v 18:00 hodin bohoslužba slova se sv. přijímáním. V pondělí a ve středu bohoslužby nebudou.

Příští neděli mše svaté dle obvyklého pořádku.

Případné pohřby vyřizujte v tomto týdnu ve Zlíně (farnost sv. Filipa a Jakuba).

Vzadu v kostele jsou k dispozici papírové postní pokladničky ke složení pro tzv. postní almužnu. Postní almužna je pastorační aktivita zaměřená nejen na sebeovládání a skromnost, ale také na prohlubování schopnosti dívat se očima milosrdenství, vidět potřebné a vkládat je do svých modliteb. Tedy taktně pomáhat prostřednictvím druhých, dávat podněty k pomoci konkrétním jednotlivcům

     nebo rodinám, vložit do kasičky lísteček s konkrétním záměrem či konkrétní osobou potřebující pomoc. Ukončení postní almužny je opět směřováno na Květnou neděli.

 
 
 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 10.3.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 40 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalšího společného života

    10:30 Lh: Za + rodiče Benedělovy, Nemcovy a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 11.3.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 •  
 • Úterý 12.3.
    17:00 Mše sv. v Karlovicích
 
 • Středa 13.3.
 • 16:30 Lh: Za společenství živého růžence
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 14.3.
    17:20 Lh: Křížová cesta
    18:00 Lh: Bohoslužba slova se sv. přijímáním
 
 • Pátek 15.3.
 • 17:20 Ma: Křížová cesta
 • 18:00 Ma: Bohoslužba slova se sv. přijímáním
 •  
 • Sobota 16.3.
 
 • Neděle 17.3.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou o další Boží ochranu

    9:00 Ma: Za + Josefa Kolaříka, Jaroslava Kazdu, živou a + rodinu

    10:30 Lh: Za živou a + rodinu Popelkovu a Fajgarovu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (3.3.2019 - 10.3.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Popeleční středa (Den přísného postu)
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 1. neděle postní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 4.3. 18:00 Malenovice
Úterý 5.3. 17:00 Karlovice
Středa 6.3. 16:30
18:00
Lhota
Malenovice
Čtvrtek 7.3. 18:00 Lhota
Pátek 8.3. 18:00 Malenovice
Sobota 9.3.    
Neděle 10.3. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na Svatopetrský haléř vybrali v Malenovicích 13.130 Kč a na Lhotě 8.370 Kč – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Středa tohoto týdne bude „popeleční“, je to den přísného postu a tímto dnem vstupujeme do postní doby. Mše sv. s udílením popelce budou na Lhotě v 16:30 hodin a v Malenovicích v 18:00 hodin (nebude se zpovídat).

Ke zbožnosti postní doby patří pobožnosti Křížové cesty – v Malenovicích vždy v pátek v 17:20 hodin a na Lhotě ve čtvrtek v 17:20 hodin a v neděli ve 14:30 hodin.

 
 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 3.3.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Za + rodiče, prarodiče a tetu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 •  
 • Pondělí 4.3.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 •  
 • Úterý 5.3.
    17:00 Mše sv. v Karlovicích
 
 • Středa 6.3.
 • 16:30 Lh: Za společenství živého růžence
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 7.3.
    17:20 Lh: Křížová cesta
    18:00 Lh: Za + rodiče Vidrmanovy
 
 • Pátek 8.3.
 • 17:20 Ma: Křížová cesta
 • 18:00 Ma: Za + Martina Suchého
 •  
 • Sobota 9.3.
 
 • Neděle 10.3.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 40 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalšího společného života

    10:30 Lh: Za + rodiče Benedělovy, Nemcovy a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (17.2.2019 - 24.2.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Sobota: Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Neděle: 7. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 18.2.    
Úterý 19.2.    
Středa 20.2. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 21.2. 18:00 Lhota
Pátek 22.2. 18:00 Malenovice
Sobota 23.2.    
Neděle 24.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Příští neděli bude sbírka zvaná „Haléř sv. Petra“. Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka za naši diecézi     3 063 720 Kč. Děkujeme za dary.

 
 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 17.2.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a za dar zdraví

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu Kolaříkovu

    10:30 Lh: Za + Janu Ondrašíkovu a na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc

 •  
 • Pondělí 18.2.
 •  
 •  
 • Úterý 19.2.
 
 
 • Středa 20.2.
 • 18:00 Ma: Za dar zdraví pro P. Františka Cincialu
 •  
 • Čtvrtek 21.2.
    18:00 Lh: Za + Jana Blahuše, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 22.2.
 • 18:00 Ma: Za dar zdraví pro celou rodinu Mikulčíkovu a Staňkovu
 •  
 • Sobota 23.2.
 
 • Neděle 24.2.

    7:30 Ma: Za + rodiče Šenkeříkovy a dva syny

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za + Josefa Mihála, manželku a celou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (10.2.2019 - 17.2.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Panny Marie Lurdské
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 6. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 11.2. 18:00 Malenovice
Úterý 12.2.    
Středa 13.2. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 14.2. 18:00 Lhota
Pátek 15.2. 18:00 Malenovice
Sobota 16.2.    
Neděle 17.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Setkání členů pastorační rady farnosti bude na Lhotě ve čtvrtek v 18:45 hodin v sakristii, v Malenovicích v pátek v 19:00 hodin na faře.

Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně pořádá pouť do Francie nazvanou "Svatí Francie", která se uskuteční 10.-18. června 2019. Zájemci se mohou hlásit v prodejně Veni (za kostelem sv. Filipa a Jakuba). Cena poutě je 13.800,- Kč, zahrnuto je mimo jiné ubytování v dvoulůžkových hotelových pokojích a polopenze. Bližší informace najdete na plakátku.

 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 10.2.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za lékaře a zdravotní personál

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc pro rodinu Vávrovu a Gajdůškovu

 •  
 • Pondělí 11.2.
 • 18:00 Ma: Za dar živé víry
 •  
 • Úterý 12.2.
 
 
 • Středa 13.2.
 • 18:00 Ma: Na daný úmysl
 •  
 • Čtvrtek 14.2.
    18:00 Lh: Za + Stanislava Ondru a dvoje rodiče
 
 • Pátek 15.2.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, dvoje rodiče, sestry a švagry
 •  
 • Sobota 16.2.
 
 • Neděle 17.2.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a za dar zdraví

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu Kolaříkovu

    10:30 Lh: Za + Janu Ondrašíkovu a na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (3.2.2019 - 10.2.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Středa: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 5. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 4.2. 18:00 Malenovice
Úterý 5.2. 17:00 Karlovice
Středa 6.2. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 7.2. 18:00 Lhota
Pátek 8.2. 18:00 Malenovice
Sobota 9.2.    
Neděle 10.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Setkání ekonomické rady farnosti bude pro Lhotu ve čtvrtek v 18:45 hodin na faře (Lhota) a pro Malenovice v pátek v 19:00 hodin na faře (Malenovice).

Z důvodu malého zájmu o biřmování se příprava na tuto svátost zatím odkládá. Děkuji všem, kteří se přihlásili, a prosím, aby vytrvali a nevzdali to.

 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 3.2.

    7:30 Ma: Za + vnuka, rodiče, sourozence a živou rodinu

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 •  
 • Pondělí 4.2.
 • 18:00 Ma: Na dobrý úmysl
 •  
 • Úterý 5.2.
    17:00 Mše sv. v Karlovicích
 
 • Středa 6.2.
 • 18:00 Ma: Za + rodinu Zeldovu a Kladníčkovu
 •  
 • Čtvrtek 7.2.
    18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 
 • Pátek 8.2.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Soldánovu
 •  
 • Sobota 9.2.
 
 • Neděle 10.2.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za lékaře a zdravotní personál

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc pro rodinu Vávrovu a Gajdůškovu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (27.1.2019 - 3.3.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: Památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek: 
Sobota: Svátek Uvedení Páně do chrámu
Neděle: 4. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 28.1. 18:00 Malenovice
Úterý 29.1.    
Středa 30.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 31.1. 18:00 Lhota
Pátek 1.2. 18:00 Malenovice
Sobota 2.2. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice
Neděle 3.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na opravy a potřeby farnosti vybrali v Malenovicích 14.100 Kč a na Lhotě 7.940 Kč – Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Na Lhotě bude ve čtvrtek adorační den v rámci diecézního rozpisu (vzájemná modlitba farnosti a bohoslovců olomouckého semináře). Od 9:00 hodin bude vystavena NSO k soukromé celodenní adoraci (prosím o zapsání adorátorů), od 17:00 společná modlitba biblického růžence, v 17:30 adorace a v 18:00 hodin mše sv. Zpovídat se bude tentokrát od 17 hodin během modlitby růžence.

V Malenovicích bude v pátek po mši sv. krátká adorace NSO.

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) slavíme v sobotu – mše sv. na Lhotě v 7:30 hodin a v Malenovicích v 9:00 hodin. Na začátku mše sv. se budou žehnat svíčky, které si donesete.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 27.1.

    7:30 Ma: Za + Stanislava a Františku Zichovy a živou rodinu Zichovu a Beňovu

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za + Františka Popelku, rodiče a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 28.1.
 • 18:00 Ma: Za dar víry a uzdravení
 •  
 • Úterý 29.1.
 
 • Středa 30.1.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu a za dar uzdravení
 •  
 • Čtvrtek 31.1.
    18:00 Lh: Za + Jana Vyorala, Františku Tománkovou a živou rodinu
 
 • Pátek 1.2.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodinu z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 •  
 • Sobota 2.2.
    7:30 Lh: Volný úmysl
    9:00 Ma: Volný úmysl
 
 • Neděle 3.2.

    7:30 Ma: Za + vnuka, rodiče, sourozence a živou rodinu

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

             Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (20.1.2019 - 27.1.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pátek: Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Sobota: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Neděle: 3. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 21.1.    
Úterý 22.1.    
Středa 23.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 24.1. 18:00 Lhota
Pátek 25.1. 18:00 Malenovice
Sobota 26.1.    
Neděle 27.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes je poslední příležitost k osobnímu odevzdání přihlášky na sv. biřmování.

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Příští neděli povede přede mší sv. na Lhotě modlitbu růžence Společenství matek s prosbou za naše rodiny. Všechny srdečně zvou k modlitbě.

Zájemci o Hromniční pouť matek v sobotu 2.2. ve Šternberku se mohou přihlašovat ve Zlíně v prodejně Veni (za kostelem). Další info na plakátku.

Ve vývěsce je možné shlédnout přehled o Tříkrálové sbírce v našich farnostech. Jménem Charity Zlín vyjadřuji všem zúčastněným velké díky.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 20.1.

    7:30 Ma: Za uzdravení rodinných vztahů

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za + rodiče Šeligovy a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 21.1.
 •  
 •  
 • Úterý 22.1.
 
 • Středa 23.1.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Šebíkovu
 •  
 • Čtvrtek 24.1.
    18:00 Lh: Za + Ludvíka Kolaříka, živou a + rodinu Kolaříkovu a Semelovu
 
 • Pátek 25.1.
 • 18:00 Ma: Za dar živé víry
 •  
 • Sobota 26.1.
   
 
 • Neděle 27.1.

    7:30 Ma: Za + Stanislava a Františku Zichovy a živou rodinu Zichovu a Beňovu

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za + Františka Popelku, rodiče a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

                 Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (13.1.2019 - 20.1.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí:
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: Památka sv. Antonína, opata
Pátek: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Sobota: 
Neděle: 2. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 14.1. 18:00 Malenovice
Úterý 15.1. 14:30
17:00
Tečovice - pohřeb
Karlovice
Středa 16.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 17.1. 18:00 Lhota
Pátek 18.1. 18:00 Malenovice
Sobota 19.1.    
Neděle 20.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Ještě do příští neděle mohou zájemci o sv. biřmování odevzdávat osobně P. Miroslavovi své vyplněné přihlášky (formuláře vzadu v kostele nebo na farním webu). Přihlašovat se mohou narození v r. 2003 a starší.

V Malenovicích prosíme o pomoc při úklidu vánoční výzdoby – v pondělí od 13:30 hodin.

V Tečovicích bude v úterý ve 14:30 hodin pohřeb p. Františka Skovajse.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Od pátku začíná týden modliteb za jednotu křesťanů – prosím, vzpomeňte i ve svých modlitbách.

Příští neděli bude obvyklá sbírka na opravy a potřeby farnosti.

 
 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 13.1.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + manžela a dvoje rodiče

    10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 14.1.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodinu z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
 •  
 • Úterý 15.1.
 • 14:30 Te: Pohřeb p. Františka Skovajse
 • 17:00 mše svatá v Karlovicích
 
 • Středa 16.1.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 17.1.
    18:00 Lh: Za + Josefa Fajgaru, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 18.1.
 • 18:00 Ma: Za + Emanuela Koťana a živou rodinu
 •  
 • Sobota 19.1.
   
 
 • Neděle 20.1.

    7:30 Ma: Za uzdravení rodinných vztahů

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za + rodiče Šeligovy a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

                 Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (6.1.2019 - 13.1.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí:
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: Svátek KŘTU PÁNĚ
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 7.1. 18:00 Malenovice
Úterý 8.1. 17:00 Malenovice - koncert
Středa 9.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 10.1. 18:00 Lhota
Pátek 11.1. 18:00 Malenovice
Sobota 12.1.    
Neděle 13.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Na Lhotě dnes odpoledne od 14 hodin proběhne Tříkrálové koledování – koledníci mají sraz ve 13:30 hodin.

Děkuji všem koledníkům (dětem i dospělým) za jejich zapojení do Tříkrálové koledy, taktéž děkuji těm, kteří na faře vytvářeli pro koledníky výživové zázemí a děkuji i těm, kteří koledníky přijali a třeba i svým darem podpořili charitní dílo pro potřebné.

11. ZŠ Malenovice zve na Tříkrálový koncert dětských pěveckých sborů – v kostele v Malenovicích v úterý v 17:00 hodin. Z důvodu koncertu nebude původně plánována mše sv. v Karlovicích.

Na jaro 2020 je plánováno biřmování v našich farnostech – zájemci o tuto svátost si mohou vyzvednout přihlášku vzadu v kostele, příp. na farním webu a vyplněnou ji osobně předat P. Miroslavovi do neděle 20.1.2019. Podmínkou je, kromě křtu a víry v Krista, také minimální věková hranice 17 let v roce 2020.

 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 6.1.

    7:30 Ma: Za + Josefa Rýznara a živou rodinu

    9:00 Ma: Za + manžela a živou rodinu

    10:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce

 •  
 • Pondělí 7.1.
 • 15:00 Ma: Na poděkování Bohu za uplynulý rok 2018
 • 17:00 Lh: Za farníky, kteří se podílejí na úklidu, výzdobě a údržbě našeho kostela
 •  
 • Úterý 8.1.
 • 17:00 Ma: Tříkrálový koncert sborů 11. ZŠ Malenovice
 
 • Středa 9.1.
 • 18:00 Ma: Na daný úmysl
 •  
 • Čtvrtek 10.1.
    18:00 Lh: Na poděkování Bohu a Panně Marii za dožití životního jubilea s prosbou o další pomoc pro celou rodinu
 
 • Pátek 11.1.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 •  
 • Sobota 12.1.
   
 
 • Neděle 13.1.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + manžela a dvoje rodiče

    10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

                 Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (23.12. 2018 - 30.12.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Štědrý den
Úterý: Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ (závazný zasvěcený svátek)
Středa: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Čtvrtek: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Pátek: Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Sobota: 
Neděle: Svátek SVATÉ RODINY Ježíše, Marie a Josefa
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 24.12. 15:00
20:00
22:00
Malenovice
Lhota
Malenovice
Úterý 25.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota
Středa 26.12. 7:30
9:00
10:30
Tečovice
Malenovice
Lhota
Čtvrtek 27.12.    
Pátek 28.12. 18:00 Malenovice
Sobota 29.12. 18:00 Tečovice
Neděle 30.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes, v neděli 23.12., je ještě příležitost ke sv. smíření v Otrokovicích od 16 hodin. Během svátků se zpovídat už nebude.

Vánoční bohoslužby v Malenovicích – na Štědrý den (pondělí 24.12.) v 15:00 hodin pro děti s rodinami (jede autobus č. 51 a 52 dle speciálního jízdního řádu) a ve 22:00 hodiny (tzv. „půlnoční“); slavnost Narození Páně (úterý 25.12.) – v 7:30 a 9:00 hodin (je to závazný zasvěcený svátek); svátek sv. Štěpána (středa 26.12.) – v Tečovicích v 7:30 hodin a v Malenovicích pouze v 9:00 hodin. V úterý a ve středu bude odpoledne od 13 do 17 hodin otevřen kostel k návštěvě betléma – prosím o zapsání služeb hlídání pro tyto dny.

Vánoční bohoslužby na Lhotě – na Štědrý den (pondělí 24.12.) ve 20:00 hodin; slavnost Narození Páně (úterý 25.12.) v 10:30 hodin (je to závazný zasvěcený svátek); svátek sv. Štěpána (středa 26.12.) v 10:30 hodin. Ve čtvrtek pak obvyklá večerní mše sv. nebude.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 23.12.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče, bratry, sestru, vnučku Petrušku a Boží požehnání pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za + občany Lhoty, na které ve svých modlitbách nikdo nepamatuje

 •  
 • Pondělí 24.12.
 • 15:00 Ma: Za rodiny ve farnosti
 • 18:00 Lh: Za + Františka Řezníčka, živou a + rodinu
 • 22:00 Ma: Na poděkování Bohu s prosbou o další Boží požehnání
 •  
 • Úterý 25.12.
 • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 • 9:00 Ma: Za + Annu a Ladislava Pospíšilovy
 • 10:30 Lh: Za + rodiče Křeménkovy, syna a živou rodinu
 
 • Středa 26.12.
 • 7:30 Te: Volný úmysl
 • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
 • 10:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce
 •  
 • Čtvrtek 27.12.
    
 
 • Pátek 28.12.
 • 18:00 Ma: Za + rodinu Valovu, Mikuličkovu a Gajdůškovu
 •  
 • Sobota 29.12.
    18:00 Te: Za živé a + občany Tečovic
 
 • Neděle 30.12.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Perůtkovu a dary Ducha Sv.

    9:00 Ma: Za + P. Aloise Mikulčíka a jeho sourozence

    10:30 Lh: Za + Davida Vavřiníka a rodiče

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (2.12. 2018 - 9.12.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Sv. Mikuláše – patrona malenovského kostela
Pátek: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Sobota: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Neděle: 2. neděle adventní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 3.12. 14:00 Malenovice - pohřeb
Úterý 4.12. 17:00 Karlovice
Středa 5.12. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 6.12. 18:00 Malenovice
Pátek 7.12. 18:00 Malenovice
Sobota 8.12. 8:00
18:00
Lhota
Tečovice
Neděle 9.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes máte možnost si zakoupit „vánoční hvězdu“ (1 kus za 100 Kč) a tím přispět na léčbu onkologicky nemocných dětí. Stále je také možnost si v sakristii koupit kalendář na příští rok a tím podpořit stavbu kostela v Brně – Lesné.

V Malenovicích bude v pondělí ve 14:00 hodin pohřeb p. Antonína Čihánka. Večerní mše sv. pak už v pondělí nebude.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Ve čtvrtek slavíme svátek sv. Mikuláše, patrona malenovského kostela, proto bude mše v Malenovicích také ve čtvrtek v 18:00 hodin, celebruje P. Josef Zelinka z Otrokovic. Z tohoto důvodu nebude čtvrteční mše sv. na Lhotě.

Děti s rodiči zveme na páteční večerní mši sv. v 18:00 hodin, kterou prožijeme jakožto „rorátní“ – začneme zpěvem a průvodem v setmělém kostele s rozžatými lucerničkami a svícemi. Děti, které chtějí číst přímluvu a zpívat, mají sraz už v 17:30 hodin na faře, ostatní děti počkají v předsíni kostela aspoň 10 minut před začátkem. Touto páteční mši sv. oslavíme předvečer slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, slavíme v sobotu – na Lhotě bude mše sv. v 8:00 hodin a v Tečovicích v 18:00 hodin.

Příští neděli oslavíme v Malenovicích poutní slavnost sv. Mikuláše – obě mše sv. bude slavit P. Kamil Obr, nový děkan zlínského děkanátu.

 
 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 2.12.

    7:30 Ma: Za + Marii Trčalovu, bratra a živou rodinu

    9:00 Ma: Za + Michala Bezeka a živou rodinu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 •  
 • Pondělí 3.12.
 • 14:00 Ma: Pohřeb p. Antonína Čihánka
 •  
 • Úterý 4.12.
    17:00 Mše svatá v Karlovicích
 
 • Středa 5.12.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 •  
 • Čtvrtek 6.12.
    18:00 Ma: Za farnost
 
 • Pátek 7.12.
 • 18:00 Ma: Za + Marii, Josefa a Pavla Nesvadbovy a živou rodinu (slavíme předvečer slavnosti P. Marie – viz 8.12.)
 •  
 • Sobota 8.12.
    8:00 Lh: Za společenství živého růžence
    18:00 Te: Za + Jiřího Koláře
 
 • Neděle 9.12.

    7:30 Ma: Za + Ludmilu a Milana Tomášovy

    9:00 Ma: Za Marii Krčmovou a rodinu Jašovu

    10:30 Lh: Za živé a + kněze, kteří působili v naší farnosti

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (18.11. 2018 - 25.11.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí:
Úterý: 
Středa: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Čtvrtek: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Pátek: 
Sobota: Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Neděle: Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 19.11. 17:30 Malenovice
Úterý 20.11.    
Středa 21.11.    
Čtvrtek 22.11. 18:00 Lhota
Pátek 23.11. 18:00 Malenovice
Sobota 24.11. 18:00 Tečovice
Neděle 25.11. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V Malenovicích v tomto týdnu bude v pondělí mše sv. už v 17:30 hodin, ve středu večerní mše sv. nebude. Ostatní bohoslužby v obou našich farnostech beze změny.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 18.11.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a dar zdraví

    9:00 Ma: Za + Stanislava Mrázka, dar zdraví jeho manželky a živou a + rodinu

    10:30 Lh: Za + rodinu Gahurovu, Gajdošíkovu a Machalovu

 •  
 • Pondělí 19.11.
 • 17:30 Ma: Za + bratra
 •  
 • Úterý 20.11.
    
 
 • Středa 21.11.
 •  
 •  
 • Čtvrtek 22.11.
    18:00 Lh: Za + Josefa Mudříka, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 23.11.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče a prarodiče
 •  
 • Sobota 24.11.
    18:00 Te: Za + Zdeňku a Františka Horáčkovy a živou rodinu
 
 • Neděle 25.11.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za živou a + rodinu Vávrovu a Mihálovu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (11.11. 2018 - 18.11.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Úterý: Památka sv. Anežky České, panny
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Neděle: 33. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 12.11. 18:00 Malenovice
Úterý 13.11.    
Středa 14.11. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 15.11. 18:00 Lhota
Pátek 16.11. 18:00 Malenovice
Sobota 17.11. 18:00 Tečovice
Neděle 18.11. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na Arcidiecézní charitu Olomouc vybrali v Malenovicích 14.530 Kč a na Lhotě 9.180 Kč – děkuji všem dárcům.

Ve čtvrtek na Jižních Svazích ve Zlíně v 9:15 hodin bude společná mše sv. kněží děkanátů Zlín a Vizovice za zemřelé kněze těchto děkanátů, hlavním celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner. Srdečně zveme.

Příští neděli prožijeme jakožto Den Bible a při té příležitosti věnujeme také sbírku na podporu biblického apoštolátu.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 11.11.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče a jejich sourozence

    10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, živou a + rodinu

 •  
 • Pondělí 12.11.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 •  
 • Úterý 13.11.
    
 
 • Středa 14.11.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za dožití 82 let
 •  
 • Čtvrtek 15.11.
    18:00 Lh: Za Vlastu a Jaroslava Vyoralovy a živou rodinu
 
 • Pátek 16.11.
 • 18:00 Ma: Za + Františku Mikešovou, jejího syna Eduarda, Anežku Kosíkovou a živou rodinu
 •  
 • Sobota 17.11.
    18:00 Te: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou za + sourozence a živou rodinu
 
 • Neděle 18.11.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a dar zdraví

    9:00 Ma: Za + Stanislava Mrázka, dar zdraví jeho manželky a živou a + rodinu

    10:30 Lh: Za + rodinu Gahurovu, Gajdošíkovu a Machalovu

 •     
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (4.11. 2018 - 11.11.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Sobota: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Neděle: 32. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 5.11. 18:00 Malenovice
Úterý 6.11. 17:00 Karlovice
Středa 7.11. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 8.11. 18:00 Lhota
Pátek 9.11. 18:00 Malenovice
Sobota 10.11. 18:00 Tečovice
Neděle 11.11. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes odpoledne (neděle 4.11.) se můžeme společně pomodlit na hřbitově za zemřelé – na Lhotě ve 14:30 hodin a v Malenovicích v 15:15 hodin.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Návštěvy nemocných budou v úterý dopoledne – přihlašovat nemocné můžete do pondělí.

Úmysly pro mše sv. na první pololetí 2019 se na Lhotě začnou zapisovat od čtvrtka 8.11.

Srdečně zveme všechny zájemce o zpívání ve sboru v Malenovicích při vánočních svátcích – příští neděli 11.11. v 10:00 hodin na faře v Malenovicích začneme s nácvikem Michnových vánočních koled. 

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 4.11.

    7:30 Ma: Za + P. Rudolfa Adámka, P. Josefa Crlu, P. Františka Vítka a P. Vitalisa Cvičela

    9:00 Ma: Za + Františka Juráska, živou a + rodinu a přátele

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní pro rodinu Řezníčkovu a Ondrašíkovu

 •  
 • Pondělí 5.11.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu Gajdošíkovu
 •  
 • Úterý 6.11.
    17:00 Mše svatá v Karlovicích
 
 • Středa 7.11.
 • 18:00 Ma: Za + dobrodince
 •  
 • Čtvrtek 8.11.
    18:00 Lh: Za + Jaroslava Bartoně, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 9.11.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče, bratra a Boží ochranu pro živou rodinu
 •  
 • Sobota 10.11.
    18:00 Te: Za + rodiče Baťkovy, syna, dceru a Boží ochranu pro živou rodinu
 
 • Neděle 11.11.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče a jejich sourozence

    10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, živou a + rodinu

 •     
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (28.10. 2018 - 4.11.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Slavnost VŠECH SVATÝCH (doporučený svátek)
Pátek: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Sobota: 
Neděle: 31. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 29.10. 18:00 Malenovice
Úterý 30.10.    
Středa 31.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 1.11. 8:00
18:00
Malenovice
Lhota
Pátek 2.11. 8:00
18:00
Lhota
Malenovice
Sobota 3.11. 18:00 Tečovice
Neděle 4.11. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na misie vybrali – v Malenovicích 19.150 Kč při sbírce a 11.800 Kč při Misijním jarmarku, na Lhotě 10.560 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Slavnost Všech svatých (doporučený svátek) slavíme ve čtvrtek 1.11. – mše sv. v Malenovicích v 8:00 h a na Lhotě v 18:00 hodin; Vzpomínka na všechny věrné zemřelé pak bude v pátek 2.11. – mše sv. na Lhotě v 8:00 hodin a v Malenovicích v 18:00 hodin.

Odpustky pro duše v očistci – od 25.10. do 8.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a tam se třeba jen v duchu pomodlí za zemřelé.

Dušičkové pobožnosti na hřbitově – v Tečovicích v sobotu 3.11. po večerní mši sv. (ta je v 18:00 hodin), na Lhotě v neděli 4.11. ve 14:30 hodin a v Malenovicích v neděli 4.11. v 15:15 hodin.

Příští neděli bude sbírka na Arcidiecézní charitu Olomouc.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 28.10.

    7:30 Ma: Za mravní a duchovní obnovu našeho národa

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za ty, kdo obětovali život pro naši svobodu, a za mravní a duchovní obnovu našeho národa

 •  
 • Pondělí 29.10.
 • 18:00 Ma: Za + manželku, živou a + rodinu Zátopkovu a Šiškovu
 •  
 • Úterý 30.10.
 
 
 • Středa 31.10.
 • 18:00 Ma: Za dobrodince v modlitbě
 •  
 • Čtvrtek 1.11.
    8:00  Ma: Volný úmysl  
    18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 
 • Pátek 2.11.
 • 8:00 Lh: Za všechny zemřelé
 • 18:00 Ma: Za všechny zemřelé
 •  
 • Sobota 3.11.
    18:00 Te: Za všechny zemřelé
 
 • Neděle 4.11.

    7:30 Ma: Za + P. Rudolfa Adámka, P. Josefa Crlu, P. Františka Vítka a P. Vitalisa Cvičela

    9:00 Ma: Za + Františka Juráska, živou a + rodinu a přátele

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní pro rodinu Řezníčkovu a Ondrašíkovu

 •     
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (21.10. 2018 - 28.10.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Sv. Jana Pavla II., papeže
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 30. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 22.10. 18:00 Malenovice
Úterý 23.10.    
Středa 24.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 25.10. 18:00 Lhota
Pátek 26.10. 18:00 Malenovice
Sobota 27.10. 15:00 Velehrad - děkanátní pouť
Neděle 28.10. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Jsme zváni prožít Děkanátní pouť na Velehradě za obnovu rodin a nová duchovní povolání – v sobotu 27.10. Začíná se v 15:00 hodin modlitbou růžence, v 16 h adorace a v 17 h mše sv. s biskupem Antonínem Baslerem. Stále se ještě můžete přihlašovat v sakristii do autobusu, cena 100 Kč, autobus odjíždí v sobotu ve 13 h ze Lhoty a ve 13:10 hodin z Malenovic (zastávka pod školou). Z důvodu této pouti nebude sobotní mše sv. v Tečovicích.

V sakristii si můžete zakoupit kalendář na příští rok a touto koupí podpořit stavbu kostela v Brně – Lesné, cena 70 Kč.

Změna času – příští týden ze soboty na neděli (27.10. → 28.10.) se posunuje čas o hodinu zpět.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 21.10.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

    9:00 Ma: Za + Zdeňka Čižmaře a živou rodinu

    10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a a živou rodinu Popelkovu a Fajgarovu

 •  
 • Pondělí 22.10.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 •  
 • Úterý 23.10.
 
 
 • Středa 24.10.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče Postavovy, dceru Marii a živou rodinu (přesunuto z 3.10.)
 •  
 • Čtvrtek 25.10.
    18:00 Lh: Za živou a + rodinu Blahušovu a Mikeštíkovu
 
 • Pátek 26.10.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Janíkovu, Václavíkovu a Buňkovu (přesunuto z 10.10.)
 •  
 • Sobota 27.10.
    15:00 Děkanátní pouť na Velehradě za obnovu rodin a nová duchovní povolání
 
 • Neděle 28.10.

    7:30 Ma: Za mravní a duchovní obnovu našeho národa

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za ty, kdo obětovali život pro naši svobodu, a za mravní a duchovní obnovu našeho národa

 •     
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (14.10. 2018 - 21.10.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý: 
Středa: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čtvrtek: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 29. neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 15.10.    
Úterý 16.10. 18:00 Karlovice
Středa 17.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 18.10. 18:00 Lhota
Pátek 19.10. 18:00 Malenovice
Sobota 20.10. 18:00 Tečovice
Neděle 21.10. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Ještě v pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv. Od úterý už opět začíná obvyklý pořad bohoslužeb ve všedních dnech, vč. neděle.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.

Opět začíná středeční výuka náboženství na faře pro 3. a 7.-9. ročník.

Příští neděli slavíme den modliteb za misie, proto i sbírka příští neděle bude věnována misiím. Zároveň budete mít možnost v Malenovicích přispět na misie zakoupením výrobků v rámci Misijního jarmarku, který začne příští neděli v 8:30 hodin před kostelem. Věci k prodeji budeme přijímat v pátek 19.10. po večerní mši svaté tj. cca 19 hodin, nejpozději však v sobotu od 17 - 20 h, kdy budeme také potřebovat pomoc s přípravou balíčků na nedělní jarmark. 

V sobotu 27.10. jsme zváni na Velehrad na každoroční děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání. Autobus bude odjíždět ze Lhoty ve 13 h, z Malenovic ve 13:10 h. Přihlašovat se můžete v sakristii (platí pro obě farnosti), cena 100 Kč. 

 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 14.10.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

 • 9:00 Ma: Za + rodiče Kovářovy a Boží požehnání pro živou rodinu
 • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou o další pomoc
 •  
 • Pondělí 15.10.
 •  
 • Úterý 16.10.
    18:00 Mše svatá v Karlovicích
 
 • Středa 17.10.
 • 18:00 Ma: Za + Janu Ondrašíkovu, dvoje rodiče a živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 18.10.
    18:00 Lh: Za + Janu Ondrašíkovu, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 19.10.
 • 18:00 Ma: Na dobrý úmysl dárce
 •  
 • Sobota 20.10.
    18:00 Te: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 
 • Neděle 21.10.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

    9:00 Ma: Za + Zdeňka Čižmaře a živou rodinu

    10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a a živou rodinu Popelkovu a Fajgarovu

 •    
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (23.9. 2018 - 30.9.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Pátek: Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA (doporučený svátek)
Sobota: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Neděle: 26. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 24.9. 18:00 Malenovice
Úterý 25.9.    
Středa 26.9.    
Čtvrtek 27.9.    
Pátek 28.9. 18:00
18:00
Lhota
Malenovice
Sobota 29.9.    
Neděle 30.9. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na opravy a potřeby farnosti vybrali – v Malenovicích 12.500 Kč a na Lhotě 7.520 Kč – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ohledně pohřbů či jiných neodkladných záležitostí se v tomto následujícím čase obracejte na faru ve Zlíně (sv. Filip a Jakub), příp. v Pohořelicích (toto platí zvl. pro Lhotu).

V Malenovicích nebude v tomto týdnu mše sv. ve středu, na Lhotě nebude mše sv. ve čtvrtek, v Tečovicích nebude mše sv. v sobotu. Další rozpis plánovaných bohoslužeb pro dané období najdete ve vývěsce.

Slavnost sv. Václava (doporučený svátek) slavíme v pátek 28.9. – mše sv. v Malenovicích v 18:00 hodin, na Lhotě v 18:00 hodin.

Aktualizovaný rozvrh hodin náboženství najdete ve vývěsce a na farním webu zde.

Církevní sňatek chtějí v sobotu 6.10. v Malenovicích uzavřít Josef Maniš a Markéta Maťová, oba bydlištěm v Tečovicích. Pokud by někdo věděl o závažné překážce tohoto zamýšleného sňatku, nechť to včas nahlásí na faře.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 23.9.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a přímluvu Panny Marie

 • 9:00 Ma: Za Marii a Ladislava Ondrovy, jejich rodiče a Marii Janotovou
 • 10:30 Lh: Za + Ludmilu Nesrstovu, živou a + rodinu
 •  
 • Pondělí 24.9.
 • 18:00 Ma: Za + Zdeňku Brázdilovou, živou a + rodinu
 • Úterý 25.9.
 •  
 • Středa 26.9.
 •  
 • Čtvrtek 27.9.
 •  
 • Pátek 28.9.
 • 18:00 Ma: Za mravní a duchovní obnovu našeho národa
 • 18:00 Lh: Za + Josefa Blahuše, + rodiče Ondrašíkovy a Blahušovy a živou rodinu
 •  
 • Sobota 29.9.
 •  
 • Neděle 30.9.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Za + Boženu a Antonína Baroňovy, bratra Antonína a dary Ducha Sv. pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za živou a + rodinu Vyoralovu

 •  
 • Pátek 5.10.
 • 8:00 Lh: Za společenství živého růžence
 •  

    Neděle 7.10.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Za + Vlastu Poláchovou, manžela a živou rodinu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 

 • Pátek 12.10.
 • 18:00 Lh: Za + Ludmilu Vávrovu, manžela a dvoje rodiče

 

 • Neděle 14.10.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče Kovářovy a Boží požehnání pro živou rodinu

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou o další Boží pomoc

   

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (16.9. 2018 - 23.9.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků
Pátek: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sobota: 
Neděle: 25. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 17.9. 18:00 Malenovice
Úterý 18.9.    
Středa 19.9. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 20.9. 18:00 Lhota
Pátek 21.9. 18:00 Malenovice
Sobota 22.9. 18:00 Tečovice
Neděle 23.9. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Setkání pastorační rady bude na Lhotě ve čtvrtek v 19:00 hodin na faře, v Malenovicích v pátek v 19:00 hodin na faře.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 16.9.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + Ludmilu a Jana Šeré a syna Jaroslava
  • 10:30 Lh: Za + Helenu Vyoralovou, Jindřicha a Boženu Ondrašíkovy
 • Pondělí 17.9.
 • 18:00 Ma: Za dar zdraví pro dceru a vnučku
 • Úterý 18.9.
 •  
 • Středa 19.9.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Čtvrtek 20.9.
 • 18:00 Lh: Za živou a + rodinu Brázdilovu a Vyoralovu
 • Pátek 21.9.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodiče, sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Sobota 22.9.
 • 18:00 Te: Za + rodiče Mikoškovy a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Neděle 23.9.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a přímluvu Panny Marie
  • 9:00 Ma: Za Marii a Ladislava Ondrovy, jejich rodiče a Marii Janotovou
  • 10:30 Lh: Za + Ludmilu Nesrstovu, živou a + rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (9.9. 2018 - 16.9.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek: Svátek Povýšení svatého Kříže
Sobota: Památka Panny Marie Bolestné
Neděle: 24. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 10.9. 15:00
18:00
Lhota - pohřeb
Malenovice
Úterý 11.9. 18:00 Karlovice
Středa 12.9. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 13.9. 18:00 Lhota
Pátek 14.9. 18:00 Malenovice
Sobota 15.9. 18:00 Tečovice
Neděle 16.9. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Bohoslužby v tomto týdnu by měly být dle obvyklého pořádku (v Malenovicích vč. pondělí).

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.

Tuto středu 12.9. začíná v Malenovicích výuka náboženství – pro 1. a 2. třídu v obou školách, pro 3. – 9. třídu na faře. Rozpis hodin náboženství je ve vývěsce a na farním webu. V Tečovicích a na Lhotě začne náboženství dle místní domluvy.

Na Lhotě bude ve čtvrtek od 17:15 hodin společný růženec ke cti Panny Marie Fatimské a pak v 18:00 hodin obvyklá mše sv.

Setkání ekonomické rady farnosti bude na Lhotě ve čtvrtek v 19:00 hodin na faře a v Malenovicích v pátek v 19:00 hodin na faře.

Přihlášení poutníci do Slavkovic, Zelené Hory a Žďáru n. S. odjíždějí v sobotu 15.9. ze Lhoty v 7:00 hodin a z Malenovic (zastávka pod školou) v 7:15 hodin. S sebou si vezměte také Kancionál.

Příští neděli bude naše obvyklá sbírka na opravy a potřeby farnosti.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 9.9.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za živé a + žáky, učitele a ostatní pracovníky 11. ZŠ Malenovice
  • 10:30 Lh: Za + Bohuslava Jarolímka, dvoje rodiče a živou rodinu
 • Pondělí 10.9.
 • 15:00 Lh: Pohřeb p. Zlatušky Eliášové
 • 18:00 Ma: Za + manžela, dvoje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Úterý 11.9.
 • 18:00 Mše svatá v Karlovicích
 • Středa 12.9.
 • 18:00 Ma: Za + manžela a dvoje rodiče
 • Čtvrtek 13.9.
 • 18:00 Lh: Za + rodiče Šeligovy a Vidrmanovy
 • Pátek 14.9.
 • 18:00 Ma: Za + Jana a Ludmilu Vaculíkovy a živou rodinu
 • Sobota 15.9.
 • 18:00 Te: Volný úmysl
 • Neděle 16.9.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + Ludmilu a Jana Šeré a syna Jaroslava
  • 10:30 Lh: Za + Helenu Vyoralovou, Jindřicha a Boženu Ondrašíkovy
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (26.8. 2018 - 2.9.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Moniky
Úterý: Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Středa: Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 22. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 27.8. 18:00 Malenovice
Úterý 28.8.    
Středa 29.8. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 30.8. 19:00 Lhota
Pátek 31.8. 18:00 Malenovice
Sobota 1.9. 18:00 Tečovice
Neděle 2.9. 7:30
9:00
14:30
Lhota
Malenovice
Svatá Voda

Oznamování:

Mše svaté v Malenovicích budou v tomto týdnu ve všedních dnech už v obvyklém pořádku, tj. v pondělí, středu a pátek v 18:00 hodin. Od soboty 1.9. začnou opět obvyklé sobotní mše svaté v Tečovicích v 18:00 hodin.

Příští neděli bude pořad bohoslužeb stále ještě v letním uspořádání, tj. v 7:30 hodin Lhota a v 9:00 hodin Malenovice. Zároveň bude také poutní mše sv. odpoledne ve 14:30 hodin u Svaté Vody.

Prosíme ochotné pomocníky, kteří by se zapojili do úklidové brigády před poutí u Svaté Vody – ve čtvrtek od 13:30 hodin u kapličky (Svatá Voda).

Stále se ještě můžete v sakristii přihlašovat na pouť do Slavkovic, Zelenou horu a Žďáru n. S. – bude v sobotu 15.9., cena 300 Kč.

V sobotu 1.9. slaví v olomoucké katedrále děkovnou mši sv. náš arcibiskup Jan při příležitosti svých 70. narozenin, začátek je v 10:30 hodin. Srdečně jsme zváni k účasti. Prosím, pamatujte na něj i v modlitbě.

Církevní sňatek chtějí v sobotu 8.9. na Lhotě uzavřít Alžběta Ondrašíková (Lhota) a David Červenka (Luhačovice). Pokud by někdo znal závažnou překážku tohoto zamýšleného sňatku, nechť to včas ohlásí na faře.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 26.8.
  • 7:30 Lh: Za + Martina Mikeštíka, živou a + rodinu
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za úrodu
 • Pondělí 27.8.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče Búbelovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Úterý 28.8.
 •  
 • Středa 29.8.
 • 18:00 Ma: Za + Josefa Janču a živou rodinu
 • Čtvrtek 30.8.
 • 19:00 Lh: Za + Františka Mudříka, dvoje rodiče a živou rodinu
 • Pátek 31.8.
 • 18:00 Ma: Za + Marii Burkovou, živou a + rodinu Jankotovu
 • Sobota 1.9.
 • 18:00 Te: Za arcibiskupa Jana
 • Neděle 2.9.
  • 7:30 Lh: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
  • 14:30 Poutní mše svatá u Svaté Vody
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (19.8. 2018 - 26.8.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Úterý: Památka sv. Pia X., papeže
Středa: Památka Panny Marie Královny
Čtvrtek: 
Pátek: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Sobota: 
Neděle: 21. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 20.8.    
Úterý 21.8.    
Středa 22.8. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 23.8. 19:00 Lhota
Pátek 24.8. 18:00 Malenovice
Sobota 25.8.    
Neděle 26.8. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

Oznamování:

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Večerní mše sv. tohoto týdne pro středu a pátek v Malenovicích a pro čtvrtek ve Lhotě jsou volné pro zájemce o úmysl.

Farnost Lhota zve v sobotu 15.9. na pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic, dále je v plánu navštívit Zelenou horu a Žďár n. Sázavou. Přihlašovat se můžete v sakristii (ve Lhotě i Malenovicích), cena je 300 Kč.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 19.8.
  • 7:30 Lh: Na poděkování Bohu za dar úrody
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
 • Pondělí 20.8.
 •  
 • Úterý 21.8.
 •  
 • Středa 22.8.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 • Čtvrtek 23.8.
 • 19:00 Lh: Volný úmysl
 • Pátek 24.8.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 • Sobota 25.8.
 •  
 • Neděle 26.8.
  • 7:30 Lh: Za + Martina Mikeštíka, živou a + rodinu
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za úrodu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (12.8. 2018 - 19.8.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Středa: Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (doporučený svátek)
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 20. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 13.8. 19:00 Lhota - modlitba růžence
Úterý 14.8. 19:00 Lhota
Středa 15.8. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 16.8. 15:00
19:00
Tečovice - pohřeb
Lhota
Pátek 17.8. 18:00 Malenovice
Sobota 18.8.    
Neděle 19.8. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

Oznamování:

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv. Na Lhotě bude v pondělí v 19:00 hodin společná modlitba růžence ke cti Panny Marie Fatimské.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (doporučený svátek) slavíme ve středu – v Malenovicích bude obvyklá středeční mše sv. v 18:00 hodin; na Lhotě tuto slavnost oslavíme už v předvečer, tj. v úterý mší sv. v 19:00 hodin.

V Tečovicích bude ve čtvrtek v 15:00 hodin pohřeb p. Jana Kysučana.

Příští neděli bude naše obvyklá sbírka na opravy a potřeby farnosti.

V sakristii jsou připraveny k vyzvednutí objednané fotografie z 1. sv. přijímání (platí jen pro Malenovice).

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 12.8.
  • 7:30 Lh: Za + rodinu Císařovu a Valouchovu a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Rumlerovu, Velčovskou a Svízelovu
 • Pondělí 13.8.
 • 19:00 Lh: Společná modlitba růžence ke cti Panny Marie Fatimské
 • Úterý 14.8.
 • 19:00 Lh: Za + Františka Svozila, dceru a živou rodinu (mše sv. z vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie)
 • Středa 15.8.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodinu Hudečkovu a Tomanovu
 • Čtvrtek 16.8.
 • 15:00 Te: Pohřeb p. Jana Kysučana
 • 19:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 17.8.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 • Sobota 18.8.
 •  
 • Neděle 19.8.
  • 7:30 Lh: Na poděkování Bohu za dar úrody
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (5.8. 2018 - 12.8.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Svátek Proměnění Páně
Úterý: 
Středa: Památka sv. Dominika, kněze
Čtvrtek: Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
Pátek: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Sobota: Památka sv. Kláry, panny
Neděle: 19. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 6.8. 8:00
18:00
Lhota
Malenovice
Úterý 7.8. 18:00 Karlovice
Středa 8.8. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 9.8. 19:00 Lhota
Pátek 10.8. 18:00 Malenovice
Sobota 11.8. 11:30 Malenovice - svatba
Neděle 12.8. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

Oznamování:

Zítra, tj. v pondělí slavíme svátek Proměnění Páně – mše svaté budou na Lhotě v 8:00 hodin a v Malenovicích v 18:00 hodin. Další bohoslužby v týdnu na Lhotě i v Malenovicích dle obvyklého pořádku.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.

Církevní sňatek chtějí v Malenovicích v sobotu 11.8. uzavřít Petr Kůdela a Petra Olšáková (oba z Malenovic). Pokud by měl někdo vážné námitky proti tomuto sňatku, nechť to včas ohlásí na faře.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 5.8.
  • 7:30 Lh: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar uzdravení
  • 11:00 Chlum: Poutní mše sv. ke cti Panny Marie Sněžné
 • Pondělí 6.8.
 • 8:00 Lh: volný úmysl
 • 18:00 Ma: Za + Františka Reindla
 • Úterý 7.8.
 • 18:00 Mše sv. v Karlovicích
 • Středa 8.8.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc pro celou rodinu
 • Čtvrtek 9.8.
 • 19:00 Lh: Za + Zdeňka Křižku a celou rodinu
 • Pátek 10.8.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 • Sobota 11.8.
 • 11:00 Ma: Svatba – Petr Kůdela + Petra Olšáková
 • Neděle 12.8.
  • 7:30 Lh: Za + rodinu Císařovu a Valouchovu a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Rumlerovu, Velčovskou a Svízelovu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (29.7. 2018 - 5.8.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Středa: Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Neděle: 18. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 30.7.    
Úterý 31.7.    
Středa 1.8. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 2.8. 19:00 Lhota
Pátek 3.8. 18:00 Malenovice
Sobota 4.8. 11:00 Lhota - svatba
Neděle 5.8. 7:30
9:00
11:00
Lhota
Malenovice
Chlum - poutní mše svatá

Oznamování:

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Společná adorace před NSO a svátostné požehnání budou na Lhotě ve čtvrtek a v Malenovicích v pátek po večerní mši sv.

Návštěvy nemocných malenovské farnosti budou v pátek dopoledne, na Lhotě ve čtvrtek přede mší sv. (přihlašovat zájemce můžete do středy).

Církevní sňatek chtějí v sobotu 4.8. na Lhotě uzavřít Jakub Šeliga (Lhota) a Kateřina Mintělová (Přerov). Pokud by někdo věděl o závažné překážce tohoto zamýšleného sňatku, nechť to včas ohlásí na faře.

Příští neděli budou mše svaté opět v obvyklých prázdninových časech – Lhota v 7:30 hodin, Malenovice v 9:00 hodin. Příští neděli bude také poutní mše sv. na Chlumu v 11:00 hodin.

 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 29.7.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče, jejich syna, dceru, 2 zetě a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 9:00 Lh: Za živé a + občany Lhoty a Boží ochranu pro celou obec (poutní mše svatá)
  • 11:00 Te: Za živé a + občany Tečovic (poutní mše svatá)
 • Pondělí 30.7.
 •  
 • Úterý 31.7.
 •  
 • Středa 1.8.
 • 18:00 Ma: Za  f a r n o s t
 • Čtvrtek 2.8.
 • 19:00 Lh: Za + Josefa Fajgaru, živou a + rodinu
 • Pátek 3.8.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a přímluvu Panny Marie
 • Sobota 4.8.
 • 11:00 Lh: Církevní sňatek: Jakub Šeliga + Kateřina Mintělová
 • Neděle 5.8.
  • 7:30 Lh: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar uzdravení
  • 11:00 Chlum: Poutní mše sv. ke cti Panny Marie Sněžné
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (22. 7. 2018 - 29.7.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Úterý: 
Středa: Svátek sv. Jakuba, apoštola
Čtvrtek: Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Pátek: Památka sv. Gorazda a druhů
Sobota: 
Neděle: 17. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 23.7. 14:30 Malenovice - pohřební mše svatá
Úterý 24.7.    
Středa 25.7. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 26.7. 19:00 Lhota
Pátek 27.7. 18:00 Malenovice
Sobota 28.7    
Neděle 29.7. 7:30
9:00
11:00
Malenovice
Lhota
Tečovice

Oznamování:

V tomto týdnu budou mše svaté i ve všedních dnech už opět v obvyklém pořádku, jenom s tím, že v pondělí bude v Malenovicích jen mše sv. pohřební ve 14:30 hodin (pohřeb p. Miroslava Kadlčáka), večerní pondělní mše sv. pak už nebude.

Příští neděli bude změna v pořadu bohoslužeb!!! V Malenovicích  bude mše sv. už v 7:30 hodin, na Lhotě až v 9:00 hodin (pouť ke sv. Anně) a v Tečovicích v 11:00 hodin (pouť k sv. Jakubovi).

Na Lhotě se od 22.7. budou v sakristii zapisovat úmysly na mše sv. na období září – prosinec 2018.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 22.7.
  • 7:30 Lh: Za + rodiče Křeménkovy a syna
  • 9:00 Ma: Za + Stanislava a Františku Zichovy, živou rodinu Zichovu a Beňovu
 • Pondělí 23.7.
 • 14:30 Ma: Pohřeb p. Miroslava Kadlčáka
 • Úterý 24.7.
 •  
 • Středa 25.7.
 • 18:00 Ma: Za dar uzdravení
 • Čtvrtek 26.7.
 • 19:00 Lh: Za + rodiče Blahušovy, Vidrmanovy a živou rodinu
 • Pátek 27.7.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha Sv.
 • Sobota 28.7.
 •  
 • Neděle 29.7.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče, jejich syna, dceru, 2 zetě a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 9:00 Lh: Za živé a + občany Lhoty a Boží ochranu pro celou obec (poutní mše svatá)
  • 11:00 Te: Za živé a + občany Tečovic (poutní mše svatá)
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (15. 7. 2018 - 22.7.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Panny Marie Karmelské
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 16. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 9.7.    
Úterý 10.7.    
Středa 11.7.    
Čtvrtek 12.7.    
Pátek 13.7.    
Sobota 14.7 11:00 Lhota - svatební mše svatá
Neděle 15.7. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

Oznamování:

V tomto týdnu nebudou ve všedních dnech žádné bohoslužby (v Malenovicích, Lhotě, Tečovicích). Případné pohřby, prosím, vyřizujte ve Zlíně. Příští neděli budou mše sv. v obvyklém letním pořádku.

Církevní sňatek chtějí v sobotu 21.7. na Lhotě uzavřít Tomáš Bořuta (Zlín – Malenovice) a Zuzana Kašíková (Lhota). Pokud by někdo věděl o závažné překážce tohoto sňatku, nechť to včas ohlásí na faře.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 15.7.
  • 7:30 Lh: Za živou a + rodinu Mikeštíkovu
  • 9:00 Ma: Za Jiřího Kocourka, bratra, rodiče a živou rodinu
 • Pondělí 16.7.
 •  
 • Úterý 17.7.
 •  
 • Středa 18.7.
 •  
 • Čtvrtek 19.7.
 •  
 • Pátek 20.7.
 •  
 • Sobota 21.7.
 • 11:00 Lh: Svatba – Tomáš Bořuta + Zuzana Kašíková
 • Neděle 22.7.
  • 7:30 Lh: Za + rodiče Křeménkovy a syna
  • 9:00 Ma: Za + Stanislava a Františku Zichovy, živou rodinu Zichovu a Beňovu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (8. 7. 2018 - 15.7.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Svátek sv. Benedikta, opata
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: Bl. Hroznaty, mučedníka
Neděle: 15. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 9.7.    
Úterý 10.7.    
Středa 11.7.    
Čtvrtek 12.7.    
Pátek 13.7. 19:00 Lhota - modlitba růžence
Sobota 14.7    
Neděle 15.7. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

Oznamování:

Tento týden nebudou večerní mše svaté ve všedních dnech (v Malenovicích, Lhotě i Tečovicích). V případě pohřbů se můžete obrátit na faru ve Zlíně (sv. Filip a Jakub).

V Tečovicích nebudou v červenci sobotní mše svaté.

Ve Lhotě bude v pátek v 19:00 hodin společná modlitba růžence ve spojení s Pannou Marií Fatimskou.

Příští neděli budou mše sv. v obvyklém prázdninovém pořádku – Lhota 7:30 hodin, Malenovice 9:00 hodin. Zároveň bude obvyklá sbírka na opravy a potřeby farnosti.

V sobotu 14.7. chtějí v Pohořelicích uzavřít svátostné manželství Lukáš Kadlec (Lhota) a Dominika Tomášková (Oldřichovice). Pokud by někdo věděl o jakékoliv kanonické překážce bránící v uzavření tohoto manželství, je ve svém svědomí vázán toto neprodleně oznámit duchovnímu správci farnosti.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 8.7.
  • 7:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Mrlíkovu a Pucharov
 • Pondělí 9.7.
 •  
 • Úterý 10.7.
 •  
 • Středa 11.7.
 •  
 • Čtvrtek 12.7.
 •  
 • Pátek 13.7.
 • 19:00 Lh: Společná modlitba růžence ke cti Fatimské Panny Marie
 • Sobota 14.7.
 •  
 • Neděle 15.7.
  • 7:30 Lh: Za živou a + rodinu Mikeštíkovu
  • 9:00 Ma: Za Jiřího Kocourka, bratra, rodiče a živou rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (1. 7. 2018 - 8.7.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Svátek sv. Tomáše, apoštola
Středa: Sv. Prokopa, opata
Čtvrtek: Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 14. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 2.7.    
Úterý 3.7.    
Středa 4.7. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 5.7. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice
Pátek 6.7. 10:30
18:00
Karlovice
Malenovice
Sobota 7.7 9:30
18:00
Louky - bohoslužba slova
Tečovice
Neděle 8.7. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

Oznamování:

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (doporučený svátek) slavíme ve čtvrtek – mše sv. na Lhotě v 7:30 hodin a v Malenovicích v 9:00 hodin.

V pátek bude v Karlovicích slavná mše sv. v 10:30 hodin při příležitosti oslav 250 let obce.

V Loukách bude v sobotu v 9:30 hodin bohoslužba slova při příležitosti 110 let SDH Louky.

Příští neděli mše sv. v prázdninovém pořádku – na Lhotě v 7:30 hodin a v Malenovicích v 9:00 hodin.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 1.7.
  • 7:30 Lh: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za živé a + členy SDH Louky
  • 10:30 Lhotka: Poutní mše sv.
 • Pondělí 2.7.
 •  
 • Úterý 3.7.
 •  
 • Středa 4.7.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
 • Čtvrtek 5.7.
 • 7:30 Lh: Za společenství živého růžence
 • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 61 let manželství s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
 • Pátek 6.7.
 • 10:30 Karlovice: Za živé a + občany Karlovic (250 let obce)
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za 50 let manželství s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
 • Sobota 7.7.
 • 9:30 Louky: Bohoslužba slova – 110 let SDH Louky
 • 18:00 Te: Za Marii a Cyrila Hrbáčkovy a živou rodinu
 • Neděle 8.7.
  • 7:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Mrlíkovu a Pucharov
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (24. 6. 2018 - 1. 7. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Sobota: Svátek Výročí posvěcení olomoucké katedrály
Neděle: 13. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 25.6. 18:00 Malenovice
Úterý 26.6.    
Středa 27.6. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 28.6. 19:00 Lhota
Pátek 29.6. 18:00 Malenovice
Sobota 30.6. 18:00 Tečovice
Neděle 1.7. 7:30
9:00
10:30
Lhota
Malenovice
Lhotka - poutní

Oznamování:

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy a prožití Farního dne v Malenovicích.

Minulou neděli jsme na opravy a potřeby farnosti vybrali v Malenovicích 12.120 Kč a na Lhotě 8.170 Kč. Děkuji všem dárcům.

Od neděle 1.7. dochází k obvyklé prázdninové změně nedělních bohoslužeb – Lhota v 7:30 hodin, Malenovice v 9:00 hodin.

Příští neděli bude také poutní bohoslužba ve Lhotce v 10:30 hodin.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 24.6.
  • 7:30 Ma: Za + maminku a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za + rodiče Antonína a Ludmilu Slováčkovy a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Jana Kadlece a živou rodinu
 • Pondělí 25.6.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
 • Úterý 26.6.
 •  
 • Středa 27.6.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče Švachovy, vnučku a Boží ochranu a přímluvu P. Marie pro živou rodinu
 • Čtvrtek 28.6.
 • 19:00 Lh: Za + Josefa Vávru a živou rodinu
 • Pátek 29.6.
 • 18:00 Ma: Za + Vítězslava a Marii Kratochvílovy a živou rodinu
 • Sobota 30.6.
 • 18:00 Te: Za + Miloslava Kozmíka, dceru a živou rodinu Talašovu a Jančíkovu (přesunuto z 23.6.)      
 • Neděle 1.7.
  • 7:30 Lh: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za živé a + členy SDH Louky
  • 10:30 Lhotka: Poutní mše sv.
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (17. 6. 2018 - 24. 6. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 18.6. 18:00 Malenovice
Úterý 19.6. 15:00 Tečovice - pohřeb
Středa 20.6. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 21.6. 19:00 Lhota
Pátek 22.6. 18:00 Malenovice
Sobota 23.6.    
Neděle 24.6. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Fotografie z 1. sv. přijímání si v Malenovicích můžete objednávat až do příští neděle. Postup objednávání je popsán na nástěnce u náhledů fotografií.

Srdečně zveme na Farní den malenovské farnosti – v sobotu 23.6. od 14:00 hodin. Začínáme programem v kostele a pak se přesuneme na farní zahradu. Další info na plakátku.

Z důvodu Farního dne nebude v sobotu 23.6. večerní mše sv. v Tečovicích. Zapsaný úmysl (Za + Miloslava Kozmíka, dceru…) se přesune na další sobotu 30.6.

Příští neděli na Lhotě přede mší sv. povedou modlitbu růžence naše maminky ze společenství „Modlitby matek“ v rámci tridua, které budou prožívat. Růženec bude obětován za rodiny. Všechny zveme.

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 17.6.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za Hanu a Evu Atchesonovy a celou živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Ludmilu Majerovou, dvoje rodiče a živou rodinu
 • Pondělí 18.6.
 • 18:00 Ma: Na daný úmysl
 • Úterý 19.6.
 • 15:00 Te: Pohřeb p. Zdeňky Horáčkové
 • Středa 20.6.
 • 18:00 Ma: Za dar zdraví a Boží požehnání
 • Čtvrtek 21.6.
 • 19:00 Lh: Za + Josefa Mudříka, dvoje rodiče a živou rodinu
 • Pátek 22.6.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 • Sobota 23.6.
 •       
 • Neděle 24.6.
  • 7:30 Ma: Za + maminku a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za + rodiče Antonína a Ludmilu Slováčkovy a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Jana Kadlece a živou rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (10. 6. 2018 - 17. 6. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Barnabáše, apoštola
Úterý: 
Středa: Památka sv. Antonína, kněze a učitele církve
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 11. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 11.6.    
Úterý 12.6.    
Středa 13.6. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 14.6. 19:00 Lhota
Pátek 15.6. 18:00 Malenovice
Sobota 16.6. 13:00
18:00
Lhota
Tečovice
Neděle 17.6. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V kostele v Malenovicích jsou vystaveny náhledy fotek z 1. sv. přijímání – objednávat můžete následovně – na obálku napište jméno a adresu, čísla a počty požadovaných fotografií a do obálky vložte příslušný finanční obnos a obálku pak odevzdejte v sakristii.

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Fatimský růženec na Lhotě bude mít setkání ve středu v 19:00 hodin.

Úmysly na mše sv. pro druhé pololetí 2018 si v Malenovicích můžete od středy zapisovat v sakristii.

Adorační den v Malenovicích (v rámci diecézního rozpisu, kdy má na sebe vzájemně v modlitbě pamatovat farnost a bohoslovci) bude v pátek – od 8:00 hodin výstav NSO k soukromé celodenní adoraci, modlitba biblického růžence od 17:00 hodin, společná adorace od 17:30 hodin a mše sv. v 18:00 hodin. Prosím ochotné adorátory, aby se zapsali na připravený papír.

V rámci oslav 115 let od založení SDH Lhota bude také v sobotu na Lhotě ve 13:00 hodin v kostele mše sv. za živé a + členy SDH.

V rámci přípravy na Farní den v Malenovicích, který bude 23.6., prosíme ochotné pomocníky i pomocnice o pomoc s úpravou farní zahrady – v sobotu 16.6. od 15 hodin.

 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 10.6.
  • 7:30 Ma: Za Marii a Františka Slovenčíkovy, zetě Jana a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za + Rostislava Pavelku, syna, rodiče a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
 • Pondělí 11.6.
 •  
 • Úterý 12.6.
 •  
 • Středa 13.6.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar života s prosbou o dary Ducha Sv.
 • Čtvrtek 14.6.
 • 19:00 Lh: Za + Zdeňka Císaře a dvoje rodiče
 • Pátek 15.6.
 • 18:00 Ma: Na dobrý úmysl dárce
 • Sobota 16.6.
 • 13:00 Lh: Za živé a + členy SDH Lhota
 • 18:00 Te: Volný úmysl
 •       
 • Neděle 17.6.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za Hanu a Evu Atchesonovy a celou živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Ludmilu Majerovou, dvoje rodiče a živou rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (27. 5. 2018 - 3. 6. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Památka sv. Zdislavy
Čtvrtek: Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 
Pátek: Památka sv. Justina, mučedníka
Sobota: 
Neděle: 9. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 28.5. 18:00 Malenovice
Úterý 29.5.    
Středa 30.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 31.5. 18:00 Lhota
Pátek 1.6. 18:00 Malenovice
Sobota 2.6. 18:00 Tečovice
Neděle 3.6. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy a provedení páteční Noci kostelů.

Minulou neděli jsme na církevní školství v diecézi vybrali v Malenovicích 10.530 Kč, ve Lhotě 8.090 Kč – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Slavnost Těla a Krve Páně slavíme ve čtvrtek, ze zdravotních důvodů však bude letos bez průvodu. Proto budou mše sv. následovně – v Malenovicích oslavíme předvečer této slavnosti už ve středu při večerní mši a po ní bude v kostele adorace, ve Lhotě pak tuto slavnost oslavíme ve čtvrtek při pravidelné večerní mši sv. a po ní bude v kostele adorace.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 27.5.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 75 let života
  • 9:00 Ma: Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny
  • 10:30 Lh: Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny
 • Pondělí 28.5.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Gazdíkovu
 • Úterý 29.5.
 •  
 • Středa 30.5.
 • 18:00 Ma: Za víru, naději a lásku a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Čtvrtek 31.5.
 • 18:00 Lh: Za + Annu Hotaříkovu, rodinu Matysíkovu a Bartoňovu
 • Pátek 1.6.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Langerovu, maminku Dagmar a rodiče Krejčí     
 • Sobota 2.6.
 • 18:00 Te: Za + Růženu a Oldřicha Ondíkovy, živou a + rodinu
 •       
 • Neděle 3.6.
  • 7:30 Ma: Za + Miroslava Slavíka a + rodiny z obou stran
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za  f a r n o s t
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (20. 5. 2018 - 27. 5. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka Panny Marie, Matky církve
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze
Pátek: 
Sobota: Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Neděle: Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 21.5. 18:00 Malenovice
Úterý 22.5.    
Středa 23.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 24.5. 18:00 Lhota
Pátek 25.5. 18:00 Malenovice
Sobota 26.5. 18:00 Tečovice
Neděle 27.5. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Na Lhotě bude ve čtvrtek příležitost ke sv. smíření už od 17 hodin (přednost budou mít „prvokomunikanti“), po mši sv. a májové pak budou mít děti a jejich rodiče nácvik na nedělní slavnost 1. sv. přijímání.

Noc kostelů proběhne v pátek 25.5. Program v našich kostelích je na plakátku, další programy na Zlínsku najdete v poutnických pasech, které si můžete vzít. V Malenovicích bude v pátek mše sv. v 18:00 hodin věnována zvláště dětem a po ní nám děti zahrají divadlo „Dveře do nebe“.

Děti „prvokomunikanti“ a jejich rodiče z malenovské farnosti budou mít sraz v sobotu v kostele v Malenovicích – v 9:30 hodin začne nácvik a poté 1. sv. zpověď dětí.

Příští neděli prožijeme slavnost 1. sv. přijímání našich dětí – v Malenovicích v 9:00 hodin, ve Lhotě v 10:30 hodin. Prosím, respektujte vyhrazená místa.

Církevní sňatek chtějí 2.6. v Kroměříži uzavřít Miloš Slezák a Kristina Mrhálková, oba bytem v Malenovicích. Kdo by věděl o překážce tohoto sňatku, nechť to včas oznámí na faře v Malenovicích nebo Kroměříži.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 20.5.
  • 7:30 Ma: Na poděkování za Boží dobrotu a ochranu Panny Marie
  • 9:00 Ma: Za + rodiče, sestru a neteř
  • 10:30 Lh: Za + Blaženu Popelkovou, manžela, syna a živou rodinu
 • Pondělí 21.5.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
 • Úterý 22.5.
 •  
 • Středa 23.5.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu
 • Čtvrtek 24.5.
 • 18:00 Lh: Za + rodiče Vyoralovy a živou rodinu
 • Pátek 25.5.
 • 18:00 Ma: Za + prarodiče Annu a Kašpara Duchtíkovy      
 • Sobota 26.5.
 • 18:00 Te: Za Marii a Josefa Bartkovy, jejich syny Josefa a Jiřího
 •       
 • Neděle 27.5.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 75 let života
  • 9:00 Ma: Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny
  • 10:30 Lh: Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (13. 5. 2018 - 20. 5. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Svátek sv. Matěje, apoštola
Úterý: 
Středa: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 14.5. 18:00 Malenovice
Úterý 15.5. 18:00 Lhota
Středa 16.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 17.5.    
Pátek 18.5.    
Sobota 19.5. 18:00 Tečovice
Neděle 20.5. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Na Lhotě bude mše sv. v tomto týdnu v úterý v 18:00 hodin, ve čtvrtek tentokrát mše sv. nebude.

V Malenovicích nebude večerní mše sv. v pátek.

Příští neděli slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka bude tentokrát věnována církevnímu školství v diecézi.

Farnost Pohořelice zve na Svatojánskou pouť příští neděli – mše sv. v Pohořelicích budou v 9:00 a 10:30 hodin, odpoledne pak ve 14:30 hodin požehnání.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 13.5.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče Návojovy a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za + Jaroslava Toboláka, bratry, dvoje rodiče a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Řezníčkovy a Fajgarovy a celou rodinu
 • Pondělí 14.5.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče Nedbálkovy a Manďákovy
 • Úterý 15.5.
 • 18:00 Lh: Za + Josefa Blahuše a živou rodinu
 • Středa 16.5.
 • 18:00 Ma: Za + manžela Ladislava, živou a + rodinu
 • Čtvrtek 17.5.
 •  
 • Pátek 18.5.
 •       
 • Sobota 19.5.
 •        18:00 Te: Volný úmysl
 •       
 • Neděle 20.5.
  • 7:30 Ma: Na poděkování za Boží dobrotu a ochranu Panny Marie
  • 9:00 Ma: Za + rodiče, sestru a neteř
  • 10:30 Lh: Za + Blaženu Popelkovou, manžela, syna a živou rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (6. 5. 2018 - 13. 5. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Středa: 
Čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 7. neděle velikonoční
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 7.5. 18:00 Malenovice
Úterý 8.5. 18:00 Karlovice
Středa 9.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 10.5. 18:00 Lhota
Pátek 11.5. 18:00 Malenovice
Sobota 12.5. 18:00 Tečovice
Neděle 13.5. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.

Slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek) slavíme ve čtvrtek – v Malenovicích mše sv. ze slavnosti už ve středu večer (předvečer slavnosti), na Lhotě ve čtvrtek večer.

V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti ke cti Panny Marie – v Malenovicích v pondělí, středu a pátek po večerní mši sv.; na Lhotě denně v 19:00 hodin (ve čtvrtky po večerní mši sv.).

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 6.5.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče Slovenčíkovy a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za  f a r n o s t
 • Pondělí 7.5.
 • 18:00 Ma: Za + Václava Stavjaníka, maminku Josefu a živou rodinu