NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - archiv

V archivu naleznete z kapacitních důvodů farní oznámení od roku 2017. V případě potřeby starších (2011 - 2017) můžete nahlédnout zde.

FARNÍ OZNÁMENÍ (10.2.2019 - 17.2.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Panny Marie Lurdské
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 6. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 11.2. 18:00 Malenovice
Úterý 12.2.    
Středa 13.2. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 14.2. 18:00 Lhota
Pátek 15.2. 18:00 Malenovice
Sobota 16.2.    
Neděle 17.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Setkání členů pastorační rady farnosti bude na Lhotě ve čtvrtek v 18:45 hodin v sakristii, v Malenovicích v pátek v 19:00 hodin na faře.

Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně pořádá pouť do Francie nazvanou "Svatí Francie", která se uskuteční 10.-18. června 2019. Zájemci se mohou hlásit v prodejně Veni (za kostelem sv. Filipa a Jakuba). Cena poutě je 13.800,- Kč, zahrnuto je mimo jiné ubytování v dvoulůžkových hotelových pokojích a polopenze. Bližší informace najdete na plakátku.

 
 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 10.2.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za lékaře a zdravotní personál

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc pro rodinu Vávrovu a Gajdůškovu

 •  
 • Pondělí 11.2.
 • 18:00 Ma: Za dar živé víry
 •  
 • Úterý 12.2.
 
 
 • Středa 13.2.
 • 18:00 Ma: Na daný úmysl
 •  
 • Čtvrtek 14.2.
    18:00 Lh: Za + Stanislava Ondru a dvoje rodiče
 
 • Pátek 15.2.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, dvoje rodiče, sestry a švagry
 •  
 • Sobota 16.2.
 
 • Neděle 17.2.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a za dar zdraví

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu Kolaříkovu

    10:30 Lh: Za + Janu Ondrašíkovu a na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (3.2.2019 - 10.2.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Středa: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 5. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 4.2. 18:00 Malenovice
Úterý 5.2. 17:00 Karlovice
Středa 6.2. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 7.2. 18:00 Lhota
Pátek 8.2. 18:00 Malenovice
Sobota 9.2.    
Neděle 10.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Setkání ekonomické rady farnosti bude pro Lhotu ve čtvrtek v 18:45 hodin na faře (Lhota) a pro Malenovice v pátek v 19:00 hodin na faře (Malenovice).

Z důvodu malého zájmu o biřmování se příprava na tuto svátost zatím odkládá. Děkuji všem, kteří se přihlásili, a prosím, aby vytrvali a nevzdali to.

 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 3.2.

    7:30 Ma: Za + vnuka, rodiče, sourozence a živou rodinu

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 •  
 • Pondělí 4.2.
 • 18:00 Ma: Na dobrý úmysl
 •  
 • Úterý 5.2.
    17:00 Mše sv. v Karlovicích
 
 • Středa 6.2.
 • 18:00 Ma: Za + rodinu Zeldovu a Kladníčkovu
 •  
 • Čtvrtek 7.2.
    18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 
 • Pátek 8.2.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Soldánovu
 •  
 • Sobota 9.2.
 
 • Neděle 10.2.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za lékaře a zdravotní personál

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc pro rodinu Vávrovu a Gajdůškovu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (27.1.2019 - 3.3.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: Památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek: 
Sobota: Svátek Uvedení Páně do chrámu
Neděle: 4. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 28.1. 18:00 Malenovice
Úterý 29.1.    
Středa 30.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 31.1. 18:00 Lhota
Pátek 1.2. 18:00 Malenovice
Sobota 2.2. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice
Neděle 3.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na opravy a potřeby farnosti vybrali v Malenovicích 14.100 Kč a na Lhotě 7.940 Kč – Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Na Lhotě bude ve čtvrtek adorační den v rámci diecézního rozpisu (vzájemná modlitba farnosti a bohoslovců olomouckého semináře). Od 9:00 hodin bude vystavena NSO k soukromé celodenní adoraci (prosím o zapsání adorátorů), od 17:00 společná modlitba biblického růžence, v 17:30 adorace a v 18:00 hodin mše sv. Zpovídat se bude tentokrát od 17 hodin během modlitby růžence.

V Malenovicích bude v pátek po mši sv. krátká adorace NSO.

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) slavíme v sobotu – mše sv. na Lhotě v 7:30 hodin a v Malenovicích v 9:00 hodin. Na začátku mše sv. se budou žehnat svíčky, které si donesete.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 27.1.

    7:30 Ma: Za + Stanislava a Františku Zichovy a živou rodinu Zichovu a Beňovu

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za + Františka Popelku, rodiče a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 28.1.
 • 18:00 Ma: Za dar víry a uzdravení
 •  
 • Úterý 29.1.
 
 • Středa 30.1.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu a za dar uzdravení
 •  
 • Čtvrtek 31.1.
    18:00 Lh: Za + Jana Vyorala, Františku Tománkovou a živou rodinu
 
 • Pátek 1.2.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodinu z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 •  
 • Sobota 2.2.
    7:30 Lh: Volný úmysl
    9:00 Ma: Volný úmysl
 
 • Neděle 3.2.

    7:30 Ma: Za + vnuka, rodiče, sourozence a živou rodinu

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

             Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (20.1.2019 - 27.1.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pátek: Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Sobota: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Neděle: 3. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 21.1.    
Úterý 22.1.    
Středa 23.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 24.1. 18:00 Lhota
Pátek 25.1. 18:00 Malenovice
Sobota 26.1.    
Neděle 27.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes je poslední příležitost k osobnímu odevzdání přihlášky na sv. biřmování.

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Příští neděli povede přede mší sv. na Lhotě modlitbu růžence Společenství matek s prosbou za naše rodiny. Všechny srdečně zvou k modlitbě.

Zájemci o Hromniční pouť matek v sobotu 2.2. ve Šternberku se mohou přihlašovat ve Zlíně v prodejně Veni (za kostelem). Další info na plakátku.

Ve vývěsce je možné shlédnout přehled o Tříkrálové sbírce v našich farnostech. Jménem Charity Zlín vyjadřuji všem zúčastněným velké díky.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 20.1.

    7:30 Ma: Za uzdravení rodinných vztahů

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za + rodiče Šeligovy a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 21.1.
 •  
 •  
 • Úterý 22.1.
 
 • Středa 23.1.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Šebíkovu
 •  
 • Čtvrtek 24.1.
    18:00 Lh: Za + Ludvíka Kolaříka, živou a + rodinu Kolaříkovu a Semelovu
 
 • Pátek 25.1.
 • 18:00 Ma: Za dar živé víry
 •  
 • Sobota 26.1.
   
 
 • Neděle 27.1.

    7:30 Ma: Za + Stanislava a Františku Zichovy a živou rodinu Zichovu a Beňovu

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za + Františka Popelku, rodiče a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

                 Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (13.1.2019 - 20.1.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí:
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: Památka sv. Antonína, opata
Pátek: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Sobota: 
Neděle: 2. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 14.1. 18:00 Malenovice
Úterý 15.1. 14:30
17:00
Tečovice - pohřeb
Karlovice
Středa 16.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 17.1. 18:00 Lhota
Pátek 18.1. 18:00 Malenovice
Sobota 19.1.    
Neděle 20.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Ještě do příští neděle mohou zájemci o sv. biřmování odevzdávat osobně P. Miroslavovi své vyplněné přihlášky (formuláře vzadu v kostele nebo na farním webu). Přihlašovat se mohou narození v r. 2003 a starší.

V Malenovicích prosíme o pomoc při úklidu vánoční výzdoby – v pondělí od 13:30 hodin.

V Tečovicích bude v úterý ve 14:30 hodin pohřeb p. Františka Skovajse.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Od pátku začíná týden modliteb za jednotu křesťanů – prosím, vzpomeňte i ve svých modlitbách.

Příští neděli bude obvyklá sbírka na opravy a potřeby farnosti.

 
 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 13.1.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + manžela a dvoje rodiče

    10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 14.1.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodinu z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
 •  
 • Úterý 15.1.
 • 14:30 Te: Pohřeb p. Františka Skovajse
 • 17:00 mše svatá v Karlovicích
 
 • Středa 16.1.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 17.1.
    18:00 Lh: Za + Josefa Fajgaru, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 18.1.
 • 18:00 Ma: Za + Emanuela Koťana a živou rodinu
 •  
 • Sobota 19.1.
   
 
 • Neděle 20.1.

    7:30 Ma: Za uzdravení rodinných vztahů

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za + rodiče Šeligovy a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

                 Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (6.1.2019 - 13.1.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí:
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: Svátek KŘTU PÁNĚ
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 7.1. 18:00 Malenovice
Úterý 8.1. 17:00 Malenovice - koncert
Středa 9.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 10.1. 18:00 Lhota
Pátek 11.1. 18:00 Malenovice
Sobota 12.1.    
Neděle 13.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Na Lhotě dnes odpoledne od 14 hodin proběhne Tříkrálové koledování – koledníci mají sraz ve 13:30 hodin.

Děkuji všem koledníkům (dětem i dospělým) za jejich zapojení do Tříkrálové koledy, taktéž děkuji těm, kteří na faře vytvářeli pro koledníky výživové zázemí a děkuji i těm, kteří koledníky přijali a třeba i svým darem podpořili charitní dílo pro potřebné.

11. ZŠ Malenovice zve na Tříkrálový koncert dětských pěveckých sborů – v kostele v Malenovicích v úterý v 17:00 hodin. Z důvodu koncertu nebude původně plánována mše sv. v Karlovicích.

Na jaro 2020 je plánováno biřmování v našich farnostech – zájemci o tuto svátost si mohou vyzvednout přihlášku vzadu v kostele, příp. na farním webu a vyplněnou ji osobně předat P. Miroslavovi do neděle 20.1.2019. Podmínkou je, kromě křtu a víry v Krista, také minimální věková hranice 17 let v roce 2020.

 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 6.1.

    7:30 Ma: Za + Josefa Rýznara a živou rodinu

    9:00 Ma: Za + manžela a živou rodinu

    10:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce

 •  
 • Pondělí 7.1.
 • 15:00 Ma: Na poděkování Bohu za uplynulý rok 2018
 • 17:00 Lh: Za farníky, kteří se podílejí na úklidu, výzdobě a údržbě našeho kostela
 •  
 • Úterý 8.1.
 • 17:00 Ma: Tříkrálový koncert sborů 11. ZŠ Malenovice
 
 • Středa 9.1.
 • 18:00 Ma: Na daný úmysl
 •  
 • Čtvrtek 10.1.
    18:00 Lh: Na poděkování Bohu a Panně Marii za dožití životního jubilea s prosbou o další pomoc pro celou rodinu
 
 • Pátek 11.1.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 •  
 • Sobota 12.1.
   
 
 • Neděle 13.1.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + manžela a dvoje rodiče

    10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

                 Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (23.12. 2018 - 30.12.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Štědrý den
Úterý: Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ (závazný zasvěcený svátek)
Středa: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Čtvrtek: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Pátek: Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Sobota: 
Neděle: Svátek SVATÉ RODINY Ježíše, Marie a Josefa
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 24.12. 15:00
20:00
22:00
Malenovice
Lhota
Malenovice
Úterý 25.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota
Středa 26.12. 7:30
9:00
10:30
Tečovice
Malenovice
Lhota
Čtvrtek 27.12.    
Pátek 28.12. 18:00 Malenovice
Sobota 29.12. 18:00 Tečovice
Neděle 30.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes, v neděli 23.12., je ještě příležitost ke sv. smíření v Otrokovicích od 16 hodin. Během svátků se zpovídat už nebude.

Vánoční bohoslužby v Malenovicích – na Štědrý den (pondělí 24.12.) v 15:00 hodin pro děti s rodinami (jede autobus č. 51 a 52 dle speciálního jízdního řádu) a ve 22:00 hodiny (tzv. „půlnoční“); slavnost Narození Páně (úterý 25.12.) – v 7:30 a 9:00 hodin (je to závazný zasvěcený svátek); svátek sv. Štěpána (středa 26.12.) – v Tečovicích v 7:30 hodin a v Malenovicích pouze v 9:00 hodin. V úterý a ve středu bude odpoledne od 13 do 17 hodin otevřen kostel k návštěvě betléma – prosím o zapsání služeb hlídání pro tyto dny.

Vánoční bohoslužby na Lhotě – na Štědrý den (pondělí 24.12.) ve 20:00 hodin; slavnost Narození Páně (úterý 25.12.) v 10:30 hodin (je to závazný zasvěcený svátek); svátek sv. Štěpána (středa 26.12.) v 10:30 hodin. Ve čtvrtek pak obvyklá večerní mše sv. nebude.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 23.12.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče, bratry, sestru, vnučku Petrušku a Boží požehnání pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za + občany Lhoty, na které ve svých modlitbách nikdo nepamatuje

 •  
 • Pondělí 24.12.
 • 15:00 Ma: Za rodiny ve farnosti
 • 18:00 Lh: Za + Františka Řezníčka, živou a + rodinu
 • 22:00 Ma: Na poděkování Bohu s prosbou o další Boží požehnání
 •  
 • Úterý 25.12.
 • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 • 9:00 Ma: Za + Annu a Ladislava Pospíšilovy
 • 10:30 Lh: Za + rodiče Křeménkovy, syna a živou rodinu
 
 • Středa 26.12.
 • 7:30 Te: Volný úmysl
 • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
 • 10:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce
 •  
 • Čtvrtek 27.12.
    
 
 • Pátek 28.12.
 • 18:00 Ma: Za + rodinu Valovu, Mikuličkovu a Gajdůškovu
 •  
 • Sobota 29.12.
    18:00 Te: Za živé a + občany Tečovic
 
 • Neděle 30.12.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Perůtkovu a dary Ducha Sv.

    9:00 Ma: Za + P. Aloise Mikulčíka a jeho sourozence

    10:30 Lh: Za + Davida Vavřiníka a rodiče

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (2.12. 2018 - 9.12.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Sv. Mikuláše – patrona malenovského kostela
Pátek: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Sobota: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Neděle: 2. neděle adventní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 3.12. 14:00 Malenovice - pohřeb
Úterý 4.12. 17:00 Karlovice
Středa 5.12. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 6.12. 18:00 Malenovice
Pátek 7.12. 18:00 Malenovice
Sobota 8.12. 8:00
18:00
Lhota
Tečovice
Neděle 9.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes máte možnost si zakoupit „vánoční hvězdu“ (1 kus za 100 Kč) a tím přispět na léčbu onkologicky nemocných dětí. Stále je také možnost si v sakristii koupit kalendář na příští rok a tím podpořit stavbu kostela v Brně – Lesné.

V Malenovicích bude v pondělí ve 14:00 hodin pohřeb p. Antonína Čihánka. Večerní mše sv. pak už v pondělí nebude.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Ve čtvrtek slavíme svátek sv. Mikuláše, patrona malenovského kostela, proto bude mše v Malenovicích také ve čtvrtek v 18:00 hodin, celebruje P. Josef Zelinka z Otrokovic. Z tohoto důvodu nebude čtvrteční mše sv. na Lhotě.

Děti s rodiči zveme na páteční večerní mši sv. v 18:00 hodin, kterou prožijeme jakožto „rorátní“ – začneme zpěvem a průvodem v setmělém kostele s rozžatými lucerničkami a svícemi. Děti, které chtějí číst přímluvu a zpívat, mají sraz už v 17:30 hodin na faře, ostatní děti počkají v předsíni kostela aspoň 10 minut před začátkem. Touto páteční mši sv. oslavíme předvečer slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, slavíme v sobotu – na Lhotě bude mše sv. v 8:00 hodin a v Tečovicích v 18:00 hodin.

Příští neděli oslavíme v Malenovicích poutní slavnost sv. Mikuláše – obě mše sv. bude slavit P. Kamil Obr, nový děkan zlínského děkanátu.

 
 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 2.12.

    7:30 Ma: Za + Marii Trčalovu, bratra a živou rodinu

    9:00 Ma: Za + Michala Bezeka a živou rodinu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 •  
 • Pondělí 3.12.
 • 14:00 Ma: Pohřeb p. Antonína Čihánka
 •  
 • Úterý 4.12.
    17:00 Mše svatá v Karlovicích
 
 • Středa 5.12.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 •  
 • Čtvrtek 6.12.
    18:00 Ma: Za farnost
 
 • Pátek 7.12.
 • 18:00 Ma: Za + Marii, Josefa a Pavla Nesvadbovy a živou rodinu (slavíme předvečer slavnosti P. Marie – viz 8.12.)
 •  
 • Sobota 8.12.
    8:00 Lh: Za společenství živého růžence
    18:00 Te: Za + Jiřího Koláře
 
 • Neděle 9.12.

    7:30 Ma: Za + Ludmilu a Milana Tomášovy

    9:00 Ma: Za Marii Krčmovou a rodinu Jašovu

    10:30 Lh: Za živé a + kněze, kteří působili v naší farnosti

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (18.11. 2018 - 25.11.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí:
Úterý: 
Středa: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Čtvrtek: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Pátek: 
Sobota: Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Neděle: Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 19.11. 17:30 Malenovice
Úterý 20.11.    
Středa 21.11.    
Čtvrtek 22.11. 18:00 Lhota
Pátek 23.11. 18:00 Malenovice
Sobota 24.11. 18:00 Tečovice
Neděle 25.11. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V Malenovicích v tomto týdnu bude v pondělí mše sv. už v 17:30 hodin, ve středu večerní mše sv. nebude. Ostatní bohoslužby v obou našich farnostech beze změny.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 18.11.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a dar zdraví

    9:00 Ma: Za + Stanislava Mrázka, dar zdraví jeho manželky a živou a + rodinu

    10:30 Lh: Za + rodinu Gahurovu, Gajdošíkovu a Machalovu

 •  
 • Pondělí 19.11.
 • 17:30 Ma: Za + bratra
 •  
 • Úterý 20.11.
    
 
 • Středa 21.11.
 •  
 •  
 • Čtvrtek 22.11.
    18:00 Lh: Za + Josefa Mudříka, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 23.11.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče a prarodiče
 •  
 • Sobota 24.11.
    18:00 Te: Za + Zdeňku a Františka Horáčkovy a živou rodinu
 
 • Neděle 25.11.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za živou a + rodinu Vávrovu a Mihálovu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (11.11. 2018 - 18.11.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Úterý: Památka sv. Anežky České, panny
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Neděle: 33. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 12.11. 18:00 Malenovice
Úterý 13.11.    
Středa 14.11. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 15.11. 18:00 Lhota
Pátek 16.11. 18:00 Malenovice
Sobota 17.11. 18:00 Tečovice
Neděle 18.11. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na Arcidiecézní charitu Olomouc vybrali v Malenovicích 14.530 Kč a na Lhotě 9.180 Kč – děkuji všem dárcům.

Ve čtvrtek na Jižních Svazích ve Zlíně v 9:15 hodin bude společná mše sv. kněží děkanátů Zlín a Vizovice za zemřelé kněze těchto děkanátů, hlavním celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner. Srdečně zveme.

Příští neděli prožijeme jakožto Den Bible a při té příležitosti věnujeme také sbírku na podporu biblického apoštolátu.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 11.11.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče a jejich sourozence

    10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, živou a + rodinu

 •  
 • Pondělí 12.11.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 •  
 • Úterý 13.11.
    
 
 • Středa 14.11.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za dožití 82 let
 •  
 • Čtvrtek 15.11.
    18:00 Lh: Za Vlastu a Jaroslava Vyoralovy a živou rodinu
 
 • Pátek 16.11.
 • 18:00 Ma: Za + Františku Mikešovou, jejího syna Eduarda, Anežku Kosíkovou a živou rodinu
 •  
 • Sobota 17.11.
    18:00 Te: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou za + sourozence a živou rodinu
 
 • Neděle 18.11.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a dar zdraví

    9:00 Ma: Za + Stanislava Mrázka, dar zdraví jeho manželky a živou a + rodinu

    10:30 Lh: Za + rodinu Gahurovu, Gajdošíkovu a Machalovu

 •     
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (4.11. 2018 - 11.11.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Sobota: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Neděle: 32. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 5.11. 18:00 Malenovice
Úterý 6.11. 17:00 Karlovice
Středa 7.11. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 8.11. 18:00 Lhota
Pátek 9.11. 18:00 Malenovice
Sobota 10.11. 18:00 Tečovice
Neděle 11.11. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes odpoledne (neděle 4.11.) se můžeme společně pomodlit na hřbitově za zemřelé – na Lhotě ve 14:30 hodin a v Malenovicích v 15:15 hodin.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Návštěvy nemocných budou v úterý dopoledne – přihlašovat nemocné můžete do pondělí.

Úmysly pro mše sv. na první pololetí 2019 se na Lhotě začnou zapisovat od čtvrtka 8.11.

Srdečně zveme všechny zájemce o zpívání ve sboru v Malenovicích při vánočních svátcích – příští neděli 11.11. v 10:00 hodin na faře v Malenovicích začneme s nácvikem Michnových vánočních koled. 

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 4.11.

    7:30 Ma: Za + P. Rudolfa Adámka, P. Josefa Crlu, P. Františka Vítka a P. Vitalisa Cvičela

    9:00 Ma: Za + Františka Juráska, živou a + rodinu a přátele

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní pro rodinu Řezníčkovu a Ondrašíkovu

 •  
 • Pondělí 5.11.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu Gajdošíkovu
 •  
 • Úterý 6.11.
    17:00 Mše svatá v Karlovicích
 
 • Středa 7.11.
 • 18:00 Ma: Za + dobrodince
 •  
 • Čtvrtek 8.11.
    18:00 Lh: Za + Jaroslava Bartoně, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 9.11.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče, bratra a Boží ochranu pro živou rodinu
 •  
 • Sobota 10.11.
    18:00 Te: Za + rodiče Baťkovy, syna, dceru a Boží ochranu pro živou rodinu
 
 • Neděle 11.11.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče a jejich sourozence

    10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, živou a + rodinu

 •     
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (28.10. 2018 - 4.11.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Slavnost VŠECH SVATÝCH (doporučený svátek)
Pátek: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Sobota: 
Neděle: 31. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 29.10. 18:00 Malenovice
Úterý 30.10.    
Středa 31.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 1.11. 8:00
18:00
Malenovice
Lhota
Pátek 2.11. 8:00
18:00
Lhota
Malenovice
Sobota 3.11. 18:00 Tečovice
Neděle 4.11. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na misie vybrali – v Malenovicích 19.150 Kč při sbírce a 11.800 Kč při Misijním jarmarku, na Lhotě 10.560 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Slavnost Všech svatých (doporučený svátek) slavíme ve čtvrtek 1.11. – mše sv. v Malenovicích v 8:00 h a na Lhotě v 18:00 hodin; Vzpomínka na všechny věrné zemřelé pak bude v pátek 2.11. – mše sv. na Lhotě v 8:00 hodin a v Malenovicích v 18:00 hodin.

Odpustky pro duše v očistci – od 25.10. do 8.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a tam se třeba jen v duchu pomodlí za zemřelé.

Dušičkové pobožnosti na hřbitově – v Tečovicích v sobotu 3.11. po večerní mši sv. (ta je v 18:00 hodin), na Lhotě v neděli 4.11. ve 14:30 hodin a v Malenovicích v neděli 4.11. v 15:15 hodin.

Příští neděli bude sbírka na Arcidiecézní charitu Olomouc.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 28.10.

    7:30 Ma: Za mravní a duchovní obnovu našeho národa

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za ty, kdo obětovali život pro naši svobodu, a za mravní a duchovní obnovu našeho národa

 •  
 • Pondělí 29.10.
 • 18:00 Ma: Za + manželku, živou a + rodinu Zátopkovu a Šiškovu
 •  
 • Úterý 30.10.
 
 
 • Středa 31.10.
 • 18:00 Ma: Za dobrodince v modlitbě
 •  
 • Čtvrtek 1.11.
    8:00  Ma: Volný úmysl  
    18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 
 • Pátek 2.11.
 • 8:00 Lh: Za všechny zemřelé
 • 18:00 Ma: Za všechny zemřelé
 •  
 • Sobota 3.11.
    18:00 Te: Za všechny zemřelé
 
 • Neděle 4.11.

    7:30 Ma: Za + P. Rudolfa Adámka, P. Josefa Crlu, P. Františka Vítka a P. Vitalisa Cvičela

    9:00 Ma: Za + Františka Juráska, živou a + rodinu a přátele

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní pro rodinu Řezníčkovu a Ondrašíkovu

 •     
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (21.10. 2018 - 28.10.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Sv. Jana Pavla II., papeže
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 30. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 22.10. 18:00 Malenovice
Úterý 23.10.    
Středa 24.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 25.10. 18:00 Lhota
Pátek 26.10. 18:00 Malenovice
Sobota 27.10. 15:00 Velehrad - děkanátní pouť
Neděle 28.10. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Jsme zváni prožít Děkanátní pouť na Velehradě za obnovu rodin a nová duchovní povolání – v sobotu 27.10. Začíná se v 15:00 hodin modlitbou růžence, v 16 h adorace a v 17 h mše sv. s biskupem Antonínem Baslerem. Stále se ještě můžete přihlašovat v sakristii do autobusu, cena 100 Kč, autobus odjíždí v sobotu ve 13 h ze Lhoty a ve 13:10 hodin z Malenovic (zastávka pod školou). Z důvodu této pouti nebude sobotní mše sv. v Tečovicích.

V sakristii si můžete zakoupit kalendář na příští rok a touto koupí podpořit stavbu kostela v Brně – Lesné, cena 70 Kč.

Změna času – příští týden ze soboty na neděli (27.10. → 28.10.) se posunuje čas o hodinu zpět.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 21.10.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

    9:00 Ma: Za + Zdeňka Čižmaře a živou rodinu

    10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a a živou rodinu Popelkovu a Fajgarovu

 •  
 • Pondělí 22.10.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 •  
 • Úterý 23.10.
 
 
 • Středa 24.10.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče Postavovy, dceru Marii a živou rodinu (přesunuto z 3.10.)
 •  
 • Čtvrtek 25.10.
    18:00 Lh: Za živou a + rodinu Blahušovu a Mikeštíkovu
 
 • Pátek 26.10.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Janíkovu, Václavíkovu a Buňkovu (přesunuto z 10.10.)
 •  
 • Sobota 27.10.
    15:00 Děkanátní pouť na Velehradě za obnovu rodin a nová duchovní povolání
 
 • Neděle 28.10.

    7:30 Ma: Za mravní a duchovní obnovu našeho národa

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za ty, kdo obětovali život pro naši svobodu, a za mravní a duchovní obnovu našeho národa

 •     
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (14.10. 2018 - 21.10.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý: 
Středa: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čtvrtek: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 29. neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 15.10.    
Úterý 16.10. 18:00 Karlovice
Středa 17.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 18.10. 18:00 Lhota
Pátek 19.10. 18:00 Malenovice
Sobota 20.10. 18:00 Tečovice
Neděle 21.10. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Ještě v pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv. Od úterý už opět začíná obvyklý pořad bohoslužeb ve všedních dnech, vč. neděle.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.

Opět začíná středeční výuka náboženství na faře pro 3. a 7.-9. ročník.

Příští neděli slavíme den modliteb za misie, proto i sbírka příští neděle bude věnována misiím. Zároveň budete mít možnost v Malenovicích přispět na misie zakoupením výrobků v rámci Misijního jarmarku, který začne příští neděli v 8:30 hodin před kostelem. Věci k prodeji budeme přijímat v pátek 19.10. po večerní mši svaté tj. cca 19 hodin, nejpozději však v sobotu od 17 - 20 h, kdy budeme také potřebovat pomoc s přípravou balíčků na nedělní jarmark. 

V sobotu 27.10. jsme zváni na Velehrad na každoroční děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání. Autobus bude odjíždět ze Lhoty ve 13 h, z Malenovic ve 13:10 h. Přihlašovat se můžete v sakristii (platí pro obě farnosti), cena 100 Kč. 

 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 14.10.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

 • 9:00 Ma: Za + rodiče Kovářovy a Boží požehnání pro živou rodinu
 • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou o další pomoc
 •  
 • Pondělí 15.10.
 •  
 • Úterý 16.10.
    18:00 Mše svatá v Karlovicích
 
 • Středa 17.10.
 • 18:00 Ma: Za + Janu Ondrašíkovu, dvoje rodiče a živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 18.10.
    18:00 Lh: Za + Janu Ondrašíkovu, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 • Pátek 19.10.
 • 18:00 Ma: Na dobrý úmysl dárce
 •  
 • Sobota 20.10.
    18:00 Te: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 
 • Neděle 21.10.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

    9:00 Ma: Za + Zdeňka Čižmaře a živou rodinu

    10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a a živou rodinu Popelkovu a Fajgarovu

 •    
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (23.9. 2018 - 30.9.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Pátek: Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA (doporučený svátek)
Sobota: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Neděle: 26. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 24.9. 18:00 Malenovice
Úterý 25.9.    
Středa 26.9.    
Čtvrtek 27.9.    
Pátek 28.9. 18:00
18:00
Lhota
Malenovice
Sobota 29.9.    
Neděle 30.9. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na opravy a potřeby farnosti vybrali – v Malenovicích 12.500 Kč a na Lhotě 7.520 Kč – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ohledně pohřbů či jiných neodkladných záležitostí se v tomto následujícím čase obracejte na faru ve Zlíně (sv. Filip a Jakub), příp. v Pohořelicích (toto platí zvl. pro Lhotu).

V Malenovicích nebude v tomto týdnu mše sv. ve středu, na Lhotě nebude mše sv. ve čtvrtek, v Tečovicích nebude mše sv. v sobotu. Další rozpis plánovaných bohoslužeb pro dané období najdete ve vývěsce.

Slavnost sv. Václava (doporučený svátek) slavíme v pátek 28.9. – mše sv. v Malenovicích v 18:00 hodin, na Lhotě v 18:00 hodin.

Aktualizovaný rozvrh hodin náboženství najdete ve vývěsce a na farním webu zde.

Církevní sňatek chtějí v sobotu 6.10. v Malenovicích uzavřít Josef Maniš a Markéta Maťová, oba bydlištěm v Tečovicích. Pokud by někdo věděl o závažné překážce tohoto zamýšleného sňatku, nechť to včas nahlásí na faře.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 23.9.

    7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a přímluvu Panny Marie

 • 9:00 Ma: Za Marii a Ladislava Ondrovy, jejich rodiče a Marii Janotovou
 • 10:30 Lh: Za + Ludmilu Nesrstovu, živou a + rodinu
 •  
 • Pondělí 24.9.
 • 18:00 Ma: Za + Zdeňku Brázdilovou, živou a + rodinu
 • Úterý 25.9.
 •  
 • Středa 26.9.
 •  
 • Čtvrtek 27.9.
 •  
 • Pátek 28.9.
 • 18:00 Ma: Za mravní a duchovní obnovu našeho národa
 • 18:00 Lh: Za + Josefa Blahuše, + rodiče Ondrašíkovy a Blahušovy a živou rodinu
 •  
 • Sobota 29.9.
 •  
 • Neděle 30.9.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Za + Boženu a Antonína Baroňovy, bratra Antonína a dary Ducha Sv. pro živou rodinu

    10:30 Lh: Za živou a + rodinu Vyoralovu

 •  
 • Pátek 5.10.
 • 8:00 Lh: Za společenství živého růžence
 •  

    Neděle 7.10.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Za + Vlastu Poláchovou, manžela a živou rodinu

    10:30 Lh: Za  f a r n o s t

 

 • Pátek 12.10.
 • 18:00 Lh: Za + Ludmilu Vávrovu, manžela a dvoje rodiče

 

 • Neděle 14.10.

    7:30 Ma: Za  f a r n o s t

    9:00 Ma: Za + rodiče Kovářovy a Boží požehnání pro živou rodinu

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou o další Boží pomoc

   

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (16.9. 2018 - 23.9.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků
Pátek: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sobota: 
Neděle: 25. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 17.9. 18:00 Malenovice
Úterý 18.9.    
Středa 19.9. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 20.9. 18:00 Lhota
Pátek 21.9. 18:00 Malenovice
Sobota 22.9. 18:00 Tečovice
Neděle 23.9. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Setkání pastorační rady bude na Lhotě ve čtvrtek v 19:00 hodin na faře, v Malenovicích v pátek v 19:00 hodin na faře.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 16.9.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + Ludmilu a Jana Šeré a syna Jaroslava
  • 10:30 Lh: Za + Helenu Vyoralovou, Jindřicha a Boženu Ondrašíkovy
 • Pondělí 17.9.
 • 18:00 Ma: Za dar zdraví pro dceru a vnučku
 • Úterý 18.9.
 •  
 • Středa 19.9.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Čtvrtek 20.9.
 • 18:00 Lh: Za živou a + rodinu Brázdilovu a Vyoralovu
 • Pátek 21.9.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodiče, sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Sobota 22.9.
 • 18:00 Te: Za + rodiče Mikoškovy a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Neděle 23.9.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a přímluvu Panny Marie
  • 9:00 Ma: Za Marii a Ladislava Ondrovy, jejich rodiče a Marii Janotovou
  • 10:30 Lh: Za + Ludmilu Nesrstovu, živou a + rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (9.9. 2018 - 16.9.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek: Svátek Povýšení svatého Kříže
Sobota: Památka Panny Marie Bolestné
Neděle: 24. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 10.9. 15:00
18:00
Lhota - pohřeb
Malenovice
Úterý 11.9. 18:00 Karlovice
Středa 12.9. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 13.9. 18:00 Lhota
Pátek 14.9. 18:00 Malenovice
Sobota 15.9. 18:00 Tečovice
Neděle 16.9. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Bohoslužby v tomto týdnu by měly být dle obvyklého pořádku (v Malenovicích vč. pondělí).

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.

Tuto středu 12.9. začíná v Malenovicích výuka náboženství – pro 1. a 2. třídu v obou školách, pro 3. – 9. třídu na faře. Rozpis hodin náboženství je ve vývěsce a na farním webu. V Tečovicích a na Lhotě začne náboženství dle místní domluvy.

Na Lhotě bude ve čtvrtek od 17:15 hodin společný růženec ke cti Panny Marie Fatimské a pak v 18:00 hodin obvyklá mše sv.

Setkání ekonomické rady farnosti bude na Lhotě ve čtvrtek v 19:00 hodin na faře a v Malenovicích v pátek v 19:00 hodin na faře.

Přihlášení poutníci do Slavkovic, Zelené Hory a Žďáru n. S. odjíždějí v sobotu 15.9. ze Lhoty v 7:00 hodin a z Malenovic (zastávka pod školou) v 7:15 hodin. S sebou si vezměte také Kancionál.

Příští neděli bude naše obvyklá sbírka na opravy a potřeby farnosti.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 9.9.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za živé a + žáky, učitele a ostatní pracovníky 11. ZŠ Malenovice
  • 10:30 Lh: Za + Bohuslava Jarolímka, dvoje rodiče a živou rodinu
 • Pondělí 10.9.
 • 15:00 Lh: Pohřeb p. Zlatušky Eliášové
 • 18:00 Ma: Za + manžela, dvoje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Úterý 11.9.
 • 18:00 Mše svatá v Karlovicích
 • Středa 12.9.
 • 18:00 Ma: Za + manžela a dvoje rodiče
 • Čtvrtek 13.9.
 • 18:00 Lh: Za + rodiče Šeligovy a Vidrmanovy
 • Pátek 14.9.
 • 18:00 Ma: Za + Jana a Ludmilu Vaculíkovy a živou rodinu
 • Sobota 15.9.
 • 18:00 Te: Volný úmysl
 • Neděle 16.9.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + Ludmilu a Jana Šeré a syna Jaroslava
  • 10:30 Lh: Za + Helenu Vyoralovou, Jindřicha a Boženu Ondrašíkovy
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (26.8. 2018 - 2.9.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Moniky
Úterý: Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Středa: Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 22. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 27.8. 18:00 Malenovice
Úterý 28.8.    
Středa 29.8. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 30.8. 19:00 Lhota
Pátek 31.8. 18:00 Malenovice
Sobota 1.9. 18:00 Tečovice
Neděle 2.9. 7:30
9:00
14:30
Lhota
Malenovice
Svatá Voda

Oznamování:

Mše svaté v Malenovicích budou v tomto týdnu ve všedních dnech už v obvyklém pořádku, tj. v pondělí, středu a pátek v 18:00 hodin. Od soboty 1.9. začnou opět obvyklé sobotní mše svaté v Tečovicích v 18:00 hodin.

Příští neděli bude pořad bohoslužeb stále ještě v letním uspořádání, tj. v 7:30 hodin Lhota a v 9:00 hodin Malenovice. Zároveň bude také poutní mše sv. odpoledne ve 14:30 hodin u Svaté Vody.

Prosíme ochotné pomocníky, kteří by se zapojili do úklidové brigády před poutí u Svaté Vody – ve čtvrtek od 13:30 hodin u kapličky (Svatá Voda).

Stále se ještě můžete v sakristii přihlašovat na pouť do Slavkovic, Zelenou horu a Žďáru n. S. – bude v sobotu 15.9., cena 300 Kč.

V sobotu 1.9. slaví v olomoucké katedrále děkovnou mši sv. náš arcibiskup Jan při příležitosti svých 70. narozenin, začátek je v 10:30 hodin. Srdečně jsme zváni k účasti. Prosím, pamatujte na něj i v modlitbě.

Církevní sňatek chtějí v sobotu 8.9. na Lhotě uzavřít Alžběta Ondrašíková (Lhota) a David Červenka (Luhačovice). Pokud by někdo znal závažnou překážku tohoto zamýšleného sňatku, nechť to včas ohlásí na faře.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 26.8.
  • 7:30 Lh: Za + Martina Mikeštíka, živou a + rodinu
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za úrodu
 • Pondělí 27.8.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče Búbelovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Úterý 28.8.
 •  
 • Středa 29.8.
 • 18:00 Ma: Za + Josefa Janču a živou rodinu
 • Čtvrtek 30.8.
 • 19:00 Lh: Za + Františka Mudříka, dvoje rodiče a živou rodinu
 • Pátek 31.8.
 • 18:00 Ma: Za + Marii Burkovou, živou a + rodinu Jankotovu
 • Sobota 1.9.
 • 18:00 Te: Za arcibiskupa Jana
 • Neděle 2.9.
  • 7:30 Lh: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
  • 14:30 Poutní mše svatá u Svaté Vody
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (19.8. 2018 - 26.8.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Úterý: Památka sv. Pia X., papeže
Středa: Památka Panny Marie Královny
Čtvrtek: 
Pátek: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Sobota: 
Neděle: 21. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 20.8.    
Úterý 21.8.    
Středa 22.8. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 23.8. 19:00 Lhota
Pátek 24.8. 18:00 Malenovice
Sobota 25.8.    
Neděle 26.8. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

Oznamování:

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Večerní mše sv. tohoto týdne pro středu a pátek v Malenovicích a pro čtvrtek ve Lhotě jsou volné pro zájemce o úmysl.

Farnost Lhota zve v sobotu 15.9. na pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic, dále je v plánu navštívit Zelenou horu a Žďár n. Sázavou. Přihlašovat se můžete v sakristii (ve Lhotě i Malenovicích), cena je 300 Kč.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 19.8.
  • 7:30 Lh: Na poděkování Bohu za dar úrody
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
 • Pondělí 20.8.
 •  
 • Úterý 21.8.
 •  
 • Středa 22.8.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 • Čtvrtek 23.8.
 • 19:00 Lh: Volný úmysl
 • Pátek 24.8.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 • Sobota 25.8.
 •  
 • Neděle 26.8.
  • 7:30 Lh: Za + Martina Mikeštíka, živou a + rodinu
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za úrodu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (12.8. 2018 - 19.8.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Středa: Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (doporučený svátek)
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 20. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 13.8. 19:00 Lhota - modlitba růžence
Úterý 14.8. 19:00 Lhota
Středa 15.8. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 16.8. 15:00
19:00
Tečovice - pohřeb
Lhota
Pátek 17.8. 18:00 Malenovice
Sobota 18.8.    
Neděle 19.8. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

Oznamování:

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv. Na Lhotě bude v pondělí v 19:00 hodin společná modlitba růžence ke cti Panny Marie Fatimské.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (doporučený svátek) slavíme ve středu – v Malenovicích bude obvyklá středeční mše sv. v 18:00 hodin; na Lhotě tuto slavnost oslavíme už v předvečer, tj. v úterý mší sv. v 19:00 hodin.

V Tečovicích bude ve čtvrtek v 15:00 hodin pohřeb p. Jana Kysučana.

Příští neděli bude naše obvyklá sbírka na opravy a potřeby farnosti.

V sakristii jsou připraveny k vyzvednutí objednané fotografie z 1. sv. přijímání (platí jen pro Malenovice).

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 12.8.
  • 7:30 Lh: Za + rodinu Císařovu a Valouchovu a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Rumlerovu, Velčovskou a Svízelovu
 • Pondělí 13.8.
 • 19:00 Lh: Společná modlitba růžence ke cti Panny Marie Fatimské
 • Úterý 14.8.
 • 19:00 Lh: Za + Františka Svozila, dceru a živou rodinu (mše sv. z vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie)
 • Středa 15.8.
 • 18:00 Ma: Za + manžela, rodinu Hudečkovu a Tomanovu
 • Čtvrtek 16.8.
 • 15:00 Te: Pohřeb p. Jana Kysučana
 • 19:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 17.8.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 • Sobota 18.8.
 •  
 • Neděle 19.8.
  • 7:30 Lh: Na poděkování Bohu za dar úrody
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (5.8. 2018 - 12.8.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Svátek Proměnění Páně
Úterý: 
Středa: Památka sv. Dominika, kněze
Čtvrtek: Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
Pátek: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Sobota: Památka sv. Kláry, panny
Neděle: 19. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 6.8. 8:00
18:00
Lhota
Malenovice
Úterý 7.8. 18:00 Karlovice
Středa 8.8. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 9.8. 19:00 Lhota
Pátek 10.8. 18:00 Malenovice
Sobota 11.8. 11:30 Malenovice - svatba
Neděle 12.8. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

Oznamování:

Zítra, tj. v pondělí slavíme svátek Proměnění Páně – mše svaté budou na Lhotě v 8:00 hodin a v Malenovicích v 18:00 hodin. Další bohoslužby v týdnu na Lhotě i v Malenovicích dle obvyklého pořádku.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.

Církevní sňatek chtějí v Malenovicích v sobotu 11.8. uzavřít Petr Kůdela a Petra Olšáková (oba z Malenovic). Pokud by měl někdo vážné námitky proti tomuto sňatku, nechť to včas ohlásí na faře.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 5.8.
  • 7:30 Lh: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar uzdravení
  • 11:00 Chlum: Poutní mše sv. ke cti Panny Marie Sněžné
 • Pondělí 6.8.
 • 8:00 Lh: volný úmysl
 • 18:00 Ma: Za + Františka Reindla
 • Úterý 7.8.
 • 18:00 Mše sv. v Karlovicích
 • Středa 8.8.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc pro celou rodinu
 • Čtvrtek 9.8.
 • 19:00 Lh: Za + Zdeňka Křižku a celou rodinu
 • Pátek 10.8.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 • Sobota 11.8.
 • 11:00 Ma: Svatba – Petr Kůdela + Petra Olšáková
 • Neděle 12.8.
  • 7:30 Lh: Za + rodinu Císařovu a Valouchovu a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Rumlerovu, Velčovskou a Svízelovu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (29.7. 2018 - 5.8.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Středa: Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Neděle: 18. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 30.7.    
Úterý 31.7.    
Středa 1.8. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 2.8. 19:00 Lhota
Pátek 3.8. 18:00 Malenovice
Sobota 4.8. 11:00 Lhota - svatba
Neděle 5.8. 7:30
9:00
11:00
Lhota
Malenovice
Chlum - poutní mše svatá

Oznamování:

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Společná adorace před NSO a svátostné požehnání budou na Lhotě ve čtvrtek a v Malenovicích v pátek po večerní mši sv.

Návštěvy nemocných malenovské farnosti budou v pátek dopoledne, na Lhotě ve čtvrtek přede mší sv. (přihlašovat zájemce můžete do středy).

Církevní sňatek chtějí v sobotu 4.8. na Lhotě uzavřít Jakub Šeliga (Lhota) a Kateřina Mintělová (Přerov). Pokud by někdo věděl o závažné překážce tohoto zamýšleného sňatku, nechť to včas ohlásí na faře.

Příští neděli budou mše svaté opět v obvyklých prázdninových časech – Lhota v 7:30 hodin, Malenovice v 9:00 hodin. Příští neděli bude také poutní mše sv. na Chlumu v 11:00 hodin.

 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 29.7.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče, jejich syna, dceru, 2 zetě a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 9:00 Lh: Za živé a + občany Lhoty a Boží ochranu pro celou obec (poutní mše svatá)
  • 11:00 Te: Za živé a + občany Tečovic (poutní mše svatá)
 • Pondělí 30.7.
 •  
 • Úterý 31.7.
 •  
 • Středa 1.8.
 • 18:00 Ma: Za  f a r n o s t
 • Čtvrtek 2.8.
 • 19:00 Lh: Za + Josefa Fajgaru, živou a + rodinu
 • Pátek 3.8.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a přímluvu Panny Marie
 • Sobota 4.8.
 • 11:00 Lh: Církevní sňatek: Jakub Šeliga + Kateřina Mintělová
 • Neděle 5.8.
  • 7:30 Lh: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar uzdravení
  • 11:00 Chlum: Poutní mše sv. ke cti Panny Marie Sněžné
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (22. 7. 2018 - 29.7.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Úterý: 
Středa: Svátek sv. Jakuba, apoštola
Čtvrtek: Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Pátek: Památka sv. Gorazda a druhů
Sobota: 
Neděle: 17. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 23.7. 14:30 Malenovice - pohřební mše svatá
Úterý 24.7.    
Středa 25.7. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 26.7. 19:00 Lhota
Pátek 27.7. 18:00 Malenovice
Sobota 28.7    
Neděle 29.7. 7:30
9:00
11:00
Malenovice
Lhota
Tečovice

Oznamování:

V tomto týdnu budou mše svaté i ve všedních dnech už opět v obvyklém pořádku, jenom s tím, že v pondělí bude v Malenovicích jen mše sv. pohřební ve 14:30 hodin (pohřeb p. Miroslava Kadlčáka), večerní pondělní mše sv. pak už nebude.

Příští neděli bude změna v pořadu bohoslužeb!!! V Malenovicích  bude mše sv. už v 7:30 hodin, na Lhotě až v 9:00 hodin (pouť ke sv. Anně) a v Tečovicích v 11:00 hodin (pouť k sv. Jakubovi).

Na Lhotě se od 22.7. budou v sakristii zapisovat úmysly na mše sv. na období září – prosinec 2018.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 22.7.
  • 7:30 Lh: Za + rodiče Křeménkovy a syna
  • 9:00 Ma: Za + Stanislava a Františku Zichovy, živou rodinu Zichovu a Beňovu
 • Pondělí 23.7.
 • 14:30 Ma: Pohřeb p. Miroslava Kadlčáka
 • Úterý 24.7.
 •  
 • Středa 25.7.
 • 18:00 Ma: Za dar uzdravení
 • Čtvrtek 26.7.
 • 19:00 Lh: Za + rodiče Blahušovy, Vidrmanovy a živou rodinu
 • Pátek 27.7.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha Sv.
 • Sobota 28.7.
 •  
 • Neděle 29.7.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče, jejich syna, dceru, 2 zetě a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 9:00 Lh: Za živé a + občany Lhoty a Boží ochranu pro celou obec (poutní mše svatá)
  • 11:00 Te: Za živé a + občany Tečovic (poutní mše svatá)
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (15. 7. 2018 - 22.7.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Panny Marie Karmelské
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 16. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 9.7.    
Úterý 10.7.    
Středa 11.7.    
Čtvrtek 12.7.    
Pátek 13.7.    
Sobota 14.7 11:00 Lhota - svatební mše svatá
Neděle 15.7. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

Oznamování:

V tomto týdnu nebudou ve všedních dnech žádné bohoslužby (v Malenovicích, Lhotě, Tečovicích). Případné pohřby, prosím, vyřizujte ve Zlíně. Příští neděli budou mše sv. v obvyklém letním pořádku.

Církevní sňatek chtějí v sobotu 21.7. na Lhotě uzavřít Tomáš Bořuta (Zlín – Malenovice) a Zuzana Kašíková (Lhota). Pokud by někdo věděl o závažné překážce tohoto sňatku, nechť to včas ohlásí na faře.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 15.7.
  • 7:30 Lh: Za živou a + rodinu Mikeštíkovu
  • 9:00 Ma: Za Jiřího Kocourka, bratra, rodiče a živou rodinu
 • Pondělí 16.7.
 •  
 • Úterý 17.7.
 •  
 • Středa 18.7.
 •  
 • Čtvrtek 19.7.
 •  
 • Pátek 20.7.
 •  
 • Sobota 21.7.
 • 11:00 Lh: Svatba – Tomáš Bořuta + Zuzana Kašíková
 • Neděle 22.7.
  • 7:30 Lh: Za + rodiče Křeménkovy a syna
  • 9:00 Ma: Za + Stanislava a Františku Zichovy, živou rodinu Zichovu a Beňovu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (8. 7. 2018 - 15.7.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Svátek sv. Benedikta, opata
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: Bl. Hroznaty, mučedníka
Neděle: 15. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 9.7.    
Úterý 10.7.    
Středa 11.7.    
Čtvrtek 12.7.    
Pátek 13.7. 19:00 Lhota - modlitba růžence
Sobota 14.7    
Neděle 15.7. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

Oznamování:

Tento týden nebudou večerní mše svaté ve všedních dnech (v Malenovicích, Lhotě i Tečovicích). V případě pohřbů se můžete obrátit na faru ve Zlíně (sv. Filip a Jakub).

V Tečovicích nebudou v červenci sobotní mše svaté.

Ve Lhotě bude v pátek v 19:00 hodin společná modlitba růžence ve spojení s Pannou Marií Fatimskou.

Příští neděli budou mše sv. v obvyklém prázdninovém pořádku – Lhota 7:30 hodin, Malenovice 9:00 hodin. Zároveň bude obvyklá sbírka na opravy a potřeby farnosti.

V sobotu 14.7. chtějí v Pohořelicích uzavřít svátostné manželství Lukáš Kadlec (Lhota) a Dominika Tomášková (Oldřichovice). Pokud by někdo věděl o jakékoliv kanonické překážce bránící v uzavření tohoto manželství, je ve svém svědomí vázán toto neprodleně oznámit duchovnímu správci farnosti.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 8.7.
  • 7:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Mrlíkovu a Pucharov
 • Pondělí 9.7.
 •  
 • Úterý 10.7.
 •  
 • Středa 11.7.
 •  
 • Čtvrtek 12.7.
 •  
 • Pátek 13.7.
 • 19:00 Lh: Společná modlitba růžence ke cti Fatimské Panny Marie
 • Sobota 14.7.
 •  
 • Neděle 15.7.
  • 7:30 Lh: Za živou a + rodinu Mikeštíkovu
  • 9:00 Ma: Za Jiřího Kocourka, bratra, rodiče a živou rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (1. 7. 2018 - 8.7.2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Svátek sv. Tomáše, apoštola
Středa: Sv. Prokopa, opata
Čtvrtek: Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 14. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 2.7.    
Úterý 3.7.    
Středa 4.7. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 5.7. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice
Pátek 6.7. 10:30
18:00
Karlovice
Malenovice
Sobota 7.7 9:30
18:00
Louky - bohoslužba slova
Tečovice
Neděle 8.7. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

Oznamování:

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (doporučený svátek) slavíme ve čtvrtek – mše sv. na Lhotě v 7:30 hodin a v Malenovicích v 9:00 hodin.

V pátek bude v Karlovicích slavná mše sv. v 10:30 hodin při příležitosti oslav 250 let obce.

V Loukách bude v sobotu v 9:30 hodin bohoslužba slova při příležitosti 110 let SDH Louky.

Příští neděli mše sv. v prázdninovém pořádku – na Lhotě v 7:30 hodin a v Malenovicích v 9:00 hodin.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 1.7.
  • 7:30 Lh: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za živé a + členy SDH Louky
  • 10:30 Lhotka: Poutní mše sv.
 • Pondělí 2.7.
 •  
 • Úterý 3.7.
 •  
 • Středa 4.7.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
 • Čtvrtek 5.7.
 • 7:30 Lh: Za společenství živého růžence
 • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 61 let manželství s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
 • Pátek 6.7.
 • 10:30 Karlovice: Za živé a + občany Karlovic (250 let obce)
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za 50 let manželství s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
 • Sobota 7.7.
 • 9:30 Louky: Bohoslužba slova – 110 let SDH Louky
 • 18:00 Te: Za Marii a Cyrila Hrbáčkovy a živou rodinu
 • Neděle 8.7.
  • 7:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Mrlíkovu a Pucharov
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (24. 6. 2018 - 1. 7. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Sobota: Svátek Výročí posvěcení olomoucké katedrály
Neděle: 13. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 25.6. 18:00 Malenovice
Úterý 26.6.    
Středa 27.6. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 28.6. 19:00 Lhota
Pátek 29.6. 18:00 Malenovice
Sobota 30.6. 18:00 Tečovice
Neděle 1.7. 7:30
9:00
10:30
Lhota
Malenovice
Lhotka - poutní

Oznamování:

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy a prožití Farního dne v Malenovicích.

Minulou neděli jsme na opravy a potřeby farnosti vybrali v Malenovicích 12.120 Kč a na Lhotě 8.170 Kč. Děkuji všem dárcům.

Od neděle 1.7. dochází k obvyklé prázdninové změně nedělních bohoslužeb – Lhota v 7:30 hodin, Malenovice v 9:00 hodin.

Příští neděli bude také poutní bohoslužba ve Lhotce v 10:30 hodin.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 24.6.
  • 7:30 Ma: Za + maminku a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za + rodiče Antonína a Ludmilu Slováčkovy a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Jana Kadlece a živou rodinu
 • Pondělí 25.6.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
 • Úterý 26.6.
 •  
 • Středa 27.6.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče Švachovy, vnučku a Boží ochranu a přímluvu P. Marie pro živou rodinu
 • Čtvrtek 28.6.
 • 19:00 Lh: Za + Josefa Vávru a živou rodinu
 • Pátek 29.6.
 • 18:00 Ma: Za + Vítězslava a Marii Kratochvílovy a živou rodinu
 • Sobota 30.6.
 • 18:00 Te: Za + Miloslava Kozmíka, dceru a živou rodinu Talašovu a Jančíkovu (přesunuto z 23.6.)      
 • Neděle 1.7.
  • 7:30 Lh: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za živé a + členy SDH Louky
  • 10:30 Lhotka: Poutní mše sv.
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (17. 6. 2018 - 24. 6. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 18.6. 18:00 Malenovice
Úterý 19.6. 15:00 Tečovice - pohřeb
Středa 20.6. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 21.6. 19:00 Lhota
Pátek 22.6. 18:00 Malenovice
Sobota 23.6.    
Neděle 24.6. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Fotografie z 1. sv. přijímání si v Malenovicích můžete objednávat až do příští neděle. Postup objednávání je popsán na nástěnce u náhledů fotografií.

Srdečně zveme na Farní den malenovské farnosti – v sobotu 23.6. od 14:00 hodin. Začínáme programem v kostele a pak se přesuneme na farní zahradu. Další info na plakátku.

Z důvodu Farního dne nebude v sobotu 23.6. večerní mše sv. v Tečovicích. Zapsaný úmysl (Za + Miloslava Kozmíka, dceru…) se přesune na další sobotu 30.6.

Příští neděli na Lhotě přede mší sv. povedou modlitbu růžence naše maminky ze společenství „Modlitby matek“ v rámci tridua, které budou prožívat. Růženec bude obětován za rodiny. Všechny zveme.

 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 17.6.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za Hanu a Evu Atchesonovy a celou živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Ludmilu Majerovou, dvoje rodiče a živou rodinu
 • Pondělí 18.6.
 • 18:00 Ma: Na daný úmysl
 • Úterý 19.6.
 • 15:00 Te: Pohřeb p. Zdeňky Horáčkové
 • Středa 20.6.
 • 18:00 Ma: Za dar zdraví a Boží požehnání
 • Čtvrtek 21.6.
 • 19:00 Lh: Za + Josefa Mudříka, dvoje rodiče a živou rodinu
 • Pátek 22.6.
 • 18:00 Ma: Volný úmysl
 • Sobota 23.6.
 •       
 • Neděle 24.6.
  • 7:30 Ma: Za + maminku a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za + rodiče Antonína a Ludmilu Slováčkovy a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Jana Kadlece a živou rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (10. 6. 2018 - 17. 6. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Barnabáše, apoštola
Úterý: 
Středa: Památka sv. Antonína, kněze a učitele církve
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 11. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 11.6.    
Úterý 12.6.    
Středa 13.6. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 14.6. 19:00 Lhota
Pátek 15.6. 18:00 Malenovice
Sobota 16.6. 13:00
18:00
Lhota
Tečovice
Neděle 17.6. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V kostele v Malenovicích jsou vystaveny náhledy fotek z 1. sv. přijímání – objednávat můžete následovně – na obálku napište jméno a adresu, čísla a počty požadovaných fotografií a do obálky vložte příslušný finanční obnos a obálku pak odevzdejte v sakristii.

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Fatimský růženec na Lhotě bude mít setkání ve středu v 19:00 hodin.

Úmysly na mše sv. pro druhé pololetí 2018 si v Malenovicích můžete od středy zapisovat v sakristii.

Adorační den v Malenovicích (v rámci diecézního rozpisu, kdy má na sebe vzájemně v modlitbě pamatovat farnost a bohoslovci) bude v pátek – od 8:00 hodin výstav NSO k soukromé celodenní adoraci, modlitba biblického růžence od 17:00 hodin, společná adorace od 17:30 hodin a mše sv. v 18:00 hodin. Prosím ochotné adorátory, aby se zapsali na připravený papír.

V rámci oslav 115 let od založení SDH Lhota bude také v sobotu na Lhotě ve 13:00 hodin v kostele mše sv. za živé a + členy SDH.

V rámci přípravy na Farní den v Malenovicích, který bude 23.6., prosíme ochotné pomocníky i pomocnice o pomoc s úpravou farní zahrady – v sobotu 16.6. od 15 hodin.

 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 10.6.
  • 7:30 Ma: Za Marii a Františka Slovenčíkovy, zetě Jana a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za + Rostislava Pavelku, syna, rodiče a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
 • Pondělí 11.6.
 •  
 • Úterý 12.6.
 •  
 • Středa 13.6.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar života s prosbou o dary Ducha Sv.
 • Čtvrtek 14.6.
 • 19:00 Lh: Za + Zdeňka Císaře a dvoje rodiče
 • Pátek 15.6.
 • 18:00 Ma: Na dobrý úmysl dárce
 • Sobota 16.6.
 • 13:00 Lh: Za živé a + členy SDH Lhota
 • 18:00 Te: Volný úmysl
 •       
 • Neděle 17.6.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za Hanu a Evu Atchesonovy a celou živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Ludmilu Majerovou, dvoje rodiče a živou rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (27. 5. 2018 - 3. 6. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Památka sv. Zdislavy
Čtvrtek: Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 
Pátek: Památka sv. Justina, mučedníka
Sobota: 
Neděle: 9. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 28.5. 18:00 Malenovice
Úterý 29.5.    
Středa 30.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 31.5. 18:00 Lhota
Pátek 1.6. 18:00 Malenovice
Sobota 2.6. 18:00 Tečovice
Neděle 3.6. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy a provedení páteční Noci kostelů.

Minulou neděli jsme na církevní školství v diecézi vybrali v Malenovicích 10.530 Kč, ve Lhotě 8.090 Kč – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Slavnost Těla a Krve Páně slavíme ve čtvrtek, ze zdravotních důvodů však bude letos bez průvodu. Proto budou mše sv. následovně – v Malenovicích oslavíme předvečer této slavnosti už ve středu při večerní mši a po ní bude v kostele adorace, ve Lhotě pak tuto slavnost oslavíme ve čtvrtek při pravidelné večerní mši sv. a po ní bude v kostele adorace.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 27.5.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 75 let života
  • 9:00 Ma: Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny
  • 10:30 Lh: Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny
 • Pondělí 28.5.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Gazdíkovu
 • Úterý 29.5.
 •  
 • Středa 30.5.
 • 18:00 Ma: Za víru, naději a lásku a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Čtvrtek 31.5.
 • 18:00 Lh: Za + Annu Hotaříkovu, rodinu Matysíkovu a Bartoňovu
 • Pátek 1.6.
 • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Langerovu, maminku Dagmar a rodiče Krejčí     
 • Sobota 2.6.
 • 18:00 Te: Za + Růženu a Oldřicha Ondíkovy, živou a + rodinu
 •       
 • Neděle 3.6.
  • 7:30 Ma: Za + Miroslava Slavíka a + rodiny z obou stran
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za  f a r n o s t
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (20. 5. 2018 - 27. 5. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka Panny Marie, Matky církve
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze
Pátek: 
Sobota: Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Neděle: Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 21.5. 18:00 Malenovice
Úterý 22.5.    
Středa 23.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 24.5. 18:00 Lhota
Pátek 25.5. 18:00 Malenovice
Sobota 26.5. 18:00 Tečovice
Neděle 27.5. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Na Lhotě bude ve čtvrtek příležitost ke sv. smíření už od 17 hodin (přednost budou mít „prvokomunikanti“), po mši sv. a májové pak budou mít děti a jejich rodiče nácvik na nedělní slavnost 1. sv. přijímání.

Noc kostelů proběhne v pátek 25.5. Program v našich kostelích je na plakátku, další programy na Zlínsku najdete v poutnických pasech, které si můžete vzít. V Malenovicích bude v pátek mše sv. v 18:00 hodin věnována zvláště dětem a po ní nám děti zahrají divadlo „Dveře do nebe“.

Děti „prvokomunikanti“ a jejich rodiče z malenovské farnosti budou mít sraz v sobotu v kostele v Malenovicích – v 9:30 hodin začne nácvik a poté 1. sv. zpověď dětí.

Příští neděli prožijeme slavnost 1. sv. přijímání našich dětí – v Malenovicích v 9:00 hodin, ve Lhotě v 10:30 hodin. Prosím, respektujte vyhrazená místa.

Církevní sňatek chtějí 2.6. v Kroměříži uzavřít Miloš Slezák a Kristina Mrhálková, oba bytem v Malenovicích. Kdo by věděl o překážce tohoto sňatku, nechť to včas oznámí na faře v Malenovicích nebo Kroměříži.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 20.5.
  • 7:30 Ma: Na poděkování za Boží dobrotu a ochranu Panny Marie
  • 9:00 Ma: Za + rodiče, sestru a neteř
  • 10:30 Lh: Za + Blaženu Popelkovou, manžela, syna a živou rodinu
 • Pondělí 21.5.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
 • Úterý 22.5.
 •  
 • Středa 23.5.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu
 • Čtvrtek 24.5.
 • 18:00 Lh: Za + rodiče Vyoralovy a živou rodinu
 • Pátek 25.5.
 • 18:00 Ma: Za + prarodiče Annu a Kašpara Duchtíkovy      
 • Sobota 26.5.
 • 18:00 Te: Za Marii a Josefa Bartkovy, jejich syny Josefa a Jiřího
 •       
 • Neděle 27.5.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 75 let života
  • 9:00 Ma: Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny
  • 10:30 Lh: Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (13. 5. 2018 - 20. 5. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Svátek sv. Matěje, apoštola
Úterý: 
Středa: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 14.5. 18:00 Malenovice
Úterý 15.5. 18:00 Lhota
Středa 16.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 17.5.    
Pátek 18.5.    
Sobota 19.5. 18:00 Tečovice
Neděle 20.5. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Na Lhotě bude mše sv. v tomto týdnu v úterý v 18:00 hodin, ve čtvrtek tentokrát mše sv. nebude.

V Malenovicích nebude večerní mše sv. v pátek.

Příští neděli slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka bude tentokrát věnována církevnímu školství v diecézi.

Farnost Pohořelice zve na Svatojánskou pouť příští neděli – mše sv. v Pohořelicích budou v 9:00 a 10:30 hodin, odpoledne pak ve 14:30 hodin požehnání.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 13.5.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče Návojovy a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za + Jaroslava Toboláka, bratry, dvoje rodiče a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Řezníčkovy a Fajgarovy a celou rodinu
 • Pondělí 14.5.
 • 18:00 Ma: Za + rodiče Nedbálkovy a Manďákovy
 • Úterý 15.5.
 • 18:00 Lh: Za + Josefa Blahuše a živou rodinu
 • Středa 16.5.
 • 18:00 Ma: Za + manžela Ladislava, živou a + rodinu
 • Čtvrtek 17.5.
 •  
 • Pátek 18.5.
 •       
 • Sobota 19.5.
 •        18:00 Te: Volný úmysl
 •       
 • Neděle 20.5.
  • 7:30 Ma: Na poděkování za Boží dobrotu a ochranu Panny Marie
  • 9:00 Ma: Za + rodiče, sestru a neteř
  • 10:30 Lh: Za + Blaženu Popelkovou, manžela, syna a živou rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (6. 5. 2018 - 13. 5. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Středa: 
Čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 7. neděle velikonoční
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 7.5. 18:00 Malenovice
Úterý 8.5. 18:00 Karlovice
Středa 9.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 10.5. 18:00 Lhota
Pátek 11.5. 18:00 Malenovice
Sobota 12.5. 18:00 Tečovice
Neděle 13.5. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.

Slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek) slavíme ve čtvrtek – v Malenovicích mše sv. ze slavnosti už ve středu večer (předvečer slavnosti), na Lhotě ve čtvrtek večer.

V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti ke cti Panny Marie – v Malenovicích v pondělí, středu a pátek po večerní mši sv.; na Lhotě denně v 19:00 hodin (ve čtvrtky po večerní mši sv.).

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 6.5.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče Slovenčíkovy a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za  f a r n o s t
 • Pondělí 7.5.
 • 18:00 Ma: Za + Václava Stavjaníka, maminku Josefu a živou rodinu
 • Úterý 8.5.
 • 18:00 Mše sv. v Karlovicích
 • Středa 9.5.
 • 18:00 Ma: Za + Rajmunda Buňku, manželku, 3 syny, Marii Dohnalovou, živou a + rodinu
 • Čtvrtek 10.5.
  • 18:00 Lh: Za + Miroslava Zeldu a dvoje rodiče
 • Pátek 11.5.
 •       18:00 Ma: Za + manžela
 • Sobota 12.5.
 •        18:00 Te: Za živou a + rodinu Kutrovu
 •       
 • Neděle 13.5.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče Návojovy a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za + Jaroslava Toboláka, bratry, dvoje rodiče a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Řezníčkovy a Fajgarovy a celou rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (29. 4. 2018 - 6. 5. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Čtvrtek: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 6. neděle velikonoční
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 30.4.    
Úterý 1.5.    
Středa 2.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 3.5. 18:00 Lhota
Pátek 4.5. 18:00 Malenovice
Sobota 5.5. 18:00 Tečovice
Neděle 6.5. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Zítra, tj. v pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

V úterý vstupujeme do měsíce května, se kterým se spojují májové mariánské pobožnosti. V Malenovicích budou májové v pondělí, středu a pátek po večerní mši sv.; na Lhotě budou májové každý den v 19:00 hodin, ve čtvrtky ale po večerní mši sv.

Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek dopoledne, přihlašovat můžete do středy.

Příští neděli budou mše sv. opět podle obvyklého pořádku.

Děkanát Zlín hledá účetní pro polovinu farností zlínského děkanátu. V případě zájmu najdete bližší informace na plakátku ve vývěsce, na farním webu přímo zde nebo se můžete informovat na farním úřadě sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

 
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 29.4.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijaté milosti s prosbou o dary Ducha Sv. a jeho vedení
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 90 let života s prosbou o ochranu P. Marie do dalších dnů
  • 10:30 Poutní mše sv. v Karlovicích
 • Pondělí 30.4.
 •  
 • Úterý 1.5.
 •  
 • Středa 2.5.
 • 18:00 Ma: Za + dvoje rodiče, tetu Filomenu a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Čtvrtek 3.5.
  • 18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 4.5.
 •       18:00 Ma: Za + Marii a Vratislava Mikulkovy
 • Sobota 5.5.
 •        18:00 Te: Za + Aloise a Miladu Vykoukalovy a živou rodinu
 •       
 • Neděle 6.5.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče Slovenčíkovy a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za  f a r n o s t
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (22. 4. 2018 - 29. 4. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Úterý: 
Středa: Svátek sv. Marka, evangelisty
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 5. neděle velikonoční
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 23.4.    
Úterý 24.4.    
Středa 25.4. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 26.4. 18:00 Lhota
Pátek 27.4. 18:00 Malenovice
Sobota 28.4. 18:00 Tečovice
Neděle 29.4. 7:30
9:00
10:30
Lhota
Malenovice
Karlovice - poutní

Oznamování:

Minulou neděli jste na podporu vracejících se uprchlíků do zemí Středního a Blízkého východu věnovali ve sbírce v Malenovicích 13.210 Kč, ve Lhotě 6.960 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zítra, tj. v pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Příští neděli (29.4.) budou z důvodu pouti v Karlovicích změněny bohoslužby – Lhota v 7:30 hodin, Malenovice 9:00 hodin, Karlovice 10:30 hodin. Z toho důvodu bude výjimečně sobotní mše sv. v Tečovicích s nedělními texty a tudíž i s nedělní platností.

Děkanát Zlín hledá účetní pro polovinu farností zlínského děkanátu. V případě zájmu najdete bližší informace na plakátku ve vývěsce, na farním webu zdenebo se můžete informovat na farním úřadě sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 22.4.
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + Josefa Zanášku, manželku a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za živou a + rodinu Vávrovu a Mihálovu
 • Pondělí 23.4.
 •  
 • Úterý 24.4.
 •  
 • Středa 25.4.
 • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu
 • Čtvrtek 26.4.
  • 18:00 Lh: Za + Jaroslava a Vlastu Vyoralovy a živou rodinu
 • Pátek 27.4.
 •       18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
 • Sobota 28.4.
 •        18:00 Te: Za Ludmilu Vojáčkovou, manžela, bratra, živou a + rodinu
 •       
 • Neděle 29.4.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za přijaté milosti s prosbou o dary Ducha Sv. a jeho vedení
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 90 let života s prosbou o ochranu P. Marie do dalších dnů
  • 10:30 Poutní mše sv. v Karlovicích
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (1. 4. 2018 - 8. 4. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Velikonoční oktáv
Úterý: Velikonoční oktáv
Středa: Velikonoční oktáv
Čtvrtek: Velikonoční oktáv
Pátek: Velikonoční oktáv
Sobota: Velikonoční oktáv
Neděle: 2. neděle velikonoční (Neděle Božího milosrdenství)
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 2.4. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice
Úterý 3.4. 18:00 Karlovice
Středa 4.4. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 5.4. 18:00 Lhota
Pátek 6.4. 18:00 Malenovice
Sobota 7.4. 18:00 Tečovice
Neděle 8.4. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Zítra na Velikonoční pondělí bude mše sv. na Lhotě v 7:30 hodin a v Malenovicích v 9:00 hodin.

Minulou neděli jste v rámci „postní almužny“ věnovali pro potřebné skrze službu Charity – v Malenovicích 11.170 Kč (46 schránek), na Lhotě 10.235 Kč (35 schránek). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.

Od soboty opět začínají pravidelné sobotní mše sv. v Tečovicích v 18:00 hodin.

Příští neděli 8.4. se bude slavit pouť v Loukách – farní mše sv. v Malenovicích v 9:00 hodin bude obětována za loucké farníky a odpoledne pak bude v Loukách u kaple ve 14:30 hodin bohoslužba slova.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 1.4.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče, prarodiče a tetu
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za  f a r n o s t
  •  
 • Pondělí 2.4.
 • 7:30 Lh: Za společenství živého růžence    
 • 9:00 Ma: Za + manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu
 • Úterý 3.4.
 • 18:00 mše sv. v Karlovicích    
 • Středa 4.4.
 • 18:00 Ma: Za + manžela a živou rodinu
 • Čtvrtek 5.4.
  • 18:00 Lh: Za + Františka Vávru, manželku a dvoje rodiče
 • Pátek 6.4.
 •       18:00 Ma: Za + zetě Jaroslava, živou a + rodinu Svízelovu
 • Sobota 7.4.
 •        18:00 Te: Volný úmysl
 •       
 • Neděle 8.4.
  • 7:30 Ma: Za nemocného manžela a dvoje rodiče
  • 9:00 Ma: Za živé a + farníky z Louk
  • 10:30 Lh: Za + Jaroslava a Jaroslavu Strojilovy a dvoje rodiče
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (25. 3. 2018 - 1. 4. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: Zelený čtvrtek
Pátek: Velký pátek
Sobota: Bílá sobota → Velikonoční vigilie
Neděle: Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 26.3. 18:00 Malenovice
Úterý 27.3.    
Středa 28.3. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 29.3. 17:00
19:00
Lhota
Malenovice
Pátek 30.3. 17:00
19:00
Lhota
Malenovice
Sobota 31.3. 19:00
21:00
Lhota
Malenovice
Neděle 1.4. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Příležitosti ke sv. smíření: dnes (v neděli 25.3.) na Lhotě i v Malenovicích 14:00 – 15:30 hodin, v pondělí a středu v Malenovicích 17:00 – 17:50 hodin. Do středy se také ještě během dne zpovídá ve Zlíně (sv. Filip a Jakub). Během svátků se už zpovídat nebude.

V pondělí při večerní mši sv. v Malenovicích bude možnost přijmout sv. pomazání nemocných.

Sváteční bohoslužby na Lhotě: Zelený čtvrtek v 17:00 hodin mše sv. a po ní možnost adorace v Getsemanské zahradě až do páteční 7. hodiny ranní; Velký pátek – Křížová cesta v 15:00 hodin, Velkopáteční obřady v 17:00 hodin; Bílá sobota – od 7:00 do 16:30 hodin možnost tiché modlitby u Božího hrobu, pak v 19:00 začátek slavení Velikonoční vigilie. Mše sv. v neděli jako obvykle v 10:30 hodin. 

Sváteční bohoslužby v Malenovicích: Zelený čtvrtek v 19:00 hodin mše sv. a po ní do 21:30 hodin možnost adorace v Getsemanské zahradě; Velký pátek – Křížová cesta v 15:00 hodin, Velkopáteční obřady v 19:00 hodin; Bílá sobota – od 8:00 hodin po celý den možnost tiché modlitby u Božího hrobu, pak ve 21:00 hodin začátek Velikonoční vigilie. Mše sv. v neděli jako obvykle v 7:30 a 9:00 hodin.

Prosím o zapsání na služeb hlídání kostela po dobu čtvrteční i sobotní modlitby.

U Božího hrobu budete moci přispět na podporu křesťanů ve Sv. Zemi. Příští neděli (slavnost Zmrtvývstání Páně) bude sbírka na Kněžský seminář v Olomouci. 

Příští neděli můžete přinést velikonoční beránky či jiné pokrmy k požehnání.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 25.3.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za Josefa Kolaříka, Jaroslava Kazdu, živou a + rodinu
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Bartoňovy a Hozovy a živou rodinu
  •  
 • Pondělí 26.3.
 •     18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 • Úterý 27.3.
 •     
 • Středa 28.3.
 •       18:00 Ma: Za dar vnitřního uzdravení
 • Čtvrtek 29.3.
  • 17:00 Lh: Za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče
  • 19:00 Ma: Za živou a + rodinu Tormovu, Poláchovu a Podškubkovu
 • Pátek 30.3.
 •       17:00 Lh: Obřady Velkého pátku
 •       19:00 Ma: Obřady Velkého pátku
 • Sobota 31.3.
 •        19:00 Lh: Za + rodiče Vidrmanovy a Šeligovy
 •        21:00 Ma: Na dobrý úmysl dárce
 • Neděle 1.4.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče, prarodiče a tetu
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za  f a r n o s t
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (4. 3. 2018 - 11. 3. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek:
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 4. neděle postní
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 5.3. 18:00 Malenovice
Úterý 6.3. 17:00 Karlovice
Středa 7.3. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 8.3. 18:00 Lhota
Pátek 9.3. 18:00 Malenovice
Sobota 10.3.    
Neděle 11.3. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na „Haléř sv. Petra“ vybrali v Malenovicích 11.070 Kč a ve Lhotě 8.350 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Mše svaté ve všedních dnech už budou opět v obvyklém pořádku i s příležitostí ke sv. smíření. Podotýkám, že na Lhotě ve čtvrtek a v Malenovicích v pátek vždy v 17:30 hodin jsou Křížové cesty.

V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.

Vyřizuji vzkaz od p. katechetky Mozgvové, že děti 3. a 4.–6. r. nebudou mít toto úterý na faře náboženství.

Charita Zlín přijme pracovníky terénní domácí péče – bližší info na farním webu zde.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 4.3.
  • 7:30 Ma: Za Ladislava a Annu Kozlovy a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za Ludmilu Hutěčkovu a Andreje Kandráče
  • 10:30 Lh: Za společenství živého růžence (přesun z 1.3.)
  •  
 • Pondělí 5.3.
 •      18:00 Ma: Za + manžela Oldřicha
 • Úterý 6.3.
 •      17:00 mše sv. v Karlovicích
 • Středa 7.3.
 •       18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 • Čtvrtek 8.3.
  • 17:30 Lh: křížová cesta 
  • 18:00 Lh: Za živou a + rodinu Blahušovu a Květákovu
 • Pátek 9.3.
 •       17:30 Ma: křížová cesta
 •       18:00 Ma: Na dobrý úmysl dárce
 • Sobota 10.3.
 •         
 • Neděle 11.3.
  • 7:30 Ma: Za + Marii Foretníkovou
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za + Františka Svozila, dceru a živou rodinu
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (25. 2. 2018 - 4. 3. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek:
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 3. neděle postní
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 26.2.    
Úterý 27.2.    
Středa 28.2.    
Čtvrtek 1.3.    
Pátek 2.3. 18:00 Malenovice - bohoslužba slova
Sobota 3.3.    
Neděle 4.3. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V tomto týdnu nebudou ve všedních dnech v obou našich farnostech mše svaté. Pouze na Lhotě bude ve čtvrtek v 17:30 hodin Křížová cesta a v Malenovicích v pátek v 17:30 hodin Křížová cesta a po ní pak bohoslužba slova se sv. přijímáním. Všechny neodkladné záležitosti (pohřby, zaopatřování apod.) vyřizujte ve Zlíně (sv. Filip a Jakub).

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 25.2.
  •  
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + Annu Frantíkovu, manžela a rodiče
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Vávrovy a celou rodinu
  •  
 • Pondělí 26.2.
 •      
 • Úterý 27.2.
 •      
 • Středa 28.2.   
 •       
 • Čtvrtek 1.3.
  • 17:30 Lh: křížová cesta 
 • Pátek 2.3.
 •       17:30 Ma: křížová cesta
 •       18:00 Ma: bohoslužba slova se svatým přijímáním
 • Sobota 3.3.
 •         
 • Neděle 4.3.
  • 7:30 Ma: Za Ladislava a Annu Kozlovy a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za Ludmilu Hutěčkovu a Andreje Kandráče
  • 10:30 Lh: Za společenství živého růžence (přesun z 1.3.)
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (18. 2. 2018 - 25. 2. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa:
Čtvrtek: Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 2. neděle postní
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 19.2. 18:00 Malenovice
Úterý 20.2.    
Středa 21.2. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 22.2. 18:00 Lhota
Pátek 23.2. 18:00 Malenovice
Sobota 24.2.    
Neděle 25.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Vzadu v kostele jsou k dispozici postní pokladničky (nutno složit), do kterých můžete vkládat během postní doby své ušetřené peníze na podporu charitního díla pro potřebné.

Během postní doby jsou pobožnosti Křížové cesty – Lhota ve čtvrtek v 17:30 hodin a v neděli 15:00 hodin; Malenovice v pátek v 17:30 hodin.

Příští neděli bude sbírka na tzv. „Haléř sv. Petra“. Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve svě¬tě. V minulém roce činila tato sbírka za naši diecézi 3 509 807 Kč. Děkujeme za dary.

Papež František vybídl, abychom prožili pátek 23.2. jako den postu a modlitby za mír ve světě, zvl. za ukončení napětí a nenávisti mezi Demokratickou republikou Kongo a Jižním Súdánem. Celý text je k dispozici zde.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 18.2.
  • 7:30 Ma: Za + vnuka, rodiče a sourozence
  • 9:00 Ma: Za + Annu Říhovou
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Jamborovy, syna a živou rodinu
 • Pondělí 19.2.
 •      18:00 Ma: Za + Anežku a Bořivoje Kosíkovy a živou rodinu (přesun z 26.2.)
 • Úterý 20.2.
 •      
 • Středa 21.2.   
 •       18:00 Ma: Za + Ladislava Fajgaru (přesun z 28.2.)
 • Čtvrtek 22.2.
  • 17:30 Lh: křížová cesta   
  • 18:00 Lh: Za živou a + rodinu Blahušovu a Mikeštíkovu
 • Pátek 23.2.
 •       17:30 Ma: křížová cesta
 •       18:00 Ma: Za + manžela, dvoje rodiče a sourozence (přesun z 2.3.)
 • Sobota 24.2.
 •         
 • Neděle 25.2.
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + Annu Frantíkovu, manžela a rodiče
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Vávrovy a celou rodinu

    

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (11. 2. 2018 - 18. 2. 2018)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Popeleční středa (den přísného postu)
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 1. neděle postní
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 12.2. 18:00 Malenovice
Úterý 13.2.    
Středa 14.2. 16:30
18:00
Lhota
Malenovice
Čtvrtek 15.2. 18:00 Lhota
Pátek 16.2. 18:00 Malenovice
Sobota 17.2.    
Neděle 18.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Ve středu začínáme postní období – Popeleční středa (den přísného postu). Mše svaté – Lhota 16:30 hodin, Malenovice 18:00 hodin; při obou bohoslužbách se bude udělovat popelec. Tento den nebude příležitost ke sv. smíření.

Začínají Křížové cesty – Lhota ve čtvrtek v 17:30 hodin, Malenovice v pátek v 17:30 hodin.

Lhotská mládež plánuje farní tábor 7. – 15.7. v Potštátě, na který zvou děti z obou našich farností od ukončené 3. třídy do ukončené 8. třídy ZŠ. Přihlášky s dalšími informacemi jsou k vyzvednutí v sakristii.

 
 

Intence (úmysly mší svatých):

 • Neděle 11.2.
  • 7:30 Ma: Za živou a + rodinu Štefkovu
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Večerkovy a Kašíkovy a živou rodinu
 • Pondělí 12.2.
 •      18:00 Ma: Na poděkování Bohu za 30 let života s prosbou za + Zdeňka Bětíka a živou rodinu Bětíkovu