Nedělní ohlášky - FARNÍ OZNÁMENÍ - AKTUÁLNÍ týden

17. neděle v mezidobí 24.7. – 31.7.2016
 
Svátky v týdnu:
 
Pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola
Úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Středa Památka sv. Gorazda a druhů
Čtvrtek
Pátek Památka sv. Marty
Sobota
Neděle 18. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hod. Bohoslužba
Po 25.7. 18:00 Malenovice
Út 26.7.
St 27.7. 18:00 Malenovice 
Čt 28.7. 19:00 Lhota
29.7. 18:00 Malenovice
So 30.7. 1800 Tečovice
Ne 31.7. 7:30 Lhota
9:00 Malenovice
 
 
Oznamování:
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu dle obvyklého pořádku, v neděli zůstává prázdninový provoz.
Úmysly na mše sv. v Malenovicích a Tečovicích budu zapisovat v pondělí po večerní mši sv. v sakristii a pak kdykoli na faře.
FARNÍ OZNÁMENÍ (20.6. - 27.6.2021)
 
VZHLEDEM K SITUACI V ČR PLATÍ SPECIÁLNÍ REŽIM - SLEDUJTE AKTUALITY NA HLAVNÍ ST RANĚ.
 
Svátky v týdnu:
Pondělí     Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Úterý        
Středa    
Čtvrtek      Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Pátek       
Sobota    
Neděle    13. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
Den Datum Hod. Bohoslužba
Pondělí 21.6. 18:00 Malenovice
Úterý 22.6.    
Středa 23.6. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 24.6. 18:00 Lhota
Pátek 25.6. 18:00 Malenovice
Sobota 26.6.    
Neděle 27.6. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota
Oznamování:

Úmysly pro mše sv. v Malenovicích zatím do konce září se budou zapisovat v pondělí po mši sv. v sakristii. 

• Slavnost Narození sv. Jana Křtitele slavíme ve čtvrtek – mše sv. v Malenovicích ve středu (předvečer slavnosti) a na Lhotě ve čtvrtek (den slavnosti). 

• Příští neděli slavíme v Malenovicích při mši sv. v 9:00 hodin 1. sv. přijímání dětí, které z důvodu karantény nemohly tuto slavnost prožít loni v říjnu. Respektujte, prosím, rezervovaná místa. 

• Společenství modliteb matek na Lhotě zve všechny maminky ke společné modlitbě tridua ve lhotském kostele (za rodiny a svět) – v pátek a sobotu v 19 hodin, v neděli pak společná modlitba růžence přede mší sv.

 
 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 20.6. - 12. neděle v mezidobí
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + Antonína a Ludmilu Slováčkovy a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Ludmilu Majerovou, dvoje rodiče, živou rodinu a na poděkování Bohu za 80 let života
 • Pondělí 21.6. - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
  • 18:00 Ma: Za + manžela a živou rodinu
 • Úterý 22.6. - 
 • Středa 23.6. - 
  • 18:00 Ma: Za + rodiče Švachovy, zetě Jana, vnučku Renatu a Boží ochranu pro živou rodinu (slavíme předvečer slavnosti Narození sv. Jana Křtitele)
 • Čtvrtek 24.6. - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
  • 18:00 Lh: Za + Josefa Mudříka, manželku, dvoje rodiče a živou rodinu
 • Pátek 25.6. - 
  • 18:00 Ma: Za živou a + rodinu Jakůbkovu a Křížalovu
 • Sobota 26.6.  - 
 • Neděle 27.6. - 13. neděle v mezidobí
  • 7:30 Ma: Za živou a + rodinu Kutrovu
  • 9:00 Ma: Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání, a jejich rodiny
  • 10:30 Lh: Za živé a + kněze, kteří sloužili v naší farnosti
 
Poznámky: 
 • Ma - Malenovice; Lh - Lhota
 • Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 • V kostele, prosím, dodržujte tato pravidla – při vstupu si desinfikujte ruce, použijte respirátor nebo zdravotnickou roušku k zakrytí dýchacích cest, zachovávejte min. 2 m rozestupy, při pozdravu pokoje si nepodávejte ruce, sv. přijímání se doporučuje přijímat na ruku.
 
 
===================================================================

Pokud hledáte starší nedělní ohlášky, naleznete je v archivu zde.