Nedělní ohlášky - FARNÍ OZNÁMENÍ - AKTUÁLNÍ týden

17. neděle v mezidobí 24.7. – 31.7.2016
 
Svátky v týdnu:
 
Pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola
Úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Středa Památka sv. Gorazda a druhů
Čtvrtek
Pátek Památka sv. Marty
Sobota
Neděle 18. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hod. Bohoslužba
Po 25.7. 18:00 Malenovice
Út 26.7.
St 27.7. 18:00 Malenovice 
Čt 28.7. 19:00 Lhota
29.7. 18:00 Malenovice
So 30.7. 1800 Tečovice
Ne 31.7. 7:30 Lhota
9:00 Malenovice
 
 
Oznamování:
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu dle obvyklého pořádku, v neděli zůstává prázdninový provoz.
Úmysly na mše sv. v Malenovicích a Tečovicích budu zapisovat v pondělí po večerní mši sv. v sakristii a pak kdykoli na faře.
FARNÍ OZNÁMENÍ (13.10. - 2.10.2019)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Pátek: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Sobota: 
Neděle: 29. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 14.10.    
Úterý 15.10.    
Středa 16.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 17.10. 18:00 Lhota
Pátek 18.10. 18:00 Malenovice
Sobota 19.10. 18:00 Tečovice
Neděle 20.10. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Ve středu po večerní mši sv. v Malenovicích zveme na faru, kde od 19 hodin proběhne beseda s Hanou Chrastinovou o životě na Sibiři. Bude připraveno promítání prezentace a malé občerstvení. Více na plakátku.

V Malenovicích v pátek po večerní mši a také v sobotu v době od 17 do 20 hodin budeme na faře přijímat vaše příspěvky do misijního jarmarku (plody ze zahrádek v různých formách, domácí koláčky, perníčky, cukroví či domácí výrobky).

V Malenovicích se v sobotu ve 21 h v rámci Misijního modlitebního mostu sejdeme v našem kostele k modlitbě Misijního růžence. Chceme se tak ve stejný čas spojit a prosit se všemi lidmi po celém světě za dar víry a za misie. Kdo nemůže přijít, může se připojit také zapálením svíčky a modlitbou ze svého domova. Více zde.

V rámci Misijní neděle vás v Malenovicích zveme v 9 hodin na slavnostní mši sv.  s průvodem dětí a modlitbami za lidi z celého světa. Od 8:30 do 11 hodin proběhne také Misijní jarmark, tentokrát na faře, kde si budete moci zakoupit za symbolické ceny spoustu dobrot a předměty vyrobené našimi farníky, a zároveň zde bude připraveno příjemné posezení s malým občerstvením a teplými nápoji. Bližší informace na plakátku.

Církevní sňatek chtějí v Malenovicích v sobotu 19.10. uzavřít Rostislav Slobodian (Malenovice) a Sandra Schlimbachová (Zlín). Pokud by někdo věděl o závažné překážce, která by tomuto zamýšlenému sňatku bránila, nechť to včas ohlásí na faře.

 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

Neděle 13.10.

    7:30 Ma: Za + Marii Malou a Janu Skřenkovou

    9:00 Ma: Za + Marii a Ladislava Ondrovy a rodiče

    14:30 Lh: Za  f a r n o s t

Pondělí 14.10.

 

Úterý 15.10.

 
 

Středa 16.10.

    18:00 Ma: Za živou a + rodinu Václavíkovu, Janíkovu a Buňkovu

Čtvrtek 17.10.

    18:00 Lh: Za + rodiče Gajdůškovy, dva syny a vnučku

Pátek 18.10.

    18:00 Lh: Za + rodinu Staňkovu a Mikulčíkovu

Sobota 19.10.

    18:00 Te: Na poděkování Bohu za 85 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Neděle 20.10.

    7:30 Ma: Za + Miroslava Slavíka a + z obou stran

    9:00 Ma: Za + rodiče Kovářovy a Boží požehnání pro živou rodinu

    14:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 

=============================================================================

Pokud hledáte starší nedělní ohlášky, naleznete je v archivu zde.