Nedělní ohlášky - FARNÍ OZNÁMENÍ - AKTUÁLNÍ týden

17. neděle v mezidobí 24.7. – 31.7.2016
 
Svátky v týdnu:
 
Pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola
Úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Středa Památka sv. Gorazda a druhů
Čtvrtek
Pátek Památka sv. Marty
Sobota
Neděle 18. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hod. Bohoslužba
Po 25.7. 18:00 Malenovice
Út 26.7.
St 27.7. 18:00 Malenovice 
Čt 28.7. 19:00 Lhota
29.7. 18:00 Malenovice
So 30.7. 1800 Tečovice
Ne 31.7. 7:30 Lhota
9:00 Malenovice
 
 
Oznamování:
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu dle obvyklého pořádku, v neděli zůstává prázdninový provoz.
Úmysly na mše sv. v Malenovicích a Tečovicích budu zapisovat v pondělí po večerní mši sv. v sakristii a pak kdykoli na faře.
FARNÍ OZNÁMENÍ (16.6. - 23.6.2019)
 
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 
Čtvrtek: 
Pátek: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sobota: 
Neděle: Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 17.6. 14:00
18:00
Malenovice - pohřeb
Malenovice
Úterý 18.6.    
Středa 19.6. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 20.6. 19:00 Lhota
Pátek 21.6. 18:00 Malenovice
Sobota 22.6. 18:00 Tečovice
Neděle 23.6. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Minulou neděli jsme na církevní školy v diecézi vybrali v Malenovicích 10.770 Kč a na Lhotě 10.410 Kč – děkuji všem dárcům.

V pondělí bude v Malenovicích ve 14 h pohřeb p. Balajkové z Louk. Večerní mše sv. pak bude děkovná za 25 let kněžství, spolu s P. Miroslavem bude také děkovat P. Jiří Polášek. Po mši sv. pak zveme účastníky bohoslužby na neformální setkání na faru.

Slavnost Těla a Krve Páně, která připadne na tento čtvrtek, přesuneme na příští neděli (23.6.), aby se jí mohlo zúčastnit mnohem více lidí za farnosti.

V sobotu proběhne v Malenovicích FARNÍ DEN – začneme ve 14:30 h v kostele a poté se přesuneme na farní zahradu (program je na plakátku). Prosíme všechny ochotné muže, ženy a hlavně mládež o pomoc v sobotu dopoledne od 8 h do 11 h při rozmísťování stolů, lavic a stanů na farní zahradě a také s přípravou občerstvení na faře. Uvítáme také vaše drobné dary na stůl v podobě mini řízečků, sekané, zeleniny či domácích buchet a ovoce … Uvedené příspěvky budeme přijímat na faře: v pátek od 18:45 h do 20:00 h (po večerní mši sv.) a v sobotu od 8:00 h do 10:00 h. Svou službu či příspěvek můžete zapisovat do připraveného seznamu v rámci nedělního setkání u kávy a čaje na faře. Moc díky za vaši ochotu. Těšíme se na společně příjemně prožitý den.

Církevní sňatek chtějí na Lhotě v sobotu 22.6. uzavřít Dominik Majer a Kateřina Vyoralová (oba ze Lhoty). Pokud by někdo věděl o nějaké závažné překážce tohoto zamýšleného sňatku, nechť to včas ohlásí v Malenovicích na faře.

 
 • Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 16.6.

    7:30 Ma: Volný úmysl

    9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní

    10:30 Lh: Za + Ludmilu Majerovou, dvoje rodiče a živou rodinu

 •  
 • Pondělí 17.6.
 •     18:00 Ma: Na poděkování Bohu za 25 let kněžství
 •  
 • Úterý 18.6.
 
 
 • Středa 19.6.
 •     18:00 Ma: Za + Antonína a Ludmilu Slováčkovy a živou rodinu
 •  
 • Čtvrtek 20.6.
    19:00 Lh: Za + Josefa Mudříka, dvoje rodiče a živou rodinu
 
 •  
 • Pátek 21.6.
 •     18:00 Ma: Za lásku a pokoj v rodinách
 •  
 • Sobota 22.6.
 •     18:00 Te: Za + staříčky Rapantovy a rodiče Kasálkovy 
 
 • Neděle 23.6.

    7:30 Ma: Za + maminku a Boží požehnání pro živou rodinu

    9:00 Ma: Za živou a + rodinu Tormovu

    10:30 Lh: Za + Jana Kadlece a živou rodinu

 

Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

 

=====================================================================================

Pokud hledáte starší nedělní ohlášky, naleznete je v archivu zde.