Nedělní ohlášky - FARNÍ OZNÁMENÍ - AKTUÁLNÍ týden

17. neděle v mezidobí 24.7. – 31.7.2016
 
Svátky v týdnu:
 
Pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola
Úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Středa Památka sv. Gorazda a druhů
Čtvrtek
Pátek Památka sv. Marty
Sobota
Neděle 18. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hod. Bohoslužba
Po 25.7. 18:00 Malenovice
Út 26.7.
St 27.7. 18:00 Malenovice 
Čt 28.7. 19:00 Lhota
29.7. 18:00 Malenovice
So 30.7. 1800 Tečovice
Ne 31.7. 7:30 Lhota
9:00 Malenovice
 
 
Oznamování:
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu dle obvyklého pořádku, v neděli zůstává prázdninový provoz.
Úmysly na mše sv. v Malenovicích a Tečovicích budu zapisovat v pondělí po večerní mši sv. v sakristii a pak kdykoli na faře.
FARNÍ OZNÁMENÍ (12.9. - 19.9.2021)
 
VZHLEDEM K SITUACI V ČR PLATÍ SPECIÁLNÍ REŽIM - SLEDUJTE AKTUALITY NA HLAVNÍ ST RANĚ.
 
Svátky v týdnu:
Pondělí   Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve  
Úterý      Svátek Povýšení svatého Kříže
Středa      Památka Panny Marie Bolestné
Čtvrtek    Památka sv. Ludmily, mučednice
Pátek       
Sobota     
Neděle    25. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
Den Datum Hod. Bohoslužba
Pondělí 13.9.    
Úterý 14.9.    
Středa 15.9. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 16.9. 18:00 Lhota
Pátek 17.9. 18:00 Malenovice
Sobota 18.9. 18:00 Tečovice
Neděle 19.9. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota
Oznamování:

V pondělí tohoto týdne nebude v Malenovicích večerní mše sv.

Ve dnech 17. – 19.9. bude v Tetíně a Berouně probíhat národní pouť ke sv. Ludmile při výročí 1100 let od jejího úmrtí – podrobný přehled najdete ve vývěsce na farním webu ZDE.

 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 12.9. - 24. neděle v mezidobí
  • 7:30 Ma: Za + manžela Ladislava Polaštíka, celou živou a + rodinu
  • 9:00 Ma: Za + rodiče Kratochvílovy a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za letošní úrodu
 • Pondělí 13.9. - Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
 • Úterý 14.9. - Svátek Povýšení svatého Kříže
 • Středa 15.9. - Památka Panny Marie Bolestné
  • 18:00 Ma: Za + Jana a Ludmilu Vaculíkovy
 • Čtvrtek 16.9.Památka sv. Ludmily, mučednice
  • 18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 17.9. - 
  • 18:00 Ma: Za + Alenu Dostálovou, rodiče Pražákovy a Hrubých a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Sobota 18.9.  - 
  • 18:00 Te: Za + přátele Annu, Miladu a Ludmilu a jejich živé rodiny
 • Neděle 19.9. -  25. neděle v mezidobí
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za mravní a duchovní obnovu našeho národa na přímluvu sv. Ludmily a sv. Václava
  • 10:30 Lh: Za živou a + rodinu Hotaříkovu, Matysíkovu a Bartoňovu
 
Poznámky: 
 • Ma - Malenovice; Lh - Lhota; Te - Tečovice
 • Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 • V kostele, prosím, dodržujte tato pravidla – při vstupu si desinfikujte ruce, použijte respirátor nebo zdravotnickou roušku k zakrytí dýchacích cest, zachovávejte min. 2 m rozestupy, při pozdravu pokoje si nepodávejte ruce, sv. přijímání se doporučuje přijímat na ruku.
 
 
===================================================================

Pokud hledáte starší nedělní ohlášky, naleznete je v archivu zde.