Nedělní ohlášky - FARNÍ OZNÁMENÍ - AKTUÁLNÍ týden

17. neděle v mezidobí 24.7. – 31.7.2016
 
Svátky v týdnu:
 
Pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola
Úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Středa Památka sv. Gorazda a druhů
Čtvrtek
Pátek Památka sv. Marty
Sobota
Neděle 18. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hod. Bohoslužba
Po 25.7. 18:00 Malenovice
Út 26.7.
St 27.7. 18:00 Malenovice 
Čt 28.7. 19:00 Lhota
29.7. 18:00 Malenovice
So 30.7. 1800 Tečovice
Ne 31.7. 7:30 Lhota
9:00 Malenovice
 
 
Oznamování:
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu dle obvyklého pořádku, v neděli zůstává prázdninový provoz.
Úmysly na mše sv. v Malenovicích a Tečovicích budu zapisovat v pondělí po večerní mši sv. v sakristii a pak kdykoli na faře.
FARNÍ OZNÁMENÍ (25.9. - 2.10.2022)
 
VZHLEDEM K PANDEMII PLATÍ SPECIÁLNÍ REŽIM - SLEDUJTE AKTUALITY NA HLAVNÍ ST RANĚ.
 
Svátky v týdnu:
Pondělí  
Úterý   Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Středa    Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka (doporučený svátek)
Čtvrtek  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Pátek      Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Sobota    Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Neděle    27. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
Den Datum Hod. Bohoslužba
Pondělí 26.9. 18:00 Malenovice
Úterý 27.9.    
Středa 28.9. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice
Čtvrtek 29.9. 18:00 Lhota
Pátek 30.9. 18:00 Malenovice
Sobota 1.10. 18:00 Tečovice
Neděle 2.10. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota
Oznamování:

Dnes je možné po obou bohoslužbách v Malenovicích přijmout pozvání na kafe nebo čaj se vzájemným povídáním na faru.

Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa a olomoucké arcidiecéze (doporučený svátek) slavíme ve středu 28.9. – mše sv. na Lhotě v 7:30 hodin a v Malenovicích v 9:00 hodin.

Příští neděli 2.10. se v Malenovicích v kostele v 17:00 hodin uskuteční koncert pro varhany a trubku – viz plakátek.

Až do příští neděle 2.10. je možné odevzdávat osobně u P. Miroslava vyplněné přihlášky na přípravu pro sv. biřmování.

 
 
Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 25.9. - 26. neděle v mezidobí
  • 7:30 Ma: Za  f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + manžela, dvoje rodiče, bratry a Boží požehnání pro živou rodinu Tobolákovu a Hercikovu
  • 10:30 Lh: Za + rodinu Nesrstovu a živou rodinu
 • Pondělí 26.9. - 
  • 18:00 Ma: Za + Zdeňku Brázdilovou a její rodinu
 • Úterý 27.9. - Památka sv. Vincence z Paula, kněze
 • Středa 28.9. - Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
  • 7:30 Lh: Za + Františka Vávru, dvoje rodiče a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za mravní a duchovní obrodu našeho národa
 • Čtvrtek 29.9. - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
  • 18:00 Lh: Na poděkování Bohu za 50 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let i pro celou rodinu
 • Pátek 30.9. - Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
  • 18:00 Ma: Za + rodiče Perůtkovy a dary Ducha Sv. pro živou rodinu
 • Sobota 1.10. - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve
  • 18:00 Te: Volný úmysl
 • Neděle 2.10. - 27. neděle v mezidobí
  • 7:30 Ma: Za živou a + rodinu Botlíkovou
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za živou a + rodinu Blahušovu
Poznámky: 
 • Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 • Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 • Účastníkům bohoslužeb se doporučuje pravidelně si desinfikovat ruce, dodržovat rozestupy od ostatních, při pozdravu pokoje si nepodávat ruce a sv. přijímání přijímat na ruku.
 
===================================================================

Pokud hledáte starší nedělní ohlášky, naleznete je v archivu zde.