Nedělní ohlášky - FARNÍ OZNÁMENÍ - AKTUÁLNÍ týden

17. neděle v mezidobí 24.7. – 31.7.2016
 
Svátky v týdnu:
 
Pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola
Úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Středa Památka sv. Gorazda a druhů
Čtvrtek
Pátek Památka sv. Marty
Sobota
Neděle 18. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hod. Bohoslužba
Po 25.7. 18:00 Malenovice
Út 26.7.
St 27.7. 18:00 Malenovice 
Čt 28.7. 19:00 Lhota
29.7. 18:00 Malenovice
So 30.7. 1800 Tečovice
Ne 31.7. 7:30 Lhota
9:00 Malenovice
 
 
Oznamování:
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu dle obvyklého pořádku, v neděli zůstává prázdninový provoz.
Úmysly na mše sv. v Malenovicích a Tečovicích budu zapisovat v pondělí po večerní mši sv. v sakristii a pak kdykoli na faře.
FARNÍ OZNÁMENÍ (15.5. - 22.5.2022)
 
VZHLEDEM K PANDEMII PLATÍ SPECIÁLNÍ REŽIM - SLEDUJTE AKTUALITY NA HLAVNÍ ST RANĚ.
 
Svátky v týdnu:
Pondělí  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Úterý     
Středa    
Čtvrtek    
Pátek      Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Sobota     
Neděle    6. neděle velikonoční
 
Bohoslužby:
Den Datum Hod. Bohoslužba
Pondělí 16.5. 18:00 Malenovice
Úterý 17.5.    
Středa 18.5. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 19.5. 18:00 Lhota
Pátek 20.5. 18:00 Malenovice
Sobota 21.5. 18:00 Tečovice
Neděle 22.5. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota
Oznamování:

Minulou neděli jsme na podporu křesťanských médií vybrali v Malenovicích 9.000 Kč a na Lhotě 8.590 Kč – děkuji dárcům.

Církevní sňatek chtějí v sobotu 21.5. na Lhotě uzavřít Barbora Zeldová (Lhota) a Jakub Bachánek (Hluk). Pokud by někdo věděl o překážce proti tomuto zamýšlenému sňatku, nechť to včas ohlásí na faře.

Příští neděle je Dnem modliteb za pronásledované křesťany, z toho důvodu sbírka příští neděle je věnována na podporu pronásledovaných křesťanů.

V Malenovicích jste příští neděli opět zváni po obou bohoslužbách na farní kafe.

Členové sdružení pro novou evangelizaci Koinonia Jan Křtitel zve na kurz Filip – v sobotu 28.5. v Otrokovicích. Další informace o přihláškách (je třeba se přihlásit do 22.5.) a kurzu jsou na plakátku ve vývěsce na farním webu.

I nadále pokračují v obvyklých termínech májové pobožnosti.

 

 

Intence (úmysly mší svatých):
 • Neděle 15.5. -  5. neděle velikonoční
  • 7:30 Ma: Za + rodiče Slovenčíkovy a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za 90 let života s prosbou o Boží požehnání a přímluvu Panny Marie
 • Pondělí 16.5. - Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
  • 18:00 Ma: Za + P. Jana Machače
 • Úterý 17.5. - 
 • Středa 18.5. - 
  • 18:00 Ma: Volný úmysl
 • Čtvrtek 19.5.
  • 18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 20.5. - Památka sv. Klementa M. Hofbauera, kněze
  • 18:00 Ma: Volný úmysl
 • Sobota 21.5. - 
  • 18:00 Te: Za děti a mládež
 • Neděle 22.5. -  6. neděle velikonoční
  • 7:30 Ma: Za + rodiče Návojovy a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za  f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za dary Ducha Sv. pro děti, vnoučata, pravnučku, jejich rodiče a celou rodinu
 
Poznámky: 
 • Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 • Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.
 • Účastníkům bohoslužeb se doporučuje pravidelně si desinfikovat ruce, dodržovat rozestupy od ostatních, při pozdravu pokoje si nepodávat ruce a sv. přijímání přijímat na ruku.
 
===================================================================

Pokud hledáte starší nedělní ohlášky, naleznete je v archivu zde.