Nedělní ohlášky - FARNÍ OZNÁMENÍ - AKTUÁLNÍ týden

17. neděle v mezidobí 24.7. – 31.7.2016
 
Svátky v týdnu:
 
Pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola
Úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Středa Památka sv. Gorazda a druhů
Čtvrtek
Pátek Památka sv. Marty
Sobota
Neděle 18. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hod. Bohoslužba
Po 25.7. 18:00 Malenovice
Út 26.7.
St 27.7. 18:00 Malenovice 
Čt 28.7. 19:00 Lhota
29.7. 18:00 Malenovice
So 30.7. 1800 Tečovice
Ne 31.7. 7:30 Lhota
9:00 Malenovice
 
 
Oznamování:
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu dle obvyklého pořádku, v neděli zůstává prázdninový provoz.
Úmysly na mše sv. v Malenovicích a Tečovicích budu zapisovat v pondělí po večerní mši sv. v sakristii a pak kdykoli na faře.
VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI V ČR PLATÍ SPECIÁLNÍ REŽIM - SLEDUJTE AKTUALITY NA HLAVNÍ STRANĚ.
 
 
POSLEDNÍ ZVEŘEJNĚNÉ OHLÁŠKY:
FARNÍ OZNÁMENÍ (8.3. - 15.3.2020)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: 
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: 
Sobota: 
Neděle: 3. neděle postní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 9.3. 18:00 Malenovice 
Úterý 10.3. 15:00 Malenovice - pohřeb
Středa 11.3. 18:00 Malenovice 
Čtvrtek 12.3. 18:00 Lhota
Pátek 13.3. 18:00 Malenovice (zrušeno)
Sobota 14.3. 18:00 Tečovice (zrušeno)
Neděle 15.3. 7:30
9:00
10:30
Malenovice (zrušeno)
Malenovice (zrušeno)
Lhota (zrušeno)

Oznamování:

Na Haléř sv. Petra jsme před 14 dny vybrali v Malenovicích 16.750 Kč a na Lhotě 8.870 Kč – Pán Bůh zaplať všem dárcům.
Mše svaté ve všední dny už budou opět v obvyklém pořádku. Po zimní pauze také začínají sobotní mše sv. v 18:00 hodin v Tečovicích.
V úterý bude v Malenovicích v 15:00 hodin pohřeb p. Elišky Hejtmánkové.
ZRUŠENO: Pobožnosti Křížové cesty v obvyklých termínech – v Malenovicích v pátek v 17:20 hodin a na Lhotě v neděli ve 14:30 hodin a ve čtvrtek v 17:20 hodin.
ZRUŠENO: Příští neděli vás v Malenovicích opět zveme po dopoledních bohoslužbách na kafe na faru.
Na tradiční letní tábor, který se uskuteční 4. - 12. 7. 2020 zvou vedoucí ze Lhoty všechny děti 3. až 8. třídy. Přihlášky s bližšími informacemi najdete na farním webu (plakátek a přihláška) nebo v zadní části kostela. Určitě také neváhejte kontaktovat vedoucí přímo, a to pomocí e-mailu nebo přes mobil. Kontaktní informace taktéž v přihlášce nebo na plakátku.
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

Neděle 8.3.

   7:30 Ma: Za živou a + rodinu Staňkovu a Mikulčíkovu

    9:00 Ma: Za + rodiče, prarodiče a tetu

    10:30 Lh: Za + Františku Vávrovou, manžela a syny

Pondělí 9.3.

    18:00 Ma: Volný úmysl

Úterý 10.3.

    15:00 Ma: Pohřeb p. Elišky Hejtmánkové
 

Středa 11.3.    

    18:00 Ma: Za + manžela, rodiče a bratra

Čtvrtek 12.3.

    17:20 Lh: Křížová cesta

    18:00 Lh: Za společenství živého růžence

Pátek 13.3.

    17:20 Ma: Křížová cesta (ZRUŠENO)

    18:00 Ma: Za živou a + rodinu Vybíralovu a dary Ducha Sv. (ÚMYSL ODSLUŽEN BEZ ÚČASTI LIDU)

Sobota 14.3.

    18:00 Te: Volný úmysl (ÚMYSL ODSLUŽEN BEZ ÚČASTI LIDU)

Neděle 15.3.

    7:30 Ma: Za + Josefa Velčovského (ÚMYSL ODSLUŽEN BEZ ÚČASTI LIDU)

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t (ÚMYSL ODSLUŽEN BEZ ÚČASTI LIDU)

    10:30 Lh: Za + Jaroslavu Vávrovou, rodiče a dvoje prarodiče (ÚMYSL ODSLUŽEN BEZ ÚČASTI LIDU)

 

Poznámky: Ma - Malenovice; Lh - Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

=============================================================================

Pokud hledáte starší nedělní ohlášky, naleznete je v archivu zde.