Nedělní ohlášky - FARNÍ OZNÁMENÍ - AKTUÁLNÍ týden

17. neděle v mezidobí 24.7. – 31.7.2016
 
Svátky v týdnu:
 
Pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola
Úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Středa Památka sv. Gorazda a druhů
Čtvrtek
Pátek Památka sv. Marty
Sobota
Neděle 18. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hod. Bohoslužba
Po 25.7. 18:00 Malenovice
Út 26.7.
St 27.7. 18:00 Malenovice 
Čt 28.7. 19:00 Lhota
29.7. 18:00 Malenovice
So 30.7. 1800 Tečovice
Ne 31.7. 7:30 Lhota
9:00 Malenovice
 
 
Oznamování:
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu dle obvyklého pořádku, v neděli zůstává prázdninový provoz.
Úmysly na mše sv. v Malenovicích a Tečovicích budu zapisovat v pondělí po večerní mši sv. v sakristii a pak kdykoli na faře.
FARNÍ OZNÁMENÍ (19.1. - 26.1.2020)
 
Svátky v týdnu:
Pondělí: 
Úterý: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Středa: 
Čtvrtek: 
Pátek: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Sobota: Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Neděle: 3. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 20.1.    
Úterý 21.1.      
Středa 22.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 23.1. 18:00 Lhota
Pátek 24.1. 18:00 Malenovice
Sobota 25.1.    
Neděle 26.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

Dnes po bohoslužbách v Malenovicích můžete přijmout pozvání k vzájemnému popovídání u kafe či čaje na faře.
Týden od 18.1. do 25.1. prožíváme v církvi jakožto Týden modliteb za jednotu křesťanů – prosím, vzpomeňte na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách.
Zítra, tj. v pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.
Mladí jsou zváni na děkanátní modlitební společenství – v pátek po večerní mši sv. na faře v Malenovicích.
Pokud by se v malenovské farnosti našel schopný a ochotný elektrikář, prosím, aby se přihlásil u P. Miroslava.
Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně pořádá příští neděli 26.1. workshop „Jak fotit nejen v kostele“ – bližší info na plakátku a na farním webu.
 
 
 

Intence (úmysly mší svatých):

Neděle 19.1.

    7:30 Ma: Za dar uzdravení

    9:00 Ma: Za  f a r n o s t

    10:30 Lh: Za + Janu Ondrašíkovu

Pondělí 20.1.

    

Úterý 21.1.

    
 

Středa 22.1.

    18:00 Ma: Za živou a + rodinu Šebíkovu, Hrančíkovu a Šubovu

Čtvrtek 23.1.

 

    18:00 Lh: Za živou a + rodinu Mikeštíkovu

Pátek 24.1.

    18:00 Ma: Za + členy rodiny

Sobota 25.1.

    

Neděle 26.1.

    7:30 Ma: Za živou a + rodinu Pospíšilovu

    9:00 Ma: Za + Stanislava a Františku Zichovy a živou rodinu Beňovu a Zichovu

    10:30 Lh: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu s přímluvou Panny Marie

 

Poznámky: Ma - Malenovice; Lh - Lhota; Te - Tečovice

          Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mší sv.

=============================================================================

Pokud hledáte starší nedělní ohlášky, naleznete je v archivu zde.