Kontakt + informace

Farář farností:

P. Mgr. Miroslav Strnad

telefon na faru: 731 604 304 (jen hlasové hovory)

osobní mobil: 731 402 086

adresa: Jarolímkovo nám.156, Zlín 4, 763 02

email: fazlin-malenovice@ado.cz

 

úřední hodiny v Malenovicích (kromě prázdnin):

pátek        8:30 - 9:30 a 15:15 - 16:00

 

svátost smíření:

před každou mší svatou (kromě nedělní v 9:00 a 10:30)

 

adorace:

Malenovice: každý 1. pátek v měsíci po mši svaté

Lhota: každý čtvrtek před 1. pátkem v měsíci po mši svaté

 

křty: po domluvě

svatby: po domluvě

pohřby: po domluvě

 

návštěvy nemocných:

1. čtvrtek v měsíci od 8.30 (nemocné hlásíme v sakristii)

duchovní služba v nemocnici ve Zlíně

Službu nemocným v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně zajišťují nemocniční kaplani na telefonu 731 140 734 (nepřetržitá telefonní služba). Více informací na stránce https://www.kntb.cz/duchovni-sluzby. Plán pastorační péče naleznete zde.

 

Správce internetových stránek:

Dominik Jambor
email: farnostmalenovice@seznam.cz

 

Fakturační údaje farností:

Římskokatolická farnost Zlín - Malenovice
IČO: 44125917
Adresa: Jarolímkovo náměstí 156, Zlín 4, 76302
bankovní účet farnosti Malenovice: 255255873/0600

Římskokatolická farnost Lhota u Malenovic
IČO: 46277307
Adresa: Lhota 36, Zlín 4, 76302
bankovní účet farnosti Lhota: 255555139/0600

 

Na mapě níže naleznete faru v Malenovicích.