V květnu proběhla tradiční mše svatá za hasiče na Lhotě. Na konci měsíce v neděli 26. května jsme měli hned 3 události - nejdříve bylo první svaté přijímání v Malenovicích, poté hned první přijímání na Lhotě. Odpoledne se sešlo několik desítek táborových vedoucí na faře na Lhotě, aby povzpomínali na 16 farních táborů.
V pátek 7. června proběhla tradičně Noc kostelů na Lhotě. A v pátek 14.7. proběhla v rámci náboženství přespávačka na faře.