NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - archiv

V archivu naleznete z kapacitních důvodů farní oznámení od roku 2011. V případě potřeby dalších informací nám napište ZDE, pokusíme se Vám pomoci.

 
FARNÍ OZNÁMENÍ (17. 9. - 24. 9. 2017)
Pořad bohoslužeb v Malenovicích a Lhotě
Neděle 17. 9. – 24. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h na dobrý úmysl dárce
- 10,30 h ve Lhotě
 
Pátek 22. 9.
- 8,00 mše svatá Lhota
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Sobota 23.9.
- 12,00 h svatební obřad
 
Neděle 10. 9. – 25. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h za + manžela, rodiče, bratry z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
- 10,30 h ve Lhotě
 
Farní oznámení 17. 9. – 24. 9. 2017
- Dnešní neděle je 24. v mezidobí
- V pátek 22. 9. je v 8 hodin mše svatá ve Lhotě a v 18 hodin v Malenovicích bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.
- V sobotu 23. 9. ve 12 hodin v našem kostele uzavřou církevní sňatek slečna Kristýna Kadlečíková ze Spytihněva a pan Karel Dřevojánek z Malenovic
- Příští neděle bude 25. v mezidobí. Bohoslužby budou jako obvykle v 9 hodin v Malenovicích a v 10,30 h na Lhotě.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (10. 9. - 17. 9. 2017)
Pořad bohoslužeb v Malenovicích
Neděle 10. 9. – 23. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h za + Marii a Františka Slovenčíkovi, zetě Jana a živou rodiny
- 10,30 h ve Lhotě
 
Pátek 15.9.
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 17. 9. – 24. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h na dobrý úmysl dárce
- 10,30 h ve Lhotě
 
Farní oznámení 3. 9. – 10. 9. 2017
- Dnešní neděle je 23. v mezidobí
- V pátek 15. 9. je v 18 hodin bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.
- Příští neděle bude 24. v mezidobí. Bohoslužby budou jako obvykle v 9 hodin v Malenovicích a v 10,30 h na Lhotě.
- V tomto týdnu od 11. 9. začíná výuka náboženství. Přihlášky dostanou děti tam, kde bude výuka probíhat při první hodině. Rozvrh hodin je uveden na nástěnce a na farním webu. Nemáme pouze informaci od paní ředitelky ZŠ v Tečovicích o výuce 1.- 2. třídy, kterou bude vyučovat p. Janáčová. Žákům 7. - 9. třídy, které bude vyučovat o. Miroslav na faře v Malenovicích, začne výuka, až se vrátí o. Miroslav tj. předběžně v polovině října.
- Ve dnech 15. – 17. 9. 2017 proběhne na prostranství u kostela na Jižních svazích MINIFESTIVAL FILMŮ O ŽIVOTĚ. Více informací je na plakátku zde nebo ve vývěsce.
- Svatební ohlášky: V sobotu 23. 9. ve 12 hodin si v našem kostele v Malenovících udělí svátost manželství slečna Kristýna Kadlečíková ze Spytihněva a pan Karel Dřevojánek z Malenovic
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (3. 9. - 10. 9. 2017)
Pořad bohoslužeb v Malenovicích
Neděle 3. 9. – 22. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h za Boží požehnání pro děti, žáky, studenty, rodiče, učitele a katechety do nového školního roku
- 10,30 h ve Lhotě
- 15,00 h pouť u Svaté vody na Kaménce
 
Středa 6.9.
- 19,00 h modlitby matek na faře
 
Pátek 1.9.
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 10. 9. – 23. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 9,00 h za + Marii a Františka Slovenčíkovi, zetě Jana a živou rodiny
- 10,30 h ve Lhotě
 
Farní oznámení 3. 9. – 10. 9. 2017
- Dnešní neděle je 22. v mezidobí slavíme Památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
 
- Ve středu 6. 9. jsou v 19 hodin na faře modlitby matek.
 
- V pátek 8. 9. je v 18 hodin bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.
 
- Příští neděle bude 23. v mezidobí. Bohoslužby budou jako obvykle v 9 hodin v Malenovicích a v 10,30 h na Lhotě.
 
- Prosím děti, rodiče i prarodiče, aby věnovali pozornost nabídce výuky náboženství. Předběžný rozvrh náboženství v našich farnostech je ve vývěsce a na farním webu zde. Jen pro základní informaci uvádím, že 1. a 2. třída se bude vyučovat v Malenovicích na obou ZŠ, na Lhotě pak na faře, další ročníky 3. – 9. třída pak v Malenovicích na faře. Děti z tečovské ZŠ (1. – 5. třída) budou mít možnost náboženství na této ZŠ v Tečovicích. Výuka by měla začít ve druhém školním týdnu, tj. od 11.9. Přihlášky dostanou děti tam, kde bude výuka probíhat, tj. ve škole a na faře (zde při první hodině). Další bude případně upřesněno příští neděli.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (27. 8. - 3. 9. 2017)
POŘAD BOHOSLUŽEB
Pořad bohoslužeb v Malenovicích a Lhotě 27. 8. – 3. 9. 2017
 
Neděle 27. 8. – 21. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h za + manžela Dušana Tamaši a Boží ochranu pro živou rodinu
 
Pátek 1.9.
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 3. 9. – 22. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h za Boží požehnání pro děti, žáky, studenty, rodiče, učitele a katechety do nového školního roku
- 15,00 h pouť u Svaté vody na Kaménce
 
FARNÍ OZNÁMENÍ 
- Dnešní neděle je 21. v mezidobí bohoslužby jsou: v 7,30 h na Lhotě a v 9 hodin v Malenovicích.
 
- Ve čtvrtek 2. 9. od 13,30 h proběhnou úklidové práce na poutním místě na Kaménce u Svaté vody. Prosíme o vaši ochotu, přijďte pomoct.
 
- V pátek 1. 9. je v 18 hodin bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
- Příští neděle bude 22. v mezidobí. Bohoslužby budou v 7,30 h na Lhotě a v 9 hodin v Malenovicích za Boží požehnání pro děti, žáky, studenty, rodiče, učitele a katechety do nového školního roku. Děti si mohou přinést na mši svatou s sebou aktovky a jiné školní pomůcky k požehnání.
 
- V neděli 3. 9. odpoledne vás všechny srdečně zveme na pouť ke Svaté vodě. Slavnostní mši svatou v 15 hodin bude sloužit o. Jiří Polášek. Nabízíme odvoz autobusem z obcí: Hostišová, Lhotka, Chlum, Sazovice, Mysločovice, Machová, Tečovice a Malenovice. Je nutné se přihlásit a zaplatit cestovné 50 Kč v neděli 27. 8. v sakristii, případně do středy 30. 8., u paní Hubíkové nebo u paní Czirokové. Více informací na plakátku ve vývěsce.
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (20. 8. - 27. 8. 2017)
POŘAD BOHOSLUŽEB
Pořad bohoslužeb v Malenovicích a Lhotě 20. 8. – 27. 8. 2017
 
Neděle 20. 8. – 20. neděle v mezidobí - bohoslužby:
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h poděkování za dar úrody
Středa 23. 8.
- 19,00 h modlitby matek na faře
Pátek 25. 8.
- 8,00 h Lhota - mše svatá (příležitost ke zpovědi od 7,30 hod.)
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
Neděle 27. 8. – 21. neděle v mezidobí - bohoslužby:
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h za + manžela Dušana Tamaši a Boží ochranu pro živou rodinu
 
FARNÍ OZNÁMENÍ 
- Dnešní neděle je 20. v mezidobí slavíme památku sv. Bernarda, opata a učitele církve bohoslužby jsou: v 7,30 h na Lhotě a v 9 hodin v Malenovicích
- Ve středu 23. 8. jsou v 19 hodin na faře modlitby matek.
- V pátek 25. 8. je v 18 hodin bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
- Příští neděle bude 21. v mezidobí – památka sv. Moniky
- Bohoslužby budou jako obvykle v 7,30 h na Lhotě a v 9 hodin v Malenovicích
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (13. 8. - 20. 8. 2017)
POŘAD BOHOSLUŽEB
Malenovice:
Neděle 13. 8. – 19. neděle v mezidobí - bohoslužby
7,30 h ve Lhotě
9,00 h na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní na společné cestě životem
 
Pondělí 14. 8.
18,00 h za + rodiče, víru dětí a Boží požehnání pro rodinu Vítkovu mši svatou slouží o. Jiří Polášek
 
Úterý 15. 8. – svátek Nanebevstoupení Panny Marie
18,00 h mši svatou slouží o. Miroslav Strnad
 
Pátek 18. 8.
18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Sobota 19.8.
10,30 h křest v kostele v Malenovicích (o. Jiří Polášek)
 
Neděle 20. 8. – 20. neděle v mezidobí - bohoslužby
7,30 h ve Lhotě
9,00 h poděkování za dar úrody
 
FARNÍ OZNÁMENÍ 
- Dnešní neděle je 19. v mezidobí - Památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků - mše svatá je: v 7,30 h ve Lhotě a v 9,00 h v Malenovicích
 
- V pondělí 14. 8. je v 18 hodin mše svatá. Slouží otec Jiří Polášek
 
- V úterý 15. 8. na svátek Nanebevzetí Panny Marie bude sloužit mši svatou v 18 hodin otec Miroslav Strnad.
 
- V pátek 18. 8. je v 18 hodin bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
- V sobotu 19. 8. bude v našem kostele v 10,30 hodin křest – křtí o. Jiří Polášek
 
- V rámci Celostátního setkání mládeže v Olomouci zveme rodiče a rodiny s dětmi na Den s rodinami, který se koná v sobotu 19. srpna 2017. Prožijte tento den s mladými lidmi, zažijte něco krásného a svou přítomností inspirujte a povzbuďte mladé lidi, aby také měli odvahu vstoupit do manželství a mít děti. Více informací o programu najdete na webu setkání: olomouc2017.signaly.cz
 
- Příští neděle je 20. v mezidobí – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve bohoslužby jsou: v 7,30 h na Lhotě a v 9 hodin v Malenovicích
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (6. 8. - 13. 8. 2017)
POŘAD BOHOSLUŽEB
Malenovice:
Neděle 6. 8. – 18. neděle v mezidobí – svátek Proměnění Páně - bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h Za +rodiče z obou stran a živou rodinu
- 11,00 h na Chlumu poutní mše svatá k Panně Marie Sněžné
 
Středa 9. 8.
- 19,00 h modlitby matek na faře
 
Pátek 11. 8.
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 13. 8. – 19. neděle v mezidobí - bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní na společné cestě životem
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ 
- Dnešní neděle je 18. v mezidobí, slavíme svátek Proměnění Páně, mše svatá je: v 7,30 h ve Lhotě, v 9,00 h v Malenovicích a v 11, 00 h na Chlumu poutní mše svatá k Panně Marii Sněžné
 
- Ve středu v 19 hodin budou na faře modlitby matek
 
- V pátek je v 18 hodin bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
- Příští neděle je 19. v mezidobí – bohoslužby jsou: v 7,30 h na Lhotě a v 9 hodin v Malenovicích
 
- Již příští víkend se uskuteční na krásném poutním místě Panna Maria ve skále v Odrách duchovní obnova s P. Mariánem Kuffou na téma „Služba jako dar“. Nabízíme vám možnost autobusové dopravy ze Zlína na sobotní program. Autobus bude vyjíždět v 6.00 od Městského divadla ve Zlíně, předpokládaný návrat do Zlína je ve 21.00 hodin. Cena je 200 Kč za osobu (zahrnuje dopravu a teplý oběd). Přihlašovat na dopravu autobusem se můžete v prodejně Veni na Sadové ulici ve Zlíně do čtvrtku 9. srpna 2017 do 15 hodin. Zde také můžete uhradit částku. Program na celý víkend je na plakátku (první a druhá strana) ve vývěsce.
 
· V sobotu 12. 8. 2017 je hlavní pouť na poutním místě Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách. V 11 hodin začíná mše svatá. Hlavním celebrantem je emeritní pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička. Program a další informace najdete ve vývěsce.
 
Pastorační kurz v rámci našeho zlínského děkanátu bude zahájen pravděpodobně koncem září ve Zlíně. Je určen pro všechny, kteří aktivně pomáhají nebo by chtěli pomáhat ve farnosti v pastorační či ekonomické radě, vedením různých skupinek apod., je také určen i pro ty, kteří si svou víru chtějí prohloubit díky získaným znalostem.Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na farním webu a je potřeba je vyplněné odevzdat nejpozději do 13. 8. v sakristii. Další informace ve vývěskách a na webu.
 
Brněnská akademie třetího věku spolu s Biskupstvím brněnským pořádají kurzy Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar. Začátek těchto kurzů je 29.9. v Brně. Další informace ve vývěskách.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (30. 7. - 6. 8. 2017)
POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 30. 7. – 17. neděle v mezidobí – bohoslužby
7,30 h ve Lhotě
9,00 h za + manžela, dceru a Boží ochranu pro rodinu Doleželovu, Jančíkovu a Talašovu
 
Pondělí 31. 7.
18,00 h Malenovice: na dobrý úmysl
 
Středa 2. 8.
18,00 h Malenovice: za + manžela a +rodiče z obou stran
 
Pátek 4. 8.
18,00 h Malenovice: za +Drahomíru Stejskalovou, manžela a Boží požehnání pro celou rodinu
 
Neděle 6. 8. – 18. neděle v mezidobí – svátek Proměnění Páně - bohoslužby
7,30 h ve Lhotě
9,00 h Za +rodiče z obou stran a živou rodinu
11,00 h na Chlumu poutní mše svatá k Panně Marie Sněžné
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ 
- V tomto týdnu budou v Malenovicích v pondělí, středu a pátek mše svaté vždy v 18:00 hodin, ve Lhotě pak ve čtvrtek v 18:00 hodin. Před každou mší sv. budou také příležitosti ke sv. smíření. Ve čtvrtek ve Lhotě a v pátek v Malenovicích bude po mši sv. adorace Nejsvětější svátost oltářní se sv. požehnáním. Tím vším poslouží P. Jiří Polášek.
 
Neděle 6. 8. – 18. neděle v mezidobí – svátek Proměnění Páně
- 7:30 hodin ve Lhotě
- 9:00 hodin v Malenovicích za +rodiče z obou stran a živou rodinu
- 11:00 hodin Chlum poutní mše svatá k Panně Marii Sněžné
 
Pastorační kurz v rámci našeho zlínského děkanátu bude zahájen pravděpodobně koncem září ve Zlíně. Je určen pro všechny, kteří aktivně pomáhají nebo by chtěli pomáhat ve farnosti v pastorační či ekonomické radě, vedením různých skupinek apod., je také určen i pro ty, kteří si svou víru chtějí prohloubit díky získaným znalostem.Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na farním webu a je potřeba je vyplněné odevzdat nejpozději do 13. 8. v sakristii. Další informace ve vývěskách a na webu.
 
Brněnská akademie třetího věku spolu s Biskupstvím brněnským pořádají kurzy Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar. Začátek těchto kurzů je 29.9. v Brně. Další informace ve vývěskách.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (23. 7. - 30. 7. 2017)
POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 23. 7. – 16. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní na společné cestě životem
- 9,00 h ve Lhotě – pouť sv. Anny
- 10,30 h v Tečovicích – pouť sv. Jakuba
 
Pondělí 24.7.
18,00 h mši sv. slouží o. Jiří Polášek
 
Středa 26.7.
19,00 h modlitby matek na faře
 
Pátek 28. 7.
18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 30. 7. – 17. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h Za + manžela, dceru. Boží ochranu pro rodinu Doleželovu, Jančíkovu a Talašovu
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ MALENOVICE
- Dnešní neděle je 16. v mezidobí.
- V pondělí v 18 hodin bude mše svatá. Slouží otec Jiří Polášek.
- Ve středu budou v 19 hodin na faře modlitby matek.
- V pátek v 18 hodin bude bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání
- Příští neděle je 17. v mezidobí mše svatá bude: v 7,30 h ve Lhotě a v 9,00 h v Malenovicích
 
Otvírá se kurz pastoračních pomocníků
 
V letošním roce bude v našem děkanátu opět otevřen kurz k prohloubení znalosti
víry v oblasti věrouky, morálky, Písma svatého, liturgie, církevního práva, církevních dějin
a celkové pastorační služby.
Kurz je určen především těm, kteří chtějí pomáhat ve farnostech v péči o děti,
mládež, nemocné, vedením různých společenství. Absolvování kurzu má také posloužit,
pokud vlastní farář o to bude žádat otce arcibiskupa, k oprávnění pomáhat při
bohoslužbách při podávání sv. přijímání nebo donášet eucharistie nemocným.
Je otevřen ale i pro každého, kdo má zájem stát se uvědomělejším křesťanem,
kdo cítí zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe.
Kurz bude zahájen koncem září, nebo v měsíci říjnu ve Zlíně, v klášteře Regina.
Přednášky budou každou druhou sobotu. V lednu budou každou sobotu.
Celkem je plánováno 13 sobotních setkání od 8.00 do 13.15 hod. Kurz bude končit
závěrečnými testy. Při závěrečné mši svaté budou pak absolventům předány diplomy.
Přihlášky jsou na farních webových stránkách nebo je obdržíte v sakristii či na faře. Vyplněné je třeba odevzdat nejpozději do 13. srpna 2017. Přihlášení dostanou koncem srpna konkrétní, bližší informace.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (16. 7. - 23. 7. 2017)
 
POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 16. 7. – 15. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h za + rodiče, jejich syna, dceru, 2 zetě, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
 
Pondělí 17.7.
- 18,00 h mše sv. s naším otcem Miroslavem a o. Jiřím Poláškem
 
Čtvrtek 20. 7.
- 18,00 h Lhota: mše svatá (o. Lukáš Jambor)
 
Pátek 21. 7.
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 23. 7. – 16. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h v Malenovicích - na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní na společné cestě životem
- 9,00 h ve Lhotě – pouť sv. Anny
- 10,30 h v Tečovicích – pouť sv. Jakuba
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ MALENOVICE
- Dnešní neděle je 15. v mezidobí.
- V pondělí v 18 hodin bude mše svatá. Sloužit bude náš otec Miroslav a otec Jiří Polášek.
- V pátek v 18 h bude bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání
· Příští neděle je 16. v mezidobí mše svatá bude: v 7,30 h v Malenovicích, v 9,00 h ve Lhotě s poutní mší ke sv. Anně a v 10,30 h v Tečovicích s poutní mší ke sv. Jakubovi
- Zveme všechny mladé na Celostátní setkání mládeže v Olomouci, které se koná ve dnech 15. – 20. 8. 2017. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků a společenství církve. Plakátek k nahlédnutí zde. Přihlásit se můžete na webu: olomouc2017.signaly.cz.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (9. 7. - 16. 7. 2017)
 
POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 9. 7. – 14. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h za živou a + rodinu Langerovu a + manželku Dagmar
 
Pátek 14. 7.
- 18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Sobota 15. 7.
- 12,00 h svatba Marek Blokeš a Michaela Schönbaumová
 
Neděle 16. 7. – 15. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h za + rodiče, jejich syna, dceru, 2 zetě a dar zdraví, Boží požehnání pro živou rodinu
 
FARNÍ OZNÁMENÍ MALENOVICE
- Dnešní neděle je 14. v mezidobí.
- V pátek v 18 h bude bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání 
- Příští neděle je 15. v mezidobí mše svatá bude: v 7,30 h na Lhotě a v 9,00 h v Malenovicích
- Zveme všechny mladé na Celostátní setkání mládeže v Olomouci, které se koná ve dnech 15. – 20. 8. 2017. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků a společenství církve. Plakátek k nahlédnutí zde. Přihlásit se můžete na webu: olomouc2017.signaly.cz.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (25. 6. - 2. 7. 2017)
 
POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 25. 6. – 12. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h (Malenovice): za + Marii Dohnalovou
- 9,00 h (Malenovice): poděkování za dar zdraví pro celou rodinu
- 10,30 h (Lhota)
 
Středa 28. 6.
- 19,00 h modlitby matek na faře v Malenovicích
 
Čtvrtek 29.6.
- 19,15 h (Lhota) - Slavnost svatých Petra a Pavla
 
Pátek 30. 6.
- 8,00 h (Lhota) - mše svatá
- 18,00 h (Malenovice) pobožnost k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 2. 7. – 13. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h Lhota
- 9,00 h Malenovice: za + Rostislava Pavelku, syna a rodiče, za dar zdraví a ochranu Boží pro celou rodinu
- 10,30 h Lhotka - pouť Navštívení Panny Marie
 
FARNÍ OZNÁMENÍ MALENOVICE
- Dnešní neděle je 12. v mezidobí.
 
- Ve středu 28. 6. vás zveme v 19 hodin na faru na Modlitby matek
 
- V pátek 30. 6. bude pobožnost s podáváním sv. přijímání v 18 hodin
 
- Příští neděle je 13. v mezidobí
   - Bohoslužba ve Lhotě v 7,30, v Malenovicích bude jenom v 9,00 
   - v 10,30 h vás zveme na pouť Navštívení Panny Marie ve Lhotce
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (18. 6. - 25. 6. 2017)
 
- Dnešní neděle je 11. v mezidobí.
 
- V pátek 23. 6. na slavnost Nejsvětějšího srdce Páně - bude pobožnost s podáváním sv. přijímání v 18 hodin
 
- V sobotu 24. 6. vás všechny srdečně zveme na farní den (plakátek zde). Zahájení je v 15 hodin na farské zahradě. Čeká nás bohatý program:
 
   - Modlitba a požehnání o. Miroslava
   - Posezení a besedování na zahradě
   - Cesta za pokladem
   - Hry a soutěže pro děti i dospělé se stanovišti na farním dvorku
   - Zpívání s kytarou i poslechová hudba
   - Na občerstvení je zajištěna káva, čaj, čepované pivo, limonáda, grilované maso a klobásky …
   - Uvítáme, když přinesete na stůl domácí buchty, slané pečivo, ovoce či jiné dobroty. 
   - Těšíme se hlavně na to, že společně prožijeme příjemné chvíle, že se více poznáme a zakusíme sjednocení.
 
- Příští neděle je 12. v mezidobí
 
- Bohoslužby budou v Malenovicích jako obvykle v 7,30 h a 9,00 h a ve Lhotě v 10,30 h.
 
pořad bohoslužeb:
MALENOVICE:
 
Neděle 18. 6. – 11. neděle v mezidobí – bohoslužby:
- 7,30 h za + manžela Ladislava a rodinu z obou stran
- 9,00 h za farníky a za brzké uzdravení otce Miroslava
 
Pátek 23. 6. – slavnost Nejsvětějšího srdce Páně
- 18,00 h pobožnost s podáváním svatého přijímání
 
Sobota 24. 6. – FARNÍ DEN
- 15 hodin začátek programu na farské zahradě
- více informací v ohláškách a na plakátku
 
Neděle 25. 6. – 12. neděle v mezidobí – bohoslužby:
- 7,30 h za + Marii Dohnalovou
- 9,00 h poděkování za dar zdraví pro celou rodinu
 
 
LHOTA:
Nedělní bohoslužba v 10,30 h
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (11. 6. - 18. 6. 2017)
 
MALENOVICE:
 
- Tuto neděli slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice
 
- Ve středu budou v 19 hodin modlitby matek na faře.
 
- Ve čtvrtek 15. 6. bude Slavnost Těla a Krve Páně. Je to doporučený svátek. V našem kostele bude bohoslužba v 17 hodin. Přijďte s dětmi svátečně ustrojenými a s květinkami. Půjdeme společně průvodem s nejsvětější svátostí kolem kostela.
 
- Příští neděle je 10. v mezidobí
 
- Bohoslužby budou v Malenovicích jako obvykle v 7,30 h a 9,00 h a ve Lhotě v 10,30 h.
 
- V předsíni našeho kostela je umístěna výstavka prací dětí z výtvarného kroužku naší farnosti.
 
- Srdečně vás zveme na Duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem, na téma: „Jak být solí země a světlem světa?“, která se uskuteční v sobotu 17. 6. 2017 od 9 do 17 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. Více informací a přihlášení najdete na www.credonadacnifond.cz nebo v prodejně Veni ve Zlíně.
 
- Na sobotu 24. 6. 2017 připravujeme FARNÍ DEN.
 
pořad bohoslužeb:
 
neděle 11. 6. - Slavnost Nejsvětější Trojice - bohoslužby:
- 7,30 h na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu
- 9,00 h za + Jiřího Kocourka a dvoje rodiče
 
Středa 14. 6.
- 19,00 h modlitby matek na faře
 
Čtvrtek 15. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně - slavnostní bohoslužba
- 17,00 h na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
 
Neděle 18. 6. – 11. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h za + manžela Ladislava a rodinu z obou stran
- 9,00 h za farníky a za brzké uzdravení otce Miroslava
 
 
LHOTA:
Nedělní bohoslužba v 10,30 h
 
 
společné:
V pátek proběhla v našich kostelech celostátní akce Noc kostelů. Setkala se s velkým ohlasem (Malenovice - 150 návštěvníků, Lhota - 170 a Tečovice - 130). Velké díky patří všem, kteří se na přípravě podíleli. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii (nebo konkrétně: fotky z Malenovicfotky ze Lhotyfotky z Tečovic).
 
Na sobotu 24. 6. 2017 připravujeme v Malenovicích FARNÍ DEN.
 
Otec Miroslav vás všechny srdečně pozdravuje. Denně na nás myslí v modlitbách a těší se na setkání.
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (28. 5. - 4. 6. 2017)
 
MALENOVICE:
28. 5. – 7. neděle velikonoční - bohoslužby
7,30 h za +rodiče Adamcovy a živou rodinu
9,00 h slavnostní bohoslužba – První svaté přijímání, za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání a jejich rodiče
 
29.5. Pondělí
18,00 h májová pobožnost
 
31.5. Středa
18,00 h závěrečná májová pobožnost nejen pro děti
19,00 h modlitby matek
 
2.6. pátek
18,00 h pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s podáváním sv. přijímání
 
3.6. v sobotu ve 13,30 h církevní sňatek v našem kostele si chtějí udělit Eva Hrušková z Karlovic a Lukáš Horáček z Ostravy
Kdo by věděl o nějaké překážce církevního sňatku těchto snoubenců, nechť to oznámí duchovnímu správci jejich bydliště nebo místa sňatku – otci Fišarovi ve Zlíně.
 
4.6. neděle -Slavnost seslání Ducha Svatého - bohoslužby
7,30 h za +manžela Miroslava Slavíka a za +rodiny z obou stran
9,00 h za + Antonína a Ludmilu Slováčkovi a živou rodinu
 
 
 
LHOTA:
Nedělní bohoslužba 28. 5. v 11 h – První svaté přijímání; 4. 6. v 10,30 h
Májové pobožnosti každý den v 19 hodin do 31.5.
 
 
společné:
9.6. v pátek proběhne v našich farnostech NOC KOSTELŮ
 
Na stolečku vzadu jsou k dispozici poutnické pasy s programem v našich i ve všech okolních farnostech. Taky prosíme o rozebrání, vyvěšení plakátů NOCI KOSTELŮ ve svém bydlišti a pozvání všech přátel a známých.
 
Církevní sňatek v kostele Panny Marie na Provodově si chtějí udělit v sobotu 10. června 2017 Jiří Vašíček, Zlín – Malenovice a Michaela Hanáková, Zlín - Malenovice - Kdo by věděl o nějaké překážce církevního sňatku těchto snoubenců, ať to oznámí duchovnímu správci jejich bydliště nebo místa sňatku.
 
Srdečně zveme všechny na Duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem, na téma: „Jak být solí země a světlem světa?“, která se uskuteční v sobotu 17. 6. 2017 od 9 do 17 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. Více informací a přihlášení na www.credonadacnifond.cz nebo v prodejně Veni ve Zlíně.
 
Na sobotu 24. 6. 2017 připravujeme FARNÍ DEN.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (21. 5. - 28. 5. 2017)
 
MALENOVICE:
21. 5. - 6. neděle velikonoční - bohoslužby
7,30 h za +rodiče Návojovy a živou rodinu
9,00 h za +Zdeňka a Miladu Holíkovi a živou rodinu
 
22. 5. Pondělí
18,00 h májová pobožnost
 
24.5. Středa
18,00 h májová pobožnost nejen pro děti
 
25.5. Čtvrtek - svátek Nanebevstoupení Páně
bohoslužby ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba: 6,30 h; 17 h a v 18,30 h
 
26.5. Pátek
18,00 h májová pobožnost
 
28. 5. – 7. neděle velikonoční - bohoslužby
7,30 h za +rodiče Adamcovy a živou rodinu
9,00 h slavnostní bohoslužba – První svaté přijímání - za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání a jejich rodiče
 
LHOTA:
Nedělní bohoslužba 11 hodin (První svaté přijímání)
Májové pobožnosti každý den v 19 hodin
 
Pozvání na akce:
 
Centrum pro rodinu Zlín zve tuto neděli 21. 5. na DEN PRO RODINU, který se koná na parkovišti vedle kostela na Jižních Svazích ve Zlíně. Začátek programu v 14,30 h.
 
V sobotu 27. 5. 2017 všechny zveme na festival „MÁJÍČEK“- vystoupení dětských folklórních souborů - před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně. Zahájení ve 14,30 hodin. V doprovodném programu budou soutěže a další zábava pro děti, jako např. skákací hrad, trampolína… V případě nepříznivého počasí se program přesune do Masters of Rock Café na Čepkově.
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (14. 5. - 21. 5. 2017)
 
MALENOVICE:
14. 5. - 5. neděle velikonoční - bohoslužby
7,30 h za +Rajmunda Buňku, manželku, 3 syny a živou rodinu
9,00 h za farnost a za brzké uzdravení otce Miroslava
 
15. 5. Pondělí
18,00 h májová pobožnost
 
17.5. Středa
18,00 h májová pobožnost pro děti v kostele
19,00 h setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání, na faře s otcem Pavlem
19,00 h modlitby matek v kostele
 
19.5. Pátek
18,00 h májová pobožnost
 
21. 5. – 6. neděle velikonoční - bohoslužby
7,30 h za +rodiče Návojovi a živou rodinu
9,00 h za +Zdeňka a Miladu Holíkovi a živou rodinu
 
LHOTA:
Nedělní bohoslužba 10,30 h
Májové pobožnosti každý den v 19 hodin
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (7. 5. -14. 5. 2017)
 
MALENOVICE:
7. 5. – 4. neděle velikonoční
7,30 h za živou a + rodinu Machů a Lalošákovu
9,00 h na poděkování Bohu za 90 let života s prosbou o Boží požehnání
 
Pondělí 8.5.
18,00 h májová pobožnost
 
Středa 10.5.
18,00 h májová pobožnost pro děti v kostele (příprava na faře 17,30 h)
Po májové luštění, malování a hry na faře.
 
Pátek 12.5.
18,00 h májová pobožnost
 
14. 5. – 5. neděle velikonoční
7,30 h za +Rajmunda Buňku, manželku, 3 syny a živou rodinu
9,00 h za farnost a za brzké uzdravení otce Miroslava
 
LHOTA:
- májové pobožnosti každý den v 19 hod.
- v neděli mše sv. v 10:30
 
 
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19.2.2017 - 26.2.2017
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: 
 • Středa: 
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: 
 • Neděle: 8. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 20.2.    
Úterý 21.2.    
Středa 22.2.    
Čtvrtek 23.2.    
Pátek 24.2.    
Sobota 25.2.    
Neděle 26.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • Mše svaté po dobu nemoci otce Miroslava budou pouze v neděli v obvyklém pořádku
 • Pohřby objednávejte na faře ve Zlíně (tel. 577 210 022) nebo v Malenovicích (tel. 731 621 195).
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 19.2.
  •  
 • Pondělí 20.2.
 •               
 • Úterý 21.2.
 •               
 • Středa 22.2.
 •            
 • Čtvrtek 23.2.
 • Pátek 24.2.
 • Sobota 25.2. 
 • Neděle 26.2.
  • 7:30 Ma: za + manžela, dvoje rodiče a sestry.
  • 9:00 Ma: za + Annu Frantíkovu, manžela a dvoje rodiče.
  • 10:30 Lh: 
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 5.2.2017 - 12.2.2017
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: 
 • Středa: 
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: 
 • Neděle: 6. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 6.2.    
Úterý 7.2.    
Středa 8.2.    
Čtvrtek 9.2.    
Pátek 10.2.    
Sobota 11.2.    
Neděle 12.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • Mše svaté po dobu nemoci otce Miroslava budou pouze v neděli v obvyklém pořádku
 • Pohřby objednávejte na faře ve Zlíně (tel. 577 210 022) nebo v Malenovicích (tel. 731 621 195).
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 5.2.
  • 7:30 Ma: Ma: Za živou a + rodinu Šimíkovu a Lechnerovu
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 • Pondělí 6.2.
 •               
 • Úterý 7.2.
 •               
 • Středa 8.2.
 •            
 • Čtvrtek 9.2.
 • Pátek 10.2.
 • Sobota 11.2. 
 • Neděle 12.2.
  • 7:30 Ma: 
  • 9:00 Ma: 
  • 10:30 Lh: 
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29.1.2017 - 5.2.2017
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: Památka sv. Jana Boska, kněze
 • Středa: 
 • Čtvrtek: Svátek Uvedení Páně do chrámu
 • Pátek: Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
 • Sobota: 
 • Neděle: 5. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 30.1. 18:00 Malenovice
Úterý 31.1. 18:00 Lhota
Středa 1.2. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 2.2. 8:00
18:00
Malenovice
Lhota
Pátek 3.2. 18:00 Malenovice
Sobota 4.2. 18:00 Tečovice
Neděle 5.2. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • * Na Lhotě máme v úterý adorační den v rámci diecézního rozpisu, kdy jsme zváni k modlitbě před Pánem v Eucharistii zvl. za bohoslovce AKS v Olomouci. Z toho důvodu bude od 8:00 hodin vystavena NSO k soukromé celodenní adoraci, od 17:00 hodin se společně pomodlíme biblický růženec, v 17:30 hodin bude společná adorace a v 18:00 hodin mše sv. Tento den nebudu zpovídat.
 • * Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) slavíme ve čtvrtek – mše sv. v Malenovicích v 8:00 hodin a na Lhotě v 18:00 hodin. Při obou bohoslužbách v úvodu požehnám svíce, které si sami donesete.
 • * V pátek si připomeneme sv. Blažeje – po večerní mši sv. v Malenovicích udělím společné svatoblažejské požehnání.
 • * Návštěvy nemocných tentokrát ze zdravotních důvodů odpadají.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 29.1.
  • 7:30 Ma: Za P. Rudolfa Adámka
  • 9:00 Ma: Za + rodiče Kratochvílovy a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za Jaroslava Vyorala a živou rodinu
 • Pondělí 30.1.
 •               18:00 Ma: Za + Anežku a Bořivoje Kosíkovy a živou rodinu (přeloženo z 23.1.)
 • Úterý 31.1.
 •               18:00 Lh: Za bohoslovce AKS v Olomouci
 • Středa 1.2.
 •               18:00 Ma: Na dobrý úmysl dárce
 • Čtvrtek 2.2.
  • 8:00 Ma: Volný úmysl
  • 18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 3.2.
  • 18:00 Ma: Za + Leopoldu Sosnarovou
 • Sobota 4.2.
  • 18:00 Te: Volný úmysl
 • Neděle 5.2.
  • 7:30 Ma: Ma: Za živou a + rodinu Šimíkovu a Lechnerovu
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15.1.2017 - 22.1.2017
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: Památka sv. Antonína, opata
 • Středa: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
 • Neděle: 3. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 16.1. 18:00 Malenovice
Úterý 17.1.    
Středa 18.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 19.1. 18:00 Lhota
Pátek 20.1. 18:00 Malenovice
Sobota 21.1. 18:00 Tečovice
Neděle 22.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • - Děkuji všem, kteří se zapojili do úklidu vánoční výzdoby v kostele.
 • - Děti, které jsou ve 3. třídě a připravují se na 1. sv. přijímání, si ode dneška budou po nedělní mši sv. chodit do sakristie pro nálepku, kterou si pak nalepí ke svému jménu k příslušnému datu.
 • - Týden od 18.1 do 25.1. prožíváme v katolické církvi jako týden modliteb za jednotu křesťanů – prosím, pamatujte na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách.
 • - Hromniční pouť matek bude v sobotu 4.2. ve Šternberku, bližší info na plakátku ve vývěsce. Přihlašovat se můžete ve Zlíně v knihkupectví Veni.
 • - Při Tříkrálové sbírce se pro charitní dílo vybralo: v Malenovicích 100.003 Kč, v Tečovicích 23.795 Kč, v Karlovicích 6.622 Kč a ve Lhotě 24.868 Kč. Díky všem dárcům.
 •  
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 15.1.
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za živou rodinu Grossmannovu a Mitrengovu s prosbou o dar víry a zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a živou rodinu
 • Pondělí 16.1.
 •       Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
          
 • Úterý 17.1.
 •               
 • Středa 18.1.
 •               18:00 Ma: Za + rodiče Adamcovy a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Čtvrtek 19.1.
  • 18:00 Lh: Za Jana Vyorala, sourozence a živou rodinu
 • Pátek 20.1.
  • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 • Sobota 21.1.
  • 18:00 Te: Za + manžela a dvoje rodiče
 • Neděle 22.1.
  • 7:30 Ma: Za + manžela, živou a + rodinu
  • 9:00 Ma: Za Marii a Jana Orságovy, živou a + rodinu Tomáškovu
  • 10:30 Lh: Za Janu Ondrašíkovu a živou rodinu
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 8.1.2017 - 15.1.2017
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: 
 • Středa: 
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: 
 • Neděle: 2. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 9.1.    
Úterý 10.1.    
Středa 11.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 12.1. 18:00 Lhota
Pátek 13.1. 18:00 Malenovice
Sobota 14.1. 18:00 Tečovice
Neděle 15.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • * Dnešním dnem končí vánoční doba a tudíž i vánoční výzdoba v kostele. Děkuji také všem, kteří se zapojili jakýmkoliv způsobem do Tříkrálové koledy.
 • * V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.
 • * Setkání Ekonomické rady malenovské farnosti bude ve středu v 19 hodin na faře v Malenovicích.
 • * Setkání Ekonomické rady lhotské farnosti bude ve čtvrtek v 19 hodin na faře ve Lhotě.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 8.1.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Havlíkovu a Bednaříkovu
  • 10:30 Lh: Za Josefa Fajgara a dvoje rodiče
 • Pondělí 9.1.
 •               
 • Úterý 10.1.
 •               
 • Středa 11.1.
 •               18:00 Ma: Za dar zdraví pro děti, vnuky a pravnuky
 • Čtvrtek 12.1.
  • 18:00 Lh: Za + rodinu Vyoralovu a Kadlčíkovu
 • Pátek 13.1.
  • 18:00 Ma: Za + manžela a rodiče
 • Sobota 14.1.
  • 18:00 Te: Volný úmysl   
 • Neděle 15.1.
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za živou rodinu Grossmannovu a Mitrengovu s prosbou o dar víry a zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a živou rodinu
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – ve všedních dnech půl hodiny před večerní mši sv.
 
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 1.1. – 8.1.2017
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
 • Úterý: 
 • Středa: 
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (doporučený svátek)
 • Sobota: 
 • Neděle: Svátek KŘTU PÁNĚ
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 2.1. 18:00 Malenovice
Úterý 3.1. 17:00 Karlovice
Středa 4.1. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 5.1. 18:00 Lhota
Pátek 6.1. 18:00 Malenovice
Sobota 7.1. 18:00 Tečovice
Neděle 8.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • * Tříkrálové koledování s možností přispět finančním darem na Charitu proběhne na Lhotě v pondělí od 14 hodin, v Malenovicích a okolí pak od čtvrtku do soboty. Koledníky z malenovské farnosti s jejich doprovodem zvu ve středu na večerní mši sv. v Malenovicích, kde jim k této službě koledování požehnám.
 • * V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 17:00 hodin.
 • * Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek dopoledne.
 • * Na Lhotě při večerní mši sv. ve čtvrtek už vstoupíme do předvečeru slavnosti Zjevení Páně – bude se světit voda, kadidlo a zlaté předměty.
 • * Slavnost Zjevení Páně slavíme v pátek (doporučený svátek) – v Malenovicích bude mše sv. v obvyklých 18:00 hodin a při ní se bude světit voda, kadidlo a zlaté předměty.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 1.1.
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + rodiče a jejich + děti
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 • Pondělí 2.1.
 •               18:00 Ma: Za mír ve světě
 • Úterý 3.1.
 •               17:00 Mše sv. v Karlovicích
 • Středa 4.1.
 •               18:00 Ma: Za + Josefa Buňku a živou rodinu
 • Čtvrtek 5.1.
  • 18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 6.1.
  • 18:00 Ma: Za + manžela a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Sobota 7.1.
  • 18:00 Te: Volný úmysl   
 • Neděle 8.1.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Havlíkovu a Bednaříkovu
  • 10:30 Lh: Za Josefa Fajgara a dvoje rodiče
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 25.12.2016 – 1.1.2017
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
 • Úterý: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
 • Středa: Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 • Sobota: 
 • Neděle: Slavnost Matky Boží, Panny Marie
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 26.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota
Úterý 27.12.    
Středa 28.12. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 29.12. 18:00 Lhota
Pátek 30.12. 8:00
18:00
Lhota
Malenovice
Sobota 31.12. 15:00
17:00
Malenovice
Lhota
Neděle 1.1. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • * Dnes a zítra bude v Malenovicích přístupný kostel k návštěvě betléma – po oba dny odpoledne od 14 do 17 hodin. Prosím, o zapsání dobrovolníků ke hlídání kostela.
 • * Dnes (25.12.) odpoledne ve 14:00 hodin ve lhotském kostele začíná vánoční vystoupení dětí – srdečně zveme.
 • * V pondělí 26.12. o svátku sv. Štěpána budou mše svaté následovně: v Tečovicích v 7:30 h, v Malenovicích v 9:00 h a ve Lhotě v 10:30 h.
 • * Přihlášení účastníci poutě na Hostýn mají odjezd ve středu v 7:45 hodin ze Lhoty.
 • * Pohřby tohoto týdne: ve čtvrtek v 11:00 h v Malenovicích Marie Ondrová a ve 14:00 h v Tečovicích Ludmila Stará, v pátek ve 12:00 h v Tečovicích Josef Gajdošík a ve 14:00 h v Malenovicích Vojtěch Husák.
 • * Lhotská schola a hosté zvou na vánoční koncert - v pátek 30. 12. v 17 hodin ve lhotském kostele. Po vystoupení bude pro vás připraveno opět něco na zahřátí.
 • * V sobotu 31.12. na Silvestra budou děkovné mše sv. s nálednou krátkou adorací v Malenovicích v 15:00 h a ve Lhotě v 17:00 h.
 • * Na Nový Rok 1.1. budou mše sv. v obvyklém nedělním pořádku.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 25.12.
  • 7:30 Ma: Za + tatínka Štefana, maminku Jozefínu a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za Marii a Karla Sukupovy a Marii Janotovou
  • 10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče
 • Pondělí 26.12.
 •               7:30 Te: Volný úmysl
 •               9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar víry s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
 •               10:30 Lh: Za + rodiče Křeménkovy a syna
 • Úterý 27.12.
 •               
 • Středa 28.12.
 •               18:00 Ma: Za + rodiče Búbelovy a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Čtvrtek 29.12.
  • 18:00 Lh: Za + Františka Vávru, manželku a dvoje rodiče
 • Pátek 30.12.
  • 18:00 Ma: Za + P. Aloise Mikulčíka a jeho sourozence
 • Sobota 31.12.
  • 15:00 Ma: Na poděkování Bohu za uplynulý rok 2016
  • 17:00 Lh: Na poděkování Bohu za obětavé a neviditelné ruce s prosbou o další       
 • Neděle 1.1.
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Volný úmysl
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
4. neděle adventní 18.12. – 25.12.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: 
 • Středa: 
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: Štědrý den
 • Neděle: Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 19.12. 18:00 Malenovice
Úterý 20.12.    
Středa 21.12. 14:30
18:00
Tečovice - pohřeb
Malenovice
Čtvrtek 22.12. 18:00 Lhota
Pátek 23.12. 7:00 Malenovice
Sobota 24.12. 15:00
20:00
22:00
Malenovice
Lhota
Malenovice
Neděle 25.12. 7:30
9:00
10:30
Malenovice
Malenovice
Lhota

Oznamování:

 • Předvánoční příležitost ke sv. smíření: v Malenovicích tuto neděli od 14:00 do 16:00 hodin, potom ještě v pondělí a středu od 17:00 do 17:50 hodin; ve Lhotě ve čtvrtek od 16:00 do 17:50 hodin; ve Zlíně pak celodenní příležitosti až do pátku. Během svátků se už zpovídat nebude.
 • ZUŠ Malenovice zve na Adventní koncert v úterý v malenovském kostele v 17:30 hodin.
 • V Tečovicích bude ve středu ve 14:30 hodin pohřeb p. Antonína Večeře.
 • Páteční mše sv. v Malenovicích bude tentokrát ráno v 7:00 hodin (opravdové ranní adventní roráty) – zvl. na ni zvu děti s lucerničkami a po mši sv. pak zveme děti na faru na snídani. Večerní mše sv. už pak nebude.
 • Všechny ochotné muže i ženy zvu v pátek cca od 8 hodin na vánoční strojení stromků a vánoční zdobení malenovského kostela.
 • V sobotu na Štědrý den budou bohoslužby následovně: v Malenovicích v 15:00 hodin (zvl. pro rodiny s dětmi) a pak ve 22:00 hodin; ve Lhotě ve 20:00 hodin. Příští neděli pak, kdy slavíme slavnost Narození Páně, budou mše svaté v obvyklém nedělním pořádku.
 • Betlémské světlo přinesou skauti na Štědrý den do Malenovic na mši sv. v 15:00 hodin – přineste si svíčky, abyste si mohli světlo odnést domů.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 18.12.
  • 7:30 Ma: Za uzdravení rodových kořenů a odvahu kráčet po Božích cestách
  • 9:00 Ma: Za + dvoje rodiče, děti, vnučku a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Jana Vávru, živou a + rodinu
 • Pondělí 19.12.
 •              18:00 Ma: Za Annu Adamcovou a živou rodinu
 • Úterý 20.12.
 •               
 • Středa 21.12.
 •               18:00 Ma: Za + Eduarda Mikeše a živou rodinu
 • Čtvrtek 22.12.
  • 18:00 Lh: Za + rodinu Kašíkovu a Vavřiníkovu
 • Pátek 23.12.
  • 7:00 Ma: Volný úmysl
 • Sobota 24.12.
  • 15:00 Ma: Za rodiny ve farnosti
  • 20:00 Lh: Za + Františka Řezníčka a živou rodinu
  • 22:00 Ma: Za mír ve světě
 • Neděle 25.12.
  • 7:30 Ma: Za + tatínka Štefana, maminku Jozefínu a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za Marii a Karla Sukupovy a Marii Janotovou
  • 10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče
 • Příležitost ke sv. smíření v tomto týdnu: Malenovice – neděle (18.12.) 14 – 16 h; pondělí a středa 17:00 – 17:50 h Lhota – čtvrtek 16:00 – 17:50 h
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
3. neděle adventní 11.12. – 18.12.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: Památka sv. Lucie, panny a mučednice
 • Středa: Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: 
 • Neděle: 4. neděle adventní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 12.12. 18:00 Malenovice
Úterý 13.12.    
Středa 14.12. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 15.12. 18:00 Lhota
Pátek 16.12. 18:00 Malenovice
Sobota 17.12. 18:00 Tečovice
Neděle 18.12. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • Páteční večerní mši sv. v Malenovicích v 18:00 hodin opět prožijeme ve znamení rorátů – zveme děti s lucerničkami.Mimořádná příležitost k předvánoční sv. smíření – v Tečovicích v sobotu 17.12. od 17:00 hodin, v Malenovicích příští neděli 18.12. od 14:00 do 16:00 hodin, na Lhotě pak ve čtvrtek 22.12. od 16:00 hodin.
 • Příští neděli bude obvyklá sbírka na opravy a potřeby farnosti (Malenovice i Lhota).
 • Farnost Lhota zve na zimní pouť na Hostýn ve středu 28.12.; cena 130 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti. Zapisovat se můžete, spolu s platbou, v sakristii lhotského kostela.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 11.12.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 80 let života a všechna dobrodiní
  • 9:00 Ma: Za vyprošení Boží milosti pro rodinu Mattovu
  • 10:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce
 • Pondělí 12.12.
 •              18:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar života s prosbou o požehnání do dalších let
 • Úterý 13.12.
 •               
 • Středa 14.12.
 •               18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 • Čtvrtek 15.12.
  • 18:00 Lh: Za + Antonína Mikla, syna a živou rodinu
 • Pátek 16.12.
  • 18:00  Ma: Za Františka Zanášku a sourozence
 • Sobota 17.12.
  • 18:00 Te: Volný úmysl
 • Neděle 18.12.
  • 7:30 Ma: Za uzdravení rodových kořenů a odvahu kráčet po Božích cestách
  • 9:00 Ma: Za + dvoje rodiče, děti, vnučku a Boží ochranu pro živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Jana Vávru, živou a + rodinu
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
2. neděle adventní 4.12. – 11.12.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: Sv. Mikuláše, biskupa
 • Středa: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
 • Čtvrtek: Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • Pátek: 
 • Sobota: 
 • Neděle: 3. neděle adventní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 5.12. 18:00 Malenovice
Úterý 6.12. 18:00 Malenovice
Středa 7.12. 17:00 Karlovice
Čtvrtek 8.12. 8:00
18:00
Malenovice
Lhota
Pátek 9.12. 18:00 Malenovice
Sobota 10.12. 18:00 Tečovice
Neděle 11.12. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • Dnes máte možnost si zakoupit „vánoční hvězdu“ (1 ks za 100 Kč), a tím přispět na léčbu onkologicky nemocných dětí.
 • V Malenovicích bude výjimečně mše sv. také v úterý v 18:00 hodin, protože slavíme sv. Mikuláše, patrona kostela. Po této mši sv. pak zvu všechny zájemce na faru k neformálnímu přátelskému setkání a popovídání.
 • V Karlovicích bude mše sv. ve středu v 17:00 hodin – z toho důvodu nebude obvyklá středeční mše sv. v Malenovicích.
 • Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (doporučený svátek), slavíme ve čtvrtek – v Malenovicích bude mše sv. v 8:00 hodin a na Lhotě v 18:00 hodin.
 • Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek dopoledne v Malenovicích a Tečovicích a odpoledne pak na Lhotě. Zájemce můžete přihlašovat do středy.
 • Úmysly pro mše svaté na první pololetí 2017 je možné zapisovat v sakristii.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 4.12.
  • 7:30 Ma: Za + manžela a rodiče
  • 9:00 Ma: Za + rodiče, sourozence a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 • Pondělí 5.12.
 •              18:00 Ma: Na poděkování Bohu za 80 let života a za živou a + rodinu Šumíkovu a Melichovu
 • Úterý 6.12.
 •               18:00 Ma: Za Marii, Josefa a Pavla Nesvadbovy a živou rodinu (přesunuto z 7.12.)
 • Středa 7.12.
 •               17:00 Mše sv. v Karlovicích
 • Čtvrtek 8.12.
  • 8:00 Ma: Za f a r n o s t
  • 18:00 Lh: Za + Josefa Blahuše a dvoje rodiče
 • Pátek 9.12.
  • 18:00  Ma: Za + rodiče a sourozence z obou stran
 • Sobota 10.12.
  • 18:00 Te: Volný úmysl
 • Neděle 11.12.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za 80 let života a všechna dobrodiní
  • 9:00 Ma: Za vyprošení Boží milosti pro rodinu Mattovu
  • 10:30 Lh: Na dobrý úmysl dárce
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
1. neděle adventní 27.11. – 4.12.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: 
 • Středa: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
 • Neděle: 2. neděle adventní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 28.11.    
Úterý 29.11.    
Středa 30.11. 14:00
18:00
Lhota - pohřeb
Malenovice
Čtvrtek 1.12. 18:00 Lhota
Pátek 2.12. 18:00 Malenovice
Sobota 3.12. 18:00 Tečovice
Neděle 4.12. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.
 • Ve Lhotě bude ve středu ve 14:00 hodin pohřeb p. Jana Kadlece ze Lhoty.
 • V tomto týdnu nebudou návštěvy nemocných. Adorace budou tentokrát ve čtvrtek na Lhotě i v pátek v Malenovicích po mši sv.
 • Zvláště děti zvu v pátek na mši sv. v 18:00 hodin v Malenovicích – pokud si děti přinesou lucerničky (lampičky, lampiony…), začneme mši sv. světelným průvodem.
 • Především mladé zveme na Adventní duchovní obnovu pro mládež v sobotu v Malenovicích – začíná se v 16:00 hodin mší sv. v malenovském kostele, pak bude katecheze, občerstvení, adorace. Obnovu povede P. Petr Souček. Konec se předpokládá kolem 20 hodin.
 • Příští neděli oslavíme v Malenovicích jako neděli poutní (v blízkosti svátku sv. Mikuláše, patrona kostela).
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 27.11.
  • 7:30 Ma: Za + vnuka, rodiče a sourozence
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 30 let manželství s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala a živou rodinu
 • Pondělí 28.11.
 •              
 • Úterý 29.11.
 •               
 • Středa 30.11.
 •               14:00 Lh: Pohřeb p. Jana Kadlece ze Lhoty
 •               18:00 Ma: Za + rodinu Kozlovou
 • Čtvrtek 1.12.
  • 18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 2.12.
  • 18:00  Ma: Za Marii Trčálovu, nemocnou dceru a živou rodinu
 • Sobota 3.12.
  • 18:00 Te: Za Jiřího Koláře
 • Neděle 4.12.
  • 7:30 Ma: Za + manžela a rodiče
  • 9:00 Ma: Za + rodiče, sourozence a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20.11. – 27.11.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
 • Úterý: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
 • Středa:
 • Čtvrtek: Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
 • Pátek: 
 • Sobota: 
 • Neděle: 1. neděle adventní
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 21.11. 14:00
18:00
Malenovice -pohřeb
Malenovice
Úterý 22.11.    
Středa 23.11. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 24.11. 18:00 Lhota
Pátek 25.11. 17:00 Malenovice
Sobota 26.11. 18:00 Tečovice
Neděle 27.11. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • Minulou neděli jsme na ACHO vybrali v Malenovicích 15.200 Kč a ve Lhotě 10.350 Kč – Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • V pondělí bude v Malenovicích ve 14:00 hodin pohřeb p. Ludmily Hutěčkové z Malenovic.
 • V pátek bude v Malenovicích večerní mše sv. výjimečně už v 17:00 hodin. Po mši sv. pak v cca 18:00 hodin bude na faře setkání s p. Martinou Pavlíkovou z Olomouce na téma „Kultura řeči“ – na toto setkání jsou zváni všichni, kteří čtou nebo by chtěli číst při bohoslužbách, může přijít samozřejmě i kdokoli další.
 • Zveme všechny děti od 1. do 6. třídy na oslavu konce církevního roku. Tento tzv. církevní silvestr bude začínat v pátek v 16 hodin na lhotské faře. Můžete se těšit na mnoho her, soutěží a diskotéku! Během večera nás také navštíví předseda Rady ponožkových expertů. Proto prohrabejte svoje skříně a přijďte v co nejoriginálnějších ponožkách! Těšíme se na vás!
 • Zájemci o pletení adventních věnců jsou zváni na lhotskou faru v sobotu od 9:30 hodin. S sebou si přineste korpus, svíčky a ozdoby.
 • Příští neděli vstoupíme do adventní doby – můžete si přinést své adventní věnce k požehnání a přede mší sv. je uložit před oltář.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 20.11.
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za posílení víry pro vnoučata
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Císařovy a živou rodinu
 • Pondělí 21.11.
 •               14:00 Ma: Pohřeb p. Ludmily Hutěčkové z Malenovic
 •               18:00 Ma: Za + dvoje rodiče
 • Úterý 22.11.
 •               
 • Středa 23.11.
 •               18:00 Ma: Za + rodinu Kozlovou
 • Čtvrtek 24.11.
  • 18:00 Lh: Za + rodiče Ondrašíkovy a Vyoralovy a živou rodinu
 • Pátek 25.11.
  • 18:00  Ma: Za Marii Hluštíkovou, Zdenku Štěrbovou, živou a + rodinu Hluštíkovou a Štěrbovou
 • Sobota 26.11.
  • 18:00 Te: Za + rodiče
 • Neděle 27.11.
  • 7:30 Ma: Za + vnuka, rodiče a sourozence
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za 30 let manželství s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
  • 10:30 Lh: Za + Jaroslava Vyorala a živou rodinu
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
33. neděle v mezidobí 13.11. – 20.11.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: 
 • Středa:
 • Čtvrtek: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
 • Pátek: 
 • Sobota: 
 • Neděle: Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 14.11.    
Úterý 15.11.    
Středa 16.11. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 17.11. 18:00 Lhota
Pátek 18.11. 18:00 Malenovice
Sobota 19.11. 18:00 Tečovice
Neděle 20.11. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • V pondělí nebude v Malenovicích večerní mše sv.
 • Komunita Blahoslavenství a nadační fond Credo zvou na Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční příští víkend 18. – 20.11. ve Zlíně. Je určena široké veřejnosti a lze se zúčastnit i části programu. Součástí budou zajímavé přednášky, svědectví, mše svatá a modlitební večery. S různými způsoby, jak mluvit s druhými lidmi o Bohu, nás seznámí např. Kateřina Lachmanová, P. Ondrej Chrvala, P. Pavel Šupol a mnoho dalších. Sobotní mši svatou bude sloužit arcibiskup Jan Graubner. Přijďte si pro inspiraci, jakým způsobem hlouběji prožívat svou víru a jak se nebát s druhými lidmi mluvit o Kristu. Můžete využít nabídku stravování, ubytování a hlídání dětí. Přihlášky a informace najdete na www.credonadacnifond.cz a na plakátech.
 •  
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 13.11.
  • 7:30 Ma: Za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu
  • 9:00 Ma: Za Zdeňka Čižmaře a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za 60 let manželství s prosbou o Boží pomoc a ochranu P. Marie do dalších let
 • Pondělí 14.11.
 •               
 • Úterý 15.11.
 •               
 • Středa 16.11.
 •               18:00 Ma: Za + manžela a živou rodinu
 • Čtvrtek 17.11.
  • 18:00 Lh: Za + Jaroslava Bartoně a dvoje rodiče
 • Pátek 18.11.
  • 18:00  Ma: Za + Josefa Olšinu, manželku a živou rodinu
 • Sobota 19.11.
  • 18:00 Te: Za + Ladislava Vojáčka, manželku a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Neděle 20.11.
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za posílení víry pro vnoučata
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Císařovy a živou rodinu
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
32. neděle v mezidobí 6.11. – 13.11.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: 
 • Středa: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
 • Čtvrtek: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
 • Pátek: Památka sv. Martina Tourského, biskupa
 • Sobota: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
 • Neděle: 33. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 7.11. 18:00 Malenovice
Úterý 8.11. 14:30 Lhota-pohřeb
Středa 9.11. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 10.11. 18:00 Lhota
Pátek 11.11. 18:00 Malenovice
Sobota 12.11. 18:00 Tečovice
Neděle 13.11. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • Na dnešní odpoledne v 15:00 hodin zveme do kostela v Malenovicích na koncert skupiny Good Work Paprsky.
 • V úterý bude ve 14:30 hodin ve Lhotě pohřeb p. Josefa Blahuše ze Lhoty.
 • Na přání otce arcibiskupa budou mít členové pastorační a ekonomické rady farností našeho děkanátu společné setkání ve Zlíně na Jižních Svazích u salesiánů, a to v úterý – začíná se v 18:00 hodin mší sv. a poté se přesuneme do místního sálu. Účast členů rad s jejich farářem se předpokládá.
 • Mše sv. za zemřelé kněze našeho děkanátu bude slavit otec arcibiskup s kněžími děkanátu ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba ve čtvrtek v 9:00 hodin – všichni jste srdečně zváni.
 • Příští neděli bude sbírka určená pro Arcidiecézní charitu Olomouc.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 6.11.
  • 7:30 Ma: Za živou a + rodinu Koblihovu
  • 9:00 Ma: Za f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 • Pondělí 7.11.
 •               18:00 Ma: Za + dobrodince
 • Úterý 8.11.
 •               14:30 Lh: Pohřeb p. Josefa Blahuše ze Lhoty
 • Středa 9.11.
 •               18:00 Ma: Za + rodiče Němcovy a dceru Irenu
 • Čtvrtek 10.11.
  • 18:00 Lh: Na dobrý úmysl dárce
 • Pátek 11.11.
  • 18:00  Ma: Za + manžela, rodiče a sourozence
 • Sobota 12.11.
  • 18:00 Te: Za živou a + rodinu Kadlčákovu a Hejtmánkovu
 • Neděle 13.11.
  • 7:30 Ma: Za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu
  • 9:00 Ma: Za Zdeňka Čižmaře a živou rodinu
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za 60 let manželství s prosbou o Boží pomoc a ochranu P. Marie do dalších let
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
31. neděle v mezidobí 30.10. – 6.11.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: Slavnost VŠECH SVATÝCH (doporučený svátek)
 • Středa: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
 • Sobota: 
 • Neděle: 32. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 31.10. 18:00 Malenovice
Úterý 1.11. 8:00
18:00
Malenovice
Lhota
Středa 2.11. 8:00
18:00
Lhota
Malenovice
Čtvrtek 3.11. 17:00 Karlovice
Pátek 4.11. 18:00 Malenovice
Sobota 5.11. 18:00 Tečovice
Neděle 6.11. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • Zvu vás dnes odpoledne na hřbitov ke společné modlitbě za zemřelé – ve Lhotě ve 14:30 hodin, v Malenovicích v 15:15 hodin.
 • Minulou neděli jsme na misie vybrali – v Malenovicích 14.500 Kč, ve Lhotě 10.910 Kč – všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Slavnost Všech svatých (doporučený svátek) slavíme v úterý 1.11. – mše sv. v Malenovicích v 8:00 hodin a ve Lhotě v 18:00 hodin. V den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé ve středu 2.11. bude mše sv. ve Lhotě v 8:00 hodin a v Malenovicích v 18:00 hodin. Příležitost ke sv. smíření bude v tyto dny hodinu před večerní bohoslužbou (Lhota v úterý, Malenovice ve středu).
 • V Karlovicích bude mše sv. ve čtvrtek v 17:00 hodin (ten den nebude mše sv. ve Lhotě).
 • Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek dopoledne.
 • V pátek bude v Malenovicích vystavena NSO od 15:00 hodin (společná modlitba Korunky) k soukromé adoraci, příležitost ke sv. smíření od 16:30 do 17:20 hodin, biblický růženec od 17:00 hodin, společná adorace od 17:30 hodin a mše sv. v 18:00 hodin.
 • Animátoři zlínského děkanátu zvou mládež v rámci akce Toulky děkanátem do Velkého Ořechova v pátek 4.11. – začíná se v 17:30 hodin mší sv., pak následuje pohoštění a beseda o zasvěceném životě. Je možné tam i přespat.
 • Na příští neděli odpoledne plánujeme v kostele v Malenovicích koncert skupiny Good Work Paprsky – viz plakát a informační letáky o skupině.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 30.10.
  • 7:30 Ma: Za milost obrácení dcery Moniky
  • 9:00 Ma: Za živé a + členy spolku Orel Malenovice a Boží požehnání pro orelskou práci
  • 10:30 Lh: Za + Janu Ondrašíkovu a živou rodinu
 • Pondělí 31.11.
 •               18:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar života a přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání a dar víry pro živou rodinu
 • Úterý 1.11.
 •               8:00 Ma: Za Marii Šebíkovou a živou rodinu
 •               18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Středa 2.11.
 •               8:00 Lh: Na úmysl papeže
 •               18:00 Ma: Za všechny zemřelé
 • Čtvrtek 3.11.
  • 17:00 Mše sv. v Karlovicích
 • Pátek 4.11.
  • 18:00  Ma: Za P. Rudolfa Adámka, P. Josefa Crlu, P. Františka Vítka a P. Vitalisa Cvičela
 • Sobota 5.11.
  • 18:00 Te: Na poděkování Bohu za 83 let života s prosbou za rodinu Talašovu a Jančíkovu
 • Neděle 6.11.
  • 7:30 Ma: Za živou a + rodinu Koblihovu
  • 9:00 Ma: Za f a r n o s t
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
30. neděle v mezidobí 23.10. – 30.10.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: 
 • Středa: 
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 • Neděle: 31. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 24.10. 18:00 Malenovice
Úterý 25.10.    
Středa 26.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 27.10. 18:00 Lhota
Pátek 28.10. 14:00
18:00
Lhota - pohřeb
Malenovice
Sobota 29.10. 18:00 Tečovice
Neděle 30.10. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • Ve Lhotě bude v pátek ve 14:00 hodin pohřeb p. Anny Řezníčkové.
 • Ve dnech od 25. října  do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Modlitby za zemřelé na hřbitově: v Tečovicích v sobotu 29.10. po večerní mši sv., ve Lhotě příští neděli 30.10. ve 14:30 hodin a v Malenovicích taktéž v tu neděli v 15:15 hodin.
 • Ze soboty na neděli (z 29.10. na 30.10.) se mění čas – hodiny je třeba posunout o hodinu zpět.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 23.10.
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + rodiče
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a živou rodinu
 • Pondělí 24.10
 •               18:00 Ma: Za Vlastu Kaňovskou
 • Úterý 25.10.
 •  
 • Středa 26.10.
 •               18:00 Ma: Na poděkování Bohu za 80 let života
 • Čtvrtek 27.10.
  • 18:00 Lh: Za + Marii Cambálovou, manžela, syna a živou rodinu
 • Pátek 28.10.
  • 14:00 Lh: Pohřeb p. Anny Řezníčkové
  • 18:00  Ma: Za + rodinu Zátopkovu a Zelíkovu a vyslyšení proseb
 • Sobota 29.10.
  • 18:00 Te: Za + rodiče Němcovy, sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Neděle 30.10.
  • 7:30 Ma: Za milost obrácení dcery Moniky
  • 9:00 Ma: Za živé a + členy spolku Orel Malenovice a Boží požehnání pro orelskou práci
  • 10:30 Lh: Za + Janu Ondrašíkovu a živou rodinu
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
29. neděle v mezidobí 16.10. – 23.10.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: Památka sv. Ignáce Antiochojského, biskupa a mučedníka
 • Úterý: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
 • Středa: 
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: Sv. Jana Pavla II., papeže
 • Neděle: 30. neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 17.10. 14:00
18:00
Malenovice - pohřeb
Malenovice
Úterý 18.10.    
Středa 19.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 20.10. 18:00 Lhota
Pátek 21.10. 18:00 Malenovice
Sobota 22.10. 18:00 Tečovice
Neděle 23.10. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • V Malenovicích bude v pondělí ve 14:00 hodin pohřeb p. Jitky Malé.
 • Příští neděli, která bude světovým dnem modliteb za misie, věnuje sbírky při všech bohoslužbách misiím.
 • Vzadu v kostele máte k dispozici obrázky s modlitbou za zemřelé pro vlastní potřebu nebo pro rozdávání druhým, jak o tom hovořil p. arcibiskup v pastýřském listě.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 16.10.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za všechna dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a přímluvu Panny Marie pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Ištokovu
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Vávrovy a Mihálovy
 • Pondělí 17.10
 •               14:00 Ma: Pohřeb p. Jitky Malé
 •               18:00 Ma: Za + manžela Jana, dvoje rodiče a sestry
 • Úterý 18.10.
 •  
 • Středa 19.10.
 •               18:00 Ma: Za + rodinu Mikulčíkovu a Staňkovu
 • Čtvrtek 20.10.
  • 18:00 Lh: Za + Josefa Císaře, dceru, vnučku a živou rodinu
 • Pátek 21.10.
  • 18:00  Ma: Na dobrý úmysl
 • Sobota 22.10.
  • 18:00 Te: Na poděkování Bohu za 82 let života s prosbou o Boží ochranu a přímluvu P. Marie
 • Neděle 23.10.
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za + rodiče
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Popelkovy, syna a živou rodinu
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
28. neděle v mezidobí 9.10. – 16.10.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: 
 • Středa: Sv. Radima, biskupa
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
 • Neděle: 29. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 10.10. 18:00 Malenovice
Úterý 11.10. 15:00 Malenovice - pohřeb
Středa 12.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 13.10. 18:00 Lhota
Pátek 14.10. 18:00 Malenovice
Sobota 15.10. 18:00 Tečovice
Neděle 16.10. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • V úterý bude v Malenovicích v 15:00 hodin pohřeb p. Františka Machourka z Malenovic.
 • Společnost Credo a zlínské farnosti zvou na jednodenní pouť smíření do Olomouce s generálním vikářem Mons. Josefem Nuzíkem v sobotu 22.10. Bližší info ve vývěsce, kde naleznete i kontakt k přihlášení.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 9.10.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče Kovářovy a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za + Vlastu Poláchovu, manžela a dvoje rodič
  • 10:30 Lh: Za + Jaroslavu Strojilovu, manžela a Marii Velčovskou
 • Pondělí 10.10
  • 18:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní
 • Úterý 11.10.
  • 15:00 Ma: Pohřeb p. Františka Machourka z Malenovic
 • Středa 12.10.
  • 18:00Ma: Za Dr. Vítězslava Pavlíčka, + rodiče Pavlíčkovy a Hradilovy
 • Čtvrtek 13.10.
  • 18:00 Lh: Za + Josefa Mudříka, rodiče a živou rodinu
 • Pátek 14.10.
  • 18:00  Ma: Za živou a + rodinu Rumlerovu, Velčovskou a Svízelovu
 • Sobota 15.10.
  • 18:00 Te: Za + rodiče Mikešovy a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Neděle 9.10.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za všechna dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a přímluvu Panny Marie pro živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za živou a + rodinu Ištokovu
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Vávrovy a Mihálovy
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
27. neděle v mezidobí 2.10. – 9.10.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: Památka sv. Františka z Assisi
 • Středa: 
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: Památka Panny Marie Růžencové
 • Sobota: 
 • Neděle: 28. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 3.10. 18:00 Malenovice
Úterý 4.10. 18:00 Karlovice
Středa 5.10. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 6.10. 18:00 Lhota
Pátek 7.10. 18:00 Malenovice
Sobota 8.10. 15:00 Velehrad - děkanátní pouť
Neděle 9.10. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • Dnes odpoledne ve 14:30 hodin bude ve Lhotě adorace NSO s modlitbou biblického růžence a poté bude pokračovat setkání společenství živého růžence na faře.
 • V Karlovicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.
 • Ve středu bude v Malenovicích ve 14:30 hodin pohřeb p. Zdeňky Čermákové z Malenovic.
 • Návštěvy nemocných budou v pátek dopoledne – přihlašovat nemocné můžete do středy v sakristii nebo telefonicky.
 • V Malenovicích bude v pátek vystavena NSO od 15:00 hodin, pomodlíme se společně s přítomnými Korunku k Božímu milosrdenství, příležitost ke sv. smíření od 16:30 do 17:20 hodin (zpovídá se také v pondělí a středu přede mší sv.), společná modlitba biblického růžence od 17:00 hodin, společná adorace od 17:30 hodin a v 18:00 hodin mše sv.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 2.10.
  • 7:30 Ma: Za + manžela a rodinu Horňáčkovou
  • 9:00 Ma: Za + Vlastu Kaňovskou
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 • Pondělí 3.10.
 •     18:00 Ma: Za + rodiče Postavovy, dceru Marii a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Úterý 4.10.
 •     18:00 Mše sv. v Karlovicích
 • Středa 5.10. 
 •     14:30 Ma: Pohřeb p. Zdeňky Čermákové z Malenovic
 •     18:00 Ma: Za živou a + rodinu Janíkovu a Václavíkovu
 • Čtvrtek 6.10. 
 •     18:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 7.10.
  • 18:00  Ma: Za + rodiče, bratry a švagrové
 • Sobota 8.10. 
  • 18:00 Te: Volný úmysl
 • Neděle 9.10.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče Kovářovy a živou rodinu
  • 9:00 Ma: Za + Vlastu Poláchovu, manžela a dvoje rodiče
  • 10:30 Lh: Za + Jaroslavu Strojilovu, manžela a Marii Velčovskou
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
26. neděle v mezidobí 25.9. – 2.10.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: Památka sv. Vincence de Paul, kněze
 • Středa: Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA (doporučený svátek)
 • Čtvrtek: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • Pátek: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 • Sobota: Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
 • Neděle: 27. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 26.9. 18:00 Malenovice
Úterý 27.9.    
Středa 28.9. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice
Čtvrtek 29.9. 18:00
18:00
Malenovice
Lhota
Pátek 30.9. 18:00 Malenovice
Sobota 1.10. 15:00 Velehrad - děkanátní pouť
Neděle 2.10. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • Minulou neděli jsme na opravy a potřeby farnosti vybrali v Malenovicích 11.400 Kč a ve Lhotě 8.820 Kč – všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Slavnost sv. Václava (doporučený svátek) slavíme ve středu 28.9. – mše sv. ve Lhotě v 7:30 hodin a v Malenovicích v 9:00 hodin.
 • Ve čtvrtek bude mimořádně mše sv. v Malenovicích v 18:00 hodin – slouží P. Jiří Polášek.
 • Děkanátní pouť na Velehrad bude v sobotu 1.10. – začátek je v 15:00 hodin (15 h růženec, 16 h adorace, 17 h mše sv.). Ještě se můžete do středy přihlašovat do autobusu, cena je 100 Kč, odjezd autobusu ve 13:30 hodin ze Lhoty a 13:45 hodin z Malenovic od papírnictví. Z důvodu této pouti nebude mše sv. v sobotu večer v Tečovicích.
 • Příští neděli bude ve Lhotě v kostele ve 14:30 hodin růžencová pobožnost - adorace spojena s modlitbou biblického růžence.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 25.9.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče Baroňovy, bratra a švagra
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní živým i + 80tníkům ze škol ve starých Malenovicích
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za 60 let manželství s prosbou o Boží ochranu a pomoc Panny Marie, sv. Anny a sv. Josefa
 • Pondělí 26.9.
 •     18:00 Ma: Na poděkování Bohu za 50 let života s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
 • Úterý 27.9.
 •     
 • Středa 28.9. 
 •     7:30 Lh: Za + Františka Mudříka a živou rodinu (přeloženo z 22.9.)
 •     9:00 Ma: Za mravní a duchovní obrodu našeho národa
 • Čtvrtek 29.9. 
 •     18:00 Ma: Za + Zdeňku Brázdilovou, její děti a vnoučata
 •     18:00 Lh: Za + Františku Vyoralovou, manžela a živou rodinu
 • Pátek 30.9.
  • 18:00  Ma: Za děti a jejich rodiny (přeloženo z 21.9.)
 • Sobota 1.10.
  • 15:00 Děkanátní pouť na Velehradě za obnovu rodin a nová duchovní povolání
 • Neděle 2.10.
  • 7:30 Ma: Za + manžela a rodinu Horňáčkovou
  • 9:00 Ma: Za + Vlastu Kaňovskou
  • 10:30 Lh: Za f a r n o s t
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
25. neděle v mezidobí 18.9. – 25.9.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků
 • Středa: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 • Sobota: 
 • Neděle: 26. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 19.9.    
Úterý 20.9.    
Středa 21.9.    
Čtvrtek 22.9.    
Pátek 23.9. 18:00 Malenovice
Sobota 24.9. 18:00 Tečovice
Neděle 25.9. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • V tomto týdnu nebudou v Malenovicích mše svaté v pondělí a středu, na Lhotě ve čtvrtek. Od pátku budou mše svaté opět v běžném pořádku. Úmysly, které byly na tyto dny zapsány, budou odslouženy v náhradním termínu. V případě pohřbů se v tomto týdnu obracejte na faru do Napajedel.
 • V sobotu 24.9. se uskuteční potáborové setkání na faře na Lhotě. Začátek setkání bude v 10:00 h. V 18:00 h jsou zváni rodiče na promítání fotek z tábora. Těší se vaši táboroví vedoucí. Více informací na plakátku.
 • Rádi bychom oživili farní časopis Mikuláš, ale nejdříve je potřeba vytvořit redakční radu, v níž by byli zástupci obou našich farností. Zájemci o práci v redakční radě se mohou hlásit u P. Miroslava.
 • Rád bych vybídl zájemce o čtení v neděli v kostele (stávající i nové), aby se přihlásili v Malenovicích p. Aleně Manďákové a na Lhotě p. Ludmile Šeligové.
 • Na sobotu 1.10. je plánována každoroční odpolední Děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a nová duchovní povolání. Přihlašovat se do autobusu můžete v sakristii, cena bude upřesněna později.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 18.9.
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za dar zdraví a ochranu
  • 9:00 Ma: Za rodinu Grossmannovu a Mitrengovu a na poděkování Bohu s prosbou o další požehnání 
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Blahušovy a Vidrmanovy
 • Pondělí 19.9.
 •     
 • Úterý 20.9.
 •     
 • Středa 21.9. 
 •  
 • Čtvrtek 22.9. 
 •  
 • Pátek 23.9.
  • 18:00  Ma: Za + Emilii Švachovou, manžela a vnučku
 • Sobota 24.9.
  • 10:30 Te: Za + Ludmilu Vojáčkovou, manžela, bratra a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Neděle 25.9.
  • 7:30 Ma: Za + rodiče Baroňovy, bratra a švagra
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní živým i + 80tníkům ze škol ve starých Malenovicích
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za 60 let manželství s prosbou o Boží ochranu a pomoc Panny Marie, sv. Anny a sv. Josefa
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
24. neděle v mezidobí 11.9. – 18.9.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: Jména Panny Marie
 • Úterý: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
 • Středa: Svátek Povýšení svatého Kříže
 • Čtvrtek: Památka Panny Marie Bolestné
 • Pátek: Památka sv. Ludmily, mučednice
 • Sobota: 
 • Neděle: 25. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 12.9. 18:00 Malenovice
Úterý 13.9. 18:00 Tečovice
Středa 14.9. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 15.9. 18:00 Lhota
Pátek 16.9. 18:00 Malenovice
Sobota 17.9. 10:30 Lhota - "zlatá svatba"
Neděle 18.9. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • Farní knihovna v Malenovicích je k dispozici každou neděli na faře po obou bohoslužbách (vchod od kostela přes dvůr).
 • Tečovicích bude mše sv. výjimečně v úterý v 18:00 hodin, v sobotu 17.9. tam pak bohoslužba nebude.
 • Ve Lhotě bude mše sv. ve čtvrtek už v 18:00 hodin. Poté v 19:00 hodin bude na lhotské faře setkání pastorační a ekonomické rady lhotské farnosti.
 • Výuka náboženství začíná v tomto týdnu; přehled rozvrhu je ve venkovní vývěsce a farním webu.
 • Na příští neděli zvou pořadatelé na benefiční koncert v kostele sv. Zdislavy v Oldřichovicích v 15:00 hodin. Bližší info na plakátku.
 • Srdečně zveme všechny muže i ženy, kteří jsou ochotní číst čtení při nedělních bohoslužbách, aby se přihlásili u p. Aleny Manďákové.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 11.9. (24. neděle v mezidobí)
  • 7:30 Ma: Za Ladislava Polaštíka, živou a + rodinu 
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar úrody 
  • 10:30 Lh: Za Bohuslava Jarolímka, dvoje rodiče a živou rodinu 
 • Pondělí 12.9. (Jména Panny Marie)
 •     18:00 Ma: Za Marii Kovaříkovou a manžela
 • Úterý 13.9. (Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve)
 •     18:00 Te: Za + manžela a živou rodinu (přesunuto z 17.9.)
 • Středa 14.9. (Svátek Povýšení svatého Kříže)
  • 18:00 Ma: Za + manžela, dvoje rodiče a ochranu P. Marie pro živou rodinu 
 • Čtvrtek 15.9. (Památka Panny Marie Bolestné)
  • 18:00 Lh: Za + rodiče Vidrmanovy
 • Pátek 16.9. (Památka sv. Ludmily, mučednice)
  • 18:00  Ma: Za Jana a Ludmilu Vaculíkovy a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Sobota 17.9.
  • 10:30 Lh: Na poděkování Bohu za 50 let manželství manželů Bartoňových
 • Neděle 18.9. (25. neděle v mezidobí)
  • 7:30 Ma: Na poděkování Bohu za dar zdraví a ochranu
  • 9:00 Ma: Za rodinu Grossmannovu a Mitrengovu a na poděkování Bohu s prosbou o další požehnání 
  • 10:30 Lh: Za + rodiče Blahušovy a Vidrmanovy
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
23. neděle v mezidobí 4.9. – 11.9.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: 
 • Úterý: 
 • Středa: 
 • Čtvrtek: Svátek Narození Panny Marie 
 • Pátek: 
 • Sobota: 
 • Neděle: 24. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 5.9.  18:00  Malenovice
Úterý 6.9.    
Středa 7.9. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 8.9. 17:30
19:00
Karlovice
Lhota
Pátek 9.9. 18:00 Malenovice
Sobota 10.9. 18:00 Tečovice
Neděle 11.9. 7:30
9:00
10:30

Malenovice
Malenovice
Lhota
 

 

Oznamování:

 • Dnes odpoledne v 15:00 hodin je poutní mše sv. u Svaté vody. 
 • Karlovicích bude mše sv. ve čtvrtek v 17:30 hodin. Ostatní bohoslužby jsou beze změny. 
 • Setkání pastorační a ekonomické rady malenovské farnosti bude v pátek v 19:00 hodin na faře. 
 • Výuka náboženství je plánována následovně: ve škole v Tečovicích ve čtvrtek 4. a 5. třída v 7 hodin, v pátek 1. a 2. třída ve 12 hodin a 3. třída ve 13 hodin; ve Lhotě 1. a 2. třída v neděli na faře ve Lhotě; v Malenovicích 1. a 2. tř. na 8. ZŠ i na 11. ZŠ (termíny se dozvědí ve školách), ve středu na faře 4. – 6. třída od 14 hodin, ve čtvrtek na faře 3. třída ve 13 hodin a 7. – 9. třída v 15 hodin. Tam, kde se učí ve školách, se přihlášky podávají ve školách; v případě výuky na farách si děti vyzvednou přihlášky na první hodině. Začátek výuky je plánován od středy 14.9. 
 • Církevní sňatek chtějí ve Lhotě v sobotu 10.9. uzavřít Martin Hanačík (Zlín) a Jana Vyoralová (Karlovice). Pokud by měl někdo závažnou námitku proti tomuto zamýšlenému sňatku, nechť to včas oznámí na faře. 

 

 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 4.9. (23. neděle v mezidobí)
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za rodinu Faldíkovu a Zvěřinovu a za uzdravení rodových kořenů
  • 10:30 Lh: Na poděkování za úrodu a za celou farnost
 • Pondělí 5.9.
 •     18:00 Ma: Za + rodiče Nesvadbovy a za otevřenost pro dar živé víry 
 • Úterý 6.9.
 • Středa 7.9.
  • 18:00 Ma: Za Marii Burietovu a manžela 
 • Čtvrtek 8.9. (Svátek Narození  Panny Marie)
  • 17:30 Mše sv. v Karlovicích 
  • 19:00 Lh: Za + rodiče Řezníčkovy a Fajgarovy a celou rodinu 
 • Pátek 9.9.
  • 18:00  Ma: Za + rodiče a příbuzné 
 • Sobota 10.9.
  • 18:00 Te: Za nemocnou sestru
 • Neděle 11.9. (24. neděle v mezidobí)
  • 7:30 Ma: Za Ladislava Polaštíka, živou a + rodinu 
  • 9:00 Ma: Na poděkování Bohu za dar úrody 
  • 10:30 Lh: Za Bohuslava Jarolímka, dvoje rodiče a živou rodinu 
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
22. neděle v mezidobí 28.8. – 4.9.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: Památka Umučení sv. Jana Křtitele
 • Úterý: 
 • Středa: 
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: 
 • Neděle: 23. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 29.8.  18:00  Malenovice
Úterý 30.8.    
Středa 31.8. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 1.9. 19:00 Lhota
Pátek 2.9. 18:00 Malenovice
Sobota 3.9. 18:00 Tečovice
Neděle 4.9. 7:30
9:00
10:30
15:00

Malenovice
Malenovice
Lhota
Svatá voda
 

 

Oznamování:

 • Návštěvy nemocných v obou farnostech budou ve čtvrtek dopoledne – zájemce,  prosím, nahlašujte do středy buď v sakristii v Malenovicích nebo telefonicky.
 • Ve Lhotě bude ve čtvrtek od 8:00 hodin výstav NSO k soukromé celodenní adoraci (zapište se, prosím, na adorační služby v kostele), příležitost ke sv. smíření od 17:30 do 18:20 hodin, společná adorace od 18:30 hodin a mše sv. v 19:00 hodin.
 • Malenovicích bude v pátek od 8:00 hodin celodenní adorace (zapište se, prosím, na adorační služby v kostele), příležitost ke sv. smíření od 16:30 do 17:20 hodin, společná adorace od 17:30 hodin a mše sv. v 18:00 hodin.
 • Příští neděli už budou mše sv. v běžném pořádku, tj. v Malenovicích v 7:30 a 9:00 hodin, ve Lhotě v 10:30 hodin. Zvláště děti zvu na mši sv. v 9:00 hodin v Malenovicích a v 10:30 hodin ve Lhotě – mohou si přinést své školní tašky či jiné školní pomůcky k požehnání, společně zahájíme nový školní rok prosbou o dary Ducha Sv. Rozvrh hodin pro výuku náboženství bude ještě upřesněn.
 • Poutní mše sv. u Svaté vody bude příští neděli 4.9. v 15:00 hodin. Zároveň prosím ochotné dobrovolníky (muže i ženy) o účast na brigádě při přípravě tohoto místa – začíná se při dobrém počasí ve čtvrtek od 13 hodin.

 

 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 28.8. (22. neděle v mezidobí)
  • 7:30 Lh: Za živou a + rodinu Mikeštíkovu
  • 9:00  Ma: Za Evu Hamrlovou
 • Pondělí 29.8. (Památka Umučení sv. Jana Křtitele)
 •     18:00 Ma: Za farnost
 • Úterý 30.8.
 • Středa 31.8.
  • 18:00 Ma: Ma: Za uzdravení vztahů v rodině a za děti
 • Čtvrtek 1.9.
  • 19:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 2.9.
  • 18:00  Ma: Za + manželku Annu a živou rodinu z obou stran
 • Sobota 3.9. (Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve)
  • 18:00 Te: Za živou a + rodinu Horáčkovu a Janotovu
 • Neděle 4.9. (23. neděle v mezidobí)
  • 7:30 Ma: Za f a r n o s t
  • 9:00 Ma: Za rodinu Faldíkovu a Zvěřinovu a za uzdravení rodových kořenů
  • 10:30 Lh: Na poděkování za úrodu a za celou farnost
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
21. neděle v mezidobí 21.8. – 28.8.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: Památka Panny Marie Královny
 • Úterý: 
 • Středa: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
 • Čtvrtek: 
 • Pátek: 
 • Sobota: Památka sv. Moniky
 • Neděle: 22. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 22.8.  18:00  Malenovice
Úterý 23.8.    
Středa 24.8. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 25.8. 19:00 Lhota
Pátek 26.8. 18:00 Malenovice
Sobota 27.8. 18:00 Tečovice
Neděle 28.8. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

 

Oznamování:

 • V tomto týdnu už budou bohoslužby podle obvyklého pořádku.
 • V pondělí bude v Malenovicích ve 14:00 hodin pohřeb p. Ing. Jaroslava Dudy z Malenovic – Kamence.

 

 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 21.8. (21. neděle v mezidobí)
  • 7:30  Lh: Za dar zdraví
  • 9:00  Ma: Za Jaroslava Krejčiříka, manželku, syna Josefa a zetě Františka
 • Pondělí 22.8. (Památka Panny Marie Královny)
 •     14:00 Ma: Pohřeb p. Ing. Jaroslava Dudy z Malenovic - Kamence
 •     18:00 Ma: Za + rodice a sestru
 • Úterý  23.8.
 • Středa 24.8. (Svátek sv. Bartoloměje, apoštola)
  • 18:00 Ma: Za + sourozence
 • Čtvrtek 25.8.
  • 19:00 Lh: Za Zdeňka Křižku a celou rodinu
 • Pátek 26.8. (Ma: Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu)
  • 18:00  Ma: Za dar zdraví pro Toníčka a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Sobota 27.8. (Památka sv. Moniky)
  • 18:00 Te: Za + sourozence a živou rodinu
 • Neděle 28.8. (22. neděle v mezidobí)
  • 7:30 Lh: Za živou a + rodinu Mikeštíkovu
  • 9:00  Ma: Za Evu Hamrlovou
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
Příležitost ke sv. smíření – půl hodiny před večerní bohoslužbou ve všedních dnech
 
20. neděle v mezidobí 14.8. – 21.8.2016
 

Oznamování:

 • V tomto týdnu bude pouze mše sv. v pondělí v Malenovicích v 18:00 hodin, v ostatní dny v tomto týdnu bohoslužby nebudou. Příští neděli budou mše svaté dle prázdninového pořádku.
 • Na faře bude k dispozici p. Eva Popelková, kvůli pohřbům se můžete obracet na faru ve Spytihněvi.

 

 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 14.8. (20. neděle v mezidobí)
  • 7:30 Lh: Za Františka Svozila, dceru Vlastičku a živou rodinu
  • 9:00  Ma: Za ochranu Boží a Panny Marie pro rodinu Javorovu
 • Pondělí 15.8. (Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE)
 • Úterý  16.8. 
 • Středa 17.8. 
 • Čtvrtek 18.8. 
 • Pátek 19.8. 
 • Sobota 20.8. (Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve)
 • Neděle 21.8. (21. neděle v mezidobí)
  • 7:30 Lh: Za dar zdraví
  • 9:00  Ma: Za Jaroslava Krejčiříka, manželku, syna Josefa a zetě Františka
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
19. neděle v mezidobí 7.8. – 14.8.2016
 

Oznamování:

 • V tomto týdnu nebudou ve všedních dnech žádné bohoslužby. Příští neděli budou mše svaté dle prázdninového pořádku.
 • Na faře bude k dispozici p. Eva Popelková, kvůli pohřbům se můžete obracet na faru v Otrokovicích.

 

 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 7.8. (19. neděle v mezidobí)
  • 7:30 Lh: Za f a r n o s t
  • 9:00  Ma: Za f a r n o s t
  • 11:00 Chlum: Poutní mše sv.
 • Pondělí 8.8. (Památka sv. Dominika, kněze)
 • Úterý  9. 8. (Památka Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice)
 • Středa 10.8. (Svátek sv. Vavřince, mučedníka)
 • Čtvrtek 11.8. (Památka sv. Kláry, panny)
 • Pátek 12.8. 
 • Sobota 13.8. 
 • Neděle 14.8. (20. neděle v mezidobí)
  • 7:30 Lh: Za Františka Svozila, dceru Vlastičku a živou rodinu
  • 9:00  Ma: Za Boží ochranu a přímluvu P. Marie pro rodinu Javorovu
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
 
18. neděle v mezidobí 31.7. – 7.8.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve
 • Úterý: 
 • Středa: 
 • Čtvrtek: Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
 • Pátek: 
 • Sobota: Svátek Proměnění Páně
 • Neděle: 19. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 1.8.    
Úterý 2.8.    
Středa 3.8. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 4.8. 19:00 Lhota
Pátek 5.8. 18:00 Malenovice
Sobota 6.8. 18:00 Tečovice
Neděle 7.8. 7:30
9:00
11:00
Lhota
Malenovice
Chlum

 

Oznamování:

 • V pondělí tohoto týdne nebude v Malenovicích večerní mše sv.
 • Na Lhotě bude ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace, v Malenovicích pak bude krátká adorace po mši sv. v pátek. Na obou místech bude příležitost ke sv. smíření hodinu přede mší sv.
 • Církevní sňatek chtějí v sobotu 6.8. v Malenovicích uzavřít Pavel Miča a Tamara Pislaru (oba bytem Zlín – Jaroslavice).
 • Příští neděli, kromě obvyklých bohoslužeb, bude také poutní mše sv. na Chlumu v 11:00 hodin.

 

 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 31.7. (18. neděle v mezidobí)
  • 7:30  Lh: Na daný úmysl
  • 9:00  Ma: Za + rodiče Hüblovy a Čižmařovy a prarodiče
 • Pondělí 1.8. (Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve)
 • Úterý  2.8.
 • Středa 3.8.
  • 18:00 Ma: Za Annu Olšákovou
 • Čtvrtek 4.8. (Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze)
  • 19:00 Lh: Za společenství živého růžence
 • Pátek 5.8. (Památka sv. Marty)
  • 18:00  Ma: Za dar zdraví pro Toníčka a Boží požehnání pro živou rodinu
 • Sobota 6.8. (Svátek Proměnění Páně)
  • 18:00 Te: Volný úmysl
 • Neděle 7.8. (19. neděle v mezidobí)
  • 7:30 Lh: Za f a r n o s t
  • 9:00  Ma: Za f a r n o s t
  • 11:00 Chlum: Poutní mše sv.
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice
 
 
17. neděle v mezidobí 24.7. – 31.7.2016
 
Svátky v týdnu:
 • Pondělí: Svátek sv. Jakuba, apoštola
 • Úterý: Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
 • Středa: Památka sv. Gorazda a druhů
 • Čtvrtek
 • Pátek: Památka sv. Marty
 • Sobota
 • Neděle: 18. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hodina Bohoslužba
Pondělí 25.7. 18:00 Malenovice
Úterý 26.7.    
Středa 27.7. 18:00 Malenovice
Čtvrtek 28.7. 19:00 Lhota
Pátek 29.7. 18:00 Malenovice
Sobota 30.7. 18:00 Tečovice
Neděle 31.7. 7:30
9:00
Lhota
Malenovice

 

Oznamování:

 • Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu dle obvyklého pořádku, v neděli zůstává prázdninový provoz.
 • Úmysly na mše sv. v Malenovicích a Tečovicích budu zapisovat v pondělí po večerní mši sv. v sakristii a pak kdykoli na faře.
 
Intence (úmysly mší svatých)
 
 • Neděle 24.7. (17. neděle v mezidobí)
  • 7:30  Ma: Na dobrý úmysl dárce a na poděkování za Boží milosrdenství
  • 9:00  Lh: Poutní mše sv. ke cti sv. Anny
  • 11:00  Te: Poutní mše sv. ke cti sv. Jakuba
 • Pondělí 25.7. (Svátek sv. Jakuba, apoštola)
  • 18:00  Ma: Na dobrý úmysl a na poděkování za Boží milosrdenství
 • Úterý  26.7. (Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie)
 • Středa 27.7. (Památka sv. Gorazda a druhů)
  • 18:00  Ma: Za  f a r n o s t
 • Čtvrtek 28.7.
  • 19:00 Lh: Na daný úmysl
 • Pátek 29.7. (Památka sv. Marty)
  • 18:00  Ma: Volný úmysl
 • Sobota 30.7.
  • 18:00 Te: Volný úmysl
 • Neděle 31.7. (18. neděle v mezidobí)
  • 7:30 Lh: Na daný úmysl
  • 9:00  Ma: Za + rodiče Hüblovy a Čižmařovy a prarodiče
 
Poznámky: Ma – Malenovice; Lh – Lhota; Te - Tečovice

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (26. 6. – 17. 7. 2016)

1.      Dnes je 13. neděle v mezidobí.


2.      V období od 27. 6. do 17. 7. 2016, kdy budu na dovolené,  budou mše sv. v těchto dnech:
neděle, 3. 7.:
7.30 – Lhota
9.00 – Malenovice
10.30 – Lhotka
neděle, 10. 7.:
7.30 – Lhota
9.00 – Malenovice
neděle, 17. 7.:
7.30 – Lhota
9.00 – Malenovice


3.      V době mé dovolené můžete pastorační záležitosti vyřizovat prostřednictvím pí. Evy Popelkové. Kontaktní čísla:
731 604 304
731 621 195

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (19. – 26. 6. 2016)


1.      Dnes je 12. neděle v mezidobí. Mše svaté budou v 7.30 a 10.30 hod. v Malenovicích a v 9.00 hod. ve Lhotě.


2.      Dnešní neděli při mši svaté v 10.30 v Malenovicích přistoupí skupina děti k 1. svatému přijímání.


3.      V pondělí od 17.00 do 18.00 hod. bude vystavená Nejsvětější svatost k adoraci.


4.      V sobotu uzavřou v malenovickém kostele církevní manželství p. Pavel Řihák z Tečovic a sl. Michaela Chrastinová z Tečovic.


5.      Příští neděli ukončíme letošní školní a pastorační rok u nás. Mše svaté budou v 7.30 hod. ve Lhotě a v 9.00 hod. v Malenovicích.


6.      Od 26. 6. 2016 budu na dovolené. V této době můžete pastorační záležitosti vyřizovat prostřednictvím pí. Evy Popelkové (mobil: 731 604 304, 731 621 195).


7.      Mše sv. v době mé dovolené budou v neděli 3. 7., 10. 7. a 17. 7., a to v 7.30 ve Lhotě a v 9.00 v Malenovicích.


8.      Při mších svatých v neděli 17. 7. bych chtěl se s Vámi rozloučit a poděkovat za 9 let služby v našich farnostech.


9.      Program na další část prázdnin bude Vám oznámen s nástupem nového duchovního správce farnosti – o. Miroslava Strnada, který působil ve Slavičíně. Mysleme na něho ve svých modlitbách.


10.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých v tomto týdnu:
neděle:
Malenovice – na poděkování za 40 let společného života (7.30)
Lhota – za + Ludmilu Majerovu, dvoje rodiče a živou rodinu (9.00)
Malenovice – za + Antonína a Ludmilu Slováčkovy a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za nemocnou osobu (18.00)
středa:
Malenovice – za živou a + rodinu Zátopkovu a Zelíkovu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Josefa Vávru a živou rodinu (19.00)
pátek:
Malenovice – za + rodiče Stachovy, vnučku, živou rodinu a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice – za + manžela, dvoje rodiče a živou rodinu (18.00)
neděle:
Lhota – za ochranu Panny Marie a Boží pomoc na životní cestě pro celou rodinu (7.30)
Malenovice – za + maminku a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (12. – 19. 6. 2016)


1.      Dnes je 11. neděle v mezidobí a poslední den 5. ročníku Kulturního jara.


2.      Dnešními našimi hosty jsou:
-       o. Jan Kušnír z Nitry,
-       Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Jejich koncert začne v našem malenovickém kostele v 15.00 hod. Vstupné na koncert je dobrovolné.


3.      Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošního ročníku Kulturního jara.


4.      Příští neděli při mši svaté v 10.30 v Malenovicích přistoupí skupina děti k 1. svatému přijímání.
-       Svátost smíření pro ně a jejich rodiče bude v sobotu 18. 6. 2016 v 9.30 hod.
-       Po svátosti smíření proběhne nácvik nedělní slavnosti.
-       Nedělní mše svaté budou v 7.30 a 10.30 hod. v Malenovicích a v 9.00 hod. ve Lhotě.


5.      V neděli 26. 6. 2016 ukončíme letošní školní a pastorační rok u nás. Mše svaté budou v 7.30 hod. ve Lhotě a v 9.00 hod. v Malenovicích.


6.      Od 26. 6. 2016 do 16. 7. 2016 budu na dovolené. S prázdninovým programem v naších farnostech vás seznámím příští neděli.


7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých v tomto týdnu:
neděle:
Malenovice – za + manžela Ladislava a rodiče z obou stran (7.30)
Malenovice – za + rodiče Kratochvílovy a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Malenovice – za + Annu a Ladislava Kozlovy a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Josefa Mudříka, rodiče a sourozence (19.00)
pátek:
Malenovice – za + rodiče, jejích syna, dceru, dva zetě a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + rodinu Maršálkovu, Bajcurovu a duše v očistci (18.00)
neděle:
Malenovice – na poděkování za 40 let společeného života (7.30)
Lhota – za + Ludmilu Majerovu, dvoje rodiče a živou rodinu (9.00)
Malenovice – za + Antonína a Ludmilu Slováčkovy a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (5. 6. – 12. 6. 2016)

 

1. Dnes je 10. neděle v mezidobí.

 

2.      V našich farnostech pokračujeme v programu Kulturního jara. Dnešními našimi hosty jsou:

-       o. Pavol Kruták z Nitry,

-       chrámový pěvecký sbor z Uherského Hradiště. Na jejich koncert, který začne v 15.00 hod., Vás zvu do kostela v Malenovicích.

 

3. Ve čtvrtek nebude náboženství na faře pro 4. až 9. třídu.

 

4.      V pátek Vás srdečně zvu na Noc kostelů. U nás budou otevřené kostely v Malenovicích, Tečovicích a Lhotě. Podrobný program Noci kostelů je Vám k dispozici ve vývěsce.

 

5.      V sobotu v 10.00 hod. proběhne v kostele v Malenovicích obřad svátosti křtu.

 

6.      Příští neděli bude 11. neděle v mezidobí. Našimi hosty budou:

-       o. Jan Kušnír z Nitry,

-       Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Na jejich koncert, který začne v 15.00 hod., Vás zvu do kostela v Malenovicích.

 

7.      Mešní úmysly pro tento týden:

neděle:

Malenovice – za+ Ludmilu Dikovu a manžela (7.30)

Malenovice – za + Jaroslava Tobolaka, rodiče z obou stran a bratry a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)

Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)

pondělí:

Malenovice – za + rodinu Kladníčkovu a Zejdovu (18.00)

středa:

Malenovice – za + Rajmunda Buňku, manželku, 3 syny a duše v očistci (18.00)

čtvrtek:

Lhota – za + Annu Hotáříkovu, rodinu Matysíkovu, Hotaříkovu a Bartoňovu (19.00)

pátek:

Malenovice – za + rodiče Jaroslavu a Rostislava Vaňkovy (18.00)

sobota:

Tečovice – za farní společenství (18.00)

neděle:

Malenovice – za + manžela Ladislava a rodiče z obou stran (7.30)

Malenovice – za + rodiče Kratochvílovy a živou rodinu (9.00)

Lhota – za + Jaroslava Vyorala a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (29. 5. – 5. 6. 2016)


1. Dnes je 9. neděle v mezidobí.


2. V našich farnostech pokračujeme v programu Kulturního jara. Dnešními našimi hosty jsou:
- o. Martin Štefanec z Nitry,
- Petr Čech (varhaník) a Alena Čechová (houslistka) z Prahy. Na jejich koncert, který začne v 15.00 hod., Vás zvu do kostela v Malenovicích.


3. V úterý v 19.00 hod. začne na faře v Malenovicích setkání ekonomické rady farnosti.


4. Ve středu odslouží večerní mši sv. v 18.00 hod. o. arcibiskup Jan Graubner.


5. V sobotu Vás v rámci Kulturního jara zvu na Den rodiny, který proběhne na sportovním hřišti ve Lhotě. V 9.30 hod. začnou fotbalové turnaje pro kluky do 13 let a od 14 do 17 let. Od 16.00 hod. bude možnost posezení u grilu. Součásti tohoto posezení budou různé dovednostní soutěže pro všechny věkové kategorie, setkání s našimi hosty a tombola.


6. Příští neděli bude 10. neděle v mezidobí. Našimi hosty budou:
- o. Pavol Kruták z Nitry,
- chrámový pěvecký sbor z Uherského Hradiště. Na jejich koncert, který začne v 15.00 hod., Vás zvu do kostela v Malenovicích.


7. Mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + rodiče z obou stran a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za živou a + rodinu Mrlíkovu a za přijatá dobrodiní (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Olšaníkovu, Vykydalovu a Vrzalovu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za nemocnou osobu (18.00)
středa:
Malenovice – za + kněze Josefa Bělohlavka a jeho + sourozence (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Zdeňka Císaře a dvoje rodiče (19.00)
pátek:
Malenovice – za + o. Vojtěcha Martinů (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za+ Ludmilu Dikovu a manžela (7.30)
Malenovice – za + Jaroslava Tobolaka, rodiče z obou stran a bratry a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota –za Společenství živého růžence a farnost (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (22. – 29. 5. 2016)


1.      Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.


2.      V našich farnostech pokračujeme v programu Kulturního jara. Dnešními našimi hosty jsou:
-       o. František Urban z Tovarová,
-       dětský folklórní soubor Terchovček z Terchové. Na jejich koncert, který začne v 15.00 hod., Vás zvu do farní zahrady.


3.      Ve čtvrtek prožijeme slavnost Božího těla. Mše sv. budou v 17.30 v Malenovicích (s průvodem) a v 19.00 ve Lhotě. Ve Lhotě bude průvod s Nejsvětější svatosti příští neděli.


4.      V sobotu pojedeme na pouť do Krakova – Lagiewnik. Odjezd autobusu je v 3.50 od kostela ve Lhotě a 4.00 od Papírnictví v Malenovicích.


5.      Příští neděli bude 9. neděle v mezidobí. Našimi hosty budou:
-       o. Martin Štefanec z Nitry,
-       Petr Čech (varhaník) a Alena Čechová (houslistka) z Prahy. Na jejich koncert, který začne v 15.00 hod., Vás zvu do kostela v Malenovicích.


6.      Mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + rodiče Návojovy a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + Emila Bednaříka, rodiče a duše v očistci (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Vyoralovu a Brázdilovu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Františka a Marii Daňkových a živou rodinu (18.00)
středa:
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
čtvrtek:
Malenovice – za farní společenství (17.30)
Lhota – za + rodiče Vyoralovy a živou rodinu (19.00)
pátek:
Malenovice – za živou a + rodinu Ševčíkovu (18.00)
sobota:
Tečovice – ZMĚNA: MŠE SVATÁ NEBUDE
neděle:
Malenovice – za + rodiče z obou stran a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za živou a + rodinu Mrlíkovu a za přijatá dobrodiní (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Olšaníkovu, Vykydalovu a Vrzalovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (8. 5.  – 15. 5. 2016)


1.      Dnes je 7. neděle velikonoční.


2.      V našich farnostech pokračujeme v programu Kulturního jara. Dnešními hosty jsou:
-       o. Antonín Bachan z Hluku,
-       trio Musica organum z Holešova. Na jejich koncert s názvem „Májový koncert (nejen) barokní hudby“, který začne v 15.00 hod., Vás zvu do kostela v Malenovicích.


3.      V úterý bude našim hostem Věra Sosnarova z Odrovic. Na besedu s ní, která začne v 18.00 hod., Vás zvu na faru v Malenovicích. Téma besedy: „Téměř 20 let v gulagu“.


4.      Ve středu odslouží večerní mši svatou o. Bohumil Kundl ze Spytihněvi.


5.      Večerní mši sv. v pátek odslouží o. Jan Štefanec z Univerzitního pastoračního centra sv. Josefa Freinademetze v Bratislavě. Po mši sv. v 19.00 hod. začne na faře beseda s ním. Téma besedy: „Mezilidské a rodinné vztahy“.


6.      Příští neděli odslouží dopolední mše svaté o. Jan Halama z Prahy. Dalším našim hostem bude o. Henryk Kolodziej z Rybniku v Polsku, který oslaví spolu s námi 50. výročí kněžství.


7.      Příští neděli v 15.00 hod. Vás zveme na koncert smíšeného pěveckého sboru Smetana z Hradce Králové.


8.      Májové pobožnosti jsou v Malenovicích od pondělí do soboty v 17.30 a o nedělích v 8.30 hod.


9.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Františka a Marii Slovenčíkovy a zetě Jana (7.30)
Malenovice – za + Rostislava Pavelku, jeho syna, rodiče z obou stran a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Jaroslavu Strojičovu, manžela a + Marii Velčovskou a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – na vlastní úmysl (18.00)
středa:
Malenovice – za + Annu Haasovu a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Stanislava Cambala, + rodinu Tomáškovu a Postavovu (19.00)
pátek:
Malenovice – za + rodiče Hrubých, Pražákovy a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + dceru, manžela a živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – za + Zdenka Holíka a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Jaroslava Bartoně a dvoje rodiče (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (1. 5.  – 8. 5. 2016)


1.      Dnes je 6. neděle velikonoční.


2.      Májovou pobožnosti v 7.00 hod. zahajujeme dnes v našich farnostech Kulturní jaro. Prvními našimi hosty jsou:
-       o. Petr Bulvas z Olomouce (biskupský delegát pro pastorací v naší arcidiecézi), který při mších sv. v 9.00 hod. v Malenovicích a v 10.30 hod. ve Lhotě předá dekrety novým členům pastoračních a ekonomických rad našich farností;
-       Janáčkovo kvarteto z Brna. Na jejich koncert, který začne v 15.00 hod., Vás zvu do kostela v Malenovicích.


3.      V úterý pojedeme na pouť do Tovačova a na Svatý Kopeček. Odjezd autobusu je v 7.50 hod. od kostela ve Lhotě a v 8.00 hod. od Papírnictví v Malenovicích. Na programu je mše svatá, prohlídka kostela a občerstvení v Tovačově a prohlídka baziliky a májová pobožnost na Svatém Kopečku. Návrat z pouti je plánovaný na 17.00 hod.


4.      Ve středu odslouží večerní mši svatou o. Bedřich Horák z Mistřína.
 

5.      Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Tento den budou mše sv. v 18.00 hod. v Malenovicích a v 19.00 hod. ve Lhotě.


6.      V pátek se po večerní mši sv. sejde na faře ekonomická rada malenovické farnosti.
7.      V sobotu Vás v rámci Kulturního jara zveme do Kulturního domu ve Lhotě na Duhovou pohádku. Naším hostem bude herec Kamil Koula z Prahy. Začátek představení je v 15.00 hod.


8.      Příští neděli odslouží dopolední mše svaté o. Antonín Bachan z Hluku. V 15.00 hod. Vás zveme na koncert tria Musica organum z Holešova.


9.      Májové pobožnosti budou v Malenovicích od pondělí do soboty v 17.30 a o nedělích v 8.30 hod.


10.     Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – na poděkování malenovickým farníkům (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Olgu Langrovu (18.00)
středa:
Malenovice – za + Marii Dohnalovu a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Malenovice – (18.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (19.00)
pátek:
Malenovice – za + manžela Bohumila, rodiče z obou stran a + bratry (18.00)
sobota:
Tečovice – za + rodiče Vojáčkovy a ochranu Boží pro živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Františka a Marii Slovenčíkovy a zetě Jana (7.30)
Malenovice – za + Rostislava Pavelku, jeho syna, rodiče z obou stran a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Jaroslavu Strojičovu, manžela a + Marii Velčovskou a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (24. 4.  – 1. 5. 2016)


1.      Dnes je 5. neděle velikonoční.


2.      Dnes proběhnou v Karlovicích poutní slavností ke cti Panny Marie, Matky dobré rady. Mši svatou v 11.00 hod. odslouží v tamější kapli o. Jaroslav Endlicher ze zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba. Poutní program ukončíme mariánskou pobožnosti ve 14.30 hod.


3.      Dnes odevzdáváme hlasovací lístky do malenovické pastorační a ekonomické rady.
 

4.      U hlavního vchodu do kostela si můžete vyzvednout další číslo farního zpravodaje Mikuláš. V tomto čísle najdete program letošního Kulturního jara, které zahájíme příští neděli. Prosím všechny o propagaci této akce.


5.      Prvními hosty Kulturního jara budou:
-       o. Petr Bulvas z Olomouce (biskupský delegát pro pastorací v naší arcidiecézi), který odslouží všechny dopolední mše sv. a při mších sv. v 9.00 hod. v Malenovicích a v 10.30 hod. ve Lhotě předá dekrety novým členům pastoračních a ekonomických rad našich farností;
-       Janáčkovo kvarteto z Brna. Na jejich koncert, který začne v 15.00 hod., Vás zvu do kostela v Malenovicích.


6.      V úterý 3. května pojedeme na pouť do Tovarová a na Svatý Kopeček. Zájemci se mohou hlásit v zakristii. Příspěvek na pouť je 120,- Kč za osobu. Odjezd autobusu je v 7.50 hod. od kostela ve Lhotě a v 8.00 hod. od Papírnictví v Malenovicích.


7.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + manžela a duše v očistci (7.30)
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Mikeštíkovu a Blahušovu (10.30)
pondělí:
Malenovice – na vlastní úmysl (18.00)
středa:
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za živou a + rodinu Řezníčkovu, Svozilovu, Mikeštíkovu a na úmysl dárce (19.00)
pátek:
Malenovice – za + manžela Jaroslava a zemřelé rodiče Svízelový (18.00)
sobota:
Tečovice – za živou a + rodinu Kuželovu (18.00)
neděle:
Malenovice – na poděkování malenovickým farníkům (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (17. 4.  – 24. 4. 2016)


1.      Dnes je 4. neděle velikonoční - neděle Dobrého Pastýře. Při všech bohoslužbách se modlíme za duchovní povolání.


2.      V modlitbě za duchovní povolání budeme pokračovat i v tomto novém týdnu. Spolu s našimi hosty ze zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba se budeme zamýšlet nad povoláním Samuelovém, Izaiášovém, Matoušovém a Petrovem. K těmto zamyšlením a modlitbám Vás zvu v pondělí v 17.00 hod, ve středu a pátek v 18.00 hod. do Malenovic a ve čtvrtek v 18.00
hod. do Lhoty.


3. Ve středu oslavím 25. výročí kněžství. Prosím, vzpomeňte tento den na mně ve svých modlitbách. K společnému díku za dar kněžství Vás všechny zvu v sobotu. V 10.00 hod. odsloužím v malenovickém kostele mši svatou. Ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání a po něm posezení na faře (možnost pobesedovat bude do 20.00 hod.). Budu potěšen, když
přijměte toto pozvání k oslavě mého jubilea. Tento den nebude večerní mše sv. v Tečovicích.


4. Příští neděli bude 5. neděle velikonoční. Tento den proběhnou v Karlovicích poutní slavností ke cti Panny Marie, Matky dobré rady. Mši svatou v 11.00 hod. odslouží v tamější kapli o. Jaroslav Endlicher ze zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba. Poutní program ukončíme
mariánskou pobožnosti ve 14.30 hod.


5. U hlavního vchodu do kostela si můžete vyzvednout další číslo farního zpravodaje Mikuláš. V tomto čísle najdete program letošního Kulturního jara, které zahájíme v neděli 1. května. Prosím všechny o propagaci této akce.


6. U hlavního vchodu do kostela si také můžete vyzvednout hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do pastorační a ekonomické rady malenovické farnosti. Tyto lístky s označenými Vašimi kandidáty přineste, prosím, příští neděli a vložte do krabičky připravené pro
tento účel.


3.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Ladislava Ondru (7.30)
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží požehnání do dalších let (9.00)
Lhota – za + Františku Vávrovu, manžela a syny (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + sourozence a duše v očistci (17.00)
středa:
Malenovice – na vlastní úmysl (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za živou a + rodinu Blahušovu a Gajdůškovu (18.00)
pátek:
Malenovice – na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu (18.00)
sobota:
Malenovice – na poděkování Pánu Bohu za dar kněžského povolání (10.00)
neděle:
Malenovice – za + manžela a duše v očistci (7.30)
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Mikeštíkovu a Blahušovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (10. 4.  – 17. 4. 2016)

1.      Dnes je 3. neděle velikonoční.


2.      Dnes také odevzdáváme volební lístky na své kandidáty do pastoračních a ekonomických rad obou naších farnosti (ve Lhotě proběhne druhé kolo voleb a v Malenovicích první).


3.      Od pondělí do příští neděle prožijeme Týden modliteb za duchovní povolání.
 

4.      V pondělí od 17.00 do 18.00 hod. bude v Malenovicích adorace Nejsvětější svátosti. Celodenní adorace budou ve čtvrtek od 8.00 do 19.00 hod. ve Lhotě a v pátek od 8.00 do 18.00 hod. v Malenovicích.


5.      V sobotu v 10.00 hod. bude v Malenovicích udělována svátost křtu.


6.      Příští neděli bude 4. neděle velikonoční.


7.      V neděli 24. 4. 2016 proběhnou v Karlovicích poutní slavnosti. Mši sv. v kapli Panny Marie, Matky dobré rady odslouží v 11.00 hod. o. Jaroslav Endlicher ze zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba. Ve 14.30 hod. ukončíme poutní program mariánskou pobožnosti.


8.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Machů a Lalošakovou a duše v očistci (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – za + Františka Řezníčka a Boží požehnání pro celou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu (18.00)
středa:
Malenovice – za dar zdraví pro celou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + rodiče Matuškovy, dceru Janu a duše v očistci (19.00)
pátek:
Malenovice – za živou a + rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za rodiče (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Ladislava Ondru (7.30)
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží požehnání do dalších let (9.00)
Lhota – za + Františku Vávrovu, manžela a syny (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (3. 4.  – 10. 4. 2016)

1.      Dnes je 2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství. Po mších svatých se společně pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství za to, aby Pán byl milosrdný k nám i k celému světu.


2.      Také dnes pamatujeme ve svých modlitbách na naše farníky z Louk, kteří prožívají poutní slavnosti. Pobožnost u tamější kaple bude ve 14.30 hod.


3.      Rovněž dnes začínají v Malenovicích volby do pastorační a ekonomické rady farnosti. Volební lístky si vyzvednete u vchodu do kostela a příští neděli doneste je s napsanými jmény Vašich kandidátů.


4.      V pondělí je slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. bude v 18.00 hod. v Malenovicích.


5.      Ve středu v 19.00 hod. začne na faře v Malenovicích setkání rodičů děti, které se připravují na 1. svaté přijímání.


6.      V sobotu v 10.30 hod. bude na faře schůzka malenovických ministrantů.


7.      Příští neděli bude 3. velikonoční neděle.


8.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za nemocného manžela a za + rodiče z obou stran (7.30)
Malenovice – za farníky z Louk (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + manžela a živou rodinu (9.00)
úterý:
Karlovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Malenovice – na poděkování za celoživotní pomoc a ochranu Panny Marie, za živou rodinu a + manžela (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Antonína Mikla, + otce a živou rodinu (19.00)
pátek:
Malenovice – za + manžela, rodiče z obou stran a dar zdraví, Boží ochranu a za živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + Antonína Baťka a živou rodinu, za + rodinu Baťkovu a Dlabajovu (18.00)
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Machů a Lalošakovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – za + Františka Řezníčka a Boží požehnání pro celou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (27. 3.  – 3. 4. 2016)


1.      Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně.


2.      Ve velikonoční pondělí budou mše sv. v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích a v 10.30 hod. ve Lhotě.


3.      Příští neděli je 2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství. Po mších svatých se společně pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství za to, aby Pán byl milosrdný k nám i k celému světu.


4.      Také příští neděli budeme ve svých modlitbách pamatovat na naše farníky z Louk, kteří tento den budou prožívat poutní slavnosti. Pobožnost u tamější kapli bude ve 14.30 hod.


5.      Rovněž příští neděli začnou v Malenovicích volby do pastorační a ekonomické rady farnosti.


6.      Ve středu 6. dubna v 19.00 hod. začne na faře v Malenovicích setkání rodičů děti, které se připravují na 1. svaté přijímání.


7.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Františku a Rudolfa Kotásovy a živou rodinu (7.30)
Malenovice – na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Tormovu, Poláchovu a Podškubkovu (9.00)
Lhota – na poděkování Pánu Bohu a za živou a + rodinu Ondrašíkovu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za živou a + rodinu (7.30)
Malenovice – za děti a rodinu Vítkovu (9.00)
Lhota – (10.30)
středa:
Malenovice – za + tatínka a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Jaroslava Janotu, manželku a dvoje rodiče (19.00)
pátek:
Malenovice – za + rodinu Repíkovu a Boží požehnání (18.00)
sobota:
Tečovice – za živou a + rodinu Horáčkovu (18.00)
neděle:
Malenovice – za nemocného manžela a za + rodiče z obou stran (7.30)
Malenovice – za farníky z Louk (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (20. 3.  – 27. 3. 2016)

1.      Dnes je Května neděle. Při všech bohoslužbách proběhne svěcení ratolesti a budou se číst pašije.


2.      Dnešním dnem začíná Svatý týden. Program Svatého týdne včetně programu Velikonočního třídenní a svátků Zmrtvýchvstání Páně je Vám k dispozici ve vývěsce u kostela, na našich internetových stránkách a ve farním zpravodaji Mikuláš.


3.      Sbírka, která proběhne příští neděli, bude na Arcibiskupský kněžský seminář.


-       Dnes se ve Lhotě  odevzdávají vyplněné hlasovací lístky do pastorační a ekonomické rady farnosti.


4.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – na poděkování za dar zdraví (7.30)
Malenovice – za + rodiče Babelovy a + Františku Křížovu a duše v očistci (9.00)
Lhota – za + Josefa Fajgaru a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za přijatá dobrodiní maminkám (18.00)
úterý:
Lhota – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Malenovice – za + Marii Slezákovu a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a duše v očistci (17.00)
Malenovice – za farní společenství (19.00)
pátek:
Lhota – Velkopáteční obřady (17.00)
Malenovice – Velkopáteční obřady (19.00)
sobota:
Lhota – za + rodiče Jamborovy a syny a rodinu Jurákovu (19.00)
Malenovice – za farní společenství (21.00)
neděle:
Malenovice – za + Františku a Rudolfa Kotásovy a živou rodinu (7.30)
Malenovice – na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Tormovu, Poláchovu a Podškubkovu (9.00)
Lhota – na poděkování Pánu Bohu a za živou a + rodinu Ondrašíkovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (13. 3.  – 20. 3. 2016)

1.      Dnes je 5. neděle postní. Odpoledne v 15.00 hod. začne pobožnost křížové cesty.


2.      U vchodu do kostela si můžete vyzvednout další číslo farního zpravodaje „Mikuláš“. V něm najdete program Svatého týdne a velikonočních svátků u nás a také upoutávku na některé aktivity Kulturního jara, které u nás proběhne od 1. května do 12. června 2016.


3.      Od dnešního dne do neděle 10. 4. budou postupně probíhat volby do pastorační a ekonomické rady farnosti. Farníci nad 18 let ať si dnes vyzvednou hlasovací lístky, během týdne napíšou na tyto lístky jména svých kandidátů a příští neděli je odevzdají do krabičky, která bude připravená na stole vzadu kostela.


4.      V pondělí od 17.00 do 18.00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti. Po večerní mši sv. Vás zvu na faru na besedu.


5.      Páteční křížovou cestu v Malenovicích povedou naši ministranti.


6.      V sobotu zveme mládež na děkanátní setkání, které se bude konat na Jižních svazích. Podrobný program setkání je ve vývěsce v chodbě kostela.


7.      Příští neděli bude Května neděle. Při všech bohoslužbách proběhne svěcení ratolesti a budou se číst pašije. Začne Svatý týden.


8.      Křížové cesty v době postní:
-       ve čtvrtek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.


9.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Marii Malou (7.30)
Malenovice – za + Miladu Holíkovu a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + rodiče Vidrmanovy a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + rodiče, sestru, bratry a vnučku Petrušku a za živou rodinu (18.00)
středa:
Malenovice – za + Ludmilu Jelínkovou, manžela a dceru (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Josefa Blahuše, živou a + rodinu (18.00)
pátek:
Malenovice – za + Ludmilu Jančovu a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + rodiče Mikoškovy a ochranu Boží pro živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – na poděkování za dar zdraví (7.30)
Malenovice – za + rodiče Babelovy a + Františku Křížovu a duše v očistci (9.00)
Lhota – za + Josefa Fajgaru a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (6. 3.  – 13. 3. 2016)

1.      Dnes je 4. neděle postní.


2.      V pondělí od 17.00 do 18.00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti. Po večerní mši sv. Vás zvu na faru na besedu.


3.      V úterý v 18.00 hod. bude mše sv. v Karlovicích.


4.      Ve středu se po večerní mši sv. sejde pastorační rada farnosti. Setkání pastorační rady lhotské farnosti bude ve čtvrtek také po večerní mši svaté.


5.      V sobotu v 10.30 hod. začne na faře v Malenovicích ministrantská schůzka.


6.      Příští neděli bude 5. neděle postní.


7.      Křížové cesty v době postní:
-       ve čtvrtek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.


8.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Marii Slovenčíkovu a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za živou rodinu Grossmannovu a ochranu Panny Marie a Boží požehnání (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + rodiče Nedbálkový a Manďákovy (18.00)
úterý:
Karlovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Malenovice – za + manžela Ladislava a za živou a + rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + rodiče Vyoralovy a duše v očistci (18.00)
pátek:
Malenovice – za + Františka Slívu a + rodinu Goldovu (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Marii Malou (7.30)
Malenovice – za + Miladu Holíkovu a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + rodiče Vidrmanovy a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (28. 2.  – 6. 3. 2016)

1.      Dnes je 3. neděle postní. Při mši sv. v 9.00 hod. se setkají všechny děti, které se připravují k 1. svatému přijímání, a jejich rodiče. Na všechny pamatujme ve svých modlitbách.


2.      V pondělí od 17.00 do 18.00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti. Po večerní mši sv. Vás zvu na faru na besedu.


3.      V úterý nebude mše sv. v Karlovicích. Mše sv. v tamější kapli bude v úterý 8. března.
 

4.      Příští neděli bude 4. neděle postní.
 

5.      Křížové cesty v době postní:
-       ve čtvrtek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.
 

6.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – za + manželku a za živou a + rodinu Zátopkovu a Zelíkovu (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Gajdůškovu a Dominovu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za posilnění víry pro děti a vnoučata (18.00)
středa:
Malenovice – za živou a + rodinu Němcovu, Pacíkovu a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Františka Svozila, dceru a živou rodinu (18.00)
pátek:
Malenovice – za + Oldřicha Kadlčíka a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za rodiče (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Marii Slovenčíkovu a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za živou rodinu Grossmannovu a ochranu Panny Marie a Boží požehnání (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (21. 2.  – 28. 2. 2016)

1.      Dnes je 2. neděle postní. Dnešním dnem končí u nás postní duchovní obnova, kterou vedl o. Martin Štefanec z Nitry.


2.      Dnešní sbírka je na Haléř svatého Petra.


3.      V pondělí od 17.00 do 18.00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti. Po večerní mši sv. Vás zvu na faru na besedu.


4.      V sobotu v 10.30 hod. bude na faře v Malenovicích setkání ministrantů.


5.      Příští neděli zvu na mši sv. v 9.00 hod. všechny děti, které se připravuji k 1. svatému přijímání, a jejich rodiče.


6.      Křížové cesty v době postní:
-       ve čtvrtek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.


7.      Připomínám, že kvůli dlouhodobému poklesu docházky děti 4. – 9. třídy ZŠ 11 do náboženství, náboženství pro tyto děti bude v tomto pololetí na faře. Děti 4. – 6. třídy mají náboženství ve čtvrtek ve 14.00 hod. a děti 7. – 9. třídy mají náboženství ve čtvrtek v 15.00
hod.


8.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za živou rodinu a + Ing. Stanislava Javoru (7.30)
Malenovice – za + Annu Frantíkovu, manžela Josefa a jeho rodiče (9.00)
Lhota – za + rodiče Mihálovy a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za nenarozené děti (18.00)
středa:
Malenovice – (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a živou rodinu (18.00)
pátek:
Malenovice – za + Drahomíru Stejskalovu a manžela a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – (18.00)
neděle:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – za + manželku a za živou a + rodinu Zátopkovu a Zelíkovu (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Gajdůškovu a Dominovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (14. 2.  – 21. 2. 2016)

1.      Dnes je 1. neděle postní. Po závěrečném požehnání proběhne obřad
označení hlav popelem.


2.      Včera jsme u nás zahájili postní duchovní obnovu, která potrvá do příští neděle. Vede ji o. Martin Štefanec z Nitry. Podrobný program obnovy je Vám k dispozici u vchodu do kostela.


3.      Křížové cesty v době postní:
-       ve čtvrtek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.


4.      Na mši sv. v 9.00 hod., kterou odsloužím v neděli 28. února, zvu všechny děti, které se připravuji k 1. svatému přijímání a jejich rodiče.


5.      Kvůli dlouhodobému poklesu docházky děti 4. – 9. třídy ZŠ 11 do náboženství, náboženství pro tyto děti bude v tomto pololetí na faře. Děti 4. – 6. třídy mají náboženství ve čtvrtek ve 14.00 hod. a děti 7.– 9. třídy mají náboženství ve čtvrtek v 15.00 hod.


6.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Josefa Kolaříka (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – za + rodiče Blahušovy a Janotovy (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Annu Říhovu a duše v očistci (18.00)
úterý:
Malenovice – (18.00)
středa:
Malenovice – za + manžela, rodiče, sestry a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a duše v očistci (18.00)
pátek:
Malenovice – za + Jaroslava Kazdu a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – (18.00)
neděle:
Malenovice – za živou rodinu a + Ing. Stanislava Javoru (7.30)
Malenovice – za + Annu Frantíkovu, manžela Josefa a jeho rodiče (9.00)
Lhota – za + rodiče Mihálovy a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (7. 2.  – 14. 2. 2016)

1.      Dnes je 5. neděle v mezidobí.


2.      V pondělí od 17.00 do 18.00 hod. bude v malenovickém kostele adorace Nejsvětější svátosti. Po večerní mši sv. Vás zvu na faru na besedu.


3.      Ve středu začne doba postní. Mše sv. na Popeleční středu budou v 16.30 hod. ve Lhotě a v 18.00 hod. v Malenovicích. Při obou bohoslužbách proběhne obřad posypání hlav popelem.


4.      Ve čtvrtek oslavíme památku Panny Marie Lurdské.


5.      Křížové cesty v době postní:
-       ve čtvrtek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.


6.      Příští neděli bude 1. neděle postní.


7.      Od 1. do 2. neděle postní proběhne u nás duchovní obnova, kterou povede o. Martin Štefanec z Nitry. Podrobný program obnovy je Vám k dispozici u vchodu do kostela.


8.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + rodinu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za + Jana Orsaga a živou rodinu (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Boženu Valeriánovu, manžela a živou rodinu (18.00)
středa:
Lhota – na úmysl dárce (16.30)
Malenovice – za + manžele Chvatíkovy (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Miladu Sasíkovu, živou rodinu a za duše, na které nikdo nepamatuje (18.00)
pátek:
Malenovice – za + Jiřího Langera, staršího, a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + Vojtěcha a Františku Rapantovy a živou rodinu  (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Josefa Kolaříka (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – za + rodiče Blahušovy a Janotovy (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (31. 1.  – 7. 2. 2016)

1.      Dnes je 4. neděle v mezidobí. Pokračujeme v naší modlitbě za duchovní povolání. Dnes také pamatujeme zvlášť na o. arcibiskupa Jana Graubnera, který slaví svůj svátek.


2.      Dnes od 14.30 do 18.00 hod. bude ve lhotském kostele vystavená Nejsvětější svátost k adoraci. Tento den je adoračním dnem tamější farnosti a zároveň dnem jejich modliteb za bohoslovce naši olomoucké arcidiecéze.


3.      Zítra od 17.00 do 18.00 hod. bude v malenovickém kostele adorace Nejsvětější svátosti. Celodenní adorace bude v pátek od 7.30 do 18.00 hod.


4.      V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše sv. budou v 17.00 hod. v Karlovicích a v 18.00 hod. v Malenovicích.


5.      Ve středu oslavíme památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Při večerní mši sv. se bude udělovat svatoblažejské požehnání.


6.      Příští neděli bude 5. neděle v mezidobí.
 

7.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a za dar zdraví (7.30)
Malenovice – za farní společenství (9.00)
Lhota – za + rodiče Popelkovy a syna (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + rodiče, sourozence a duše v očistci (18.00)
úterý:
Karlovice – na úmysl dárce (17.00)
Malenovice – za nemocné v naší rodině (18.00)
středa:
Malenovice – za dar zdraví (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Františka Vávru, manželku a dvoje rodiče (18.00)
pátek:
Malenovice – na poděkování za dar víry a Boží ochranu pro celou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + Petra Hořeckého, rodiče Václavíkovy a živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – za + rodinu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za + Jana Orsaga a živou rodinu (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (24. 1.  – 31. 1. 2016)

1.      Dnes je 3. neděle v mezidobí.


2.      Zítra je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Od 17.00 do 18.00 hod. bude příležitost k adoraci Nejsvětější svátosti. Po mši sv. Vás všechny zvu na faru na besedu. Zítřejším programem ukončíme Týden modliteb za jednotu křesťanů.


3.      Ve středu v 19.00 hod. se na faře v Malenovicích uskuteční setkání rodičů děti, které se připravuji k 1. svatému přijímání.


4.      Ve čtvrtek po večerní mši sv. ve Lhotě se sejde tamější pastorační rada farnosti.


5.      V sobotu v 9.30 hod. proběhne na faře ve Lhotě setkání lhotských ministrantů. Setkání malenovických ministrantů začne v 10.30 na faře v Malenovicích.


6.      Příští neděli bude 4. neděle v mezidobí. Od 14.30 do 18.00 hod. bude ve lhotském kostele vystavená Nejsvětější svátost k adoraci. Tento den je adoračním dnem tamější farnosti a zároveň dnem jejich modliteb za bohoslovce naši olomoucké arcidiecéze.


7.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za uzdravení nemocné Marie Repíkové (7.30)
Malenovice – za + manžela Václava, oboje rodiče a sestry (9.00)
Lhota – za + Jaroslava Bartoně a živou rodinu Bartoňovu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za farní společenství (18.00)
středa:
Malenovice – (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Jana Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu (18.00)
pátek:
Malenovice – (18.00)
sobota:
Tečovice – (18.00)
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Hejtmánkovou a Šindelářovou a za dar zdraví (7.30)
Malenovice – za farní společenství (9.00)
Lhota – za + rodiče Popelkovy a syna (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (17. 1.  – 24. 1. 2016)

1.      Dnes je 2. neděle v mezidobí. Ve 14.30 začne v malenovickém kostele svátostné požehnání.


2.      Zítra je svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Tímto dnem zahájíme Týden modliteb za naši jednotu. Po večerní mši svaté zvu Vás na faru na besedu.


3.      V sobotu v 10.00 proběhne v malenovickém kostele svátost křtu.


4.      Příští neděli bude 3. neděle v mezidobí.


5.      Setkání rodičů děti, které se připravuji k 1. svatému přijímání bude ve středu 27. ledna v 19.00 na faře v Malenovicích.


6.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + manžela, rodiče a duše v očistci (7.30)
Malenovice – na vlastní úmysl (9.00)
Lhota – na úmysl dárce (10.30)
pondělí:
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Malenovice – za + Josefa Buňku, živou rodinu a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Pavla Mikeštíka a rodiče (18.00)
pátek:
Malenovice – za živou a + rodinu Vojáčkovu, Přikrylovu a dary Ducha svatého (18.00)
sobota:
Tečovice – za živou a + rodinu Pospíšilovu (18.00)
neděle:
Malenovice – za uzdravení nemocné Marie Repíkové (7.30)
Malenovice – za + manžela Václava, oboje rodiče a sestry (9.00)
Lhota – za + Jaroslava Bartoně a živou rodinu Bartoňovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (10. 1.  – 17. 1. 2016)

1.      Dnes je svátek Křtu Páně. Při všech bohoslužbách obnovíme své křestní sliby. Ve 14.30 začne besídka u jesliček.


2.      Dnešním dnem končí doba vánoční.


3.      Zítra Vás po večerní mši svaté zvu na faru na besedu.


4.      Ve středu se po večerní mši svaté uskuteční na faře setkání Modlitby Matek.


5.      V sobotu ve 12.00 uzavřou v malenovickém kostele svátost manželství
Roman Velísek ze Zlína a Martina Jančová z Malenovic.


6.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Ladislava Polaštíka a živou a + rodinu (7.30)
Malenovice – za + Františka Zábojníka a za + rodiče, bratra a živou rodinu (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Vávrovu a Sobkovu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + rodiče z obou stran a živou rodinu (18.00)
středa:
Malenovice – za + rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Josefa Blahuše a živou rodinu (18.00)
pátek:
Malenovice – za živou a + rodinu Vybíralovu a Perutkovu a dary Ducha svatého (18.00)
sobota:
Tečovice – za + manžela a živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – za + manžela, rodiče a duše v očistci (7.30)
Malenovice – na vlastní úmysl (9.00)
Lhota – na úmysl dárce (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (3. 1.  – 10. 1. 2016)

1.      Dnes je 2. neděle po slavnosti Narození Páně. Od 14.00 do 17.00 bude v malenovickém kostele další příležitost k návštěvě betléma a adoraci Ježíše u jesliček. Ve 14.30 začne besídka u jesliček.


2.      Ve středu je slavnost Zjevení Páně. Mše sv. budou v 8.00 ve Lhotě a v 18.00 v Malenovicích.


3.      V pátek navštívím naše nemocné.


4.      V sobotu v 10.30 začne na faře v Malenovicích setkání ministrantů.


5.      Příští neděli bude svátek Křtu Páně.


6.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za rodiče (7.30)
Malenovice – za + rodiče, sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Simonku a za zdraví rodiny Matové (18.00)
úterý:
Karlovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota – (8.00)
Malenovice – za + Josefa Jančů a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + rodiče Řezníčkovy, Fajgarovy a živou rodinu (18.00)
pátek:
Malenovice – za + Juliuse Ševčíka a dceru Alenu s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Ladislava Polaštíka a živou a + rodinu (7.30)
Malenovice – za + Františka Zábojníka a za + rodiče, bratra a živou rodinu (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Vávrovu a Sobkovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (27. 12. 2015 – 3. 1. 2016)

1.      Dnes je 1. neděle po slavnosti Narození Páně. Od 14.00 do 18.00 bude v malenovickém kostele další příležitost k návštěvě betléma a adoraci Ježíše u jesliček. Odpoledne ve 14.00 bude ve lhotském kostele vánoční hra, kterou pro nás připravily děti tamější farnosti.


2.      V pondělí dopoledne navštíví mládež naše seniory.


3.      Ve čtvrtek večer poděkujeme Bohu za končící se občanský rok. Mše svaté budou v 17.00 ve Lhotě a v 19.00 v Malenovicích.


4.      V pátek zahájíme Nový rok 2016. Na slavnost Panny Marie, Matky Boží budou mše sv. v 7.30 a 9.00 v Malenovicích a v 10.30 ve Lhotě.


5.      V sobotu Vás zveme do kostela ve Lhotě na vánoční koncert naší mládeže. Začátek je v 17.00.


6.      Příští neděli bude 2. neděle po Narození Páně. Odpoledne ve 14.30 bude v malenovickém kostele besídka u jesliček.


7.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – za živou a + rodinu Grossmannovu a Daňovu a Boží požehnání (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Křeménkovu a Kašíkovu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za živé a + spolužáky a jejich rodiny, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let (18.00)
středa:
Malenovice – za + kněze a jeho sourozence (18.00)
čtvrtek:
Lhota – na poděkování za obětavé a neviditelné ruce s prosbou o další pomoc (17.00)
Malenovice – za farní společenství (19.00)
pátek:
Malenovice – (7.30)
Malenovice – (9.00)
Lhota – (10.30)
sobota:
Tečovice – (18.00)
neděle:
Malenovice – (7.30)
Malenovice – za + rodiče, sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (20. – 27. 12. 2015)

1.      Dnes je 4. adventní neděle. Odpoledne Vás zvu k svátosti smíření, a to od 13.00 do 14.00 ve Lhotě a od 14.00 do 15.30 v Malenovicích. V Malenovicích bude zpovídat o. Josef Zelinka z Otrokovic. V Malenovicích bude také vystavena Nejsvětější svátost k adoraci, a to
od 14.30 do 15.30.


2.      V úterý v 6.30 v Malenovicích a ve středu v 8.00 ve Lhotě budou rorátní mše svaté.


3.      V úterý dopoledne navštívím nemocné. Své nemocné můžete hlásit v zakristii.
 

4.      Ve čtvrtek je Štědrý den. "Půlnoční" bohoslužby budou v 15.00 a 22.00 v Malenovicích a ve 20.00 ve Lhotě.


5.      Mše svaté na slavnost Narození Páně budou v 7.30 a 9.00 v Malenovicích, v 10.30 ve Lhotě a v 18.00 v Tečovicích.


6.      Na svátek sv. Štěpána budou mše sv. v 7.30 a 9.00 v Malenovicích, a v 10.30 ve Lhotě.
 

7.      Příští neděli Vás zveme do kostela ve Lhotě na vánoční hru, kterou pro nás připravily děti tamější farnosti. Začátek je ve 14.00 hod.


8.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Miloše Štěrbu a rodiče Svojanovy (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – za + Theodora Mudříka, manželku, syna a dvě dcery (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Annu Adamcovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu (18.00)
úterý:
Malenovice – za farní společenství (6.30)
středa:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za živou a + rodinu Vítkovu (18.00)
čtvrtek:
Malenovice – za farní společenství (15.00)
Lhota – za farní společenství (20.00)
Malenovice – za farní společenství (22.00)
pátek:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – za živou a + rodinu Ondrovu a Kostkovu (9.00)
Lhota – za farní společenství (10.30)
Tečovice – za farní společenství (18.00)
sobota:
Malenovice – za + rodiče Kockovy a Pienčíkovy a živou rodinu (7.30)
Malenovice – na poděkování za dar víry a Boží ochranu pro celou rodinu (9.00)
Lhota – za + Františka Řezníčka, živou a + rodinu (10.30)
neděle:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – za živou a + rodinu Grossmannovou a Daňkovou a Boží požehnání (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Křeménkovu a Kašíkovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (13. – 20. 12. 2015)

1.      Dnes je 3. adventní neděle, kterou zahajujeme druhý týden Svatého roku milosrdenství. Heslem tohoto Roku jsou slova "Buďte milosrdní jako je milosrdný Nebeský Otec". Odpoledne Vás zvu k pobožnosti před vystavenou Nejsvětější svátosti, a to ve 14.00 do kostela ve Lhotě a v 15.00 do kostela v Malenovicích.


2.      V pondělí Vás po večerní mši sv. zvu na faru na 2. díl filmu Pavel VI.
 

3.      V úterý v 6.30 v Malenovicích a ve středu v 8.00 ve Lhotě budou rorátní mše svaté.
 

4.      Ve středu v 10.00 navštívím hospic Hvězda. Odsloužím tam mši svatou a navštívím nemocné (své nemocné můžete hlásit v zakristii).


5.      Předvánoční svátost smíření bude ve Lhotě v neděli 20. 12. od 13.00 do 14.00 a v Malenovicích od 14.00 do 15.30 (zpovídat bude o. Josef Zelinka z Otrokovic). V Tečovicích bude zpověď v sobotu 19. 12. od 17.15 do 18.00.


6.      Předvánoční návštěva nemocných v Malenovicích, Tečovicích a Lhotě bude v úterý 22. 12. od  9.00. Své nemocné můžete hlásit v zakristii.


7.      Na Štědrý den budou mše sv. takto: v 15.00 a 22.00 v Malenovicích a ve 20.00 ve Lhotě.
 

8.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – za + rodinu Foltýnovu a jejich 3 dcery (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Janu Skřenkovu a Marii Malou (18.00)
úterý:
Malenovice – za farní společenství (6.30)
středa:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Josefa Vávru a živou rodinu (18.00)
pátek:
Malenovice – za ochranu Panny Marie pro novomanželé v rodině 18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Miloše Štěrbu a rodiče Svojanovy (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – za + Theodora Mudříka, manželku, syna a dvě dcery (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (6. – 13. 12. 2015)

1.      Dnešní neděli (2. adventní) vrcholí v naších farnostech Mikulášské slavnosti. Prožíváme poutní den ke cti sv. Mikuláše. Odpoledne Vás zvu k pobožnosti před vystavenou Nejsvětější svatosti. Začátek je ve 14.00 hod.


2.      Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních slavnosti.


3.      Nový týden prožijeme ve znamení hesla Svatého roku milosrdenství: "Buďte milosrdní jako je milosrdný Nebeský Otec".


4.      Rok milosrdenství zahájíme v úterý na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Tento den budou mše sv. v 6.30 v Malenovicích a v 17.00 v Karlovicích.


5.      V sobotu se u nás uskuteční děkanátní duchovní obnova pro mládež. Začátek je v 17.00 v kostele. Na programu: mše svatá, katecheze na téma „Milosrdenství“ a adorace Nejsvětější svatosti. Hostem obnovy bude o. Pavel Macura. Na všechny mladé se těší animátoři zlínského
děkanátu.


6.      Příští neděli bude 3. adventní neděle.


7.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní (7.30)
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Boženu Djubašakovu (18.00)
úterý:
Malenovice – za + Josefa, Marii a Pavla Nesvadbovy a živou rodinu (6.30)
Karlovice – na úmysl dárce (17.00)
středa:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za + Bohumila Hradilu a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Antonína Mikla, syna, + rodiče Vyoralovy a duše v očistci (18.00)
pátek:
Malenovice – na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání do dalších let (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – za + rodinu Foltýnovu a jejich 3 dcery (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (29. 11. – 6. 12. 2015)


1.      Vstupujeme do nového církevního roku. Dnes je 1. adventní neděle. Při všech bohoslužbách posvětím adventní věnce a spolu si vyslechneme pastýřský list o. arcibiskupa.
 

2.      Dnes také zahajujeme Mikulášské slavnosti, které vyvrcholí příští neděli. Odpoledne Vás zveme do malenovského kostela k pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu před vystavenou Svátosti oltářní. Začátek je ve 14.30 hod.
Program:
pondělí/Malenovice:
17.30 - adorace Nejsvětější svátosti
18.00 - mše sv. s promluvou
- film "Pavel VI."
úterý/Malenovice
6.30 - roratni mše sv. s promluvou
středa:
Lhota:
8.00 - roratni mše sv. s promluvou
Malenovice:
17.30 - slavný růženec za naše rodiny
17.30 - svátost smíření
18.00 - mše sv. s promluvou (o. Jaroslav Endlicher, Zlín)
čtvrtek/Lhota:
8.00 - 17.55 adorace Nejsvětější svátosti
17.30 - svátost smíření
18.00 - mše sv. s promluvou a udělováním svátosti pomazání nemocných
pátek/Malenovice:
8.00 - 17.55 adorace Nejsvětější svátosti
8.30 - návštěva nemocných
17.30 - svátost smíření
18.00 - mše sv. s promluvou a udělováním svátosti pomazání nemocných
sobota:
Malenovice:
10.00 - mše sv. u příležitosti 50. narozenin o. Jiřího Polaška (rodáka z Tečovíc)
Tečovice:
17.30 - svátost smíření
18.00 - mše sv. s promluvou (o. Bedřich Horák, Mistřín)
neděle:
7.30, 9.00 (Malenovice) a 10.30 (Lhota) - mše sv. s promluvou
12.00 - oběd s pozvanými hosty
14.00 - svátostné požehnání


3.      Prosincová mše sv. v Karlovicích bude 8. 12. v 17.00 hod.


4.      Dnes bude možnost si zakoupit Vánoční hvězdy. Jejich zakoupením podpoříme těžce nemocné děti.

5.      Od dnešního dne můžete v zakristii objednávat mešní úmysly na 1. pololetí roku 2016.

 

6.      Připomínám o časopisu "Hlasy z domova a misií", který si můžete zakoupit u vchodu do kostela.


7.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + manžela Ladislava a + rodiče Lochmanovy (7.30)
Malenovice – za dar zdraví a ochranu Panny Marie (9.00)
Lhota – za + rodiče s prosbou o dary Ducha svatého pro živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za živou rodinu a děti (18.00)
úterý:
Malenovice – (6.30)
středa:
Lhota – (8.00)
Malenovice – za + Marii Trčalovu a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Josefa Rajtaru a živou rodinu (18.00)
pátek:
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
sobota:
Malenovice – na poděkování za 50. let života (10.00)
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní (7.30)
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (22. – 29. 11. 2015)

1.      Dnes prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále. Zároveň pokračujeme ve společných pro obě naše farnosti oslavách 105. výročí benedikování lhotského kostela. Mše svaté slouží o. Martin Štefanec z Nitry. Ve 14.00 hod. Vás zveme do kostela ve Lhotě k modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátosti.


2.      V rámci jubilejních slavnosti pojedeme v úterý do Krakova - Lagiewnik. K poutí se ještě pořad můžete zapisovat v zakristii. Příspěvek na pouť je 400,- Kč za osobu. Odjezd autobusu je v 5.30 od kostela ve Lhotě a v 5.40 od Papírnictví v Malenovicích. Čtvrteční mši
svatou ve Lhotě odslouží o. František Cinciala. Po bohoslužbě Vás zveme na tamější faru na besedu s ním.


3.      Pastorační program tohoto týdne bude také zaměřeny na Rok zasvěceného života. V pátek Vás zveme do kostela v Malenovicích k celodenní adoraci za osoby zasvěcené Pánu.


4.      V sobotu v 10.00 hod. proběhnou v malenovickém kostele křestní obřady a v 10.30 hod. začne na faře setkání ministrantů.


5.      Příští neděli vstoupíme do doby adventní a Svatého roku milosrdenství.
 

6.      Pořad bohoslužeb a mešní úmysly pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Mrlíkovu a Pucharovu (7.30)
Malenovice – za + rodiče, sestru a neteř a za živou rodinu (9.00)
Lhota – za farnost (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Josefa Olšinu, manželku a živou rodinu (18.00)
středa:
Malenovice – za + rodinu Kozlovu a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + rodiče Vidrmanovy a živou rodinu Šeligovu (18.00)
pátek:
Malenovice – za dar zdraví a Boží požehnání pro kněze: o. Josefa a o. Františka (18.00)
sobota:
Tečovice – za + rodiče z obou stran a duše v očistci (18.00)
neděle:
Malenovice – za + manžela Ladislava a + rodiče Lochmanovy (7.30)
Malenovice – za dar zdraví a ochranu Panny Marie (9.00)
Lhota – za + rodiče s prosbou o dary Ducha svatého pro živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (15.11.2015 – 22.11.2015)

1. Dnes je 33. Neděle v mezidobí. Svátostným požehnáním, které začne v Malenovicích ve 14:30, ukončíme pastorační program „Ježíšovo kázání na Hoře“, kterým jsme v rámci Jubilejního roku u nás chtěli prohloubit svůj duchovní živost.

2. V pondělí vstoupíme do prvního týdne jubilejních slavností 105. výročí benedikování lhotského kostela. Program pro obě farnosti:

Pondělí:

Malenovice:

17.00 – mše sv. s promluvou (o. František Urban, Tovačov)

17.15 – svátost smíření (o.Waldemar)

Lhota:

18.00 – mše sv. s promluvou (o. František Urban, Tovačov)

19.00 – duchovní obnova pro biřmovance (o. František Urban)

19.30 – adorace a svátost smíření pro biřmovance (o. František Urban, Tovačov)

středa:

Lhota:

8.00 – mše sv. s promluvou (o. Waldemar)

19.00 – duchovní obnova pro biřmovance (o. Waldemar)

Malenovice:

18.00 – mše sv. s promluvou (o. Waldemar)

čtvrtek:

Lhota:

8.00 – 17.55 adorace Nejsvětější svátosti

17.15 – svátost smíření

18.00 - mše sv. s promluvou a novokněžským požehnáním (o. Josef Slezák, Kroměříž)

Malenovice:

19.30 – nácvik liturgie biřmování pro biřmovance a kmotry

pátek:

Lhota:

8.00 - mše sv. s promluvou (o. Václav Fojtík, Březnice)

Malenovice:

16.00 – nácvik liturgie biřmování pro ministranty

18.00 - mše sv. s promluvou (o. Waldemar)

sobota:

Malenovice.

10.00 – mše sv. s promluvou a udělováním svátosti biřmování (o. biskup Josef Hrdlička, Olomouc)

12.00 – posezení o. biskupa s biřmovanými a jejich kmotry

12.30 – oběd s pozvanými hosty

Tečovice:

18.00 - mše sv. s promluvou (o. Martin Štefanec, Nitra)

neděle:

7.30, 9.00 (Malenovice) a 10.30 (Lhota) - mše sv. s promluvou (o. Martin Štefanec, Nitra)

Lhota:

12.00 – oběd s pozvanými hosty

14.00 - svátostné požehnání

 

3. Připomínám pouť do Krakova – Lagiewnik. Uskuteční se v úterý 24.11. K této pouti se ještě můžete zapisovat v zakristii. Příspěvek na pouť je 400,- Kč za osobu. Odjezd autobusu: 5.30 od kostela ve Lhotě a v 5.40 od Papírnictví v Malenovicích.

4. Ještě pořád si můžete v zakristii v Malenovicích objednávat mešní intence pro tento rok.

5. Pořad bohoslužeb a úmysly mší sv. pro tento týden:

Neděle:

Malenovice – za + vnuka, rodiče, sourozence a duše v očistci (7.30)

Malenovice – za živé a + členy spolku Orla z Malenovic s prosbou o Boží požehnání orelské práci (9.00)

Lhota – za + Annu Hotaříkovu a živou rodinu Hotaříkovu a Bartoňovu (10.30)

Pondělí:

Malenovice – na úmysl dárce (17.00)

Lhota – (18.00)

Úterý:

Lhota – (18.00)

Středa:

Lhota – (8.00)

Malenovice – na úmysl dárce (18.00)

Čtvrtek:

Lhota – za + rodinu Gajdůškovu a Blahušovu (18.00)

Pátek:

Lhota – za + rodiče z obou stran a duše v očistci (18.00)

Sobota:

Malenovice – za biřmovance, jejich rodiče a kmotry (10.00)

Tečovice – za + rodiče Zelíkovy a rodinu Sojakovu (18.00)

Neděle:

Malenovice – za živou a + rodinu Mrlíkovu a Pucharovu (7.30

Malenovice – za + rodiče, sestru a neteř a za živou rodinu (9.00)

Lhota – za farní společenství (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (9. 11. 2015 – 16. 11. 2015)


1.      Dnes je 32. neděle v mezidobí.


2.      Po celý tento týden budeme při mších svatých pokračovat v našich zamyšleních nad slovy z Ježíšova kázání na Hoře.
 

3.      Ve čtvrtek bude ve Lhotě celodenní adorace. Začátek adorace je v 8.00 hod. Po večerní mši svaté bude na faře setkání pastorační rady farnosti.
 

4.      Celodenní adorace v Malenovicích bude v pátek od 8.00 hod. Tento den navštívím také naše nemocné.


5.      V sobotu v 10.30 hod. začne schůzka malenovických ministrantů.
 

6.      Připomínám o pouti do Krakova - Lagiewnik. Uskuteční se v úterý 24. 11. K této pouti se můžete zapisovat v zakristii.


7.      U vchodu do kostela si můžete zakoupit další číslo „Hlasů z domova a misií“.
 

8.      Ještě pořad si můžete v zakristii objednávat mešní intence pro tento rok.
 

9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Šindelářovu a Hejtmánkovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za dar zdraví a ochranu Panny Marie (9.00)
Lhota – za + Jaroslava Bartoně a dvoje rodiče (10.30)
pondělí:
Malenovice – za farní společenství (18.00)
středa:
Malenovice – (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a živou rodinu (18.00)
pátek:
Malenovice – za + rodiče Němcovy a nemocnou dceru a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + Jaroslavu Zitkovou a živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – za + vnuka, rodiče, sourozence a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za živé a + členy spolku Orla z Malenovice s prosbou o Boží požehnání orelské prací (9.00)
Lhota – za + Annu Hotaříkovu a živou rodinu Hotaříkovu a Bartoňovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (2. 11. 2015 – 9. 11. 2015)


1.      Dnes je slavnost Všech svatých. Odpoledne zvu k dušičkovým pobožnostem:
-       ve 14.30 na hřbitově v Malenovicích,
-       v 15.30 na hřbitově ve Lhotě,
-       v 16.00 na hřbitově v Loukách.


2.      V pondělí je vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Děkuji všem, kteří jste se minulý týden zapojili k společné modlitbě za zemřelé kněze, kteří u nás působili a kněze – rodáky.
 

3.      V úterý v 19.00 bude na faře v Malenovicích schůzka rodičů biřmovanců a dospělých, kteří se na biřmování připravuji. Připomínám, že svátost biřmování proběhne u nás v sobotu 21. listopadu. Svátost biřmování našim 26 biřmovancům udělí o. biskup Josef Hrdlička.
 

4.      Ve středu v 19.00 začne na faře v Malenovicích setkání rodičů děti, které se letos připravují k 1. svaté zpovědi a k 1. svatému přijímání.


5.      V sobotu v 10.00 se bude v malenovickém kostele udělovat svátost křtu.
 

6.      Příští neděli bude 32. neděle v mezidobí.
 

7.      V úterý 24. listopadu pojedeme na pouť do Krakova – Lagiewnik. K pouti se můžete zapisovat v zakristii.


8.      Ještě pořád si můžete zakoupit říjnové číslo „Hlasů z domova a misií“.
 

9.      Ještě pořád si můžete v zakristii objednávat mešní intence pro tento rok.
 

10.     Děkuji všem, kteří se zapojili k pomocným pracím na opravě soklu našeho malenovického kostela.


11.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Koblihovu (7.30)
Malenovice – za + rodiče a jejich sourozence (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)
pondělí:
Malenovice – za živé a + dobrodince (18.00)
úterý:
Karlovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Malenovice – za + kněze Rudolfa Adámka a Josefa Crlu a Vitalisa Cvičela a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (18.00)
pátek:
Malenovice – za + manžela Václava a živou rodinu (ráno v 8.00)
sobota:
Tečovice – za nenarozené životy a všechny děti (18.00)
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Šindelářovu a Hejtmánkovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za dar zdraví a ochranu Panny Marie (9.00)
Lhota – za + Jaroslava Bartoně a dvoje rodiče (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (25. 10. 2015 – 1. 11. 2015)


1.      Dnes je slavnost 170. výročí posvěcení našeho malenovického kostela. Naším hostem je o. Josef Gazda z Ostravy - Poruby.


2.      Odpoledne ve 14.30 hod. Vás zvu k svátostnému požehnání.


3.      Po celý tento týden budeme při večerních mších svatých vzpomínat na zemřelé kněze, kteří u nás působili a kněze – rodáky.


4.      Ve středu bude svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.


5.      Prosím muže malenovické farnosti, aby ve čtvrtek v 8.00 přišli ke kostelu na brigádu. Budeme demontovat lešení.


6.      v pátek v 19.00 bude na faře v Malenovicích setkání biřmovanců. Připomínám, že svátost biřmování proběhne u nás v sobotu 21. listopadu.


7.      V sobotu v 10.30 proběhne na malenovické faře setkání ministrantů.


8.      Příští neděli bude slavnost Všech svatých. Odpoledne zvu k dušičkovým pobožnostem:
-       ve 14.30 na hřbitově v Malenovicích,
-       v 15.30 na hřbitově ve Lhotě,
-       dušičková pobožnost na hřbitově v Tečovicích bude v sobotu v 17.30.


9.      Ve středu 4. 11. v 19.00 začne setkání rodičů děti, které se letos připravují k 1. svaté zpovědi a k 1. svatému přijímání.


10.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + rodiče Kovářovy a Boží požehnání pro živou rodinu (7.30)
Malenovice – za farní společenství (9.00)
Lhota – za + Františka Popelku, manželku, syna a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za živou a + rodinu Staňkovu a Mikulčíkovu (18.00)
středa:
Malenovice – (18.00)
čtvrtek:
Malenovice – hospic: na úmysl dárce (10.00)
Lhota – za + rodinu Blahušovu a Mikeštíkovu (18.00)
pátek:
Malenovice – (18.00)
sobota:
Tečovice – na poděkování za dožití 82 let života a zemřelé bratry a sestry (18.00)
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Koblihovu (7.30)
Malenovice – za + rodiče a jejich sourozence (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (18. 10. 2015 – 25. 10. 2015)


1.      Dnes je 29. neděle v mezidobí a Misijní neděle.
 

2.      Pokračujeme v jubilejních slavnostech 170. výročí posvěcení našeho malenovického kostela. Dnes je naším hostem o. Zdeněk Mička.


3.      Odpoledne ve 14.00 hod. Vás zvu k svátostnému požehnání.
 

4.      V druhém týdnu naších oslav přijedou k nám: o. Jiří Polášek (v úterý), o. František Cinciala (ve čtvrtek), trvalý jáhen Alois Orlita (v pátek), o. Bedřich Horák (v sobotu), o. Josef Gazda (v neděli). Ve čtvrtek budou mše sv. v 17.00 ve Lhotě a v 18.00 v Malenovicích.
 

5.      Ve středu dopoledne zveme naše seniory, kteří běžně nemohou k nám do kostela „po svých“, k společenskému programu, který jsme pro ně připravili. Začátek setkání je v 9.00 hod. Prosím, abyste své seniory, kteří by měli zájem se zúčastnit tohoto setkání, nahlásili v zakristii do úterý večera. Pokud sami nemůžete jim zajistit dovoz k nám na faru,
tento dovoz jim zajistíme.
 

6.      Prosím muže malenovické farnosti, aby v pondělí v 8.00 přišli ke kostelu na brigádu. Budeme opravovat sokl kostela a je zapotřebí pomoct s montáži lešení.


7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Františka Slívu a rodinu Goldovu (7.30)
Malenovice – za + Vlastu Poláchovu, manžela a za Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Mudrákovu, Daňkovu a Vyoralovu (10.30)
pondělí:
Malenovice – na poděkování za přijaté svátosti a ochranu Panny Marie (18.00)
úterý:
Malenovice – za + Zdeňku Brázdilovu (18.00)
středa:
Malenovice – za + kněze Aloise Honka (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Jana Vyorala, dvoje rodiča a živou rodinu (17.00)
Malenovice – za farní společenství (18.00)
pátek:
Malenovice – (18.00)
sobota:
Tečovice – za + rodiče Vojáčkovy a Boží požehnání pro živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – za + rodiče Kovářovy a Boží požehnání pro živou rodinu (7.30)
Malenovice – za farní společenství (9.00)
Lhota – za + Františka Popelku, manželku, syna a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (11. 10. 2015 – 18. 10. 2015)


1.      Dnes je 28. neděle v mezidobí.


2.      Dnešním dnem zahajujeme u nás jubilejní slavnosti 170. výročí posvěcení farního kostela sv. Mikuláše. Naším prvním hostem je o. Martin Štefanec z Nitry.


3.      Odpoledne ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání.
 

4.      V pondělí v 19.00 hod. se na faře v Malenovicích sejde pastorační rada farnosti.
 

5.      V úterý v 17.00 hod. bude mše sv. v Karlovicích a v 18.00 hod. v Malenovicích. Naším hostem bude o. František Sedláček ze Štípy.


6.      Středeční mši sv. v Malenovicích odslouží o. Pavel Stuška z Nové Hradečané a mši sv. ve čtvrtek ve Lhotě o. Andrej Bystrzycki ze Štítné nad Vláří.


7.      V sobotu pojedeme do Brna na Národní eucharistický kongres. Odjezd autobusu je v 6.15 od kostela ve Lhotě a v 6.30 od Papírnictví v Malenovicích. Předpokládány návrat: 19.00 hod. Příspěvek na pouť je 200,- Kč za osobu. Sobotní mše sv. v Tečovicích nebude.
 

8.      Příští neděli bude naším hostem o. Zdeněk Mička.
 

9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Annu Pienčíkovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání do dalších let (9.00)
Lhota – za + Janu Ondrašíkovu a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + rodiče Postavovy, jejich dceru, duše v očistci a živou rodinu (18.00)
úterý:
Karlovice – na úmysl dárce (17.00)
Malenovice – (18.00)
středa:
Malenovice – za + Dr Vítězslava Pavlíčka, rodiče Pavlíčkovy a Hradilovy s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Josefa Blahuše a dvoje rodiče (18.00)
pátek:
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Františka Slívu a rodinu Goldovu (7.30)
Malenovice – za + Vlastu Poláchovu, manžela a za Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Mudrákovu, Daňkovu a Vyoralovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (4. 10. 2015 – 11. 10. 2015)


1.      Dnes je 27. neděle v mezidobí.


2.      V tomto týdnu budeme pokračovat v naší přípravě na Národní eucharistický kongres. Při všech mších svatých budeme mluvit o různých rozměrech eucharistie.


3.      V pondělí Vás po večerní mši sv. zvu na faru na film Jan XXIII.
 

4.      V sobotu uzavřou svátost manželství Lubomír Šánek a Lenka Kulíšková z Malenovice.
 

5.      Příští neděli zahájíme jubilejní slavnosti 170. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše. Naším hostem bude o. Martin Štefanec z Nitry.


6.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + tatínka a za živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + manžely Sukupovy a Marii Janotovou (9.00)
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + tetu Annu Olšákovu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Malenovice – za živou a + rodinu Janíkovu a Václavíkovu a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Františka Vávru, manželku a dvoje rodiče (18.00)
pátek:
Malenovice – za + rodiče Juranovy, + manžela a za Boží ochranu živé rodiny (18.00)
sobota:
Tečovice – na úmysl dárce (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Annu Pienčíkovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání do dalších let (9.00)
Lhota – za + Janu Ondrašíkovu a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (27. 9. - 4. 10. 2015)

1.     Dnes je 26. neděle v mezidobí.

2.     V pondělí, na slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, mše sv. budou v 7.30 ve Lhotě a v 9.00 v Malenovicích. V 17.00 Vás zvu na faru na 2. díl filmu Jan Pavel II.

3.     Pořad bohoslužeb a úmysly mších svatých v tomto týdnu:

     neděle:

     Malenovice:

     7.30 – za + rodiče Baroňovy, bratra, švagra a duše v očistci

     9.00 – na poděkování za dar společného života s prosbou o Boží požehnání do      dalších let

     Lhota:        

     10.30 – za + Marii Velčovskou, Jaroslavu Strojilovu, manžela a živou rodinu

     pondělí:

     Malenovice:

     18.00 – za živou a + rodinu Bláhovou a duše v očistci

     středa:

     Malenovice:

     18.00 – na úmysl dárce

     čtvrtek:

     Lhota:

     19.00 – za + rodiče Řezníčkovy a Fajgarovy

     pátek:

     Malenovice:

     18.00 – za + rodiče z obou stran a duše v očistci

     sobota:

     Tečovice:

     18.00 – za živou rodinu Hejtmánkovou a + rodiče Kadlčákovy

     neděle:

     Malenovice:

     7.30 –

     9.00 – za + manžely Sukupovy a Marii Janotovou

     Lhota:

     10.30 – za Společenství živého růžence a farnost

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (20. 9. - 27. 9. 2015)

1. V rámci Jubilejního roku u nás se také připravujeme na Národní eucharistický kongres, který ve dnech 16. – 18. 10. proběhne v Brně. Přípravou a prožíváním samotného kongresu chceme obnovit svůj osobní vztah k eucharistii.

- V tomto týdnu Vás zveme k společnému slavení mších svatých, při kterých budeme prohlubovat tajemství eucharistie.

- Prosíme, abyste své společné a osobní modlitby obětovali za Národní eucharistický kongres.

- K společnému prožití části kongresu, a to v sobotu 17. října, můžete hlásit v zakristii.

2. V pondělí Vás po večerní mši sv. zvu na faru na 1. díl filmu Jan Pavel II.

3. V sobotu v 10.00 proběhne v malenovickém kostele slavnost křtu svatého.

4. V sobotu v 11.00 uzavřou ve Lhotě svátost manželství Jitka Kotásková a Radek Sapík.

5. Pořad bohoslužeb a úmysly mších svatých v tomto týdnu:

neděle:

Malenovice:

7.30 – za + manžela, rodinu Horňačkovu a duše v očistci

9.00 – za + Annu Říhovu a duše v očistci

Lhota:

10.30 – za + Josefa Blahuše a + Jaroslava Vyorala

pondělí:

Malenovice:

18.00 – za živou a + rodinu Nesvadbovu

středa:

Malenovice:

18.00 – za + rodiče Kovaříkovy a ochranu Boží pro živou rodinu

čtvrtek:

Lhota:

19.00 – na úmysl dárce

pátek:

Malenovice:

18.00 – za živou a + rodinu Kozačkovu, Pivodovu a Vrubelovu

sobota:

Tečovice:

18.00 –

neděle:

Malenovice:

7.30 – za + rodiče Baroňovy, bratra, švagra a duše v očistci

9.00 – na poděkování za dar společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Lhota:

10.30 – za + Marii Velčovskou, Jaroslavu Strojilovu, manžela a živou rodinu

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (13. 9. - 20. 9. 2015)

1.      V těchto dnech prožíváme u nás v rámci Jubilejního roku Misijní dny. Dnešním našim hostem je o. Piotr Handziuk, misionář z Konga. Při všech dopoledních bohoslužbách se s námi rozdělí o své zkušenosti z práce v této misijní zemi. Odpoledne ve 14.30 se na faře ve Lhotě uskuteční beseda s ním.

 

2.      Děkuji za všechny vaše dary na misie v Kongu a mešní intence pro misionáře.

 

3.      Také dnes odpoledne, a to od 15.00, proběhne na hříští v Jaroslavicích program s názvem Farnosti v pohybu. Na tuto akci zveme všechny malenovické farníky. Podrobný program je Vám k dispozici ve vývěsce v chodbě kostela.

 

4.      Minulou neděli jsme svým finančním darem podpořili opravu kostela v Tovačově. Spolu s o. Františkem Urbanem Vám za vaši štědrost děkujeme. Vybralo se 18.150,- Kč. Poděkování o. Františka je možné si přečíst ve vývěsce v chodbě kostela.

 

5.      Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslavy 140. výročí založení Společnosti Božího Slova a 25. výročí mého života ve věčných slibech, a také na přivítání v našem kostele sv. Mikuláše ostatků sv. Jana Pavla II. Děkuji rovněž za vaši hojnou účast na těchto slavnostech.

 

6.      I letos přicházíme s nabídkou vyučování náboženství ve školách a na farách. Na faře v Malenovicích začne výuka náboženství 17. 9. 2015 a bude probíhat každý čtvrtek:

            - od 13.00 pro 3 třídy,

            - od 14.00 pro 4. - 6. třídy,

            - od 15.00 pro 7. - 9. třídy.

            Kdy bude probíhat náboženství ve školách v Malenovicích a Tečovicích bude

            vám sděleno v tamějších školách.

 

7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mších svatých v tomto týdnu:

      neděle:

      Malenovice:

      7.30 – za + manžela Ladislava Polaštíka a živou a + rodinu

      9.00 – za + rodiče Búbelovy a duše v očistci

      Lhota:

      10.30 – za + Bohuslava Jarolímka, dvoje rodiče a živou rodinu

      pondělí:

      Malenovice:

      18.00 –

      středa:

      Malenovice:

      18.00 – 

      čtvrtek:

      Lhota:

      19.00 – za + Františka a Ludmilu Vávrovy a dvoje rodiče

      pátek:

      Malenovice:

      18.00 – za živou a + rodinu Vítkovu, Sebastiánovu a Koblihovu

      sobota:

      Tečovice:

      18.00 – za + Eduarda Janíka a živou rodinu

      neděle:

      Malenovice:

      7.30 – za + manžela, rodinu Horňačkovu a duše v očistci

      9.00 – za + Annu Říhovu a duše v očistci

      Lhota:

      10.30 – za + Josefa Blahuše a + Jaroslava Vyorala

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (21. 6. 2015 – 28. 6. 2015)


1.      Dnes je 12. neděle v mezidobí.
 

2.      Ve středu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
 

3.      Ve čtvrtek bude mše sv. ráno v 8.00 hod.
 

4.      V sobotu odjedu na dovolenou a v naších farnostech vstoupíme do prázdninového období. Po dobu prázdnin nebudou úřední hodiny. Veškeré pastorační záležitostí bude možné domluvit na telefonních číslech, které jsou Vám k dispozici ve vývěsce u kostela:
-       731 604 304 (pevná linka)
-       731 621 195


5.      Rozpis bohoslužeb v měsíci červenci je Vám k dispozici ve vývěsce u kostela.
 

6.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – za + rodiče Pražákových a Hrubých a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Josefa Mudříka a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za živou a + rodinu Zátopkovu, Zelíkovu a daný úmysl (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Aloise Gajdůška, manželku a dceru (8.00)
Malenovice – hospic: na úmysl dárce (10.00)
Malenovice – za + rodiče Švachovy, živou rodinu a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Josefa Mudříka, sourozence a celou rodinu (8.00)
pátek:
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní a další ochranu (8.00)
Malenovice – za + rodiče z obou stran a jejich syny a zetě, za dar zdraví, Boží ochranu a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + rodiče Kutrovy a živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – za + maminku a Boží požehnání pro živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + rodiče Kratochvílovy a živou rodinu (9.00)
Lhota – na úmysl dárce (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (14. 6. 2015 – 21. 6. 2015)


1.      Dnes je 11. neděle v mezidobí. Při mši sv. v 9.00 hod. proběhne slavnost 1. svatého přijímání děti naší farnosti. Mysleme na ně, na jejich rodiče, sourozence a kmotry ve svých modlitbách.


2.      V pátek v 19.00 hod. bude na faře v Malenovicích další setkání biřmovanců.
 

3.      V sobotu se ve Štípě koná děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání. Podrobnosti k této pouti najdete ve vývěsce v chodbě kostela.
 

4.      Tento den Vás všechny zvu do Štípy k společné modlitbě s o. arcibiskupem. Proto i sobotní mše sv. v Tečovicích nebude.


5.      Příští neděli bude 12. neděle v mezidobí.
 

6.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + manžela Ladislava a + rodiče z obou stran a duše v očistci (7.30)
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu (9.00)
Lhota – za + Zdeňka Císaře a dvoje rodiče (10.30)
pondělí:
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a + sourozence (8.00)
Malenovice – na poděkování za dar zdraví a života s prosbou o Boží požehnání (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Ludmilu Majerovu a živou rodinu (19.00)
pátek:
Lhota – za + rodiče Vyoralovy, syna a dceru (8.00)
Malenovice – za + Annu a Ladislava Kozlovy a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice – mše sv. nebude
neděle:
Malenovice – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – za + rodiče Pražákových a Hrubých a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Josefa Mudříka a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (7. 6. 2015 – 14. 6. 2015)


1.      Dnes je 10. neděle v mezidobí.
 

2.      Dnes je také poslední den 4. ročníku Kulturního jara.
-       Dopolední mše sv. v Malenovicích a Lhotě slouží o. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastorací v olomoucké arcidiecézi.
-       Odpoledne bude naším hostem Alfred Strejček z Prahy a Janáčkovo kvarteto z Brna. Všechny Vás zvu do malenovického kostela na jejich koncert s názvem Koncert pro naději, který začne v 15.00 hod. Vstupné na koncert je dobrovolné.
 

3.      Letošní Kulturní jaro se koná za podpory Města Zlín a Centra Zlín.
 

4.      Děkuji všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu tohoto kulturního, duchovního a společenského programu.


5.      V pátek je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Mše sv. budou v 8.00 hod. ve Lhotě a v 18.00 hod. v Malenovicích.


6.      V pátek od 16.00 hod. proběhne svatá zpověď pro děti, které se připravují k 1. Svatému přijímání, také pro jejich rodiče, sourozence a kmotry.
 

7.      První svaté přijímání bude u nás příští neděli při mši svaté v 9.00 hod.
 

8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Ludmilu Divokou a manžela (7.30)
Malenovice – za + Rostislava Pavelku, syna, rodiče z obou stran a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a duše v očistci (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + rodiče Nedbalkový a Manďákovy (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Marii Karafiátovu (8.00)
Malenovice – za + Antonína a Ludmilu Slováčkovy a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – na úmysl dárce (19.00)
pátek:
Lhota – za živou a + rodinu Bartoňovu a Janotovu (8.00)
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice – za + rodinu Maršálkovu, Bajcurovu a duše v očistci (18.00)
neděle:
Malenovice – za + manžela Ladislava a + rodiče z obou stran a duše v očistci (7.30)
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu (9.00)
Lhota – za + Zdeňka Císaře a dvoje rodiče (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (17. 5. 2015 – 24. 5. 2015)

1.      Dnes je 7. neděle velikonoční.

2.      Dnes Vás v rámci Kulturního jara zveme do malenovického kostela na koncert křesťanských písní. Našimi hosty budou manžele Jana a Miroslav Radovi z Prahy, písničkáři provozující folkový zpěv s křesťanským zaměřením a působící už déle než dvacet let na naší kulturní scéně. Spolu s nimi vystoupí jejich dcera Markéta. Koncert začne v 15.00 hod. Vstupné na koncert je dobrovolné.

3.      Zveme také prohlídkám:
-       výstavy Od podzimu do jara, kterou připravily dětí našeho farního výtvarného kroužku a která se nachází v chodbě malenovického kostela
-       výstavy Životní příběh P. ThDr. Vojtěcha Martinů, která se nachází také v malenovickém kostele a kterou připravily děti Základní školy 11 (výstavy potrvají do neděle 7. 6. 2015).

4.      Ve středu bude naším hostem P. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c. z Prahy, probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském, poradce pražského arcibiskupa, bohemista, lingvista a pedagog. Při mši svaté v 18.00 hod. svou promluvou přispěje k hlavnímu tématu Kulturního jara „Věřící člověk a dnešní svět.“ Po bohoslužbě proběhne s ním beseda na téma „Kultura a vzdělanost. Co to vlastně je?“ Beseda se uskuteční v sálu malenovické fary a začne v 19.00 hod.

5.      V rámci Kulturního jara Vám příští neděli nabídneme:
-       mše sv. v 7.30 a 9.00 hod v Malenovicích a v 10.30 hod. ve Lhotě, které odslouží o. Martin Štefanec z Nitry, šéfredaktor časopisu Hlasy z domova a misií
-       odpolední koncert Terchovské muziky, který začne ve farní zahradě u kostela v Malenovicích v 15.00 hod.; vystoupí Ťažká muzika a Trio z Chotára z Terchové (archaická lidová hudba z Terchové a okolí byla v roce 2013 zařazena do seznámu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO); vstupné na koncert je dobrovolné.

6.      Program letošního Kulturního jara, který můžete najít v posledním čísle farního zpravodaje Mikuláš, na naších internetových stránkách a v dalších propagačních materiálech, je podporován Městem Zlín a Centrem Zlín.

7.      V pátek v 19.00 hod. proběhne další setkání biřmovanců.

8.      Májové pobožnosti jsou v Malenovicích ve všední dny v 17.30 hod. (v neděli v 8.30 hod.) Ve Lhotě jsou tyto pobožnosti podle rozpisu, který je ve vývěsce u kostela.

9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Malenovice – za + Jana a Marii Burkovy, za živou a + rodinu, za lásku, odpuštění a vzájemné přijetí v rodině (7.30)
Malenovice – za + Miloše Štěrbu a rodiče Svojanovy (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Brázdilovu a Vyoralovu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Janu Wieslerovou a živou rodinu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za živou a + rodinu Kašíkovu a Vavřiníkovu (8.00)
Malenovice – za + maminku Marii Malou a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za živou a + rodinu Večerkovu a Kadlčákovu (19.00)
pátek:
Lhota – za + rodiče Gajdůškovy, dva syny a vnučku (8.00)
Malenovice – zana úmysl dárce  (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + rodiče Navojovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + rodiče Kudelovy, syna Stanislava a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + rodiče Vyoralovy a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (10. 5. 2015 – 17. 5. 2015)

1.      Dnes je 6. neděle velikonoční.

2.      Dnes Vám v rámci Kulturního jara nabízíme:
-       prohlídku výstavy „Životní příběh P. ThDr. Vojtěcha Martinů“, která se nachází v malenovickém kostele a kterou připravily děti Základní školy 11 (výstava potrvá do neděle 7. 6. 2015);
-       koncert Chvalme Pána Komorního mužského sboru Collegium gregorianum ze Svitav. Koncert začne v malenovickém kostele v 15.00 hod. Vstupné na koncert je dobrovolné.

3.      Ve středu bude naším hostem o. Lukáš Jambor, kaplan na Arcidiecézním centru života mládeže v Rajnochovicích. Při mši svaté v 18.00 hod. promluví na téma „Oběť má smysl.“

4.      V rámci Kulturního jara pojedeme na Diecézní eucharistický kongres
do Olomouce.
-       V pátek 15. 5. 2015 pojedou do Olomouce dětí. Odjezd autobusu je v 7.45 hod. od kostela ve Lhotě a v 8.00 hod. od fary v Malenovicích.
-       V sobotu 16. 5. 2015 pojedou do Olomouce dospělí. Odjezd autobusu je v 7.45 hod. od kostela ve Lhotě a v 7.55 hod. od Papírnictví v Malenovicích.

5.      Příští neděli Vás v 15.00 hod. zveme do malenovického kostela na koncert křesťanských písní. Našimi hosty budou manžele Jana a Miroslav Radovi z Prahy, písničkáři provozující folkový zpěv s křesťanským zaměřením a působící už déle než dvacet let na naší kulturní scéně.

6.      Program letošního Kulturního jara, který můžete najít v posledním čísle farního zpravodaje Mikuláš, na naších internetových stránkách a v dalších propagačních materiálech, je podporován Městem Zlín a Centrem Zlín.

7.      Májové pobožnosti jsou v Malenovicích ve všední dny v 17.30 hod. (v neděli v 8.30 hod.) Ve Lhotě jsou tyto pobožnosti podle rozpisu, který je ve vývěsce u kostela.

8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Malenovice – za + Marii a Františka Slovenčíkovy a zetě Jana (7.30)
Malenovice – za + Jaroslava, rodiče a bratry z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za všechny dary a milosti v životě (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + manželku Dagmaru a + neteř Hanu Vítovy a duše v očistci (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Jaroslava Blahuše a dvě manželky (8.00)
Malenovice – za + Miloše Pavka a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Josefa Postavu, manželku a dvoje rodiče (19.00)
pátek:
Lhota – za + Jaroslava Bartoně a dvoje rodiče (8.00)
Malenovice – za + Marii Slezákovu, duše v očistci a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Jana a Marii Burkovy, za živou a + rodinu, za lásku, odpuštění a vzájemné přijetí v rodině (7.30)
Malenovice – za + Miloše Štěrbu a rodiče Svojanovy (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Brázdilovu a Vyoralovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (3. 5. 2015 – 10. 5. 2015)
1.      Dnes je 5. neděle velikonoční.

2.      Dnes Vás v rámci Kulturního jara zveme na koncert Poklady barokní hudby. Našimi hosty budou varhaník Adam Viktora a sopranistka Gabriela Eibenová z Prahy. Adam Viktora je významným českým varhaníkem a dirigentem. Působí jako ředitel Českého varhanního festivalu. Je uměleckým vedoucím souboru Ensemble Inégal a Pražští Barokní Sólisté.
Spolu se svou manželkou Gabrielou se podílí na znovuobjevování díla barokního génia Jana Dismase Zelenky. Koncert začne v malenovickém kostele v 15.00 hod. Vstupné na koncert je dobrovolné.

3.      Ve středu bude naším hostem o. Pavol Kruták z Terchové, viceprovinciál Slovenské provincie Společnosti Božího Slova. Při mši svaté v 18.00 hod. promluví na téma „Dnešní svět – výzva pro věřícího člověka.“

4.      Příští neděli Vás v 15.00 hod. zveme do malenovického kostela na koncert Chvalme Pána Komorního mužského sboru Collegium gregorianum ze Svitav.

5.      V rámci Kulturního jara pojedeme na Diecézní eucharistický kongres do Olomouce.
-       V pátek 15. 5. 2015 pojedou do Olomouce dětí. Podrobný program a přihlášku si můžete vyzvednout u vchodu do kostela.
-       V sobotu 16. 5. 2015 pojedou do Olomouce dospělí. Podrobný program si také můžete vyzvednout u vchodu do kostela a přihlásit se můžete v zakristii.

6.      Program letošního Kulturního jara, který můžete najít v posledním čísle farního zpravodaje Mikuláš, na našich internetových stránkách a v dalších propagačních materiálech, je podporován Městem Zlín a Centrem Zlín.

7.      Májové pobožnosti budou v Malenovicích ve všední dny v 17.30 hod.(v neděli v 8.30 hod.) Ve Lhotě budou tyto pobožnosti podle rozpisu, který je ve vývěsce u kostela.

8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Malenovice – za + rodinu Orsagovu, Tomaškovu a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + rodinu Foltýnovu a tři dcery (9.00)
Lhota – za kněze, kteří působili a působí v naší farnosti (10.30)
pondělí:
Malenovice – na vlastní úmysl (18.00)
úterý:
Karlovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za živé a + kněze z naší farnosti (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za dary Ducha svatého pro celou rodinu (19.00)
pátek:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice za + Marii Dohnalovu a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Marii a Františka Slovenčíkovy a zetě Jana (7.30)
Malenovice – za + Jaroslava, rodiče a bratry z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za všechny dary a milosti v životě (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (19. 4. 2015 – 26. 4. 2015)

1. Dnes je 3. neděle velikonoční.

2. V pondělí Vás po večerní mši sv. zveme na faru na besedu.

3. Ve středu se po večerní mši sv. uskuteční další setkání Společenství mládeže.

4. Mládež našeho děkanátu pořádá putovní adorace. Tentokrát proběhne tato adorace v pátek od 19.00 hod. v kostele ve Lhotě. Zveme na ni také naše biřmovance.

5. V sobotu v 10.00 hod. se v malenovickém kostele bude udělovat svátost křtu.

6. Příští neděli bude 4. neděle velikonoční – neděle Dobrého pastýře. Při všech mších sv. se budeme modlit za povolání k duchovnímu stavu.

7. Příští neděli (26. 4. 2015) zahájíme 4. ročník Kulturního jara. Dopolední mše sv. (v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích a v 10.30 hod. ve Lhotě) odslouží o. Petr Dušička (koordinátor evropských provinciálních představených Společnosti Božího Slova) z Vídně. Odpoledne Vás zveme na koncert Ave Maria Ženského pěveckého sboru Otrokovice. Začátek koncertu je v 15.00 hod. v kostele v Malenovicích. Vstupné na koncert je dobrovolné.

8. Součástí Kulturního jara bude výstava Od podzimu do jara, kterou připravily děti farního výtvarného kroužku. Výstavu, která bude v chodbě malenovického kostela, zahájíme rovněž příští neděli. Výstava potrvá do neděle 7. 6. 2015.

9. V rámci Kulturního jara pojedeme v pondělí 27. 4. 2015 na pouť do Čenstochové v Polsku. Poutníci ať si s sebou vezmou kancionály, růžence a jídlo na celý den. Odjezd autobusu je v 5.30 hod. od kostela ve Lhotě a v 5.40 hod. od Papírnictví v Malenovicích.

10. Program letošního Kulturního jara, který můžete najít v posledním čísle farního zpravodaje Mikuláš, na naších internetových stránkách a v dalších propagačních materiálech, je podporován Městem Zlín.

11. Příští neděli proběhnou v Karlovicích poutní slavnosti. Mši sv. v kapli Panny Marie, matky dobré rady, odslouží v 11.00 hod. o. Bohumil Kundl ze Spytihněvi.

12. Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Malenovice – za nemocného manžela a + rodiče z obou stran (7.30)
Malenovice – za + Josefa Zanášku a + rodinu (9.00)
Lhota – za + rodiče Mikeštíkovy, dva syny a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – na vlastní úmysl (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Antonína Mikla a syna (8.00)
Malenovice – na poděkování za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie a + manžela (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + rodiče Ondrašíkovy a Vyoralovy (19.00)
pátek:
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní (8.00)
Malenovice – za + sourozence a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + rodinu Lalošákovu, Machů a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za + Ladislava Ondru a + rodiče (9.00)
Lhota – za + P. Vojtěcha Martinů (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (5. 4. 2015 – 12. 4. 2015)

1.      Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše sv. jsou v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích, v 10.30 hod. ve Lhotě a v 18.00 hod. v Tečovicích.
 

2.      Při všech dopoledních bohoslužbách proběhne svěcení pokrmů.
 

3.      Zítra (na Velikonoční pondělí) mše sv. budou v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích a v 10.30 hod. ve Lhotě.


4.      Ve středu se po večerní mši sv. uskuteční na faře další setkání malenovického Společenství mládeže.


5.      Také ve středu proběhne setkání rodičů děti, které se připravují na 1. svaté přijímání.  Začátek setkání je v 19.00 hod. na faře v Malenovicích.
 

6.      V pátek v 19.00 hod. bude na malenovické faře setkání biřmovanců.
 

7.      Příští neděli bude 2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství. Odpoledne proběhne v Loukách poutní bohoslužba. Začátek je ve 14.30 hod.
 

8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – za farní společenství (9.00)
Lhota – za + Františku Vávrovu, manžela a syna (10.30)
Tečovice – za farní společenství (18.00)
pondělí:
Malenovice – na poděkování za celoživotní Boží pomoc, ochranu Panny Marie, za + manžela a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za farní společenství (9.00)
Lhota – za + Františka Daňka, syna a živou rodinu
úterý: nebude mše sv. v Karlovicích
středa:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Lubomíra Blahuše (19.00)
pátek:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za + rodiče z obou stran, jejích syny, za dar Boží ochrany a za živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + dceru, manžela a živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání do dalších společných let (7.30)
Malenovice – za farníky z Louk (9.00)
Lhota – za + Františka Řezníčka a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (29. 3. 2015 – 5. 4. 2015)

1.      Dnes je Květná neděle. Při všech bohoslužbách proběhne žehnání ratolesti. Odpoledne (v 15.00 hod.) Vás zveme k pobožnosti křížové cesty. Křížovou cestu v Malenovicích povedou naši biřmovanci.


2.      Dnes můžeme u obětního stolu nechat krabičky s postní almužnou.
 

3.      Dnes od 14.00 do 15.30 hod. bude v Malenovicích příležitost ke svátosti smíření. Další příležitost bude v pondělí od 17.00 do 18.00 hod.
 

4.      Předvelikonoční zpověď ve Lhotě bude v úterý od 17.00 do 18.00 hod.
 

5.      Před velikonočními svátky navštívím nemocné:
-       v pondělí od 9.00 hod. ve Lhotě a Malenovicích,
-       v úterý od 9.00 hod. v Tečovicích.
 

6.      Na Zelený čtvrtek v 9.30 hod. bude v katedrále v Olomouci koncelebrovaná mše sv., při níž budou posvěceny oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. Při této mši sv. poděkujeme také za dar biskupské služby o. arcibiskupa Jana Graubnera a o. biskupa Josefa
Hrdličky.
 

7.      Program velikonočního třídenní:
Zelený čtvrtek:
Lhota:
17.00 – mše sv. (po mši sv.: adorace Krista v getsemanské zahradě, pak u Božího hrobu – do začátku bílosobotního obřadu)
Malenovice:
19.00 – mše sv. (po mši sv.: adorace Krista v getsemanské zahradě do 21.30 hod.)
Velký pátek:
Lhota:
10.30 – setkání ministrantů
15.00 – křížová cesta
17.00 – velkopáteční obřady
Malenovice:
8.00 – 19.00 adorace Krista v getsemanské zahradě
9.00 – setkání ministrantů
15.00 – křížová cesta
19.00 – velkopáteční obřady (po obřadech: adorace Krista u Božího hrobu do 21.30 hod.)
Bílá sobota:
Lhota:
10.30 – setkání ministrantů
19.00 – bílosobotní obřady a mše sv.
Malenovice:
8.00 – 21.00 adorace Krista u Božího hrobu
9.00 – setkání ministrantů
21.00 bílosobotní obřady a mše sv.


8.      Mše sv. na slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou takto: - v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích - v 10.30 hod. ve Lhotě - v 18.00 hod. v Tečovicích.


9.       Mše sv. na Velikonoční pondělí budou takto: - v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích - v 10.30 hod. ve Lhotě

10.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Emila Bednaříka a + rodinu Gajdošíkovu (7.30)
Malenovice – za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za + rodiče Bartoňovy a Janotovy (10.30)
pondělí:
Malenovice – za živou a + rodinu Daňkovu a Taláčkovu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Josefa Gajdůška a syny (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a duše v očistci (17.00)
Malenovice – za farní společenství (19.00)
pátek:
Lhota – velkopáteční obřady (17.00)
Malenovice – velkopáteční obřady (19.00)
sobota:
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (19.00)
Malenovice – za farní společenství (21.00)
neděle:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – za farní společenství (9.00)
Lhota – za + Františku Vávrovu, manžela a syna (10.30)
Tečovice – za farní společenství (18.00)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (22. 3. 2015 – 29. 3. 2015)

1.      Dnes je 5. neděle postní. Při mši sv. v 9.00 hod. se uskuteční další příprava děti a jejich rodičů na 1. svaté přijímání.


2.      V pondělí pojedeme na pouť na Svatý Hostýn. Odjezd autobusu: v 7.15 od kostela ve Lhotě a v 7.30 od autobusové zastávky u Trafiky.


3.      Ve středu zveme mládež naši farnosti do Společenství mládeže. Začátek je na faře v 18.45 hod.


4.      V sobotu se v Prostějově uskuteční Arcidiecézní setkání mládeže. Na toto setkání zveme i naši mládež, včetně biřmovanců. Autobus odjede v 7.30 hod. od fary v Malenovicích. Zájemci o tento způsob společné dopravy se mohou hlásit v zakristii.
 

5.      Mše sv. v Tečovicích bude v sobotu v 17.00 hod.
 

6.      Předvelikonoční zpověď bude u nás:
-       v neděli 29. 3. 2015 od 14.00 do 15.30 hod. a v pondělí 30. 3. 2015 od 17.00 do 18.00 hod. v Malenovicích,
-       ve čtvrtek 26. 3. 2015 od 17.00 do 18.00 hod. a v úterý 31. 3. 2015 od 17.00 do 18.00 hod. ve Lhotě.


7.      Před velikonočními svátky navštívím nemocné:
-       v pondělí 30. 3. 2015 od 9.00 hod. ve Lhotě a Malenovicích,
-       v úterý 31. 3. 2015 od 9.00 hod. v Tečovicích.
 

8.      Po celou postní dobu jsou u nás křížové cesty:
-       ve čtvrtek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.
 

9.      Bohoslužby na Velikonoční třídenní:
-       Zelený čtvrtek a Velký pátek: - v 17.00 hod. ve Lhotě - v 19.00 hod. v Malenovicích,
-       Bílá sobota: - v 19.00 hod. ve Lhotě - ve 21.00 hod. v Malenovicích.


10.     Mše sv. na slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou takto: - v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích - v 10.30 hod. ve Lhotě - v 18.00 hod. v Tečovicích.
 

11.      Mše sv. na Velikonoční pondělí budou takto: - v 7.30 a 9.00 hod.
v Malenovicích - v 10.30 hod. ve Lhotě

12.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní a za Boží ochranu pro živou rodinu (7.30)
Malenovice – za farní společenství (9.00)
Lhota – za + Libuši a Josefa Kadlčíkovy a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + rodinu Richvalsku a duše v očistci (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Josefa Blahuše a dvoje rodiče (8.00)
Malenovice – hospic. na úmysl dárce (10.00)
Malenovice – za + rodiče, bratra a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + rodiče Plškovy a jejich + děti (18.00)
pátek:
Lhota – za + rodiče Vyoralovy a živou a + rodinu (8.00)
Malenovice – za živou a + rodinu Maršálkovu a Slačíkovu a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice – za + rodiče Mikoškovy a Baťkovy a Boží ochranu pro živou rodinu  (17.00)
neděle:
Malenovice – za + Emila Bednaříka a + rodinu Gajdošíkovu (7.30)
Malenovice – za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za + rodiče Bartoňovy a Janotovy (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (15. 3. 2015 – 22. 3. 2015)

1.      Dnes je 4. neděle postní.


2.      V pondělí Vás po večerní mši svaté zvu na faru na besedu.
 

3.      Ve středu zveme matky naši farnosti do Společenství matek. Setkání proběhne na faře po večerní mši svaté.


4.      Ve čtvrtek se po večerní mši sv. ve Lhotě sejde ekonomická rada farnosti.
 

5.      V pátek v 19.00 hod. začne setkání biřmovanců.
 

6.      V sobotu proběhnou další ministrantské schůzky:
-       v 10.00 hod. na faře v Malenovicích,
-       v 11.00 hod. na faře ve Lhotě.
 

7.      Příští neděli bude 5. neděle postní. Při mši sv. v 9.00 hod. se uskuteční další příprava děti a jejich rodičů na 1. svaté přijímání.


8.      V pondělí 23. 3. 2015 pojedeme na pouť na Svatý Hostýn. Odjezd autobusu: v 7.15 od kostela ve Lhotě a v 7.30 od autobusové zástavky u Trafiky.


9.      V sobotu 28. 3. 2015 se v Prostějově uskuteční Arcidiecézní setkání mládeže. Na toto setkání zveme i naši mládež, včetně biřmovanců. Autobus odjede v 7.30 hod. od fary v Malenovicích. Zájemci o tento způsob společné dopravy se mohou hlásit v zakristii.
 

10.     Předvelikonoční zpověď bude u nás:
-       v sobotu 21. 3. 2015 od 17.00 do 18.00 hod. v Tečovicích,
-       v neděli 29. 3. 2015 od 14.00 do 15.30 hod. a v pondělí 30. 3. 2015 od 17.00 do 18.00 hod. v Malenovicích,
-       ve čtvrtek 26. 3. 2015 od 17.00 do 18.00 hod. a v úterý 31. 3. 2015 od 17.00 do 18.00 hod. ve Lhotě.


11.     Před velikonočními svátky navštívím nemocné:
-       v pondělí 30. 3. 2015 od 9.00 hod. ve Lhotě a Malenovicích,
-       v úterý 31. 3. 2015 od 9.00 hod. v Tečovicích.
 

12.     Po celou postní dobu budou u nás křížové cesty:
-       ve čtvrtek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.
 

13.     Připomínám o možnosti zapojit se k postní almužně. Krabičky k postní almužně si můžete vyzvednout u vchodu do kostela.

14.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Hejtmánkovu, Šindelářovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za živou a + rodinu Javorovu (9.00)
Lhota – za + Blaženu Popelkovu, manžela a syna (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + maminku Aloisii a duše v očistci (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Stanislava Cambala a dvoje rodiče (8.00)
Malenovice – za + Ludmilu Masařovou a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Josefa Fajgaru a živou rodinu (18.00)
pátek:
Lhota – za + Josefa Vyorala a rodiče (8.00)
Malenovice – za + Ludmilu Jančovu a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – na úmysl dárce (18.00)
neděle:
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní a za Boží ochranu pro živou rodinu (7.30)
Malenovice – za farní společenství (9.00)
Lhota – za + Libuši a Josefa Kadlčíkovy a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (8. 3. 2015 – 15. 3. 2015)

1.      Dnes je 3. neděle postní.


2.      V pondělí Vás po večerní mši svaté zvu na faru na besedu.
 

3.      Ve středu zveme mládež do Společenství mládeže. Začátek setkání je v 18.45 hod.
 

4.      V pátek v 19.00 hod. začne setkání biřmovanců.
 

5.      Příští neděli bude 4. neděle postní.
 

6.      Po celou postní dobu budou u nás křížové cesty:
-       ve čtvrtek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.
 

7.      Připomínám o možnosti zapojit se k postní almužně. Krabičky k postní almužně si můžete vyzvednout u vchodu do kostela.
 

8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Marii Slovenčíkovu, živou rodinu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za mír v lidských srdcích, v rodinách a na celém světě (9.00)
Lhota – na úmysl dárce (10.30)
pondělí:
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Františka Vávru a dvoje rodiče (8.00)
Malenovice – za + Františka Slívu a rodinu Goldovou (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a duše v očistci (18.00)
pátek:
Lhota – za + rodiče Vidrmanovy (8.00)
Malenovice – za + Jaroslava Vyorala a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice – za + Miladu Vykoukalovu a její + rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Hejtmánkovu, Šindelářovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za živou a + rodinu Javorovu (9.00)
Lhota – za + Blaženu Popelkovu, manžela a syna (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (1. 3. 2015 – 8. 3. 2015)

1.      Dnes je 2. neděle postní.


2.      V pondělí Vás po večerní mši svaté zvu na faru na besedu.
 

3.      Ve středu se po večerní mši sv. uskuteční setkání malenovické pastorační rady.
 

4.      Ve čtvrtek dopoledne navštívím nemocné.
 

5.      Celodenní adorace Nejsvětější svátosti proběhnou:
-       ve čtvrtek od 8.00 do 17.30 hod. ve Lhotě,
-       v pátek od 7.30 do 17.30 hod. v Malenovicích.
K adoracím se můžete zapisovat u vchodu do kostela.
 

6.      V pátek v 19.00 hod. začne setkání biřmovanců.
 

7.      Ministrantské schůzky budou v sobotu v 10.30 hod. ve Lhotě a v 11.30 hod. v Malenovicích.


8.      Příští neděli bude 3. neděle postní.
 

9.      Po celou postní dobu budou u nás křížové cesty:
-       ve čtvrtek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.
 

10.     V postní době nabízíme možnost zapojit se k postní almužně. Krabičky k postní almužně si můžete vyzvednout u vchodu do kostela.


11.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Boženu a Františka Valerianovy (7.30)
Malenovice – za + rodiče Hublovy, Čižmařovy a prarodiče (9.00)
Lhota – za + rodiče Mihálovy a děti (10.30)
pondělí:
Malenovice – za živou a + rodinu Němcovu a Pacíkovu, nemocnou dceru a duše v očistci (18.00)
úterý:
Karlovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota – za živou a + rodinu Vávrovu a Gajdůškovu (8.00)
Malenovice – za rodiče (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Vlastičku Svozilovou a celou rodinu  (18.00)
pátek:
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice – za + manžela a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + Petra Horáčka a dceru (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Marii Slovenčíkovu, živou rodinu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za mír v lidských srdcích, v rodinách a na celém světě (9.00)
Lhota – na úmysl dárce (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (22. 2. 2015 – 1. 3. 2015)

1.      Dnes je 1. neděle postní. Při mši sv. v 9.00 hod. proběhne další příprava děti a jejich rodičů před 1. svatým přijímáním.


2.      V pondělí Vás po večerní mši svaté zvu na faru na besedu.
 

3.      Ve středu v 18.45 hod. začne na faře v Malenovicích setkání Společenství mládeže.
 

4.      V pátek zvu na mši sv. v 18.00 hod. všechny biřmovance. Po mši sv. budeme pokračovat setkáním na faře.


5.      Příští neděli bude 2. neděle postní.
 

6.      Po celou postní dobu budou u nás křížové cesty:
-       ve čtvrtek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.
 

7.      V postní době nabízíme možnost zapojit se k postní almužně. Krabičky k postní almužně si můžete vyzvednout u vchodu do kostela.


8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – za + Annu Frantíkovu, manžela Josefa a dvoje rodiče (9.00)
Lhota – za + Marii Velčovskou (10.30)
pondělí:
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a živou rodinu (8.00)
Malenovice – hospic: na úmysl dárce (10.00)
Malenovice – za živé a + dobrodince (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Ludmilu Majerovu, duše v očistci a živou rodinu (18.00)
pátek:
Lhota – za živou a + rodinu Gajdůškovu (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Boženu a Františka Valerianovy (7.30)
Malenovice – za + rodiče Hublovy, Čižmařovy a prarodiče (9.00)
Lhota – za + rodiče Mihálovy a děti (10.30)

 

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (15. 2. 2015 – 22. 2. 2015)

1.      Dnes je 6. neděle v mezidobí.


2.      V pondělí Vás po večerní mši svaté zvu na faru na besedu.
 

3.      Ve středu vstoupíme do doby postní. Tento den se při mších svatých v 8.00 hod. ve Lhotě a v 18.00 hod. v Malenovicích bude udělovat popelec.


4.      Připomínám, že Popeleční středa je dnem přísného postu.
 

5.      Po celou postní dobu budou u nás křížové cesty:
-       ve čtvrtek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.
 

6.      V pátek v 19.00 hod. proběhne na faře v Malenovicích další setkání biřmovanců.
 

7.      V sobotu proběhnou ministrantské schůzky:
-       v 10.00 hod. na faře v Malenovicích,
-       v 11.00 hod. na faře ve Lhotě.
 

8.      Příští neděli bude 1. neděle postní. Při mši sv. v 9.00 hod. proběhne další příprava děti a jejich rodičů před 1. svatým přijímáním.
 

9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + manžela a rodiče z obou stran (7.30)
Malenovice – za oběti pronásledování křesťanů a obrácení pronásledovatelů (9.00)
Lhota – za + Jana Vávru, živou a + rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Stanislava Zeldu, rodiče a živou rodinu (8.00)
Malenovice – za + manžela, rodiče z obou stran a sestry a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
pátek:
Lhota – za + rodinu Mihálovu (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
sobota:
Tečovice – na úmysl dárce (18.00)
neděle:
Malenovice – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – za + Annu Frantíkovu, manžela Josefa a dvoje rodiče (9.00)
Lhota – za + Marii Velčovskou (10.30)

 

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (8. 2. 2015 – 15. 2. 2015)

1.      Dnes je 5. neděle v mezidobí.


2.      V pondělí Vás po večerní mši svaté zvu na faru na besedu.
 

3.      Ve středu v 18.45 začne na faře v Malenovicích setkání Společenství mládeže.
 

4.      Ve čtvrtek v 17.00 hod. se uskuteční setkání pastoračních a ekonomických rad farnosti našeho děkanátu s o. arcibiskupem. Začátek setkání je v 17.00 hod. v klášterní budově Regina. Kvůli tomuto setkání bude mše sv. ve Lhotě ráno v 8.00 hod.
 

5.      V pátek v 19.00 hod. proběhne na faře v Malenovicích další setkání biřmovanců.
 

6.      Příští neděli bude 6. neděle v mezidobí.
 

7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Pavlu a Josefa Michalčíkovy a Jaroslava Foldynu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – na poděkování za dar víry a zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu (9.00)
Lhota – za + Vladimíra Vyorala a manželku (10.30)
pondělí:
Malenovice – na poděkování za Boží dary a za víru pro živou rodinu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Antonína Mikla (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
čtvrtek:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
pátek:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za živou a + rodinu Slezákovu, Janíčkovu a Strakovu (18.00)
sobota:
Tečovice – na úmysl dárce (18.00)
neděle:
Malenovice – za + manžela a rodiče z obou stran (7.30)
Malenovice – za oběti pronásledování křesťanů a obrácení pronásledovatelů (9.00)
Lhota – za + Jana Vávru, živou a + rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (1. 2. 2015 – 8. 2. 2015)

1.      Dnes je 4. neděle v mezidobí a poslední den duchovního třídenní, které prožíváme v souvislostí s Rokem zasvěceného života. Našim hostem je o. Martin Štefanec z Nitry.
 

2.      V pondělí je svátek Uvedení Páně do chrámu. Po večerní mši svaté zvu Vás na faru na besedu.


3.      Ve čtvrtek dopoledne navštívím nemocné.
 

4.      V pátek v 19.00 hod. proběhne na faře v Malenovicích další setkání biřmovanců.
 

5.      Ministrantské schůzky budou v sobotu:
-       v 10.00 hod. v Malenovicích,
-       v 11.00 hod. ve Lhotě.
 

6.      Příští neděli bude 5. neděle v mezidobí.
 

7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Langerovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za + Annu Říhovu a duše v očistci (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní (10.30)
pondělí:
Malenovice – na úmysl dárce a na poděkování za dar víry (18.00)
úterý:
Karlovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota – za + rodiče Vyoralovy, syna, dceru a vnučku (8.00)
Malenovice – za + Josefa Janču a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Miladu Sapíkovu a živou rodinu (18.00)
pátek:
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
sobota:
Tečovice – za + Petra Hořeckého a + rodiče Václavkovy (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Pavlu a Josefa Michalčíkovy a Jaroslava Foldynu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – na poděkování za dar víry a zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu (9.00)
Lhota – za + Vladimíra Vyorala a manželku (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (25. 1. 2014 – 1. 2. 2015)

1.      Dnes je 3. neděle v mezidobí a vzpomínka na Obrácení sv. Pavla, apoštola. Při mši sv. v 9.00 hod. se uskuteční další setkání děti, které se připravuji na 1. svaté přijímání, a jejich rodičů.
 

2.      Dnešním dnem končí Týden modliteb za naši jednotu.
 

3.      V pondělí Vás po večerní mši svaté zvu na faru na besedu.
 

4.      Ve středu v 19.00 hod. se na faře v Malenovicích sejde Společenství mládeže.
 

5.      V souvislosti s Rokem zasvěceného života zahájíme v pátek další duchovní třídenní. Program:

pátek:
Malenovice:
7.30 – 17.55 adorace Nejsvětější svátosti
18.00 – mše sv. s promluvou
Lhota:
8.00 – mše sv. s promluvou o. Bohumila Kundla ze Spytihněvi
sobota:
Lhota:
8.30 – 17.30 adorace Nejsvětější svátosti
Malenovice:
16.30 – koncert Jany Grossmannové
Tečovice:
18.00 – mše sv. s promluvou
neděle:
Malenovice:
7.30 a 9.00 – mše sv. s promluvou o. Martina Štefance z Nitry
Lhota:
10.30 – mše sv. s promluvou o. Martina Štefance z Nitry

6.      V pátek v 19.00 hod. proběhne na faře v Malenovicích další setkání biřmovanců. Hostem biřmovanců bude o. František Urban z Tovarová.


7.      Příští neděli bude 4. neděle v mezidobí.
 

8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Janu Skřenkovou a její rodiče (7.30)
Malenovice – za + manžela Václava a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Marii Vyoralovou a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Stanislavu Zahořákovu, živou rodinu a duše v očistci (18.00)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota –za + Jaroslava Bartoně a živou rodinu (8.00)
Malenovice – hospic: na úmysl dárce (10.00)
Malenovice – za živou a + rodinu Prokopovu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a duše v očistci (18.00)
pátek:
Lhota – za + Jana Vyorala a živou rodinu (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
sobota:
Tečovice – na úmysl dárce (18.00)
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Langerovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za + Annu Říhovu a duše v očistci (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (18. 1. 2014 – 25. 1. 2015)


1.      Dnes je 2. neděle v mezidobí.
 

2.      Dnes také vzpomínáme Pannu Marii, Matku jednoty křesťanů, a zahajujeme Týden modliteb za naši jednotu.


3.      V pondělí Vás po večerní mši svaté zvu na faru na besedu.
 

4.      V pátek v 19.00 hod. proběhne na faře v Malenovicích další setkání biřmovanců.

 

5.      Schůzky ministrantů budou v sobotu:
-       v 10.30 hod. v Malenovicích,
-       v 11.30 hod. ve Lhotě.
 

6.      Příští neděli bude 3. neděle v mezidobí a vzpomínka na Obrácení sv. Pavla, apoštola. Při mši sv. v 9.00 hod. se uskuteční další setkání děti, které se připravuji na 1. svaté přijímání, a jejich rodičů.


7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Grossmannovou, za dar víry, zdraví a Boží požehnání (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – za + Janu Ondrašíkovu a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Josefa Jukla a + manželku (18.00)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota – za + Pavla Mikeštíka a rodiče (8.00)
Malenovice – za + Janu Skřenkovou a její rodiče (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Ludvíka Kolaříka, manželku, rodiče a bratra 18.00)
pátek:
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní (8.00)
Malenovice – za + manžela a dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + Františku a Vojtěcha Rapantovy a živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Janu Skřenkovou a její rodiče (7.30)
Malenovice – za + manžela Václava a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Marii Vyoralovou a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (11. 1. 2014 – 18. 1. 2015)


1. Dnes je svátek Křtu Páně – končí doba vánoční. Od 14.00 do 18.00 hod. Vás zveme k adoraci u jesliček.


2. V pondělí Vás po večerní mši svaté zvu na faru na besedu.
 

3. V pátek v 19.00 hod. proběhne na faře v Malenovicích další setkání biřmovanců.
 

4. V sobotu pojedou biřmovanci lyžovat. Přidat se mohou i další. Zájemci se do středy mohou hlásit v zakristii. Odjezd autobusu: v 6.30 hod. od fary v Malenovicích.
 

5. Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za živou rodinu a + rodiče z obou stran a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za + Juliuse Ševčíka s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Františka Popelku a rodiče (10.30)
pondělí:
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu a pomoc Boží (18.00)
úterý:
Karlovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní (8.00)
Malenovice – na poděkování k životnímu jubileu za dar zdraví s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + manžele Mikeštíkovy a + rodinu (18.00)
pátek:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za + Ladislava Polaštíka a za živou a + rodinu z obou stran (18.00)
sobota:
Tečovice – za + manžela a rodiče z obou stran (18.00)
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Grossmannovou, za dar víry, zdraví a Boží požehnání (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – za + Janu Ondrašíkovu a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (4. 1. 2014 – 11. 1. 2015)


1.      Dnes je 2. neděle po Narození Páně. Od 14.00 do 18.00 hod. Vás zveme k adoraci u jesliček.


2.      V tomto týdnu budu na dovolené. V nutných případech volejte na číslo mého mobilu 736 408 914.


3.      V tomto týdnu budou mše sv. takto:
-       v Malenovicích: v pondělí, středu a pátek v 17.00 hod. a v úterý (na slavnost Zjevení Páně) v 18.00 hod.
-       v Tečovicích: v sobotu v 18.00 hod.
-       ve Lhotě: ve středu a pátek v 8.00 hod a ve čtvrtek v 18.00 hod.


4.      Mše sv. v Karlovicích bude v úterý 13. 1. 2015
 

5.      V době vánoční:
-       budeme svým finančním darem přispívat do pokladničky na výstavbu nového kostela na Kubě,
-       můžeme v zakristii objednávat mešní úmysly, které potom odslouží naši misionáři působící v misijních zemích.


6.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za rodiče (7.30)
Malenovice – za + Simonku a zdraví rodiny Mattové (9.00)
Lhota – na úmysl dárce (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Janu Reindlovu (17.00)
úterý:
Malenovice – za farní společenství (18.00)
středa:
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní (8.00)
Malenovice – za + manžela a živou a + rodinu (17.00)
čtvrtek:
Lhota – za + rodiče Řezníčkovy, Fajgarovy a celou rodinu (18.00)
pátek:
Lhota – za živou a + rodinu Vávrovu a Sobkovu (8.00)
Malenovice – za živou a + rodinu Bláhovu a duše v očistci (17.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za živou rodinu a + rodiče z obou stran a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za + Juliuse Ševčíka s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Františka Popelku a rodiče (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (28. 12. 2014 – 4. 1. 2015)


1.      Dnes je svátek Svaté Rodiny Nazaretské. Odpoledne (ve 14.00 hod.) Vás zveme k besídkám u jesliček.


2.      Ve středu (v poslední den roku) při mších sv. v 17.00 hod ve Lhotě a v 19.00 hod. v Malenovicích poděkujeme Bohu za uplynulý rok.


3.      Ve čtvrtek je slavnost Panny Marie, Boží Matky – první den roku 2015. Mše sv. budou v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích, v 10.30 hod. ve Lhotě.
 

4.      Pří mších sv. v pátek posvětím křídu tříkrálovým koledníkům.
 

5.      Příští neděli bude 2. vánoční neděle.
 

6.      Příležitost k adoraci Ježíše u jesliček bude dnes, v Nový rok a příští neděli od 14.00 do 18.00 hod. K adoracím se můžete zapisovat u vchodu do kostela.
 

7.      V době vánoční:
-       budeme svým finančním darem přispívat do pokladničky na výstavbu nového kostela na Kubě,
-       můžeme v zakristii objednávat mešní úmysly, které potom odslouží naši misionáři působící v misijních zemích.


8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – za + rodiče Františka a Boženu Jančíkovy a živou rodinu (9.00)
Lhota na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha sv. (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + kněze Aloise, jeho + rodiče a sourozence (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – na poděkování Bohu za obětavé neviditelné ruce, s prosbou o další pomoc (17.00)
Malenovice – za farní společenství (19.00)
čtvrtek:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – za + rodiče, sourozence a živou rodinu (9.00)
Lhota – na úmysl dárce (10.30)
pátek:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za + Josefa Buňku, živou a + rodinu a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za rodiče (7.30)
Malenovice – za + Simonku a zdraví rodiny Mattové (9.00)
Lhota – na úmysl dárce (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (21. 12. 2014 – 28. 12. 2014)


1.      Dnes je 4. neděle adventní. Od 14.00 do 15.00 hod. bude v rámci předvánočních zpovědi v Malenovicích zpovídat o. Josef Zelinka.


2.      Předvánoční svátost smíření bude také v pondělí od 17.00 hod. v Malenovicích a v úterý od 17.00 hod. ve Lhotě.


3.      Mše sv. ve středu na Štědrý den budou v 15.00 a 22.00 hod. v Malenovicích a ve 20.00 hod. ve Lhotě.


4.      Ve čtvrtek je slavnost Narození Páně. Mše sv. budou v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích, v 10.30 hod. ve Lhotě a v 18.00 hod. v Tečovicích.
 

5.      V pátek je svátek sv. Štěpána. Mše sv. budou v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích a v 10.30 hod. ve Lhotě.


6.      Příští neděli bude svátek Svaté Rodiny Nazaretské. Odpoledne (ve 14.00 hod.) Vás zveme k besídkám u jesliček.


7.      Na slavnost Narození Páně, svátek sv. Štěpána a svátek Svaté Rodiny Nazaretské bude od 14.00 do 18.00 hod. příležitost k adoraci Ježíše u jesliček. K adoracím se můžete zapisovat u vchodu do kostela.


8.      V době adventní a vánoční:
-       budeme svým finančním darem přispívat do pokladničky na výstavbu nového kostela na Kubě,
-       můžeme v zakristii objednávat mešní úmysly, které potom odslouží naši misionáři působící v misijních zemích.


9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let (10.30)
pondělí:
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Malenovice – za farní společenství (15.00)
Lhota – za + Jeronýma Vyorala, manželku a syna (20.00)
Malenovice – za farní společenství (22.00)
čtvrtek:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – za farní společenství (9.00)
Lhota – za + rodiče Křeménkovy a syna (10.30)
Tečovice – za farní společenství (18.00)
pátek:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – na poděkování za dar víry a Boží ochranu pro celou rodinu (9.00)
Lhota – za + Františka Řezníčka (10.30)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – za + rodiče Františka a Boženu Jančíkovy a živou rodinu (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha sv. (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (14. 12. 2014 – 21. 12. 2014)


1.      Dnes je 3. neděle adventní. Při mši sv. v 9.00 hod. proběhne další setkání dětí 3. třídy, které se připravují na 1. svaté přijímání, a jejich rodičů.


2.      V pondělí po večerní mši sv. zveme na faru na tradiční besedu.
 

3.      Ve středu v 19.00 hod. se na faře v Malenovicích sejde Společenství mládeže.
 

4.      V sobotu v 7.30 hod. zveme dětí a mládež ke zdobení vánočních stromků v malenovickém kostele.


5.      V sobotu zveme mládež na děkanátní adventní obnovu, kterou u nás povede kaplan pro mládež zlínského děkanátu o. Bohumil Kundl. Začátek obnovy je v 17.00 hod. v kostele. Podrobnější informace jsou Vám k dispozici ve vývěsce v chodbě kostela. Této duchovní obnovy se zúčastní naši biřmovanci.
 

6.      Příští neděli bude 4. neděle adventní. Od 14.00 do 15.00 hod. bude v rámci předvánočních zpovědi v Malenovicích zpovídat o. Josef Zelenka.
 

7.      V době adventní:
-       vás zveme na rorátní mše sv. ve středu a pátek v 8.00 hod. ve Lhotě a ve čtvrtek a sobotu v 6.30 hod. v Malenovicích,
-       budeme svým finančním darem přispívat do pokladničky na výstavbu nového kostela na Kubě,
-       můžeme v zakristii objednávat mešní úmysly, které potom odslouží naši misionáři působící v misijních zemích.


8.      Mše sv. na Štědrý den budou v 15.00 a 22.00 hod. v Malenovicích a ve 20.00 hod. ve Lhotě.


9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za dar zdraví pro rodinu Langerovu (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + rodiče Vyoralovy, syna a vnučku (8.00)
Malenovice – za + Františka Zanášku a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Malenovice – za farní společenství (6.30)
Lhota – o seslání darů Ducha sv. na vnoučata a jejich rodiny (18.00)
pátek:
Lhota – za rodinu Kašíkovu a Vavřiníkovu (8.00)
Malenovice – za + rodiče a sestru a duše v očistci (18.00)
sobota:
Malenovice – za farní společenství (6.30)
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (7. 12. 2014 – 14. 12. 2014)


1.      Dnes je 2. neděle adventní – zároveň poutní slavnosti ke cti sv. Mikuláše, patrona našeho kostela. Našim hostem je o. Petr Gatnar z Olomouce.
 

2.      Odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na koncert Janáčkova kvarteta.
 

3.      V pondělí je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše sv. budou v 8.00 hod. ve Lhotě a v 18.00 hod. v Malenovicích. Po večerní mši sv. zveme na faru na tradiční besedu.


4.      V pátek v 19.00 hod. proběhne další setkání biřmovanců.
 

5.      V sobotu dopoledne se na faře sejde Dětské spolčo. Začátek setkání je v 9.30 hod.
 

6.      Příští neděli bude 3. neděle adventní.
 

7.      Příští neděli na mši sv. v 9.00 hod. zveme všechny děti naši farnosti, které se u nás připravují k 1. svatému přijímání, a jejich rodiče.
 

8.      V době adventní:
-       vás zveme na rorátní mše sv. ve středu a pátek v 8.00 hod. ve Lhotě a ve čtvrtek a sobotu v 6.30 hod. v Malenovicích,
-       budeme svým finančním darem přispívat do pokladničky na výstavbu nového kostela na Kubě,
-       můžeme v zakristii objednávat mešní úmysly, které potom odslouží naši misionáři působící v misijních zemích.


9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Koblihovu (7.30)
Malenovice – za farní společenství (9.00)
Lhota – na poděkování za 50 let manželství (10.30)
pondělí:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za + Pavla, Marii a Josefa Nesvadbovy a živou rodinu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za kněze, kteří působili a působí v naší farnosti (8.00)
Malenovice – na poděkování za 50 let života a požehnání pro živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Malenovice – za farní společenství (6.30)
Lhota – za živou a + rodinu Vávrovu a Mihálovu 18.00)
pátek:
Lhota – za + rodiče Vyoralovy a duše v očistci (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
sobota:
Malenovice – za farní společenství (6.30)
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice

–za dar zdraví pro rodinu Langerovu (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a
ochranu do dalších let (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (30. 11. 2014 – 7. 12. 2014)

1.      Dnes je 1. neděle adventní. Při všech mších svatých proběhne svěcení adventních věnců.

2.      V době adventní:
-       vás zveme na rorátní mše sv. ve středu a pátek v 8.00 hod. ve Lhotě a ve čtvrtek a sobotu v 6.30 hod. v Malenovicích,
-       budeme svým finančním darem přispívat do pokladničky na výstavbu nového kostela na Kubě,
-       můžeme v zakristii objednávat mešní úmysly, které potom odslouží naši misionáři působící v misijních zemích.

3.      V pondělí po večerní mši sv. zveme na faru na tradiční besedu.

4.      Ve středu v 19.00 hod. se na faře v Malenovicích sejde Společenství mládeže.

5.      Ve čtvrtek proběhne ve Lhotě celodenní adorace. Začátek je v 8.00 hod. Celodenní adorace v Malenovicích proběhne v pátek od 7.30 hod. K adoracím se můžete zapisovat u vchodu do kostela.

6.      Ve čtvrtek dopoledne navštívím nemocné.

7.      Od pátku do neděle vás zveme na poutní slavnosti ke cti sv. Mikuláše. Našimi hosty budou o. Pavel Dokládal z Koclířova, o. Jan Halama z Nitry a o. Petr Gatnar z Olomouce. Kvůli poutním slavnostem v Malenovicích nebude sobotní mše sv. v Tečovicích.

8.      Setkání biřmovanců bude v pátek v 19.00 hod. na faře v Malenovicích.

9.      Příští neděli bude 2. neděle adventní. Tento den dopoledne bude možné za 100,- Kč si zakoupit vánoční hvězdu.

10.     Příští neděli v 15.00 hod. vás zveme do kostela v Malenovicích na koncert Janáčkova kvarteta.

11.     Farní knihovna je otevřena každou neděli po mši sv. v 9.00 hod.

12.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + tatínka a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za + rodiče Foltynovy a jejich tří dcery (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní a o další pomoc a ochranu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za nemocnou sestru 18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Josefa Vyorala a rodiče (8.00)
Malenovice – za + Marii Trčalovu a živou rodinu a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Malenovice – za farní společenství (6.30)
Lhota – za + Josefa Fajgaru a živou rodinu (18.00)
pátek:
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice – za živou a + rodinu Čapkovu a Předinskou a duše v očistci (18.00)
sobota:
Malenovice – za farní společenství (6.30)
Malenovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Koblihovu (7.30)
Malenovice – za farní společenství (9.00)
Lhota – na poděkování za 50 let manželství (10.30)

 

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (23. 11. 2014 – 30. 11. 2014)


1.      Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. Odpoledne zveme k svátostnému požehnání: ve 14.00 hod. ve Lhotě a v 15.00 hod. v Malenovicích.


2.      V pondělí po večerní mši sv. zveme na faru na tradiční besedu.
 

3.      Ve středu v 19.00 hod. bude na faře ve Lhotě setkání ekonomické rady farnosti.
 

4.      Setkání biřmovanců bude v pátek v 19.00 hod. na faře v Malenovicích.
 

5.      V sobotu odjedou naši biřmovanci do farnosti Gaszowice v Polsku na setkání s tamějšími biřmovanci. Odjezd autobusu je v 7.30 hod. od fary v Malenovicích.
 

6.      Příští neděli bude 1. neděle adventní. Při všech mších svatých posvětíme adventní věnce.


7.      Farní knihovna je otevřena každou neděli po mši sv. v 9.00 hod.
 

8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + manžela Ladislava a za + rodiče a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + Antonína Baroně a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Františku Slavíkovu, manžela a dvoje rodiče (10.30)
pondělí:
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Vladimíra Vyorala a manželku (8.00)
Malenovice – hospic: na úmysl dárce (10.00)
Malenovice – za + rodiče z obou stran a duše v očistci  (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Miroslava Lysoňka a živou rodinu (18.00)
pátek:
Lhota – za živou a + rodinu Vávrovu a Gajdůškovu (8.00)
Malenovice – za + rodinu Kozlovou a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + tatínka a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za + rodiče Foltynovy a jejich tří dcery (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní a o další pomoc a ochranu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (16. 11. 2014 – 23. 11. 2014)


1.      Dnes je 33. neděle v mezidobí.
 

2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v pondělí: památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice,
-       v pátek: památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě,
-       v sobotu: památku sv. Cecilie, panny a mučednice.
 

3.      V pondělí po večerní mši sv. zveme na faru na tradiční besedu.
 

4.      Od středy do pátku proběhne u nás (v souvislosti se 104. výročím benedikování lhotského kostela sv. Anny) duchovní třídenní.
Program:
středa: (host: o. Artur Cierlicki, Slavkovice)
Lhota:
7.30 – svátost smíření
8.00 – mše sv. s promluvou
9.30 – 12.00 duchovní rozhovory
Malenovice:
15.30 – 17.00 duchovní rozhovory
17.30 – svátost smíření
18.00 – mše sv. s promluvou
19.00 – beseda se Společenstvím mládeže
čtvrtek: (host: o. Artur Cierlicki, Slavkovice)
Malenovice:
7.30 – svátost smíření
8.00 – mše sv. s promluvou
13.00 – 16.00 náboženství pro děti
Lhota:
17.30 – svátost smíření
18.00 – mše sv. s promluvou
19.00 – beseda s farníky
pátek: (host: o. Martin Štefanec, Nitra)
Lhota:
7.30 – svátost smíření
8.00 – mše sv. s promluvou
Malenovice:
17.30 – svátost smíření
18.00 – mše sv. s promluvou


5.      Další setkání biřmovanců bude v pátek v 19.00 hod. na faře v Malenovicích.


6.      V sobotu v 10.00 hod. proběhnou křestní obřady.


7.      Příští neděli bude Slavnost Ježíše Krista Krále. Na mši sv. v 9.00 hod. zveme všechny děti, které se připravuji k 1. svatému přijímání, a jejich rodiče. Odpoledne zveme k svátostnému požehnání: ve 14.00 hod. ve Lhotě a v 15.00 hod. v Malenovicích.
 

8.      Farní knihovna je otevřena každou neděli po mši sv. v 9.00 hod.
 

9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + vnuka, rodiče, sourozence a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za živé a + členy Orla s prosbou o Boží požehnání Orelské práci (9.00)
Lhota – za + Jaroslavu Strojilovu, manžela a dvoje rodiče (10.30)
pondělí:
Malenovice – za přijetí milosti vnitřního uzdravení (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Blanku Šoustkovou a živou rodinu (8.00)
Malenovice – za + o. Rudolfa Adámka, + kněze a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Malenovice – na úmysl dárce (8.00)
Lhota – za + rodiče Macků a živou rodinu (18.00)
pátek:
Lhota – za + Antonína Mikla, syna a živou rodinu (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + manžela Ladislava a za + rodiče a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + Antonína Baroně a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Františku Slavíkovu, manžela a dvoje rodiče (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (9. 11. 2014 – 16. 11. 2014)


1.      Dnes je 32. neděle v mezidobí a svátek Posvěcení lateránské baziliky. Odpoledne ve 14.00 hod. bude ve Lhotě svátostné požehnání. Svátostné požehnání v Malenovicích bude v 15.00 hod.


2.      V pondělí po večerní mši sv. zveme na faru na tradiční besedu.
 

3.      Ve čtvrtek v 19.00 hod. proběhne na faře v Malenovicích setkání ekonomické rady farnosti.


4.      Všechny biřmovance zveme v pátek na večerní mši sv. v 18.00 hod.
 

5.      Setkání ministrantů bude v sobotu v 10.00 hod. na faře v Malenovicích a v 11.00 hod. v kostele ve Lhotě


6.      Příští neděli bude 33. neděle v mezidobí.
 

7.      Farní knihovna je otevřena každou neděli po mši sv. v 9.00 hod.
 

8.      Ve středu 19. 11. 2014 zveme mládež na besedu s o. ArturemCierlickim. Začátek besedy je na faře v Malenovicích v 19.00 hod.


9.      V neděli 23. 11. 2014 zveme na mši sv. v 9.00 hod. všechny děti, které se připravuji k 1. svatému přijímání, a jejich rodiče.


10.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Šindelářovu a Hejtmánkovu a dar zdraví (7.30)
Malenovice – za + Miloše Štěrbu a rodiče Svojanovy (9.00)
Lhota – za + Františka Daňka, syna a celou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + rodiče Vidrmanovy (8.00)
Malenovice – za + manžela Josefa a rodiče z obou stran (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Josefa Mudříka a sourozence (18.00)
pátek:
Lhota – za + rodiče Křeménkovy a syna (8.00)
Malenovice – za + manžela a živou a + rodinu a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + vnuka, rodiče, sourozence a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za živé a + členy Orla s prosbou o Boží požehnání Orelské práci (9.00)
Lhota – za + Jaroslavu Strojilovu, manžela a dvoje rodiče (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (2. 11. 2014 – 9. 11. 2014)


1.      Dnes církev vzpomíná všechny věrné zemřelé.
 

2.      Dušičkové pobožnosti budou na našich hřbitovech:
-       v Loukách ve 14.00 hod.
-       v Malenovicích v 15.00 hod.
-       ve Lhotě v 16.00 hod.
 

3.      V pondělí po večerní mši sv. zveme na faru na tradiční besedu.
 

4.      V úterý oslavíme památku sv. Karla Boromejského, biskupa.
 

5.      Ve středu na 19.00 hod. zveme na faru mládež do Společenství.
 

6.      Ve čtvrtek v 8.00 hod. začne ve Lhotě celodenní adorace. Celodenní adorace v Malenovicích bude v pátek od 7.30 hod.


7.      Ve čtvrtek se po večerní mši sv. ve Lhotě sejde pastorační rada farnosti.
 

8.      Další příprava na biřmování se uskuteční v pátek v 19.00 hod. na faře v Malenovicích.

 

9.      V sobotu zveme do Společenství děti. Začátek je na faře v Malenovicích v 9.30 hod.
 

10.     V sobotu pojedeme na Velehrad na děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání. Odjezd autobusu je ve 14.15 hod. od kostela ve Lhotě a ve 14.25 z autobusové zastávky u křižovatky v Malenovicích. K pouti se můžete zapisovat v zakristii. Tento den nebude mše sv. v Tečovicích.
 

11.     Příští neděli bude 32. neděle v mezidobí.
 

12.     Farní knihovna je otevřena každou neděli po mši sv. v 9.00 hod.
 

13.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + kněze (7.30)
Malenovice – za + maminku a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + o. Rudolfa Adámka a o. Josefa Crlu (18.00)
úterý:
Karlovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota – za + Marii Velčovskou (8.00)
Malenovice – za + Josefa Olšinu, manželku a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Jaroslava Bartoně a dvoje rodiče (18.00)
pátek:
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice – za živou a + rodinu Šimikovu a Mehlichovu (18.00)
sobota: mše sv. nebude
neděle:
Malenovice – za živou a + rodinu Šindelářovu a Hejtmánkovu a dar zdraví (7.30)
Malenovice – za + Miloše Štěrbu a rodiče Svojanovy (9.00)
Lhota –za + Františka Daňka, syna a celou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (26. 10. 2014 – 2. 11. 2014)

1.      Dnes je 30. neděle v mezidobí.


2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v úterý: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů,
-       v sobotu: slavnost Všech svatých,
-       příští neděli: vzpomínku na všechny věrné zemřelé.
 

3.      V pondělí bude mše sv. v Malenovicích výjimečně v 17.00 hod.
 

4.      Ve středu zvu na večerní mši sv. v Malenovicích děti, které se letos budou připravovat k 1. svatému přijímání, a jejich rodiče.


5.      Dušičkové pobožnosti budou na našich hřbitovech:
-       v Tečovicích: 1. listopadu 2014 v 17.30 hod.
-       v Loukách: 2. listopadu 2014 ve 14.00 hod.
-       v Malenovicích: 2. listopadu v 15.00 hod.
-       ve Lhotě: 2. listopadu 2014 v 16.00 hod.
 

6.      Farní knihovna je otevřena každou neděli po mši sv. v 9.00 hod.
 

7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za uzdravení Dagmar Langerové a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + Růženu Zanáškovu, + manžela Josefa a dary Ducha sv. pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Vykydalovu a Vrzalovu (10.30)
pondělí:
Malenovice – na úmysl dárce (17.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + rodiče Vyoralovy, syna a vnučku (8.00)
Malenovice – hospic: na úmysl dárce  (10.00)
Malenovice – za + rodiče Janíkovy a Václavíkovy, živou a + rodinu a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + rodiče Císařovy a duše v očistci (18.00)
pátek:
Lhota – za Boží ochranu a dar zdraví (8.00)
Malenovice – za + Annu Zelíkovu a za + rodiče z obou stran a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + kněze (7.30)
Malenovice – za + maminku a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (19. 10. 2014 – 26. 10. 2014)

1.      Dnes je 29. neděle v mezidobí – misijní neděle. Při všech bohoslužbách se modlíme za misijní dílo církve a sbírku z dnešního dne věnujeme misiím.


2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       ve středu: památku sv. Jana Pavla II., papeže,
-       ve čtvrtek: památku sv. Jana Kapistránského, kněze,
-       v pátek: památku sv. Antonína Marie Klareta, biskupa.
 

3.      V pondělí Vás po večerní mši sv. zveme na faru na besedu.
 

4.      Od soboty do úterý 28. 10. 2014 se naši biřmovanci zúčastní duchovního a společenského programu v Dolních Dúžavách na Slovensku.


5.      Příští neděli bude 30. neděle v mezidobí.
 

6.      Ve středu 29. 10. 2014 zvu na večerní mši sv. v Malenovicích děti, které se letos budou připravovat k 1. svatému přijímání a jejich rodiče.
 

7.      Dušičkové pobožnosti budou na našich hřbitovech:
-       v Tečovicích: 1. listopadu 2014 v 17.30 hod.
-       v Loukách: 2. listopadu 2014 ve 14.00 hod.
-       v Malenovicích: 2. listopadu v 15.00 hod.
-       ve Lhotě: 2. listopadu 2014 v 16.00 hod.


8.      Farní knihovna je otevřena každou neděli po mši sv. v 9.00 hod.


9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Malenovice – za + rodiče Kovářovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + Zdenka Čižmaře a živou rodinu (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Gajdůškovu a Dominovu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + rodiče Páralovy a živou rodinu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + rodiče Gajdůškovy, 2 syny a vnučku (8.00)
Malenovice – za + Vlastimila Perůtku a živou a + rodinu a nemocnou osobu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Františka a Ludmilu Vávrovy (19.00)
pátek:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za + Františka Slívu a rodinu Goldovu (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za uzdravení Dagmar Langerové a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + Růženu Zanáškovu, + manžela Josefa a dary Ducha sv. pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Vykydalovu a Vrzalovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (12. 10. 2014 – 19. 10. 2014)

1.      Dnes je 28. neděle v mezidobí.


2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       ve středu: památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve,
-       v pátek: sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka,
-       v sobotu: svátek sv. Lukáše, evangelisty.
 

3.      V pátek v 19.00 hod. proběhne v kostele v Malenovicích další příprava na biřmování.
 

4.      Ministrantské schůzky budou v sobotu v 10.00 hod. na faře v Malenovicích a v 11.00 hod. v kostele ve Lhotě.


5.      Příští neděli bude 29. neděle v mezidobí. Při všech bohoslužbách se budeme modlit za misie.


6.      Farní knihovna je otevřena každou neděli po mši sv. v 9.00 hod.
 

7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Malenovice – na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu (7.30)
Malenovice – za + Jaroslava Foldynu a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Františka Vávru a dvoje rodiče (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + Dr. Vítězslava Pavlíčka a + rodiče Pavlíčkovy a Hradilovy s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Vladimíra Vyorala, manželku a rodiče (8.00)
Malenovice – na poděkování za dožití 91 let a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Aloise a Kláru Vyoralovy a děti (19.00)
pátek:
Lhota – za + Josefa Císaře, dceru a vnučku (8.00)
Malenovice – za + rodiče s obou stran a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice – na poděkování za 80 let života a ochranu Panny Marie a dar zdraví (18.00)
neděle:
Malenovice – za + rodiče Kovářovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + Zdenka Čižmaře a živou rodinu (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Gajdůškovu a Dominovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (5. 10. 2014 – 12. 10. 2014)

1.      Dnes je 27. neděle v mezidobí. Ve Lhotě proběhne setkání členů Živého růžence. Začne ve 14.30 hod. modlitbou v kostele. Pak bude pokračovat setkáním na faře.
 

2.      V pondělí v 16.45 hod. zveme děti do 12. let na faru do Dětského společenství.
 

3.      V pondělí Vás po večerní mši sv. zveme na faru na besedu.
 

4.      V úterý je památka Panny Marie Růžencové.
 

5.      Ve středu v 19.00 hod. zveme do Společenství mládeže.
 

6.      V pátek v 19.00 hod. proběhne na faře v Malenovicích další příprava na biřmování.
 

7.      V sobotu 11. října se uskuteční dušičková pouť lhotských farníků na Svatý Hostýn. Na pouť se můžete zapisovat v zakristii. Příspěvek za pouť činí 130,- Kč za osobu. Odjezd autobusu je ve 13.00 hod. od kostela.
 

8.      Příští neděli bude 28. neděle v mezidobí.
 

9.      Farní knihovna je otevřena každou neděli po mši sv. v 9.00 hod.
 

10.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Malenovice – za + rodinu Horňáčkovu a Žalmankovu (7.30)
Malenovice – za + manžele Soukupovi, + Marii Soukupovu a + rodinu Ondrovu (9.00)
Lhota – za + rodiče Doležalovy, dceru a vnuka (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + manžela, sestry a rodiče z obou stran a duše v očistci (18.00)
úterý:
Karlovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota – za živou a + rodinu Řezníčkovu, Svozilovu a Mikeštíkovu (8.00)
Malenovice – za + Jana a Ludmilu Vaculíkovy (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za živou a + rodinu Bartoňovu a Janotovu (19.00)
pátek:
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a živou rodinu (8.00)
Malenovice – za + Vlastu Poláchovu, + manžela Vladimíra a dvoje rodiče (18.00)
sobota:
Tečovice – za + rodiče Janotovy a zetě Václava Pospíšila (18.00)
neděle:
Malenovice – na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu (7.30)
Malenovice – za + Jaroslava Foldynu a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Františka Vávru a dvoje rodiče (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (28. 9. 2014 – 5. 10. 2014)

1.      Dnes je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Odpoledne bude svátostné požehnání: ve 14.00 hod. ve Lhotě a v 15.00 hod. v Malenovicích.


2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v pondělí: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů,
-       v úterý: památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve,
-       ve středu: památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve,
-       ve čtvrtek: památku sv. andělů strážných,
-       v sobotu: památku sv. Františka z Assisi,
-       příští neděli bude 27. neděle v mezidobí.
 

3.      V pondělí v 16.45 hod. zveme děti do 12. let na faru do svého Společenství.
 

4.      V pondělí Vás po večerní mši sv. zveme na faru na besedu.
 

5.      Ve středu v 17.00 hod. proběhne v Salesiánském centru na Jižních svazích setkání ekonomických rad farnosti naši arcidiecéze s o. arcibiskupem. Proto středeční mše sv. v Malenovicích bude v 7.00 hod.


6.      Ve středu v 19.00 hod. zveme do Společenství mládeže.
 

7.      Ve čtvrtek v 8.00 hod. začne ve Lhotě celodenní adorace. Celodenní adorace v Malenovicích bude v pátek od 7.30 hod. K adoracím se můžete zapisovat u vchodu do kostela.


8.      Ve čtvrtek dopoledne navštívím nemocné. Své nemocné můžete hlásit v zakristii.
 

9.      V pátek v 19.00 hod. proběhne na faře v Malenovicích příprava na biřmování.
 

10.     Ministrantské schůzky budou v sobotu v 10.00 hod. v kostele ve Lhotě a v 11.00 hod. na faře v Malenovicích.


11.     Příští neděli bude ve Lhotě setkání členů Živého růžence. Začne ve 14.30 hod. modlitbou v kostele. Pak bude pokračovat setkáním na faře.


12.     Připomínám o náboženství ve školách a na našich farách.
 

13.     Náboženství na faře v Malenovicích:
13.00 hod. – dětí 3. třídy
14.00 hod. – dětí 4. – 6. třídy
15.00 hod. – dětí 7. – 9. třídy
 

14.     V sobotu 11. října se uskuteční dušičková pouť lhotských farníků na Svatý Hostýn. Na pouť se můžete zapisovat v zakristii. Příspěvek za pouť činí 130,- Kč za osobu. Odjezd autobusu je ve 13.00 hod. od kostela


15.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Malenovice – za živé a + Václavy z naších rodin (7.30)
Malenovice – za + rodiče Baroňovy, bratra Antonína a duše v očistci (9.00)
Lhota – za + Josefa Vávru, rodiče a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za živou a + rodinu Čapkovu a duše v očistci (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + Františku Vyoralovu a manžela (8.00)
Malenovice – za + rodinu Valovu a Mikuličkovu (7.00)
čtvrtek:
Lhota –na úmysl dárce (19.00)
pátek:
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice – za + rodiče Postavovy a dceru, živou rodinu a Boží požehnání (18.00)
sobota:
Tečovice – za rodinu Kadlčákovu a Hejtmánkovu (18.00)
neděle:
Malenovice – za + rodinu Horňáčkovu a Žalmankovu (7.30)
Malenovice – za + manžele Soukupovi, + Marii Soukupovu a + rodinu Ondrovu (9.00)
Lhota – za + rodiče Doležalovy, dceru a vnuka (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (21. 9. 2014 – 28. 9. 2014)

1.      Dnes je 25. neděle v mezidobí.


2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v úterý: památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze,
-       v pátek: památku sv. Kosmy a Damiána, mučedníků,
-       v sobotu: památku sv. Vincence z Paula, kněze,
-       příští neděli bude slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze.


3.      V pondělí v 16.30 hod. se na faře v Malenovicích sejde pastorační rada farnosti. Setkání ekonomické rady bude v pátek v 16.00 hod.


4.      Zahájili jsme přípravu na biřmování. Další setkání biřmovanců bude ve středu při večerní mši sv. v Malenovicích.


5.      Schůze členů pastorační rady lhotské farnosti se uskuteční ve středu ve 20.00 hod. na faře ve Lhotě. Setkání ekonomické rady farnosti bude ve čtvrtek po večerní mši sv.


6.      Připomínám o náboženství ve školách a na našich farách.
 

7.      Náboženství na faře v Malenovicích:
13.00 hod. – dětí 3. třídy
14.00 hod. – dětí 4. – 6. třídy
15.00 hod. – dětí 7. – 9. třídy
 

8.      V sobotu 11. října se uskuteční dušičková pouť lhotských farníků na Svatý Hostýn. Na pouť se můžete zapisovat v zakristii. Příspěvek za pouť činí 130,- Kč za osobu. Odjezd autobusu je ve 13.00 hod. od kostela.


9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Malenovice – za + Marii Vybíralovou a manžela a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + Josefa Nesvadbu a dar víry pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Stanislava Vávru a dvoje rodiče (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + rodiče Nedbalkový a Manďákovy (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – hospic: na úmysl dárce (10.00)
Malenovice – za + rodiče, kmotru a o. Jana a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Zdeňka Mikeštíka a rodiče (19.00)
pátek:
Lhota – za + Antonína Mikla, syna a živou rodinu (8.00)
Malenovice – za + manžela, rodiče a Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro celou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + rodiče Mikoškovy a Baťkovy a Boží ochranu pro živou
rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – za živé a + Václavy z naších rodin (7.30)
Malenovice – za + rodiče Baroňovy, bratra Antonína a duše v očistci (9.00)
Lhota – za + Josefa Vávru, rodiče a živou rodinu (10.30)

 

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (14. 9. 2014 – 21. 9. 2014)

1.      Dnes je svátek Povýšení svatého Kříže.
 

2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v pondělí: památku Panny Marie Bolestné,
-       v úterý: památku sv. Ludmily, mučednice,
-       v sobotu: památku sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků,
-       příští neděli oslavíme 25. neděli v mezidobí.
 

3.      V pátek při večerní mši sv. v Malenovicích zahájíme přípravu na biřmování. Účast všech biřmovanců je povinná.
 

4.      Schůzka malenovických ministrantů bude v sobotu v 10.00 hod. na faře. Setkání lhotských ministrantů začne v sobotu v 11.00 hod. v kostele.


5.      Náboženství na faře v Malenovicích začne ve čtvrtek 18. září.
13.00 hod. – dětí 3. třídy
14.00 hod. – dětí 4. – 6. třídy
15.00 hod. – dětí 7. – 9. třídy
 

6.      O náboženství ve školách budete informování přímo ve školách.
 

7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Malenovice – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – za + prarodiče Zábojníkovy a Nesvadbovy a duše v očistci (9.00)
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (10.30)
pondělí:
Malenovice – za živou a + rodinu Pivodovu a Kozáčkovu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + rodiče Janotovy a Blahušovy (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Zdeňka Křížku a celou rodinu (19.00)
pátek:
Lhota – za + rodiče Blahušovy a Vidrmanovy (8.00)
Malenovice – za dar zdraví a ochranu Panny Marie (18.00)
sobota:
Tečovice – za + Karla Rapanta, rodiče a živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Marii Vybíralovou a manžela a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + Josefa Nesvadbu a dar víry pro živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Stanislava Vávru a dvoje rodiče (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (31. 8. 2014 – 7. 9. 2014)

1.      Dnes je 23. neděle v mezidobí.


2.      Odpoledne proběhnou u Svaté vody poutní slavnosti. Mše sv. u kaple Panny Marie začne ve 14.30 hod. Odslouží ji o. Karel Hanzlík z Vranova u Brna. Při mši sv. bude sbírka na opravu poutního kostela ve Vranově. Podrobný program poutních slavnosti je k dispozici ve vývěsce u kostela.


3.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v pondělí: svátek Narození Panny Marie
-       v úterý: památku sv. Petra Klavera, kněze
-       v pátek: památku Jména Panny Marie
-       v sobotu: památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
-       příští neděli: svátek Povýšení svatého Kříže


4.      Zahajujeme přípravu na biřmování. Zájemci se mohou hlásit v zakristii do 15. září.
 

5.      Náboženství na faře v Malenovicích začne ve čtvrtek 18. září.

-       13.00 hod. – dětí 3. třídy
-       14.00 hod. – dětí 4. – 6. třídy
-       15.00 hod. – dětí 7. – 9. třídy
 

6.      O náboženství ve školách budete informování přímo ve školách.
 

7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Malenovice – za + Marii Burgetovu, manžela Pavla a rodiče (7.30)
Malenovice – za + Karla a Marii Malíkovy a živou rodinu (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další vedení (10.30)
Svatá voda – za farní společenství (14.30)
pondělí:
Malenovice – za živou a + rodinu Vrubelovu a Koblihovu (18.00)
úterý:
Karlovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za + manžela a rodiče z obou stran a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Josefa Vávru a živou rodinu (19.00)
pátek:
Lhota – za + Jaroslava Křeménka a rodiče (8.00)
Malenovice – na poděkování za zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro manžele Holomkovy (18.00)
neděle:
Malenovice – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – za + prarodiče Zábojníkovy a Nesvadbovy a duše v očistci (9.00)
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (31. 8. 2014 – 7. 9. 2014)

1.      Dnes je 22. neděle v mezidobí. Při všech bohoslužbách děkujeme Bohu za letošní úrodu.


2.      V pondělí zahájíme nový školní roku. Program:
Lhota:
7.00 – modlitba za požehnání do nového školního roku
7.15 – adorace Nejsvětější svátosti (příležitost ke svátosti smíření)
8.00 – mše sv.
Malenovice:
17.15 – adorace Nejsvětější svátosti (příležitost ke svátosti smíření)
18.00 – mše sv. a modlitba za požehnání do nového školního roku


3.      V úterý pojedeme na pouť na Turzovku. Odjezd autobusu je v 7.15 hod. od kostela ve Lhotě a 7.25 od pošty v Malenovicích. Příspěvek na pouť je 200,- Kč za osobu.
 

4.      Ve čtvrtek proběhne ve Lhotě celodenní adorace. Začátek je v 8.00 hod. Celodenní adorace v Malenovicích bude v pátek a začne v 7.30 hod.


5.      Ve čtvrtek dopoledne navštívím nemocné.
 

6.      V sobotu se naší ministranti zúčastní Arcidiecézní ministrantské pouti, která proběhne v Kroměříži. Odjezd z Malenovic je v 8.15 hod. od fary.
 

7.      Příští neděli bude 23. neděle v mezidobí. Odpoledne proběhnou u Svaté vody poutní slavnosti. Mše sv. u kaple Panny Marie začne ve 14.30 hod. Odslouží ji o. Karel Hanzlík z Vranova u Brna. Pří mši sv. bude sbírka na opravu poutního kostela ve Vranově. Podrobný program poutních slavnosti je k dispozici ve vývěsce u kostela.
 

8.      Zahajujeme přípravu na biřmování. Zájemci se mohou hlásit v zakristii do 15. září.
 

9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Lhota – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – na poděkování za úrodu (9.00)
pondělí:
Malenovice – za živou a + rodinu Vítovu a Sebastiánovu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za + rodiče Mikeštíkovy a živou rodinu (8.00)
Malenovice – za + rodiče Soldánovy a živou a + rodinu a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – na úmysl dárce (19.00)
pátek:
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice – za + rodiče, sestru a příbuzné (18.00)
sobota:
Tečovice – za rodinu Kubáčkovu a Mrlíkovu a duše v očistci (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Marii Burgetovu, manžela Pavla a rodiče (7.30)
Malenovice – za + Karla a Marii Malíkovy a živou rodinu (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další vedení (10.30)
Svatá voda – za farní společenství (14.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (24. 8. 2014 – 31. 8. 2014)

1.      Pokračuje doba prázdnin.


2.      Po dobu prázdnin nejsou úřední hodiny. Veškeré pastorační záležitosti je možné domluvit na telefonních číslech, které jsou Vám k dispozici ve vývěsce u kostela.
-       731 604 304 (pevná linka)
-       731 621 195


3.      V tomto týdnu oslavíme:
-       ve středu: památku sv. Moniky
-       ve čtvrtek: památku sv. Augustina, biskupa a učitele církve
-       v pátek: památku umučení sv. Jana Křtitele
 

4.      Při všech bohoslužbách příští neděli poděkujeme Bohu za letošní úrodu.
 

5.      V úterý (2. září) pojedeme na pouť na Turzovku. Odjezd autobusu je v 7.15 hod. od kostela ve Lhotě a 7.25 od pošty v Malenovicích.


6.      Zahajujeme přípravu na biřmování. Zájemci se mohou hlásit v zakristii.
 

7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Lhota – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
pondělí:
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
čtvrtek:
Lhota – na úmysl dárce (19.00)
pátek:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
sobota:
Tečovice – na úmysl dárce (18.00)
neděle:
Lhota – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (17. 8. 2014 – 24. 8. 2014)

1.      Pokračuje doba prázdnin.
2.      Po dobu prázdnin nejsou úřední hodiny. Veškeré pastorační záležitosti je možné domluvit na telefonních číslech, které jsou Vám k
dispozici ve vývěsce u kostela.
-       731 604 304 (pevná linka)
-       731 621 195
3.      V sobotu uzavřou v kostele sv. Jakuba v Tečovicích církevní manželství p. Libor Tichy ze Zlína a sl. Jarmila Hrubá ze Zlína –
Malenovic
4.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Lhota – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
pondělí:
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
čtvrtek:
Lhota – na úmysl dárce (19.00)
pátek:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
sobota:
Tečovice – na úmysl dárce (18.00)
neděle:
Lhota – na úmysl dárce (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (27. 7. 2014 – 17. 8. 2014)

1.      Pokračuje doba prázdnin.


2.      Po dobu prázdnin nejsou úřední hodiny. Veškeré pastorační záležitosti je možné domluvit na telefonních číslech, které jsou Vám k dispozici ve vývěsce u kostela.
-       731 604 304 (pevná linka)
-       731 621 195
3.      Mše sv. v období od 27. července do 17. srpna:

27. července (neděle) – Malenovice: za rodiče z obou stran, manžela a duše v očistci (7.30, o. Bohumil Kundl, Spytihněv)
27. července (neděle) – Lhota: za farní společenství (9.00, o. Bohumil Kundl, Spytihněv)
27. července (neděle) – Tečovice: za živé a + občany Tečovic (11.00, o. Bohumil Kundl, Spytihněv)

28. července (pondělí) – Malenovice: za faraní společenství (18.00, o. Waldemar)
30. července (středa) – Malenovice: za + Annu Primusovu a duše v očistci (18.00, o. Waldemar)
31. července (čtvrtek) – Lhota: na úmysl dárce (19.00, o. Bohumil Kundl, Spytihněv)
1. srpna (pátek) – Malenovice: za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Grossmannovou (18.00, o. Waldemar)
2. srpna (sobota) – Tečovice: za + Josefa a Ludmilu Masařovi (18.00, o. Waldemar)

3. srpna (neděle) – Lhota: na úmysl dárce (7.30, o. Waldemar)
3. srpna (neděle) – Malenovice: na poděkování a za dar zdraví pro živou rodinu; za + Annu Miklíkovou a sourozence (9.00, o. Waldemar, o. Henrik)
3. srpna (neděle) – Chlum: za farní společenství (10.30, o. Waldemar)

4. srpna (pondělí) – Malenovice: na úmysl dárce (7.00, o. Waldemar)
6. srpna (středa) – Malenovice: na úmysl dárce (18.00, kněz zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba)
7. srpna (čtvrtek) – Lhota: za + rodiče Majeroví a sourozence (19.00, kněz zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba)
8. srpna (pátek) – Malenovice: na úmysl dárce (8.00, kněz zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba)
9. srpna (sobota) – Tečovice: na úmysl dárce (18.00, o. Jan Halama, Nitra)

10. srpna (neděle) – Lhota: na úmysl dárce (7.30, o. Jan Halama, Nitra)
10. srpna (neděle) – Malenovice: na úmysl dárce (9.00, o. Jan Halama, Nitra)

11. srpna (pondělí) – Malenovice: na úmysl dárce (18.00, o. Josef Zelinka, Otrokovice)
12. srpna (úterý) – Lhota: na úmysl dárce (7.00, o. Josef Zelinka, Otrokovice)
13. srpna (středa) – Malenovice: na úmysl dárce (18.00, o. Josef Zelinka, Otrokovice)
14. srpna (čtvrtek) – Lhota: na úmysl dárce (19.00, o. Josef Zelinka, Otrokovice)
15. srpna (pátek) – Lhota: za + Vlastičku Svozilovou (8.00, o. Bohumil Kundl, Spytihněv)
15. srpna (pátek) – Malenovice: na úmysl dárce (18.00, o. Waldemar)
16. srpna (sobota) – Tečovice: na úmysl dárce (o. Waldemar)

17. srpna (neděle) – Lhota: na úmysl dárce (7.30, o. Waldemar)
17. srpna (neděle) – Malenovice: na úmysl dárce (9.00, o. Waldemar)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (22. 6. 2014 – 29. 6. 2014)

1.      Dnes je 12. neděle v mezidobí – den 1. svatého přijímání.


2.      V úterý je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše sv. budou v 8.00 hod. ve Lhotě a v 18.00 hod. v Malenovicích.


3.      V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
 

4.      Příští neděli bude slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Mše sv. odslouží o. Martin Štefanec z Nitry.


5.      Blíží se prázdniny. Po dobu prázdnin nebudou úřední hodiny. Veškeré pastorační záležitosti bude možné domluvit na telefonních číslech, které jsou Vám k dispozici ve vývěsce u kostela.


6.      Poutní slavnosti ve Lhotce začnou 6. července v 10.30 hod.
 

7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + bratra, sestru a rodiče Fialovy (9.00)
Lhota – za dětí, které dnes přistupují k 1. svatému přijímání a jejich rodiče (11.00)
pondělí:
Malenovice – za + Jana Blažka a manželku a živou rodinu (18.00)
úterý:
Lhota – za + Marii Vyoralovou a živou a + rodinu (8.00)
Malenovice – za živou a + rodinu Rumlerovu, Velčovskou a Svizelovu (18.00)
středa:
Lhota – za + Žofii Janotovu, manžela a dvoje rodiče (8.00)
Malenovice – hospic: ke cti Ducha svatého  (10.00)
Malenovice – za + rodiče, syna, zetě a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za rodinu Vykydalovu a Olšaníkovu (19.00)
pátek:
Lhota – za + Janu Gregušovu a živou rodinu (8.00)
Malenovice – za živou a + rodinu Švachovu a Boží ochranu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + rodinu Maršálkovu a Bajcurovu a duše v očistci (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Alenu Vytopilovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za + rodiče Kratochvílovy a živou rodinu (9.00)
Lhota – za + Josefa Blahuše a + Jaroslava Vyorala (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (15. 6. 2014 – 22. 6. 2014)

1.      Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.


2.      Dnešním dnem končí u nás 3. ročník Kulturního jara. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě programu a zúčastnili se jej.


3.      Poslední akci letošního Kulturního jara bude koncert ansamblu Forte z Brna. Začátek je v 15.00 hod. v kostele v Malenovicích.


4.      Ve čtvrtek prožijeme slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. s procesí s Nejsvětější svatosti bude v 17.30 hod. v Malenovicích a v 19.30 hod. ve Lhotě.
 

5.      Svátost smíření pro děti, které letos přistoupí k 1. Svatému přijímání bude v pátek v 15.00 hod. ve Lhotě a v 17.00 hod. v Malenovicích.


6.      V sobotu 21 června v 11.30 hod. uzavřou církevní manželství p. Josef Řiháček ze Lhotky a sl. Jarmila Sadilová z Otrokovic


7.      Příští neděli bude 12. neděle v mezidobí. Při mších v 9.00 hod. v Malenovicích a v 11.00 hod. ve Lhotě přistoupí dětí k 1. Svatému přijímání. Mysleme na ně ve svých modlitbách.


8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + manžela Ladislava a rodiče z obou stran (7.30)
Malenovice – za živé a + sestry a bratry Sboru dobrovolných hasičů v Malenovicích (9.00)
Lhota – za + Ludmilu Majerovu a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za + bratra a duše v očistci (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota – za živou a + rodinu Mihálovu a Klimantovu (8.00)
Malenovice – za + Emila Bednaříka a rodiče Gajdošíkovy (18.00)
čtvrtek:
Malenovice – za + rodiče Antonína a Ludmilu Slováčkovy (17.30)
Lhota – za rodinu Brázdilovu a Vyoralovu (19.30)
pátek:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za + Annu a Ladislava Kozlovi a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice – za + rodiče Mazálkovy a staříčky Rapantovy (18.00)
neděle:
Malenovice – za + manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + bratra, sestru a rodiče Fialovy (9.00)
Lhota – za dětí, které dnes přistupují k 1. svatému přijímání a jejich rodiče (11.00)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (8. 6. 2014 – 15. 6. 2014)

1.      Dnes je slavnost Seslání Ducha svatého.


2.      Dnešním dnem vstupujeme do posledního týdne 3. ročníku Kulturního jara. V tomto týdnu našimi hosty při mších svatých budou: o. Jan Halama z Nitry, o. Ivan Fišar ze Zlína, o. Pavel Cieslar z Opavy, o. Karel Hořák z Hošťálkové, o. František Urban ze Starého Hrozenkova, o. Marek Poláčik z Nového Hrozenkova.
 

3.      V tomto týdnu také Vás zveme na:
-       divadelní pohádku „O pejskovi a kočičce“ (účinkující: Kamil Koula z Prahy); začátek je dnes ve 14.00 hod. v Kulturním domě ve Lhotě,
-       recitační pořad s hudebním doprovodem „Správně vidíme jen srdcem“ (účinkující: Kamil Koula z Prahy); začátek je dnes v 17.00 hod. v kostele v Malenovicích,
-       den rodiny (začátek je v sobotu v 16.00 hod. na sportovním hřišti ve Lhotě),
-       koncert ansamblu Forte z Brna (začátek je příští neděli v 15.00 hod. v kostele v Malenovicích)


4.      Zítra pojedeme na pouť do Vranova u Brna. Odjezd autobusu je v 7.00 hod. od kostela ve Lhotě a v 7.10 hod. z autobusové zastávky u ZŠ 8 v Malenovicích.
 

5.      Svátost smíření pro děti, které letos přistoupí k 1. Svatému přijímání bude v pátek 20 června v 15.00 hod. ve Lhotě a v 17.00 hod. v Malenovicích.
 

6.      V sobotu 21 června v 11.30 hod. uzavřou církevní manželství p. Josef Řiháček ze Lhotky a sl. Jarmila Sadilová z Otrokovic.


7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Ludmilu Divokou a manžela (7.30)
Malenovice – za + otce, bratra a živou rodinu Šnedarovu (9.00)
Lhota – za + Zdeňka Císaře a dvoje rodiče (10.30)
pondělí:
Malenovice – za živou a + rodinu Jankotovu a Kremserovu (18.00)
úterý:
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota – za + Josefa Blahuše (8.00)
Malenovice – za + Rajmunda a manželku Buňkovy, 3 syny a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota – na úmysl dárce (19.00)
pátek:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za + Oldřicha Přilučíka a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice – za + rodinu Poslušnou a živou a + rodinu Hermanovu (18.00)
neděle:
Malenovice – za + manžela Ladislava a rodiče z obou stran (7.30)
Malenovice – za živé a + sestry a bratry Sboru dobrovolných hasičů v
Malenovicích (9.00)
Lhota – za + Ludmilu Majerovu a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (25. 5. 2014 – 1. 6. 2014)

1.      Dnes je 6. neděle velikonoční.


2.      V rámci Kulturního jara slouží dnešní mše sv. o. Karel Hanslík z Vranova u Brna.


3.      Dnes odpoledne Vás zveme na koncert Janáčkova kvarteta. Koncert „K Roku české hudby“ začne v 15.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Malenovicích.
 

4.      V tomto týdnu našimi hosty při mších sv. budou: o.Andrzej Bystrzycki ze Štítné nad Vláří, o. Pavel Glogar ze Zlína – Jižních svahů, o. Martin Štefanec z Nitry, o. Stanislav Zatloukal ze Zlína a o. Jiří Šlégr ze Špindlerova Mlýna.
 

5.      V úterý vás zveme k celodenní adoraci. Začátek je v 7.30 hod. Zapisovat se k ní můžete u vchodu do kostela.


6.      Ve středu bude ranní mše sv. ve Lhotě výjimečně v 7.30 hod.
 

7.      Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. budou v 8.00 hod. v Malenovicích a v 19.00 hod. ve Lhotě.


8.      V sobotu proběhne v Malenovicích Celostátní misijní pouť. S podrobným programem pouti se můžete seznámit v našich vývěskách. Všichni jste srdečně zvaní. Začátek pouti je v 10.00 hod. (V rámci poutního programu bude v pátek od 20.30 do 21.30 misijní adorace.)
 

9.      Příští neděli v 15.00 hod. Vás zveme na besedu s manžely Čižmařovými na téma „Indonésie – země bez hranic“.


10.     Podrobný program celé akce je Vám k dispozici ve farním zpravodaji „Mikuláš“ a na našich  internetových stránkách


11.     V tomto týdnu budou májové pobožnosti začínat v 17.30 hod.
 

12.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + rodiče Navojovy, živou rodinu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za + rodiče Zemankovy 9.00)
Lhota – na úmysl dárce (10.30)
pondělí:
Malenovice – na úmysl dárce(18.00)
úterý:
Malenovice – hospic: ke cti Ducha sv. (10.00)
Malenovice – na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a jeho + sourozence (7.30)
Malenovice – za + Františka Mrlíka a za živou a + rodinu (18.00)
čtvrtek:
Malenovice – za + rodiče a duše v očistci (8.00)
Lhota – za + Františku Vyoralovu, živou a + rodinu (19.00)
pátek:
Lhota – za + Ludmilu Minaříkovu a rodiče (8.00)
Malenovice – za + Marii a Josefa Juklovi (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + rodinu Královu a Humlíčkovu (7.30)
Malenovice – na poděkování za dar života a za rodinu Búbelovu (9.00)
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (18. 5. 2014 – 25. 5. 2014)

1.      Dnes je 5. neděle velikonoční.


2.      V rámci Kulturního jara slouží dnešní mše sv. o. Michael Dismas Tomaštík, kapucin z Olomouce.
 

3.      Dnes odpoledne Vás zveme na koncert dvou pěveckých sborů, a to Datio z Oder a Ondrášek  z Nového Jičína. Koncert začne v 15.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Malenovicích.


4.      V tomto týdnu našimi hosty při mších sv. budou: o. arcibiskup Jan Graubner, o. František Urban ze Starého Hrozenková, o. Jan Ston z Lidečka, o. Josef Zelinka z Otrokovic, o. Karel Hanslík z Vranova u Brna, trvalý jáhen Alois Orlita z Otrokovic.
 

5.      V úterý vás po večerní mši sv. zveme na faru v Malenovicích na besedu s Robertem Telekym ze Vsetína. Téma besedy: Věřící v politice.


6.      V úterý a čtvrtek (od 9.00 do 10.30 a od 16.00 do 17.30) Vás zveme na faru v Malenovicích k shlédnuti výstavy Pohled do misijních zemi.


7.      V pátek proběhne u nás Noc kostelu. Podrobný program této akce je k dispozici ve vývěsce u kostela.


8.      V sobotu v 16.30 hod. zveme seniory do kavárně Obecního úřadu v Tečovicích. Proběhne tam beseda s Andreou Šimečkovou z Centra pro rodinu Zlín na téma „Stářím nic nekončí“.


9.      Příští neděli v 15.00 hod. Vás zveme do kostela v Malenovicích na koncert Janáčkova kvarteta z Brna.


10.     Podrobný program celé akce je Vám k dispozici ve farním zpravodaji „Mikuláš“ a na našich  internetových stránkách


11.     V tomto týdnu budou májové pobožnosti začínat v 17.30 hod.
 

12.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + rodiče, sestru a neteř (9.00)
Lhota – za + Jaroslava Bartoně a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice – za živou a + rodinu Sedlářovu a Kudličkovu (18.00)
úterý:
Malenovice –na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota – za + rodiče Gajdůškovy, dva syny a vnučku (8.00)
Malenovice –za + Ladislava Koutného, + rodiče z obou stran a + sestru Marii Budkovu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Blaženu Popelkovu a dvoje rodiče (19.00)
pátek:
Lhota – za + rodiče Klimantovy, syna a celou rodinu (8.00)
Malenovice – za dar zdraví pro nemocnou osobu (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + rodiče Nabojovy, živou rodinu a duše v očistci (7.30)
Malenovice – za + rodiče Zemankovy (9.00)
Lhota – na úmysl dárce (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (27. 4. 2014 – 4. 5. 2014)

1.      Dnes je 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství. Při všech bohoslužbách děkujeme Bohu za svatořečení papeže Jana XXIII. a Jana Pavla II.


2.      Dnes také zahajujeme u nás Kulturní jaro. Dopolední mše sv. slouží otec Pavol Kavec z Loštic a spolu s námi rozjímá na téma „Pravda oBožím milosrdenství“. Ve 14.30 hod. Vás zveme na pěvecký a hudební program našich mladých talentů.


3.      Podrobný program 1. týdne Kulturního jara:
pondělí, 28. 4. 2014
Lhota:
7.00 – pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátosti "Bože, buď milosrdný k nám i k celému světu" (o. Waldemar)
7.30 – 19.00 adorace Nejsvětější svátosti
16.00 – náboženství pro děti 3. třídy "Myšlenky a vztahy" (Andrea Šimečková, Centrum pro rodinu, Zlín)
Malenovice:
17.30 – mariánská pobožnost "Panno Maria, oroduj za nás"
18.00 – mše sv. s promluvou "Boží milosrdenství v životě sv. Jana Pavla II." (o. Vojtěch Šima, Velehrad) – svátost smíření (o. Waldemar)
úterý, 29. 4. 2014
Malenovice:
7.00 – 17.55 adorace Nejsvětější svátosti
18.00 – mše sv. s promluvou "Boží milosrdenství v životě s. Faustyny Kowalské" (o. Bohumil Kundl, kaplan pro mládež zlínského děkanátu, Spytihněv)
středa, 30. 4. 2014
Lhota:
8.00 – mše sv. s promluvou "Boží milosrdenství v životě s. Faustyny Kowalské" (o. Bohumil Kundl, kaplan pro mládež zlínského děkanátu, Spytihněv)
Malenovice:
18.00 – mše sv. (o. Waldemar) s promluvou "Milosrdenství – cesta k lepšímu životu" (o. Andrzej Malczyński, Tuczno, koszalinsko-kolobrzeská diecéze, Polsko)
čtvrtek, 1. 5. 2014
Lhota:
7.15 – 7.55 adorace Nejsvětější svátosti
7.20 – 7.50 svátost smíření (o. Waldemar)
8.00 – mše sv. s promluvou "Milosrdenství – cesta k lepšímu životu" (o. Václav Fojtík, Březnice)
pátek, 2. 5. 2014
Lhota:
8.00 – mše sv. s promluvou "Moje setkání s milosrdenstvím" (o. Miroslav Jáně, Pohořelice)
Malenovice:
17.15 – 17.55 adorace Nejsvětější svátosti
17.20 – 17.50 svátost smíření (o. Waldemar)
18.00 – mše sv. s promluvou "Moje setkání s milosrdenstvím" (o. Karel Matlok, Brumov – Bylnice) – svátost smíření (o. Waldemar)
sobota, 3. 5. 2014
Lhota:
9.30 – fotbalové zápasy ministrantů do 14 let
Tečovice:
18.00 – mše sv. s promluvou "Pravda o Boží věrnosti" (o. Bedřich Horák, Horní Moštěnice)
19.30 – setkání Společenství mužů sv. Josefa
neděle, 4. 5. 2014
Malenovice:
7.00 – slavný růženec za mír ve světě
7.30 – mše sv. s promluvou "Spiritualita a dílo P. Václava Klementa Petra, základatele Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti" (o. Tomáš Cyril Havel, generální představený, Písek)
– svátost smíření (o. Waldemar)
9.00 – mše sv. s promluvou "Spiritualita a dílo P. Václava Klementa Petra, základatele Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti" (o. Tomáš Cyril Havel, generální představený, Písek)
– svátost smíření (o. Waldemar)
14.00 – přednáška na faře (o. Tomáš Cyril Havel, generální představený, Písek)
15.00 – varhanní koncert "Antologie české varhanní hudby 18. - 21.
století" (Jan Gottwald, Olomouc)
16.00 – vernisáž k výstavě Pohled do misijních zemí
Lhota:
11.00 – mše sv. s promluvou "Matka Tereza z Kalkaty a její myšlenky pro naše povzbuzení" (o. Waldemar) a doprovodem mládežnické scholy Římskokatolické farnosti Lhota u Malenovic
Karlovice:
10.30 – mše sv. s promluvou "Spiritualita a dílo P. Václava Klementa Petra, základatele Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti" (o. Tomáš Cyril Havel, generální představený, Písek) a doprovodem dechovky Kněžpolanka

4.      Podrobný program celé akce je Vám k dispozici ve farním zpravodaji „Mikuláš“ a na našich  internetových stránkách


5.      Dnes slavíme NEDĚLI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Při všech dopoledních mších svatých proběhne obřad svěcení pokrmů. Večerní mše sv. bude v Tečovicích v 18.00 hod.


6.      Zítra budou mše sv. v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích a v 10.30 hod. ve Lhotě.


7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:
neděle:
Malenovice – za + Jaroslava Krejčíříka, manželku a syna Josefa (7.30)
Malenovice – za + Ladislava Ondru, rodiče a živou rodinu (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží vedení (10.30)
pondělí:
Malenovice – za živou a + rodinu (18.00)
úterý:
Malenovice – za farní společenství (18.00)
středa:
Lhota – za + rodiče Plškovy a jejich + děti (8.00)
Malenovice – za živou rodinu Athesonovu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za kněze, kteří působili a působí v naší farnosti (8.00)
pátek:
Lhota – za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice – za živou a + rodinu Zátopkovu a Zelíkovu a na daný úmysl (18.00)
sobota:
Tečovice – za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice – za + rodiče Mrázkovy a Zlámalovy a živou rodinu (7.30)
Malenovice – za + Rostislava Pavelku, syna a rodiče z obou stran, a dar zdraví pro živou rodinu (9.00)
Karlovice – na úmysl dárce (10.30)
Lhota – za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (11.00)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (20. 4. 2014 – 27. 4. 2014)

1.      Dnes slavíme NEDĚLI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Při všech dopoledních mších svatých proběhne obřad svěcení pokrmů. Večerní mše sv. bude v Tečovicích v 18.00 hod.


2.      Zítra budou mše sv. v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích a v 10.30 hod. ve Lhotě.


3.      Příští neděli bude 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství.
 

4.      Příští neděli zahájíme u nás Kulturní jaro. Podrobný program této akce je Vám k dispozici ve farním zpravodaji „Mikuláš“ a na našich internetových stránkách
 

5.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši svatých pro tento týden:

neděle:
Malenovice – za farní společenství (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – na úmysl dárce (10.30)
Tečovice – za + Rudolfa Rapanta a rodiče (18.00)
pondělí:
Malenovice – na poděkování za zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu (7.30)
Malenovice – na úmysl dárce (9.00)
Lhota – za živou a + rodinu Gajdůškovu (10.30)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za + Miloše Pavka a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota – za + Josefa Blahuše a dvoje rodiče (18.00)
pátek:
Lhota – na úmysl dárce (8.00)
Malenovice – za + rodiče a jejich sourozence (18.00)
sobota:
Tečovice – za Miloslavu Kozmíkovou, živou a + rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice – za + Jaroslava Krejčíříka, manželku a syna Josefa (7.30)
Malenovice – za + Ladislava Ondru, rodiče a živou rodinu (9.00)
Lhota – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží vedení (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (6. 4. 2014 - 13. 4. 2014)


1.      Dnes je 5. neděle postní.

2.      V pondělí Vás po večerní mši sv. v Malenovicích zvu na faru na besedu.

3.      Ve středu se po večerní mši svaté sejde ekonomická rada malenovické farnosti.

4.      Příští neděli bude Května neděle. Při všech bohoslužbách (v 7.30 a9.00 hod. v Malenovicích a v 10.30 hod. ve Lhotě) proběhne žehnáníratolesti a průvod. Budou se také číst pašije.

5.      Na Květnou neděli doneseme na mši svatou krabičky s postní almužnou. Tyto krabičky dáme do košíků připravených u obětního stolu. Všem, kteří skrze tuto akci pomohou potřebným, vyslovují upřímné Pán Bůh zaplať.

6.      Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření bude:
-       ve čtvrtek 10. 4. 2014 od 18.00 do 19.00 hod. ve Lhotě,
-       v sobotu 12. 4. 2014 od 17.15 do 18.00 hod. v Tečovicích,
-       v neděli 13. 4. 2014 od 14.30 do 16.00 hod. a ve středu 16. 4. 2014 od 17.00 hod. v Malenovicích.

7.      Předvelikonoční návštěva nemocných proběhne:
-       v pondělí 14. 4. 2014 od 14.00 hod. ve Lhotě, Malenovicích a Tečovicích,
-       ve středu 16. 4. 2014 od 14.00 hod. v hospicu Hvězda.

8.      Připomínám o křížových cestách u nás. Zúčastnit se jich můžeme:
-       ve čtvrtek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.

9.      Program velikonočního třídenní:

Zelený čtvrtek:
Lhota:
17.00 - mše sv. (po mši sv.: adorace Krista v getsemanské zahradě, pak u Božího hrobu - do začátku bílosobotního obřadu)
Malenovice:
19.00 - mše sv. (po mši sv.: adorace Krista v getsemanské zahradě do 21.30 hod.)


Velký pátek:
Lhota:
11.00 - setkání ministrantů
15.00 - křížová cesta
17.00 - velkopáteční obřady
Malenovice:
8.00 - 19.00 adorace Krista v getsemanské zahradě
10.00 - setkání ministrantů
15.00 - křížová cesta
19.00 - velkopáteční obřady (po obřadech: adorace Krista u Božího hrobu do 21.30)

 

Bílá sobota:
Lhota:
11.00 - setkání ministrantů
19.00 - bílosobotní obřady a mše svatá
Malenovice:
10.00 - setkání ministrantů
21.00 - bílosobotní obřady a mše svatá

10.     Program na velikonoční svátky:

Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
Malenovice:
7.30 - mše sv. s obřadem svěcení pokrmů
9.00 - mše sv. s obřadem svěcení pokrmů
Lhota:
10.30 - mše sv. s obřadem svěcení pokrmů
Tečovice:
18.00 - mše svatá


Velikonoční pondělí:
Malenovice:
7.30 - mše sv.
9.00 - mše sv.
Lhota:
10.30 - mše sv.

11.     Ve dnech 21. - 27. 9. 2014 plánujeme pouť do Medjugorie. Zájemci se do poloviny května mohou hlásit v zakristii.

12.     Na opravu střechy kostela v Tečovicích se dosud vybralo 94.498,- Kč. Děkuji všem, kteří přispěli na tento účel.

13.     Děkuji také všem, kteří se podíleli na včerejším úklidu kostela a okolí.

14.     U hlavního vchodu si můžete vyzvednout misijní časopis Hlasy z domova a z misií.

15.     V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše svaté.

16.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:

neděle:
Malenovice - za + Alenu Březíkovu, rodiče z obou stran a vnuka Romana (7.30)
Malenovice - za + rodiče Kudelovy, syna Stanislava a živou rodinu (9.00)
Lhota - za + Františku Vávrovu, manžela a syny (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + rodinu Vránovu (18.00)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota - za + rodiče Večerkovy (8.00)
Malenovice - za + rodiče, sestru a kmotru a za živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Františka Daňka a syna (18.00)
pátek:
Lhota - za + Boženu Ondrašíkovou, manžela a + rodinu (8.00)
Malenovice - za + dvoje rodiče, jejích syny a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice - na poděkování za přijatá dobrodiní a ochranu Boží pro celou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice - za nemocného manžela a rodiče z obou stran (7.30)
Malenovice - za živou a + rodinu Jankotovu a Kremserovu (9.00)
Lhota - za + rodiče Popelkovy, syna a živou rodinu (10.30)

 

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (30. 3. 2014 - 6. 4. 2014)

1.      Dnes je 4. neděle postní a poutní slavnost v Loukách. Odpoledne ve 14.30 hod. bude v tamější kapli mariánská pobožnost.


2.      V pondělí Vás po večerní mši sv. v Malenovicích zvu na faru na besedu.
 

3.      Ve čtvrtek bude ve Lhotě celodenní adorace Nejsvětější svátosti. Začátek adorace je v 8.00 hod. Adorace Nejsvětější svátosti v Malenovicích bude v pátek od 7.30 hod. K adoracím se můžete zapisovat u hlavního vchodu do kostela.
 

4.      Ve čtvrtek dopoledne navštívím nemocné.
 

5.      Příští neděli bude 5. neděle postní.
 

6.      Duchovnímu prožívání postní doby patří účast na křížových cestách. V našich farnostech budou křížové cesty takto:
-       ve čtvrtek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.


7.      V době postní se můžeme také zapojit k postní almužně.
 

8.      Ve dnech 21. - 27. 9. 2014 plánujeme pouť do Medjugorie. Zájemci se mohou hlásit v zakristii.


9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za farníky z Louk (7.30)
Malenovice - za + rodiče Hrubých a Pražákových a živou rodinu (9.00)
Lhota - na poděkování za přijatá dobrodiní (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + Pavla Nesvadbu a živou rodinu (18.00)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota - za + Marii Tomáškovu, manžela a dvoje rodiče (8.00)
Malenovice - za + manžela Jaroslava a + rodiče Svízelovy (18.00)
Karlovice - na úmysl dárce (19.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Jana Vyorala, Zdeňka Hodného a živou rodinu (18.00)
pátek:
Lhota - za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice - za + manžela a rodiče a požehnání pro živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice - za živou a + rodinu Halaštovou a Pospíšilovou (18.00)
neděle:
Malenovice - za + Alenu Březíkovu, rodiče z obou stran a vnuka Romana (7.30)
Malenovice - za + rodiče Kudelovy, syna Stanislava a živou rodinu (9.00)
Lhota - za + Františku Vávrovu, manžela a syny (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (23. 3. 2014 - 30. 3. 2014)

1.      Dnes je 3. neděle postní.

2.      V pondělí Vás po večerní mši sv. v Malenovicích zvu na faru na besedu.

3.      V úterý je slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. budou v 8.00 hod. ve Lhotě a v 18.00 hod. v Malenovicích.

4.      Na slavnost Zvěstování Páně se uskuteční pouť k Aničce Zelíkové do Napajedel za nenarozené. V 18.00 hod. bude v tamějším kostele mše sv.,kterou odslouží o. biskup Josef Hrdlička. Po mši sv. bude průvod na hřbitov k hrobu Aničky Zelíkové. Bude možné se také zapojit k pěší pouti, a to v Malenovicích u křižovatky ve 14.00 hod., ve Lhotě u kostela ve 14.00 hod. a u Svaté vody v 15.00 hod. Na pouť se bude možné dopravit rovněž autobusem, a to v 16.45 hod. od kostela ve Lhotě (po předchozím nahlášení v zakristii).

5.      Příští neděli bude 4. neděle postní. Tento den oslavíme pouť v Loukách. Odpoledne ve 14.30 hod. bude v tamější kapli mariánská pobožnost.

6.      Duchovnímu prožívání postní doby patří účast na křížových cestách. V našich farnostech budou křížové cesty takto:
-       ve čtvrtek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.

7.      V době postní se můžeme také zapojit k postní almužně. Krabičky k postní almužně si můžete vyzvednout u hlavního vchodu do kostela.

8.      Minulou neděli se na opravu střechy kostela v Tečovicích vybralo 1.168,- Kč v Tečovicích a 12.470,- Kč v Malenovicích. Ve Lhotě se na montáž nového zábradlí k faře vybralo 8.254,- Kč. Všem dárcům vyslovují upřímné Pán Bůh zaplať.

9.      Ve dnech 21. - 27. 9. 2014 plánujeme pouť do Medjugorie. Zájemci se mohou hlásit v zakristii.

10.     U hlavního vchodu si můžete vyzvednout misijní časopis Hlasy z domova a z misií.

11.     V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše svaté.

12.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + Marii a Josefa Rychvalských a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za + Ing. Stanislava Javoru a živou rodinu (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)
pondělí:
Malenovice - na poděkování za 80 let života (18.00)
úterý:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za nemocnou manželku (18.00)
středa:
Lhota - za + Josefa Blahuše a rodiče (8.00)
Malenovice - hospic: ke cti Ducha svatého (10.00)
Malenovice - za + Ludmilu Jančovu a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Aloise a Kláru Vyoralovy a děti (18.00)
pátek:
Lhota - za + Stanislava Cambala a dvoje rodiče (8.00)
Malenovice - za + manžela Bohumila Keňu, bratra Václava a rodiče (18.00)
sobota:
Tečovice - za + rodiče Mikoškovy a rodinu Poláškovu a ochranu Boží pro
živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice - za farníky z Louk (7.30)
Malenovice - za + rodiče Hrubých a Pražákových a živou rodinu (9.00)
Lhota - na poděkování za přijatá dobrodiní (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (16. 3. 2014 - 23. 3. 2014)


1.      Dnes je 2. neděle postní. Při všech bohoslužbách v Malenovicích je sbírka na opravu střechy kostela v Tečovicích. Ve Lhotě je sbírka na montáž nového zábradlí k faře.
 

2.      Duchovnímu prožívání postní doby patří účast na křížových cestách. V našich farnostech budou křížové cesty takto:
-       ve čtvrtek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.
 

3.      V době postní se můžeme také zapojit k postní almužně. Krabičky k postní almužně si můžete vyzvednout u hlavního vchodu do kostela.
 

4.      V pondělí Vás po večerní mši sv. v Malenovicích zvu na faru na besedu.
 

5.      Ve středu je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
 

6.      Příští neděli bude 3. neděle postní.
 

7.      V úterý 25. března se uskuteční pouť k Aničce Zelíkové do Napajedel za nenarozené. V 18.00 hod. bude v tamějším kostele mše sv., kterou odslouží o. biskup Josef Hrdlička. Po mši sv. bude průvod na hřbitov k hrobu Aničky Zelíkové.
 

8.      Ve dnech 21. - 27. 9. 2014 plánujeme pouť do Medjugorie. Zájemci se mohou hlásit v zakristii.
 

9.      U hlavního vchodu si můžete vyzvednout misijní časopis Hlasy z domova a z misií.
 

10.     V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše svaté.
 

11.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + Františka Kadlčíka, + matku a živou rodinu (7.30)
Malenovice - za požehnání pro celou rodinu (9.00)
Lhota - za + rodiče Vidrmanovy (10.30)
pondělí:
Malenovice - za namocnou sestru (18.00)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota - za živou a + rodinu Kašíkovu (8.00)
Malenovice - za + Josefa Buňku, živou a + rodinu a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Josefa Fajgaru a živou rodinu (18.00)
pátek:
Lhota - za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (8.00)
Malenovice - za živou a + rodinu Tormovou (18.00)
sobota:
Tečovice - za dar zdraví a Boží požehnání (18.00)
neděle:
Malenovice - za + Marii a Josefa Rychvalských a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za + Ing. Stanislava Javoru a živou rodinu (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (9. 3. 2014 - 16. 3. 2014)


1.      Dnes je 1. neděle postní.
 

2.      Duchovnímu prožívání postní doby patří účast na křížových cestách. V našich farnostech budou křížové cesty takto:
-       ve čtvrtek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.


3.      V době postní se můžeme také zapojit k postní almužně. Krabičky k postní almužně si můžete vyzvednout u hlavního vchodu do kostela.
 

4.      V pondělí Vás po večerní mši sv. v Malenovicích zvu na faru na besedu.
 

5.      Příští neděli bude 2. neděle postní.
 

6.      V úterý 25. března se uskuteční pouť k Aničce Zelíkové do Napajedel za nenarozené. Bližší informace k této pouti Vám nabídneme příští neděli.
 

7.      Ve dnech 21. - 27. 9. 2014 plánujeme pouť do Medjugorie. Zájemci se mohou hlásit v zakristii.

 

8.      U hlavního vchodu si můžete vyzvednout misijní časopis Hlasy z domova a z misií.
 

9.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše svaté.
 

10.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za + rodiče Hublovi, Čižmařovi a prarodiče (9.00)
Lhota - za + Vlastičku Svozilovu a + rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + manžela, dvoje rodiče a Boží ochranu (18.00)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota - za živou a + rodinu Gajdůškovu a Vávrovu (8.00)
Malenovice - na poděkování za přijatá dobrodiní (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Františka Vávru, manželku a dvoje rodiče (18.00)
pátek:
Lhota - za živou a + rodinu Řezníčkovu, Svozilovu a Mikeštíkovu (8.00)
Malenovice - za + manžela Ladislava a dvoje + rodiče (18.00)
sobota:
Tečovice - za + Josefa Bártka, rodinu Bártkovu a Jelínkovu (18.00)
neděle:
Malenovice - za + Františka Kadlčíka, + matku a živou rodinu (7.30)
Malenovice - za požehnání pro celou rodinu (9.00)
Lhota - za + rodiče Vidrmanovy (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (2. 3. 2014 - 9. 3. 2014)


1.      Dnes je 8. neděle v mezidobí.


2.      V pondělí Vás po večerní mši sv. v Malenovicích zvu na faru na besedu.
 

3.      Ve středu vstoupíme do doby postní. Mše sv. s obřadem udělování popelce budou v 8.00 hod. ve Lhotě a v 18.00 hod. v Malenovicích.
 

4.      Popeleční středa je dnem přísného postu.
 

5.      Ve čtvrtek bude ve Lhotě celodenní adorace. Začátek adorace je v 8.00 hod. Celodenní adorace v Malenovicích bude v pátek od 7.30 hod. K adoracím se můžete zapisovat u vchodu do kostela.
 

6.      Ve čtvrtek dopoledne navštívím nemocné.
 

7.      Křížové cesty budou v době postní takto:
-       ve čtvrtek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.
 

8.      Příští neděli bude 1. neděle postní.
 

9.      U hlavního vchodu si můžete vyzvednout misijní časopis Hlasy z domova a z misií a také krabičky k postní almužně.
 

10.     V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše svaté.
 

11.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za živou a + rodinu Havlíkovu, Bednaříkovu a Rydlovu (7.30)
Malenovice - za + rodiče Foltynovy a dvě dcery (9.00)
Lhota - za + Josefa Blahuše, živou a + rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za rodiče (18.00)
úterý:
Karlovice - na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota - za + Josefa Gajdůška a + syny (8.00)
Malenovice - za + Oldřicha Kadlčíka a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Františku Válkovu a dva manžele (18.00)
pátek:
Lhota - za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice - za živou a + rodinu Burkovu a Gazdíkovu (18.00)
sobota:
Tečovice - za živou a + rodinu Janošíkovu a Vaculíkovu (18.00)
neděle:
Malenovice - za živou a + rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za + rodiče Hublovi, Čižmařovi a prarodiče (9.00)
Lhota - za + Vlastičku Svozilovu a + rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (23. 2. 2014 - 2. 3. 2014)


1.      Dnes je 7. neděle v mezidobí. Při všech bohoslužbách je sbírka Haléř sv. Petra.


2.      V pondělí Vás po večerní mši sv. v Malenovicích zvu na faru na besedu.
 

3.      V pátek zveme všechny děti na dětský karneval, který je připravený na faře v Malenovicích od 16.00 hod.


4.      V sobotu pojedeme s dětmi a mládeži do Velkých Karlovic. K společnému lyžování se ještě můžete zapisovat v zakristii. Odjezd autobusu je v 6.30 hod. od kostela ve Lhotě a v 6.40 hod. z autobusové zastávky u ZŠ č. 8.
 

5.      Příští neděli bude 8. neděle v mezidobí.
 

6.      Minulou sobotu a neděli se na opravu střechy kostela v Tečovicích vybrala částka 3500,- Kč (v Tečovicích) a 13.310,- Kč (v Malenovicích). Ve Lhotě se na montáž zábradlí k faře vybralo 9.756,- Kč. Všem dárcům vyslovuji Pán Bůh zaplať.
 

7.      U hlavního vchodu si můžete vyzvednout misijní časopis Hlasy z domova a z misií.
 

8.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše svaté.
 

9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + rodiče Kockovy a živou rodinu (7.30)
Malenovice - za + Annu Frantíkovu a manžela (9.00)
Lhota - na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + Josefa Janču a živou rodinu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota - za + Jaroslava Vyorala a živou rodinu (8.00)
Malenovice - hospic: ke cti Ducha svatého (10.00)
Malenovice - za + Františka Slívu a rodinu Goldovu (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Ludmilu Majerovu a živou rodinu (18.00)
pátek:
Lhota - za + Josefa Mihála, živou a + rodinu (8.00)
Malenovice - za + Annu Zelíkovu a + rodinu Zátopkovu a Zelíkovu (18.00)
sobota:
Tečovice - za přiměřené množství práce a spravedlivou odměnu,
požehnání pro zaměstnavatele a spolupracovníky (18.00)
neděle:
Malenovice - za živou a + rodinu Havlíkovu, Bednaříkovu a Rydlovu (7.30)
Malenovice - za + rodiče Foltynovy a dvě dcery (9.00)
Lhota - za + Josefa Blahuše, živou a + rodinu (10.30)

 

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (16. 2. 2014 - 23. 2. 2014)


1.      Dnes je 6. neděle v mezidobí. Při mších svatých v Tečovicích a Malenovicích je sbírka na opravu střechy kostela v Tečovicích, a ve Lhotě je sbírka na montáž zábradlí k faře.
 

2.      V pondělí Vás po večerní mši sv. v Malenovicích zvu na faru na besedu.
 

3.      V sobotu je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
 

4.      Příští neděli bude 7. neděle v mezidobí. Při všech bohoslužbách bude sbírka Haléř sv. Petra.


5.      V sobotu 1. března pojedeme s dětmi a mládeži do Velkých Karlovic. K společnému lyžování se můžete zapisovat v zakristii.

 

6.      U hlavního vchodu si můžete vyzvednout misijní časopis Hlasy z domova a z misií.
 

7.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše svaté.
 

8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za živou a + rodinu Mračkovu a Romankovu (7.30)
Malenovice - za živou rodinu Vycudilíkovou (9.00)
Lhota - za + rodiče Janotovy, Bartoňovy a živé rodiny (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + manžela, rodiče z obou stran, sestry, duše v očistci a živou rodinu (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota - za + rodiče Ondrašíkovy a Vyoralovy (8.00)
Malenovice - na úmysl dárce (18.00)
čtvrtek:
Lhota - na úmysl dárce (18.00)
pátek:
Lhota - za živou a + rodinu Mihálovu a Žaludkovu (8.00)
Malenovice - za + rodiče Matulajovy a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice - za živou a + rodinu Doleželovu (18.00)
neděle:
Malenovice - za + rodiče Kotekovy a živou rodinu (7.30)
Malenovice - za + Annu Frantíkovu a manžela (9.00)
Lhota - na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (9. 2. 2014 - 16. 2. 2014)


1.      Dnes je 5. neděle v mezidobí.
 

2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v pondělí: památku sv. Scholastiky, panny,
-       v úterý: památku Panny Marie Lurdské.
 

3.      V souvislosti s oslavou památky Panny Marie Lurdské bude v tomto týdnu udělována svátost pomazání nemocných, a to:
-       v pondělí při večerní bohoslužbě v Malenovicích,
-       v úterý při večerní bohoslužbě ve Lhotě,
-       v sobotu při večerní bohoslužbě v Tečovicích.


4.      Ve středu proběhne po večerní mši sv. v Malenovicích setkání rodičů děti, které se připravuji k 1. svaté zpovědi a k 1. svatému přijímání. Toto setkání je pro rodiče z obou našich farnosti.


5.      Příští neděli bude 6. neděle v mezidobí. Při mších svatých v Tečovicích a Malenovicích bude sbírka na opravu střechy kostela v Tečovicích, a ve Lhotě bude sbírka na montáž zábradlí k faře.


6.      V zakristii můžete zapisovat mešní intence na 1. pololetí tohoto roku.
 

7.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše svaté.
 

8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - na poděkování za dar víry s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu (7.30)
Malenovice - na úmysl dárce (9.00)
Lhota - za + Aloise Mudříka a manželku Marii (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + rodiče a bratra a živou rodinu (18.00)
úterý:
Lhota - na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota - za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (8.00)
Malenovice - za živou a + rodinu Jankotovou a Kremserovou (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Blahuše a + rodiče (18.00)
pátek:
Lhota - za + Jaroslava Vyorala a rodiče (8.00)
Malenovice - za + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice - za + Petra Hořeckého, živou a + rodinu Václavíkovou (18.00)
neděle:
Malenovice - za živou a + rodinu Mračkovu a Romankovu (7.30)
Malenovice - za živou rodinu Vycudilíkovou (9.00)
Lhota - za + rodiče Janotovy, Bartoňovy a živé rodiny (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (2. 2. 2014 - 9. 2. 2014)


1.      Dnes je 4. neděle v mezidobí a svátek Uvedení Páně do chrámu.


2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v pondělí: památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka,
-       ve středu: památku sv. Agáty, panny a mučednice,
-       ve čtvrtek: památku sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
 

3.      Ve čtvrtek navštívím naše nemocné.
 

4.      V pátek bude v malenovickém kostele celodenní adorace Nejsvětější svátosti. Začátek je v 7.30 hod. K adorací se můžete zapisovat u vchodu do kostela.
 

5.      Příští neděli bude 5. neděle v mezidobí.
 

6.      Ve středu 12. února proběhne po večerní mši sv. v Malenovicích setkání rodičů děti, které se připravuji k 1. svaté zpovědi a k 1. svatému přijímání. Toto setkání je pro rodiče z obou našich farností.

 

7.      V zakristii můžete zapisovat mešní intence na 1. pololetí tohoto roku.
 

8.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše svaté.
 

9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za dar křtu (7.30)
Malenovice - za + Miloše Štěrbu a rodiče Svojanovy (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + Marii Nesvadbovou a živou rodinu (18.00)
úterý:
Karlovice - na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za živou a + rodinu Orsagovu a Tomaškovu (18.00)
čtvrtek:
Lhota - na úmysl dárce (18.00)
pátek:
Lhota - za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice - za živou a + rodinu Burkovu a Gazdíkovu (18.00)
sobota:
Tečovice - na úmysl dárce (18.00)
neděle:
Malenovice - na poděkování za dar víry s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu (7.30)
Malenovice - na úmysl dárce (9.00)
Lhota - za + Aloise Mudříka a manželku Marii (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (26. 1. 2014 - 2. 2. 2014)


1.      Dnes je 3. neděle v mezidobí.
 

2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v úterý: památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve,
-       ve středu: památku sv. Josefa Freinademetze, řeholníka a misionáře,
-       v pátek: památku sv. Jana Boska, kněze.
 

3.      Příští neděli je 4. neděle v mezidobí a svátek Uvedení Páně do chrámu.
 

4.      Ve středu 12. února proběhne po večerní mši sv. v Malenovicích setkání rodičů děti, které se připravuji k 1. svaté zpovědi a k 1. svatému přijímání. Toto setkání je pro rodiče z obou našich farnosti.


5.      Děkuji všem, kteří se v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů zapojili
k modlitbě za to, abychom všichni byli jedno.
 

6.      V zakristii můžete zapisovat mešní intence na 1. pololetí tohoto roku.
 

7.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše svaté.
 

8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - na poděkování za přijatá dobrodiní a další pomoc Boží (7.30)
Malenovice - na poděkování za 65 let života a celou rodinu (9.00)
Lhota - za + Vladimíra Vyorala a manželku (10.30)
pondělí:
Malenovice - za živou a + rodinu Šebíkovu, Hrančíkovu a Šubovu (18.00)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota - za + manžela, syna a živou rodinu 8.00)
Malenovice - hospic: ke cti Ducha svatého (10.00)
Malenovice - za + Stanislavu Záhořakovu a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Josefa Blahuše, živou a + rodinu (18.00)
pátek:
Lhota - na poděkování za přijatá dobrodiní (8.00)
Malenovice - na poděkování za přijatá dobrodiní a za Boží požehnání celé rodině (18.00)
sobota:
Tečovice - za + rodiče Františku a Vojtěcha Rapantovy a živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice - za dar křtu (7.30)
Malenovice - za + Miloše Štěrbu a rodiče Svojanovy (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (19. 1. 2014 - 26. 1. 2014)


1.      Dnes je 2. neděle v mezidobí.


2.      Od včerejšího dne do svátku Obrácení sv. Pavla (25. 1. 2014) probíhá v církvi Týden modliteb za jednotu křesťanů.


3.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v úterý: památku sv. Anežky Římské, panny a mučednice,
-       ve středu: sv. Vincence, jáhna a mučedníka,
-       v pátek: památku sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
-       v sobotu: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
 

4.      Děkuji za modlitby a přání k mému životnímu jubileu a zvu Vás do Lhoty na slavnostní mši sv. v sobotu v 10.00 hod. Zvu také k odpolední pobožnosti ve 14.30 hod. a k společnému posezení v tamějším Kulturním domě (od 15.00 hod.).
 

5.      Příští neděli bude 3. neděle v mezidobí.
 

6.      V zakristii můžete zapisovat mešní intence na 1. pololetí tohoto roku.
 

7.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše svaté.
 

8.      U vchodu do kostela si můžete vyzvednout další číslo farního zpravodaje "Mikuláš"
 

9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za farní společenství (7.30)
Malenovice - za + rodiče z obou stran a + bratra Josefa (9.00)
Lhota - za + Janu Ondrašíkovu a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za zdraví Františky Sobotové a Stanislavy Hradilové (18.00)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota - za živou a + rodinu Večerkovu (8.00)
Malenovice - za + Marii Růžičkovou (18.00)
čtvrtek:
Lhota - na poděkování za Boží ochranu a pomoc (18.00)
pátek:
Lhota - za + Jaroslava Bartoně a živou rodinu (8.00)
Malenovice - za + manžela Václava a živou rodinu (18.00)
sobota:
Lhota - na úmysl dárce (10.00)
Tečovice - za + manžela a rodiče z obou stran (18.00)
neděle:
Malenovice - na poděkování za přijatá dobrodiní a další pomoc Boží (7.30)
Malenovice - na poděkování za 65 let života a celou rodinu (9.00)
Lhota - za + Vladimíra Vyorala a manželku (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (12. 1. 2014 - 19. 1. 2014)


1.      Dnes je svátek Křtu Páně. Odpoledne Vás zveme k adoraci Ježíše u jesliček, a to od 14.00 do 18.00 hod.


2.      Dnešním dnem končí doba vánoční.
 

3.      V pondělí Vás po večerní mši svaté zvu na faru k besedě.
 

4.      V pátek oslavíme památku sv. Antonína, opata.


5.      V sobotu oslavíme památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a zahájíme Týden modliteb za jednotu křesťanů.


6.      V sobotu pojedeme s dětmi a mládeži do Velkých Karlovic. K společnému lyžování se můžete hlásit v zakristii. Odjezd autobusu je v 7.00 hod. od kostela ve Lhotě a v 7.10 hod. z autobusové zastávky u Základní školy č. 8 v Malenovicích.
 

7.      V zakristii můžete zapisovat mešní intence na 1. pololetí tohoto roku.
 

8.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše svaté.
 

9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + Zdeňka a Marii Račických a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za + manželku a duše v očistci (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + manžela Ladislava Polaštíka a živou a + rodinu (18.00)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota - za + rodiče Vyoralovy, syna a vnučku (8.00)
Malenovice - na úmysl dárce (18.00)
čtvrtek:
Lhota - na úmysl dárce (18.00)
pátek:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - na úmysl dárce (18.00)
sobota:
Tečovice - za + rodiče Marii a Oldřicha Kulendovi (18.00)
neděle:
Malenovice - za farní společenství (7.30)
Malenovice - za + rodiče z obou stran a + bratra Josefa (9.00)
Lhota - za + Janu Ondrašíkovu a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (29. 12. 2013 - 5. 1. 2014)


1.      Dnes je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Odpoledne Vás zveme k společnému programu u jesliček. Začátek je ve 14.00 hod. ve Lhotě a ve 14.30 hod. v Malenovicích.


2.      V úterý poděkujeme Pánu Bohu za uplynuly rok 2013. Mše sv. budou v 17.00 hod. ve Lhotě a v 19.00 hod. v Malenovicích.
 

3.      Ve středu vstoupíme do Nového roku a prožijeme slavnost Matky Boží, Panny Marie. Při všech bohoslužbách (v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích a v 10.30 hod. ve Lhotě) budeme prosit o požehnání do celého roku 2014.
 

4.      Ve čtvrtek ve 14.30 hod. bude v kostele v Malenovicích mše sv., při které požehnám všem koledníkům zapojeným do Třikrálové sbírky.


5.      V sobotu v 16.00 hod. Vás zveme do malenovického kostela na vystoupení dětského souboru Trnečka.


6.      Příští neděli bude 2. neděle po Narození Páně.
 

7.      Dnes, v Nový rok a příští neděli bude od 14.00 do 18.00 hod. otevřený malenovický kostel k adoraci Ježíše u jesliček.


8.      Příští neděli je Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + Marii a Karla Soukupovy a + Marii Janotovou (7.30)
Malenovice - za + rodiče Červenkovy a Popelkovy a dobrodince Fialovy (9.00)
Lhota - za + Jana Vyorala a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + kněze Aloise Mikulčíka (18.00)
úterý:
Lhota - za farní společenství (17.00)
Malenovice - za farní společenství (19.00)
středa:
Malenovice - za farní společenství (7.30)
Malenovice - za + Simonku Vrubelovu (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)
čtvrtek:
Malenovice - za farní společenství (14.30)
Lhota - na úmysl dárce (18.00)
pátek:
Lhota - za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice - za nemocnou maminku (18.00)
sobota:
Tečovice - za rodiče (18.00)
neděle:
Malenovice - za + Jana Šlacha, manželku a živou rodinu (7.30)
Malenovice - za syna Martina Rafaje a rodinu (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (22. 12. 2013 - 29. 12. 2013)


1.      Dnes je 4. adventní neděle. Od 14.00 do 15.30 hod. bude v Malenovicích příležitost k předvánoční svátosti smíření.


2.      V úterý je Štědrý den. „Půlnoční“ mše sv. budou v 15.00 a 22.00 hod. v Malenovicích a ve 20.00 hod. ve Lhotě.


3.      Ve středu na slavnost Narození Páně mše sv. budou v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích, v 10.30 hod. ve Lhotě a v 18.00 hod. v Tečovicích.


4.      Ve čtvrtek je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše sv. budou v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích a v 10.30 hod. ve Lhotě.


5.      Ve vánoční svátky Vás zveme k adoraci Ježíše u jesliček, a to od 14.00 do 18.00 hod. K adoraci se můžete zapisovat u hlavního vchodu do kostela.


6.      V pátek na svátek sv. Jana apoštola a evangelisty pojedeme na pouť do kostelů v Rybniku a okolí podívat se na betlémy. K pouti se můžete zapisovat v zakristii. Příspěvek na pouť je 250,- Kč za osobu. Odjezd autobusu je v 6.30 hod. od kostela ve Lhotě a v 6.40 hod. od autobusové zastávky u ZŠ 8.


7.      V sobotu je svátek sv. Mláďátek, mučedníků.
 

8.      Příští neděli je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Odpoledne Vás zveme k společnému programu u jesliček. Začátek je ve 14.00 hod. ve Lhotě a ve 14.30 hod. v Malenovicích.


9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + rodiče a syna a Boží požehnání pro živou rodinu (7.30) (7.30)
Malenovice - za + rodiče Chromkovy a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota - na poděkování za dožitých 60 let o. Jana Jaška s prosbou za jeho zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalších let (10.30)
pondělí:
Malenovice - na poděkování za 50 let manželství (18.00)
úterý:
Malenovice - za farní společenství (15.00)
Lhota - za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (20.00)
Malenovice - za farní společenství (22.00)
středa:
Malenovice - za farní společenství (7.30)
Malenovice - za farní společenství (9.00)
Lhota - za + rodiče Křeménkovy a syna (10.30)
Tečovice - za farní společenství (18.00)
čtvrtek:
Malenovice - za rodiče (7.30)
Malenovice - na poděkování za dar víry a Boží ochranu pro celou rodinu (9.00)
Lhota - za + Františka Mudříka (10.30)
pátek:
Lhota - na poděkování za obětavé neviditelné ruce s prosbou o další pomoc (8.00)
Malenovice - za farní společenství (18.00)
sobota:
Tečovice - za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice - za + Marii a Karla Soukupovy a + Marii Janotovou
Malenovice - za + rodiče Červenkovy a Popelkovy a dobrodince Fialovy (9.00)
Lhota - za + Jana Vyorala a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (15. 12. 2013 - 22. 12. 2013)

1.      Dnes je 3. adventní neděle. Při všech bohoslužbách je sbírka na opravy.


2.      V pondělí Vás po večerní mši sv. zvu na faru na besedu.
 

3.      Ve středu v 10.00 hod. bude v hospici Hvězda mše sv. Po mši sv. navštívím tamější nemocné.


4.      Ve čtvrtek od 8.30 hod. začne návštěva nemocných ve Lhotě, Malenovicích a Tečovicích. Své nemocné můžete hlásit v zakristii do středy.


5.      Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude:
-       ve čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod. ve Lhotě,
-       v pátek od 17.00 do 18.00 hod. a v neděli (22. 12.) od 14.00 do 15.30 hod. v Malenovicích,
-       v sobotu od 17.00 do 18.00 hod. v Tečovicích.


6.      Příští neděli bude 4. adventní neděle.
 

7.      Na Štědrý den budou mše sv. v 15.00 a 22.00 v Malenovicích a ve 20.00 ve Lhotě.

 

8.      Na slavnost Narození Páně mše sv. budou v 7.30 a 9.00 v Malenovicích, v 10.30 ve Lhotě a v 18.00 v Tečovicích.


9.      V pátek 27. prosince pojedeme na pouť do kostelů v Rybniku a okolí podívat se na betlémy. Zapisovat se můžete v zakristii.


10.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - na úmysl dárce (7.30)
Malenovice - na úmysl dárce (9.00)
Lhota - za živou a + rodinu Blahušovu a Gajdůškovu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + rodiče a duše v očistci (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota - za + rodiče Vyoralovy, syna a vnučku (8.00)
Malenovice - za + rodiče a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + rodinu Kašíkovu a Vavřiníkovu (18.00)
pátek:
Lhota - za + Františka Řezníčka, živou a + rodinu (8.00)
Malenovice - za živou a + rodinu Laščákovu a Adamcovu (18.00)
sobota:
Tečovice - na úmysl dárce (18.00)
neděle:
Malenovice - za + rodiče a syna a Boží požehnání pro živou rodinu (7.30)
Malenovice - za + rodiče Chromkovy a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota - na poděkování za dožitých 60 let o. Jana Jaška s prosbou za jeho zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalších let (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (1. 12. 2013 - 8. 12. 2013)

 

1.      Zahajujeme nový církevní a pastorační rok, který věnujeme víře v našich rodinách.

 

2.      Dnes, na 1. adventní neděli, zahajujeme také poutní slavnosti ke cti sv. Mikuláše. Program:

Malenovice:

7.00 - pobožnost k Nejsvětějšímu srdci Pána Ježíše

7.30 a 9.00 - mše sv. s promluvou o. Josefa Gazdy z Ostravy - Poruby a posvěcením adventních věnců (při obou mších sv. bude zpovídat o. Jan Halama, provinciál Slovenské provincie otců verbistů)

8.15 - 10.15 prodej vánočních hvězd (jejich zakoupením pomůžete těžce nemocným dětem, které podstupuji léčbu na Dětském hemato-onkologickém oddělení v Olomouci)

8.45 - korunka k Božímu milosrdenství víru v našich rodinách

10.00 - beseda s o. Josefem Gazdou na faře

14.00 - koncert tria Ars Laetificans

15.00 - přednáška o. Roberta Pokrywky na téma "Církev, stát, neziskové organizace a problém bezdomovectví v ČR"

Lhota:

10.30 - mše sv. s promluvou o. Jana Halamy

 

3.      V pondělí, v rámci Mikulášských slavnosti, pojedeme na pouť do Kroměříže a Rataji. Příspěvek za jednu osobu je 300,- Kč (v ceně: doprava, prohlídky, ochutnávka vína, oběd). Odjezd autobusu: 7.15 od kostela ve Lhotě a 7.30 z autobusové zastávky u ZŠ 8. Večerní mši sv. v Malenovicích odslouží o. Jan Koblížek z Olomouce.

 

4.      Našim dalším poutním hostem bude o. Adam Rucki, který odslouží mši sv. v úterý v 18.00 hod. v Malenovicích a ve středu v 8.00 hod. ve Lhotě.

 

5.      Ve středu bude mše sv. v 17.00 hod. Odslouží ji o. Jiří Polášek ze Zašové. Po mši sv. zveme všechny děti na setkání s Mikulášem a ostatní farníky na faru na besedu s o. Jiřím.

 

6.      Ve čtvrtek přijede do Lhoty na mši sv. v 8.00 hod. o. Marek Poláčik z Nového Hrozenkova a do Malenovic na mši sv. v 18.00 hod. o. František Urban ze Starého Hrozenkova. O. František odslouží také mši sv. v pátek ráno ve Lhotě.

 

7.      Ve čtvrtek se děti, které chodí do náboženství na faru v Malenovicích, setkají s pí. Andreou Šimečkovou ze zlínského Centra pro rodinu.

 

8.      V páteční večer (v den slavnosti sv. Mikuláše) bude našim hostem o. Vojtěch Šima z Velehradu.

 

9.      Mši sv. v sobotu v 18.00 hod. v Tečovicích odslouží o. Josef Zelinka z Otrokovic. Ve 20.00 hod. začne na faře v Malenovicích setkání Společenství sv. Josefa.

 

10.     Ve čtvrtek a v pátek budou celodenní adorace Nejsvětější svatosti, a to ve čtvrtek od 9.00 do 17.00 hod. ve Lhotě a v pátek od 7.30 do 17.55 hod. v Malenovicích.

 

11.     Příští neděli (2. adventní) ukončíme poutní slavnosti následujícím programem:

Malenovice:

7.00 - mariánská pobožnost

7.30 a 9.00 - mše sv. s promluvou

8.45 - korunka k Božímu milosrdenství víru v našich rodinách

14.30 - varhanní koncert Ludvíka Šuranského ze Zlína

15.30 - přednáška Dariusa Janygy (Rybnik, Polsko) na téma "Pohled do čínské kultury"

Lhota:

10.30 - mše sv. s promluvou

 

12.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:

neděle:

Malenovice - za farní společenství (7.30)

Malenovice - za farní společenství (9.00)

Lhota - za + Josefa Fajgaru a celou rodinu (10.30)

pondělí:

Malenovice - za farní společenství (18.00)

úterý:

Malenovice - za farní společenství (18.00)

středa:

Lhota - na úmysl dárce (8.00)

Malenovice - za farní společenství (17.00)

čtvrtek:

Lhota - za + rodiče Plškovy a děti (8.00)

Malenovice - za farní společenství (18.00)

pátek:

Lhota - za Společenství živého růžence a farnost (8.00)

Malenovice - za farní společenství (18.00)

sobota:

Tečovice - za farní společenství (18.00)

neděle:

Malenovice - za farní společenství (7.30)

Malenovice - za + Josefa,Marii a Pavla Nesvadbových a živou rodinu (9.00)

Lhota - za živou a + rodinu Vávrovu a Mihálovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (24. 11. 2013 - 1. 12. 2013)


1.      Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. Při všech bohoslužbách obnovíme víru a před vystavenou Nejsvětější svatosti se zasvětíme Ježíši Kristu Králi.


2.      Dnešním dnem končíme Rok víry.


3.      V pondělí je památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučedníce.
Po večerní mši sv. Vás zvu na faru na besedu.


4.      V sobotu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.


5.      Příští neděli (1. adventní) zahájíme nový církevní a pastorační rok, který bude věnován víře v rodinách. Při všech bohoslužbách posvětím adventní věnce.


6.      Příští neděli zahájíme také Mikulášské slavnosti. Program tohoto dne:
Malenovice:
7.00 - pobožnost k Nejsvětějšímu srdci Pána Ježíše
7.30 a 9.00 - mše sv. s promluvou o. Josefa Gazdy z Ostravy – Poruby (při obou mších sv. bude zpovídat o. Jan Halama, provinciál Slovenské provincie otců verbistů)
8.45 - korunka k Božímu milosrdenství
10.00 - beseda s o. Josefem Gazdou na faře
14.00 - koncert tria Ars Laetificans
15.00 - přednáška o. Roberta Pokrywky na téma "Církev, stát, neziskové organizace a problém bezdomovectví v ČR"
Lhota:
10.30 - mše sv. s promluvou o. Jana Halamy


7.      V rámci letošních Mikulášských slavnosti:
-       Nabídneme Vám (ve spolupráci se Sdružením Šance) zakoupení Vánoční hvězdy. Zakoupením pomůžete těžce nemocným dětem, které podstupuji léčbu na Dětském hemato-onkologickém oddělení v Olomouci. Prodej vánočních hvězd proběhne v neděli 1. prosince 2013 od 8.15 do 10.15 hod.
-       Pojedeme na pouť do Kroměříže a Rataji, a to v pondělí 2. Prosince 2013. Příspěvek za jednu osobu je 300,- Kč (v ceně: doprava, prohlídky, ochutnávka vína, oběd). Odjezd autobusu: 7.15 od kostela ve Lhotě a 7.30 z autobusové zastávky u ZŠ 8.


8.      Všem, kteří přispíváte na misie v Súdánu, vyslovuji Pán Bůh zaplať. Připomínám, že své dary na tento účel můžete po celý měsíc listopad dávat do pokladničky, která je na stole vzadu kostela.


9.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše sv.

10.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + vnuka, rodiče, sourozence a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za rodiče Boženu a Antonína Baroňovi, bratra Antonína, švagra Jaroslava, staříčky a duše v očistci (9.00)
Lhota - za + Josefa Vávru, rodiče a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + rodinu Kozlovou a duše v očistci (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota - za + Stanislava a Marii Tomkovy a vnuka (8.00)
Malenovice -za + manžela Jiřího a + rodinu Valovu (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Josefa Vávru a živou rodinu (18.00)
pátek:
Lhota - na poděkování za přijatá dobrodiní (8.00)
Malenovice - za + rodiče, sestru a příbuzné (18.00)
sobota:
Tečovice - za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice - za farní společenství (7.30)
Malenovice - za farní společenství (9.00)
Lhota - za + Josefa Fajgaru a celou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (17. 11. 2013 - 24. 11. 2013)


1.      Dnes je 33. neděle v mezidobí. Při všech bohoslužbách je sbírka na Arcidiecézní charitu.


2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       ve čtvrtek: památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě,
-       v pátek: památku sv. Cecílie, panny a mučedníce,
-       v neděli: slavnost Ježíše Krista Krále; při všech bohoslužbách vyznáme (na závěr Roku víry) svou víru a před vystavenou Nejsvětější svatostí se zasvětíme Ježíši Kristu Králi.


3.      V pondělí Vás po večerní mši sv. zvu na faru na besedu.


4.      V sobotu v 10.00 hod. proběhnou v malenovickém kostele křestní obřady.
 

5.      Také v sobotu naše olomoucká arcidiecéze oslaví 950. Výročí založení. Mysleme na ní ve svých modlitbách.


6.      V rámci letošních Mikulášských slavnosti:
-       Nabídneme Vám (ve spolupráci se Sdružením Šance) zakoupení Vánoční hvězdy. Zakoupením pomůžete těžce nemocným dětem, které podstupuji léčbu na Dětském hemato-onkologickém oddělení v Olomouci. Prodej vánočních hvězd proběhne v neděli 1. Prosince 2013 od 8.15 do 10.15 hod.
-       Pojedeme na pouť do Kroměříže a Rataji, a to v pondělí 2. Prosince 2013. Příspěvek za jednu osobu je 300,- Kč (v ceně: doprava, prohlídky, ochutnávka vína, oběd). Zapisovat se můžete v zakristii.


7.      Všem, kteří přispíváte na misie v Súdánu, vyslovuji Pán Bůh zaplať. Dosud se vybralo 4319,- Kč v Malenovicích a 3338,- Kč ve Lhotě. Připomínám, že své dary na tento účel můžete po celý měsíc listopad dávat do pokladničky, která je na stole vzadu kostela.


8.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše sv.
 

9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za farní společenství (7.30)
Malenovice - za farní společenství (9.00)
Lhota - za + Josefa Mudříka a rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + P. Antonína Hefku a duše v očistci (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - na poděkování za přijatá dobrodiní a za vyprošení dalších milosti (18.00)
čtvrtek:
Lhota - na úmysl dárce (18.00)
pátek:
Lhota - za + Františka Vávru, manželku a dvoje rodiče (8.00)
Malenovice - za + rodiče z obou stran a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice - za + rodiče Horáčkovy, bratra a rodinu Janotovou (18.00)
neděle:
Malenovice - za + vnuka, rodiče, sourozence a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za rodiče Boženu a Antonína Baroňovi, bratra Antonína, švagra Jaroslava, staříčky a duše v očistci (9.00)
Lhota - za + Josefa Vávru, rodiče a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (10. 11. 2013 - 17. 11. 2013)

1.      Dnes je 32. neděle v mezidobí.


2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v pondělí: památku sv. Martina Tourského, biskupa,
-       v úterý: památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka,
-       ve středu: památku sv. Anežky České, panny,
-       v pátek: památku sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve.
-       v neděli: 33. neděli v mezidobí.


3.      V pondělí Vás po večerní mši sv. zvu na faru na besedu.


4.      V rámci letošních Mikulášských slavností:
-       nabídneme Vám (ve spolupráci se Sdružením Šance) zakoupení Vánoční hvězdy. Zakoupením pomůžete těžce nemocným dětem, které podstupuji léčbu na Dětském hemato-onkologickém oddělení v Olomouci. Prodej vánočních hvězd proběhne v neděli 1. prosince 2013 od 8.15 do 10.15 hod.
-        pojedeme na pouť do Kroměříže a Rataji, a to v pondělí 2. Prosince 2013. Příspěvek za jednu osobu je 300,- Kč (v ceně: doprava, prohlídky, ochutnávka vína, oběd). Zapisovat se můžete v zakristii.


5.      Všem, kteří přispíváte na misie v Súdánu, vyslovuji Pán Bůh zaplať. Dosud se vybralo 1.533,- Kč v Malenovicích a 3.018,- Kč ve Lhotě. Připomínám, že své dary na tento účel můžete po celý měsíc listopad dávat do pokladničky, která je na stole vzadu kostela.


6.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše sv.


7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + P. Rudolfa Adámka a + P. Josefa Crlu (7.30)
Malenovice - na poděkování za 50 let společného života a Boží požehnání pro celou rod (9.00); za + rodiče, sestru a neteř (9.00)
Lhota - za + Jana Vávru, živou a + rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + Milušku a Jana Martinů (18.00)
úterý: mše sv. nebude
středa:
Lhota - za + Antonína Mikla, živou a + rodinu (8.00); na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za + rodiče Nedbalkový a Manďákovy (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + rodinu Mikeštíkovu a živou rodinu (18.00)
pátek:
Lhota - za + Františka Popelku, rodiče a živou rodinu (8.00); na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za + manžela, živou rodinu a Boží požehnání (18.00)
sobota:
Tečovice - za + manžela a dvoje rodiče (18.00)
neděle:
Malenovice - za farní společenství (7.30)
Malenovice - za farní společenství (9.00)
Lhota - za + Josefa Mudříka a rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (3. 11. 2013 - 10. 11. 2013)


1.      Dnes je 31. neděle v mezidobí. Při mších sv. v 9.00 (v Malenovicích) a 10.30 (ve Lhotě) se k společné přípravě na 1. svatou zpověď a 1. svaté přijímání sejdou děti, které pak v červnu příštího roku přistoupí k těmto svátostem.


2.      V pondělí Vás po večerní mši sv. zvu na faru na besedu.


3.      Ve čtvrtek od 8.00 do 18.00 hod. bude ve Lhotě příležitost k adoraci Nejsvětější svatosti. Celodenní adorace v Malenovicích bude v pátek od 7.30 do 18.00 hod. K adoracím se můžete zapisovat vzadu kostela.


4.      Ve čtvrtek navštívím nemocné. Začátek návštěvy je v 8.30 hod.


5.      Příští neděli bude 32. neděle v mezidobí.


6.      Všem, kteří přispíváte na misie v Súdánu, vyslovuji Pán Bůh zaplať. Připomínám, že své dary na tento účel můžete dávat do pokladničky, která je na stole vzadu kostela.


7.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše sv. Více informaci o těchto mších sv. najdete ve vývěsce v chodbě kostela.


8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:

neděle:
Malenovice - za + rodinu Horňáčkovu a Žalmánkovu (7.30)
Malenovice - za + manžela, oboje rodiče a sestry (9.00); na poděkování za dožití životního jubilea s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie (9.00)
Lhota - na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc (10.30); na úmysl dárce (10.30)
pondělí:
Malenovice - za živé a + dobrodince (18.00)
úterý:
Karlovice - na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota - za + Jaroslava Vyorala, dvoje rodiče a duše v očistci (8.00); na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za + Františka Slívu, rodiče a rodinu Goldovu (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + rodiče Vyoralovy a duše v očistci (18.00); za + Josefa Blahuše a + rodiče (18.00)
pátek:
Lhota - za + Jaroslava Bartoně a dvoje rodiče (8.00); za + manžela a duše v očistci (8.00)
Malenovice - za živou a + rodinu Vrubelovu a Koblíhovu (18.00)
sobota:
Tečovice - za + rodinu Kadlčákovu a živou rodinu Hejtmánkovu (18.00)
neděle:
Malenovice - za + P. Rudolfa Adámka a + P. Josefa Crlu (7.30)
Malenovice - na poděkování za 50 let společného života a Boží požehnání pro celou rodinu (9.00)

Lhota - za + Jana Vávru, živou a + rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (27. 10. 2013 - 3. 11. 2013)
1. Dnes je 30. neděle v mezidobí.


2. V pondělí oslavíme svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Po večerní mši sv. v Malenovicích zvu na faru na besedu.


3. V pátek je slavnost Všech svatých. Mše sv. budou v 8.00 hod. ve Lhotě a v 18.00 hod. v Malenovicích.


4. V sobotu budeme vzpomínat všechny věrné zemřelé. Mše sv. budou v 8.00 hod. ve Lhotě a v 18.00 hod. v Tečovicích.


5. Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou v našich farnostech takto:
- v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích,
- v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích a Loukách,
- v neděli v 16.00 hod. ve Lhotě.
 

6. Příští neděli bude 31. neděle v mezidobí. Děti, které se připravuji k 1. svaté zpovědi a 1. svatému přijímání v Malenovicích, zvu na mši sv. v 9.00 hod. a děti ze Lhoty na mši sv. v 10.30 hod. Při těchto bohoslužbách učiníme další krok v přípravě na přijetí těchto svátosti.
 

7. Na Misijní neděli se na misie vybralo 8.600,- Kč v Malenovicích a 9.292,- Kč ve Lhotě. Na přání o. Jana Kušníra SVD, který vedl u nás část Svatých misii, bude možné v měsíci listopadu přispět na misie v Súdánu. Děkuji všem, kteří jste již přispěli na misie nebo ještě přispějete.


8. V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše sv. Více informaci o těchto mších sv. najdete ve vývěsce v chodbě kostela.
9. Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + Jakuba Šišperu, živou a + rodinu a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za + rodiče (9.00)
Lhota - za + Lubomíra Blahuše a rodiče (10.30)
pondělí:
Malenovice - za živé a + rodiny Ištokovy a Reichovy (18.00)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota - na poděkování za přijatá dobrodiní (8.00)
Malenovice - na úmysl dárce a za + Anežku Navrátilovou (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Aloise a Kláru Vyoralovy a děti (18.00)
pátek:
Lhota - za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice - za živou a + rodinu Zátopkovu a Zelíkovu (18.00)
sobota:
Lhota - na úmysly Svatého otce Františka (8.00)
Tečovice - za živou a + rodinu Kuželovou (18.00)
neděle:
Malenovice - za + rodinu Horňáčkovu a Žalmánkovu (7.30)
Malenovice - za + manžela, oboje rodiče a sestry (9.00)
Lhota - na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc (10.30)

 

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (20. 10. 2013 - 27. 10. 2013)


1.      Dnes je 29. neděle v mezidobí - poslední den Svatých misii.


2.      Misijní program dnešního dne:
7.00 - slavný růženec na poděkování za Svaté misie
7.00 - 7.25 svátost smíření
7.30 a 9.00 (Malenovice) a 10.30 (Lhota) - mše sv. s promluvou "Žijte duchovně (o. Martin Štefanec, Nitra)
15.00 - pobožnost ke Svatému kříži u misijního kříže


3.      Dnes je také Misijní neděle. Při všech bohoslužbách se modlíme za misijní dílo církve a podporujeme toto dílo svým finančním darem.


4.      Připomínám, že v pátek a sobotu proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tyto volby doprovázejme svými modlitbami.


5.      Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou v našich farnostech takto:
-       v sobotu 2. 11. 2013 v 17.30 hod. v Tečovicích,
-       v neděli 3.11. 2013 v 15.00 hod. v Malenovicích a Loukách,
-       v neděli 3. 11. 2013 v 16.00 hod. ve Lhotě.


6.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše sv. Více informaci o těchto mších sv. najdete ve vývěsce v chodbě kostela.


7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:

neděle:
Malenovice - za farní společenství (7.30)
Malenovice - za + rodiče Kovářovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota - za + Jana Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + manžela, syna, rodiče z obou stran a dar zdraví pro
živou rodinu (18.00)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota - za + rodiče Doležalovy, dceru a vnuka (8.00)
Malenovice - za + rodiče Janíkovy a Václavíkovy, živou a + rodinu a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + rodiče Řezníčkovy, Fajgarovy a celou rodinu (19.00)
pátek:
Lhota - za + rodiče Popelkovy a živou rodinu Fajgarovu (8.00)
Malenovice - za + rodiče Patákovy a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice - na poděkování za 80 let života (18.00)
neděle:
Malenovice - za + Jakuba Šišperu, živou a + rodinu a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za + rodiče (9.00)
Lhota - za + Lubomíra Blahuše a rodiče (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (13. 10. 2013 - 20. 10. 2013)

1.      Dnes (v 28. neděli v mezidobí) zahajujeme v malenovické farnosti Svaté misie.
-       Svaté misie začínají v 7.00 hod. pobožnosti k Nejsvětější Trojici. Tato pobožnost bude také ve 14.00 hod. ve Lhotě.
-       Při mších sv. v 7.30 a 9.00 hod. v Malenovicích a 10.30 hod. ve Lhotě se spolu s o. Dismasem Michaelem Tomaštíkem, OFM Cap.z Olomouce budeme zamýšlet nad Ježíšovými slovy "Přiblížilo se Boží království". Při mších sv. v Malenovicích bude také příležitost ke svátosti smíření.
-       Odpoledne Vás v rámci misijního programu zveme na recitační pořad "O svatém Františkovi" v podání Kamila Kouli z Prahy. Začátek pořadu je v
15.00 hod.

 

2.      V pondělí bude druhý den Svatých misií.
-       Zahájíme ho adoraci Nejsvětější svatosti v 7.30 hod. (adorace bude probíhat do 17.55 hod.) a modlitbou korunky k Božímu milosrdenství za obnovu našich rodin.
-       Od 7.45 do 8.45 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
-       V 9.30 hod. začne na faře beseda pro seniory s Andreou Šimečkovou s Centra pro rodinu Zlín.
-       V 16.30 hod. se na faře uskuteční setkání (katecheze) pro děti od 5. do 12. let. Setkání povede o. Tomáš Cyril Havel (CFSsS) z Písku. Prosím rodiče o podporu tohoto setkání.
-       Při mši sv. v 18.00 hod. se budeme s o. Havlem zamýšlet nad dalšími Ježíšovými slovy, a to "Obraťte se".
-       Po mši sv. bude s našim hostem beseda na téma "Poslání řádu petrinů a role časopisu DUHA v předávání víry dětem v rodinách"

3.      Podrobný program misií je Vám k dispozici ve vývěsce u kostela a na stole vzadu kostela.

4.      V sobotu v 11.00 hod. uzavřou v kostele v Malenovicích církevní manželství p. Miroslav Beňa a sl. Marcela Gajdušková.

5.      Děkuji všem, kteří se minulou sobotu podíleli na generálním úklidu našeho kostela a okolí.

6.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše sv. Více informaci o těchto mších sv. najdete ve vývěsce v chodbě kostela.

7.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:

neděle:
Malenovice - na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu (7.30)
Malenovice - za + manžela, tetu a živou rodinu (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)

pondělí:
Malenovice - za + Vítězslava Pavlíčka, živou a + rodinu (18.00)

úterý:
Malenovice - za + Markétu a Františka Páralovy (18.00)

středa:
Lhota - za + Marii Jungmanovu a živou rodinu (8.00)
Malenovice - za + rodiče z obou stran a živou rodinu (18.00)

čtvrtek:
Lhota - za + Antonína Mikla a syna (8.00)
Malenovice - za + sestru Marii a dary Ducha svatého pro živou rodinu (18.00)

pátek:
Lhota - za živou rodinu Bartoňovu a Drábkovu (8.00)
Malenovice - za + Františka Mikuličku a + rodinu Gajduškovu (18.00)

sobota:
Tečovice - na poděkování za zdraví a Boží milosti (16.30)
Malenovice - na poděkování za přijatá dobrodiní (18.00)

neděle:
Malenovice - za farní společenství (7.30)
Malenovice - za + rodiče Kovářovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu (9.00)
Lhota - za + Jana Vyorala, dvoje rodiče a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (6. 10. 2013 - 13. 10. 2013)

1.      Dnes je 27. neděle v mezidobí. Ve Lhotě proběhne setkání Společenství živého růžence. Začne ve 14.30 hod. modlitbou svatého růžence v kostele. Pak setkání bude pokračovat na faře.

2.      V tomto týdnu budou mše svaté v pondělí, středu a pátek v Malenovicích v 17.30 hod., ve středu, čtvrtek a pátek ve Lhotě v 8.00 hod. a v sobotu v Tečovicích v 18.00 hod. Všechny mše sv. odslouží je o. Robert Pokrywka. V tomto týdnu nebudou uřední hodiny v kanceláři.

3.      Zítra oslavíme památku Panny Marie Růžencové. (Připomínám, že celý říjen je měsícem modlitby svatého růžence. K společné růžencové modlitbě Vás zveme před každou mši svatou.)

4.      V sobotu na 8.00 hod. zveme malenovické farníky na generální úklid našeho kostela a okolí. Práce bude zajištěna pro všechny věkové kategorie. Předem děkujeme za Vaši ochotu podílet se na této aktivitě.

5.      V sobotu se uskuteční dušičková pouť lhotských farníků na Svatý Hostýn. Na pouť se můžete zapisovat u oltáře vzadu kostela. Odjezd autobusu je ve 13.00 hod. od kostela.

6.      Příští neděli bude 28. neděle v mezidobí. Tímto dnem zahájíme v malenovické farnosti Svaté misie. Program misií je Vám k dispozici ve vývěsce u kostela a na stole vzadu kostela.

 


-       Svaté misie začnou v 7.00 hod. pobožnosti k Nejsvětější Trojici. Prvním misijním tématem, nad kterým se zamyslíme, budou Ježíšova slova "Přiblížilo se Boží království" a prvním našim hostem bude o. Dismas Michael Tomaštík, OFM Cap. z Olomouce.
-       Odpoledne Vás v rámci misijního programu zveme na recitační pořad "O svatém Františkovi" v podání Kamila Kouli z Prahy. Začátek pořadu je v 15.00 hod.
-       Doplněním pondělního misijního programu bude příležitost ke svátosti smíření od 7.45 do 8.45 hod. a setkání pro seniory, které proběhne na faře od 9.30 do 10.30 hod.

7.      V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše sv. Více informaci o těchto mších sv. najdete ve vývěsce v chodbě kostela.

8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:

neděle:
Malenovice - za živou a + rodinu Pucharovu a Mrlíkovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za + Vlastu Poláchovu, manžela a dvoje rodiče (9.00)
Lhota - za živou a + rodinu Vávrovu a Gajdůškovu (10.30)

pondělí:
Malenovice - na poděkování Pánu Bohu za dar 90 let života a Boží požehnání pro živou rodinu (17.30)

úterý: mše sv. nebude

středa:
Lhota - za + Františka Mudříka a dvoje rodiče (8.00)
Malenovice - na poděkování za přijatá dobrodiní (17.30)

čtvrtek:
Lhota - za + Františka Vávru, manželku a dvoje rodiče (8.00)

pátek:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - na poděkování za zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu (17.30)

sobota:
Tečovice - za + Antonína a Marii Baťkovy a živou rodinu (18.00)

neděle:
Malenovice - na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu (7.30)
Malenovice - za + manžela, tetu a živou rodinu (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (29. 9. 2013 - 6. 10. 2013)

1.      Dnes je 26. neděle v mezidobí.


2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v pondělí: památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve,
-       v úterý: památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve,
-       ve středu: památku svatých andělů strážných,
-       v pátek: památku sv. Františka s Assisi,
-       příští neděli bude 27. neděle v mezidobí.


3.      V pondělí po večerní mši sv. zvu Vás na již tradiční besedu na faru.


4.      Ve středu v 19.00 hod. se na faře v Malenovicích uskuteční setkání rodičů děti, které se připravuji k 1. svaté zpovědi a k 1. Svatému přijímání. Účast je povinná a je projevem zájmu o duchovní dobro těchto děti. Setkání rodičů ve Lhotě proběhne ve čtvrtek po večerní mši sv.


5.      Ve čtvrtek v 8.00 hod. začne ve Lhotě celodenní adorace. Celodenní adorace v Malenovicích bude v pátek od 7.30 hod.


6.      Ve čtvrtek od 8.30 hod. budu navštěvovat nemocné ve Lhotě, Malenovicích a Tečovicích.


7.      Připomínám, že každý čtvrtek probíhají na faře v Malenovicích výtvarné kroužky, a probíhají takto: pro 1. skupinu od 13. do 15 hod., pro 2. skupinu od 15.00 do 17.00 hod., pro 3. skupinu od 17.00 do 19.00 hod.


8.      Děti zveme do scholového společenství. Zkoušky dětské scholy jsou v pátky od 16.30 do 18.00 hod. a neděle od 8.00 hod. Pak dětská schola bude zpívat při mších sv. v 9.00 hod.


9.      Příští neděli bude ve Lhotě setkání Společenství živého růžence. Začne ve 14.30 hod. modlitbou svatého růžence v kostele. Pak setkání bude pokračovat na faře.


10.     V sobotu 12. října se uskuteční dušičková pouť lhotských farníků na Svatý Hostýn. Na pouť se můžete zapisovat u oltáře vzadu kostela.


11.     Od neděle 13. října do neděle 20. října proběhnou v malenovické farnosti Svaté misie. Prosím o modlitbu za ně. Program misií je Vám k dispozici ve vývěsce u kostela a na stole vzadu kostela.


12.     V zakristii je možné zapsat sebe a své blízké na Věčné mše sv. Více informaci o těchto mších sv. najdete ve vývěsce v chodbě kostela.

 


13.     Nabízíme také další číslo Hlasů z domova a misií (za 15,- Kč).

14.     Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:

neděle:
Malenovice - za Zdeňku Brázdilovu (7.30)
Malenovice - za živé a + členy jednoty Orla Malenovice s prosbou a požehnání orelské prací (9.00)
Lhota - za + Jaroslava Vyorala a živou rodinu (10.30)

pondělí:
Malenovice - za živou a + rodinu Slačíkovu a Maršálkovu (18.00)

úterý:
Karlovice - na úmysl dárce (18.00)

středa:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za + rodiče Postavovy, živou a + rodinu (18.00)

čtvrtek:
Lhota - za + Jaroslava Vyorala a živou rodinu (19.00)

pátek:
Lhota - za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice - za + Marii Slezákovu, živou a + rodinu a duše v očistci (18.00)

sobota:
Tečovice - za živou a + rodinu Janoštíkovu a Vaculíkovu (18.00)

neděle:
Malenovice - za živou a + rodinu Pucharovu a Mrlíkovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za + Vlastu Poláchovu, manžela a dvoje rodiče (9.00)
Lhota - za živou a + rodinu Vávrovu a Gajdůškovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (22.9. 2013 - 29. 9. 2013)

1. Dnes je 25. neděle v mezidobí. Při mších svatých v 9.00 a 10.30 hod. se nám představí děti, které se budou v letošním školním roku připravovat k 1. svaté zpovědi a k 1. svatému přijímání.


2. V tomto týdnu oslavíme:
- v pondělí: památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze,
- ve čtvrtek: památku sv. Kosmy a Damiána, mučedníků,
- v pátek: památku sv. Vincence z Paula, kněze,
- v sobotu: slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Tento den budou mše sv. ve Lhotě v 7.30 hod., v Malenovicích v 9.00 hod. a v Tečovicích v 18.00 hod.


3. Připomínám, že v tomto školním roku:
- úřední hodiny jsou v pondělí (od 8.30 do 9.00 hod.), ve středu a pátek (od 16.30 do 17.00 hod.);
- v úterý (kromě 1. úterý v měsíci) nejsou mše svaté; v 1. úterý každého měsíce je mše sv. v 18.00 hod. v Karlovicích;
- návštěvy nemocných jsou v první čtvrtek každého měsíce (začátek v 8.30 hod.);
náboženství na faře v Malenovicích probíhá takto:
= ve čtvrtek ve 13.00 hod. - děti 3. třídy
= ve čtvrtek ve 14.00 hod. - děti 4. - 6. třídy
= ve čtvrtek v 15.00 hod. - děti 7. - 9. třídy;
náboženství na faře ve Lhotě je:
= v neděli v 9.30 hod. - děti 1. - 2. třídy
= v pondělí v 16.00 hod. - děti 3. třídy
= v pondělí v 17.00 hod. - děti 4. - 5. třídy;
- náboženství pro děti 1. a 2. třídy ZŠ 8 je v úterý v 11.30 hod.;
- náboženství pro děti 1. a 2. třídy ZŠ 11 je ve středu v 13.00 a pro děti 4. - 6. třídy téže školy je v pátek ve 12.45 hod.;
- náboženství pro děti v Tečovicích probíhá ve čtvrtek: děti 3. - 5. třídy od 7.00 hod. a děti 1. a 2. třídy od 13.00 hod.
Náboženství začalo již minulý týden.
- děti zveme do scholového společenství; zkoušky dětské scholy jsou v pátky od 16.30 do 18.00 hod. a neděle od 8.00 hod.; pak dětská schola zpívá při mších sv. v 9.00 hod.
- také dětem nabízíme zapojit se do sledování příběhů Starého zákona. Sešitky pro samolepky, do kterých je budete lepit, si můžete vyzvednout u vchodu do kostela.
- výtvarní kroužky probíhají na faře v Malenovicích takto: pro 1. skupinu od 13. do 15 hod., pro 2. skupinu od 15.00 do 17.00 hod., pro 3. skupinu od 17.00 do 19.00 hod.


4. V pondělí pojedeme na pouť do Šaštína. Odjezd autobusu je v 6.30 od kostela ve Lhotě a v 6.45 od pošty v Malenovicích. Prosím, abyste vzali s sebou kancionály a růžence.


5. V pondělí bude mše sv. v 17.30 hod. a odslouží ji o. Robert Pokrywka z Rataji u Kroměříže. Tento den nebudou také úřední hodiny v kanceláři.


6. Příští neděli bude 26. neděle v mezidobí.


7. Prosím o modlitbu za Svaté misie, které proběhnou v malenovické farnosti od 13. do 20. října 2013. Program misií je Vám k dispozici ve vývěsce u kostela.


8. V zakristii si od pondělí do soboty můžete objednat mešní úmysl na mše sv. do konce tohoto kalendářního roku.


9. Nabízíme další číslo Hlasů z domova a misií (za 15,- Kč).


10. Minulou neděli se na opravu kostela v Tečovicích vybralo 2200,- Kč v Tečovicích a 9800,- Kč v Malenovicích. Všem, kteří jste na tento účel přispěli, vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať.


11. Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za duše v očistci (7.30)
Malenovice - na poděkování za dožití životního jubilea s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie (9.00)
Lhota - za + Bohuslava Jarolímka, dvoje rodiče a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + manželku Annu Pienčíkovou a + rodiče z obou stran (17.30)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - hospic: na úmysl dárce
Malenovice - za + manžela a rodiče, a ochranu Boží pro živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota - na úmysl dárce (19.00)
pátek:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za + živou a + rodinu Šebíkovu, Šubovu a Hrančíkovu (18.00)
sobota:
Lhota - na úmysl dárce (7.30)
Malenovice - za živou a + rodinu Vítovu a Šebastiánovu (9.00
Tečovice - za + rodinu Maršálkovu a Bajcurovu a duše v očistci (18.00)
neděle:
Malenovice - za Zdeňku Brázdilovu (7.30)
Malenovice - za živé a + členy jednoty Orla Malenovice s prosbou a požehnání orelské prací (9.00)
Lhota - za + Jaroslava Vyorala a živou rodinu (10.30)

SVATÉ MISIE (Malenovice, 13. - 20. 10. 2013)

neděle, 13. 10. 2013 (o. Dismas Michael Tomaštík, OFM Cap., Olomouc)
Malenovice:
7.00 - pobožnost k Nejsvětější Trojici před vystavenou Nejsvětější svatosti
7.30 a 9.00 - mše sv. s promluvou "Přiblížilo se Boží království"
15.00 - recitační pořad "O svatém Františkovi" (Kamil Koula, Praha)
Lhota:
10.30 - mše sv. s promluvou "Přiblížilo se Boží království"
14.00 - pobožnost k Nejsvětější Trojici před vystavenou Nejsvětější svatosti

pondělí, 14. 10. 2013 (o. Tomáš Cyril Havel, CFSsS, Písek)
Malenovice:
7.30 - 17.55 adorace Nejsvětější svatosti
16.30 - katecheze pro děti (na faře)
18.00 - mše sv. s promluvou "Obraťte se"
19.00 - beseda na téma "Poslání řádu petrinů a role časopisu DUHA v předávání
víry dětem v rodinách"

úterý, 15. 10. 2013 (o. František Sedláček, Zlín - Štípa)
Malenovice:
7.30 - 17.55 adorace Nejsvětější svatosti
17.00 - 17.45 svátost smíření (o. František Sedláček)
17.45 - 18.30 svátost smíření (o. Robert Pokrywka)
18.00 - mše sv. s promluvou "Věřte evangeliu" a obnovou křestních slibů
19.00 - katecheze pro muže

středa, 16. 10. 2013 (o. Jan Kušnír SVD, Nitra)
Malenovice:
7.30 - 17.55 adorace Nejsvětější svatosti
10.00 - hospic Hvězda: mše sv. s promluvou "Víra a svátostný život"
11.00 - hospic Hvězda: beseda na téma "Misie v Mexiku"
18.00 - mše sv. s promluvou "Víra a svátostný život" a udělováním svátosti pomazání nemocných
19.00 - katecheze pro ženy

čtvrtek, 17. 10. 2013 (o. Jan Kušnír SVD, Nitra)
Malenovice:
7.30 - 17.55 adorace Nejsvětější svatosti
9.30 - návštěva nemocných
17.00 - svátost smíření
18.00 - mše sv. s promluvou "Svátost eucharistie"


pátek, 18. 10. 2013 (o. Tomáš Wójciak CP, Jaroměřice u Jevíčka)
Malenovice:
7.30 - 16.55 adorace Nejsvětější svatosti
17.00 - křížová cesta
18.00 - mše sv. s promluvou "Svátost smíření"
19.00 - katecheze pro mládež (na faře)

sobota, 19. 10. 2013
Malenovice:
7.30 - 17.55 adorace Nejsvětější svatosti
18.00 - mše sv. s promluvou "Víra v rodinném životě" a obnovou manželských slibů
20.00 - setkání Společenství sv. Josefa (na faře)
Tečovice:
16.30 - mše sv. s promluvou "Víra v rodinném životě" a obnovou manželských
slibů

neděle, 20. 10. 2013 (o. Martin Štefanec SVD, Nitra)
Malenovice:
7.00 - 7.25 svátost smíření
7.30 a 9.00 - mše sv. s promluvou "Žijte duchovně"
15.00 - pobožnost ke Svatému kříži (u misijního kříže)
Lhota:
10.30 - mše sv. s promluvou "Žijte duchovně" (o. Martin Štefanec SVD, Nitra)

 

 

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (15. 9. 2013 - 22. 9. 2013)

1. Dnes je 24. neděle v mezidobí. Při všech bohoslužbách je sbírka na opravu kostela v Tečovicích.


2. V tomto týdnu oslavíme:
- v pondělí: památku sv. Ludmily, mučednice,
- v pátek: památku sv. Ondřeje a druhů, mučedníků,
- v sobotu: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.


3. Připomínám, že v tomto školním roku:
- úřední hodiny budou v pondělí (od 8.30 do 9.00 hod.), ve středu a pátek (od 16.30 do 17.00 hod.);
- v úterý (kromě 1. úterý v měsíci) nebudou mše svaté; v 1. Úterý každého měsíce bude mše sv. v 18.00 hod. v Karlovicích;
- návštěvy nemocných budou v první čtvrtek každého měsíce (začátek v 8.30 hod.);
- celodenní adorace budou v 1. čtvrtek v měsíci ve Lhotě (od 8.00 do večerní mše sv.) a v 1. pátek v měsíci v Malenovicích (od 7.30 do večerní mše sv.);
náboženství na faře v Malenovicích bude probíhat takto:
= ve čtvrtek ve 13.00 hod. - děti 3. třídy
= ve čtvrtek ve 14.00 hod. - děti 4. - 6. třídy
= ve čtvrtek v 15.00 hod. - děti 7. - 9. třídy;
náboženství na faře ve Lhotě bude:
= v neděli v 9.30 hod. - děti 1. - 2. třídy
= v pondělí v 16.00 hod. - děti 3. třídy
= v pondělí v 17.00 hod. - děti 4. - 5. třídy;
- náboženství pro děti 1. a 2. třídy ZŠ 8 bude v úterý v 11.30 hod.;
- náboženství pro děti 1. a 2. třídy ZŠ 11 bude ve středu v 13.00 a pro děti 4. - 6. třídy téže školy bude v pátek ve 12.45 hod.;
- náboženství pro děti v Tečovicích bude ve čtvrtek: děti 3. - 5. třídy od 7.00 hod. a děti 1. a 2. třídy od 13.00 hod.
Náboženství začne již tento týden.
- děti zveme do scholového společenství; zkoušky dětské scholy budou v
pátky od 16.30 do 18.00 hod. a neděle od 8.00 hod.; pak dětská schola
bude zpívávat při mších sv. v 9.00 hod.
- také dětem nabízíme zapojit se do sledování příběhů Starého zákona. Sešitky pro samolepky, do kterých je budete lepit, si můžete vyzvednout u vchodu do kostela.


4. V pondělí bude mše sv. výjimečně v 17.30 hod. a odslouží ji o. Robert Pokrywka z Rataji u Kroměříže. Tento den nebudou také úřední hodiny v kanceláři.


5. V sobotu v 11.00 hod. uzavřou církevní manželství p. Milan Podola s Mysločovic a sl. Markéta Brázdilová z Tečovic.


6. V sobotu proběhne na faře ve Lhotě potáborové setkání. Děti, které se zúčastnily letního farního tábora, zveme na 16.00 hod. a jejich rodiče (ale i ostatní farníky) zveme na 19.00 hod.


7. Příští neděli bude 25. neděle v mezidobí. Při mších svatých v 9.00 a 10.30 hod. představí se nám děti, které se budou v letošním školním roku připravovat k 1. svaté zpovědi a k 1. svatému přijímání.


8. Prosím o modlitbu za Svaté misie, které proběhnou v malenovické farnosti od 13. do 20. října 2013.


9. V zakristii si od pondělí do soboty můžete objednat mešní úmysl na mše sv. do konce tohoto kalendářního roku.


10. Nabízíme další číslo Hlasů z domova a misií (za 15,- Kč).


11. Připomínám o pouti do Saština, která se uskuteční v pondělí 23. září 2013. Příspěvek na pouť je 250,- Kč (v ceně: doprava, vstupné, oběd). Odjezd autobusu je v 6.30 od kostela ve Lhotě a v 6.45 od pošty v Malenovicích. Prosím, abyste vzali s sebou kancionály a růžence.


12. Sbírka při mši sv. u Svaté vody (na pomoc dětem s onkologickým onemocněním, o které se stará Sdružení Šance) činila 16.150,- Kč. Všem, kteří jste na pomoc dětem přispěli, vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať.


13. Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + manžela Stanislava Suchánka, živou a + rodinu Suchánkovu a Chmelovu (7.30)
Malenovice - za + rodiče Pražákovy a Hrubých a živou rodinu (9.00)
Lhota - za + Ludmilu Majerovu a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + Karla Hrubce (17.30)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za vnoučata a upevnění víry v rodinách (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Zdeňka Křižku a celou rodinu (19.00)
pátek:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za + Jana a Ludmilu Vaculíkovi a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice - za + rodiče Mikoškovi a Baťkovi a Boží ochranu pro živou rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice - za duše v očistci (7.30)
Malenovice - na poděkování za dožití životního jubilea s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie (9.00)
Lhota - za + Bohuslava Jarolímka, dvoje rodiče a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (8. 9. 2013 - 15. 9. 2013)

1.      Dnes je 23. neděle v mezidobí. Odpoledne proběhnou u Svaté vody
poutní slavnosti. Program:
-       13.15 - procesí od kostela ve Lhotě ke Svaté vodě
-       14.30 - mše sv. s promluvou (o. Vojtěch Šima, Velehrad)
-       16.30 - posezení ve farní zahradě na Lhotě
-       sbírka při mši sv.: na pomoc dětem s onkologickým onemocněním, o které se stará Sdružení Šance (více o tomto sdružení si můžete přečíst
ve vývěsce u kostela)


2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v pondělí: památku sv. Petra Klavera, kněze,
-       ve čtvrtek: památku jména Panny Marie,
-       v pátek: památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve,
-       v sobotu: svátek Povýšení svatého Kříže.


3.      V tomto školním roku:
-       úřední hodiny budou v pondělí (od 8.30 do 9.00 hod.), ve středu a pátek (od 16.30 do 17.00 hod.);
-       v úterý (kromě 1. úterý v měsíci) nebudou mše svaté; v 1. úterý každého měsíce bude mše sv. v 18.00 hod. v Karlovicích;
-       návštěvy nemocných budou v první čtvrtek každého měsíce (začátek v 8.30 hod.);
-       celodenní adorace budou v 1. čtvrtek v měsíci ve Lhotě (od 8.00 do večerní mše sv.) a v 1. pátek v měsíci v Malenovicích (od 7.30 do
večerní mše sv.);
-       náboženství na faře v Malenovicích bude probíhat takto:
= ve čtvrtek ve 13.00 hod. - děti 3. třídy
= ve čtvrtek ve 14.00 hod. - děti 4. - 6. třídy
= ve čtvrtek v 15.00 hod. - děti 7. - 9. třídy;
-       náboženství na faře ve Lhotě bude:
= v neděli v 9.30 hod. - děti 1. - 2. třídy
= v pondělí v 16.00 hod. - děti 3. třídy
= v pondělí v 17.00 hod. - děti 4. - 5. třídy;
-       náboženství pro děti 1. a 2. třídy ZŠ 8 bude v úterý v 11.30 hod.;
-       o náboženství pro děti 1. a 2. třídy a pro děti 4. - 6. třídy ZŠ 11 vás  bude informovat vedení této školy;
-       náboženství pro děti v Tečovicích bude ve čtvrtek: děti 3. - 5. třídy od 7.00 hod. a děti 1. a 2. třídy od 13.00 hod.
Náboženství začne v týdnu po 15. září 2013.
-       děti zveme do scholového společenství; zkoušky dětské scholy budou v pátky od 16.30 do 18.00 hod. a neděle od 8.00 hod.; pak dětská schola
bude zpívávat při mších sv. v 9.00 hod.; první zkouška bude v pátek 13. září 2013.


4.      Příští neděli bude 24. neděle v mezidobí. Při všech bohoslužbách bude sbírka na opravu kostela v Tečovicích.


5.      Prosím o modlitbu za Svaté misie, které proběhnou v malenovické farnosti od 13. do 20. října 2013.


6.      V zakristii si od pondělí do soboty můžete objednat mešní úmysl na mše sv. do konce tohoto kalendářního roku.


7.      V zakristii se také můžete zapisovat na pouť do Saština, která se uskuteční v pondělí 23. září 2013. Příspěvek na pouť je 250,- Kč (v
ceně: doprava, vstupné, oběd).


8.      Nabízíme další číslo Hlasů z domova a misií (za 15,- Kč) a misijní oplatky (za 50,- Kč).


9.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za farní společenství (7.30)
Malenovice - za + manžela Václava a živou rodinu (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)
Svatá voda - za farní společenství (14.30)
pondělí:
Malenovice - za + Ladislava Polaštíka, živou a + rodinu (18.00)
úterý: mše svatá nebude
středa:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za + manžela, živou a + rodinu a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + rodiče Blahušovy a Vidrmanovy (19.00)
pátek:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za požehnání pro děti, vnoučata a pravnoučata (18.00)
sobota:
Tečovice - za + rodiče Janotovy a zetě Václava Pospíšila (18.00)
neděle:
Malenovice - za + manžela Stanislava Suchánka, živou a + rodinu
Suchánkovu a Chmelovu (7.30)
Malenovice - za + rodiče Pražákovy a Hrubých a živou rodinu (9.00)
Lhota - za + Ludmilu Majerovu a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (1.9. 2013 - 8. 9. 2013)

1.      Dnes je 22. neděle v mezidobí.


2.      Dnešním dnem zahajujeme nový školní rok. Při mších sv. v 7.30 a 9.00 v Malenovicích a v 10.30 ve Lhotě, a při pobožnostech před vystavenou Nejsvětější svatosti v 7.00 a 8.30 v Malenovicích budeme prosít Boha o požehnání do nového školního roku pro děti, mládež,
rodiče, učitele, katechety.


3.      Ve čtvrtek a pátek proběhnou v našich farnostech celodenní adorace: ve čtvrtek od 8.00 do 18.55 ve Lhotě a v pátek od 7.30 do 17.55 v Malenovicích.


4.      Ve čtvrtek navštívím lhotské a malenovické nemocné. Začátek návštěvy je v 8.30 hod.


5.      Příští neděli bude 23. neděle v mezidobí. U Svaté vody proběhnou poutní slavnosti. Program:
-       13.15 - procesí od kostela ve Lhotě ke Svaté vodě
-       14.30 - mše sv. s promluvou (o. Vojtěch Šima, Velehrad)
-       16.30 - posezení ve farní zahradě na Lhotě
-       sbírka při mši sv.: na pomoc dětem s onkologickým onemocněním, o které se stará Sdružení Šance (více o tomto sdružení si můžete přečíst ve vývěsce u kostela)

 


6.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za rodiče a sourozence (7.30)
Malenovice - na poděkování za milost Boží s prosbou za syna Petra (9.00)
Lhota - za živou a + rodinu Janotovu a Bartoňovu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za dvě + sestry, nemocnou neteř a synovce (18.00)
úterý:
Karlovice - na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - na úmysl dárce (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Františka Daňka a celou rodinu (19.00)
pátek:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za + manžela Jana, rodiče z obou stran, sestry a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice - za + Miloslava Kozmíka a živé rodiny (18.00)
neděle:
Malenovice - za farní společenství (7.30)
Malenovice - za + manžela Václava a živou rodinu (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)
Svatá voda - za farní společenství (14.30)

FARNÍ OZNÁMENÍ (30. 6. 2013 - 31. 7. 2013)

1.      Dnes je 13. neděle v mezidobí.

2.      Dnešním dnem začíná v našich farnostech prázdninový řad.

-       Po celou dobu prázdnin nebudou úřední hodiny.

-       Veškeré záležitosti (včetně pomazání nemocných a pohřbů) vyřizujte s pí. Evou Popelkovou, která Vám bude k dispozici na farním mobilu 731 604 304 a osobním mobilu 731 621 195.

-       Prosím, abyste v průběhu mé dovolené v červenci nevolali na druhé číslo mobilu, které je zároveň i mým osobním číslem.

-       mše sv. v červenci budou jen o nedělích, a budou takto:
7. července:
 7.30 ve Lhotě, 9.00 v Malenovicích, v 11.00 ve Lhotce,
14. července:
 7.30 ve Lhotě, 9.00 v Malenovicích,
21. července:
 7.30 ve Lhotě, 9.00 v Malenovicích,
28. července:
 7.30 v Malenovicích, v 9.00 ve Lhotě, v 11.00 v Tečovicích,

3.      U vchodu do kostela si můžete vyzvednout další číslo farního zpravodaje Mikuláš.

4.      Blíží se oslava 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Všechny Vás k této oslavě zveme 5. července na Velehrad. Podrobný program oslav je Vám k dispozici ve vývěsce v chodbě kostela.

5.      Poutní slavnosti ke cti Panny Marie Sněžné na Chlumu začnou v neděli 4. srpna v 11.00 hod.

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (23. 6. 2013 - 30. 6. 2013)

1.      Dnes je 12. neděle v mezidobí.

2.      V tomto týdnu oslavíme:
-       v pondělí: slavnost Narození sv. Jana Křtitele,
-       v pátek: památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
-       v sobotu: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

3.      V sobotu ve 12.00 hod. uzavřou v kostele sv. Jakuba v Tečovicích církevní manželství p. Jan Rynd z Brna a sl. Eva Bártková z Tečovic.

4.      Příští neděli bude 13. neděle v mezidobí. Všechny dopolední mše sv. odslouží o. Martin Štefanec z Nitry.

5.      Od neděle 30. června začne v našich farnostech prázdninový řad.
-       Po celou dobu prázdnin nebudou úřední hodiny.
-       Veškeré záležitosti (včetně pomazání nemocných a pohřbů) vyřizujte s pí. Evou Popelkovou, která Vám bude k dispozici na farním mobilu 731 604 304 a osobním mobilu 731 621 195.
-       Prosím, abyste v průběhu mé dovolené v červenci nevolali na druhé číslo mobilu, které je zároveň i mým osobním číslem.
-       mše sv. v červenci budou jen o nedělích, a budou takto:
  7. července: 7.30 ve Lhotě, 9.00 v Malenovicích, v 11.00 ve Lhotce,
14. července: 7.30 ve Lhotě, 9.00 v Malenovicích,
21. července: 7.30 ve Lhotě, 9.00 v Malenovicích,
28. července: 7.30 v Malenovicích, v 9.00 ve Lhotě, v 11.00 v Tečovicích


6. Blíží se oslava 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Všechny Vás k této oslavě zveme 5. července na Velehrad. Podrobný program oslav je Vám k dispozici ve vývěsce v chodbě kostela.

7. Poutní slavnosti ke cti Panny Marie Sněžné na Chlumu začnou v neděli 4. srpna v 11.00 hod.


8. Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:

neděle:
Malenovice - za + rodinu Vojáčkovu a Přikrylovu (7.30)
Malenovice - za + Markétu a Františka Mlčákovi, živou a + rodinu (9.00)
Lhota - na poděkování za dožiti 75. let (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + rodiče Švachovy, živou rodinu a duše v očistci (18.00)
úterý:
Malenovice - na poděkování za 53 let společného života s prosbou o pomoc Boží (18.00)
středa:
Lhota - za + rodiče Blahušovy (8.00)
Malenovice - hospic: ke cti Ducha sv. (10.00)
Malenovice - za + Ladislava a Annu Kozlovy a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (19.00)
pátek:
Lhota - za + rodiče Květákovy a Blahušovy (8.00)
Malenovice - za + rodiče, jejich syna, dva zetě a dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice - svatební mše sv. (12.00)
Tečovice - za + manžela Miloslava Kozmíka a dceru (18.00)
neděle:
Malenovice - za nemocnou sestru a Boží ochranu (7.30)
Malenovice - za živé a zemřelé z rodiny Ištokovy (9.00)
Lhota - za + Zdeňka Císaře a dvoje rodiče (10.30)

FARNÍ OZNÁMENÍ (16. 6. 2013 - 23. 6. 2013)

1.      Dnes je 11. neděle v mezidobí.


2.      V sobotu pojedeme na Velehrad na děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání. Zapisovat se můžete v zakristii. Příspěvek je 100,- Kč za osobu. Odjezd autobusů je v 15.00 hod. od kostela ve Lhotě a od pošty v Malenovicích.


3.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + Františka Schonbauma, rodiče z obou stran a živou rodinu (7.30)
Malenovice - za farní společenství (9.00)
Lhota - za + Ludmilu Majerovu a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + synovce, jeho rodiče a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Staňkovou (18.00)
úterý:
Malenovice - za + rodiče, bratry a duše v očistci (18.00)
středa:
Lhota - za + Aloise Gajdůška a manželku (8.00)
Malenovice - na úmysl dárce (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za seslání darů Ducha svatého na vnoučata a jejich rodinu (19.00)
pátek:
Lhota - za rodiče Gajdůškovy, dva syny a vnučky (8.00)
Malenovice - za + Josefa Jakubů, k 4. výročí úmrti (18.00)
sobota:
Tečovice - mše sv. nebude
neděle:
Malenovice - za + rodinu Vojáčkovu a Přikrylovu (7.30)
Malenovice - za + Markétu a Františka Mlčákovi, živou a + rodinu (9.00)
Lhota - na poděkování za dožiti 75. let (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (2. 6. 2013 - 9. 6. 2013)

1. Dnes je 9. neděle v mezidobí.


2. Dnešním dnem končíme v našich farních společenstvích program Kulturního jara.
- Při všech dnešních bohoslužbách je našim hostem o. František Lízna z Vyšehorek, jezuita a duchovní pro Romy.
- Před každou dnešní bohoslužbou se modlíme korunku medjugorskou na poděkování za Kulturní jaro.
- Odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na recitační a hudební pásmo "Každý tvor Tě velebí" v podání děti našich farnosti.


3. V tomto týdnu oslavíme:
- v pondělí: památku sv. Karla Lwangy a druhů,
- ve středu: památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka,
- v pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
- v sobotu: památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie
- příští neděli: 10. neděli v mezidobí.


4. Příští neděli při mších sv. v 9.00 hod. v Malenovicích a v 11.00 hod. ve Lhotě přistoupí děti k 1. svatému přijímání. Mysleme na ně ve svých modlitbách. Svatost smíření pro ně, jejich rodiče, sourozence a kmotry bude v sobotu v 10.00 hod. v Malenovicích a v 11.00 hod. ve
Lhotě.


5. Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + Alenu Březíkovu, rodiče z obou stran a vnuka Romana (7.30)
Malenovice - za + rodiče, sestru a neteř (9.00)
Lhota - za + Blanku Šoustkovu a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + zetě a + rodiče Svízelový (18.00)
úterý:
Karlovice - na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota - za + Jaroslava Vyorala a sourozence (8.00)
Malenovice - hospic: ke cti Ducha svatého (10.00)
Malenovice - za + před 70. lety tatínka Václava (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Josefa Mudříka, živou a + rodinu (19.00)
pátek:
Lhota - za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice - za farní společenství (18.00)
sobota:
Tečovice - za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice - za + manžela Ladislava a rodiče z obou stran (7.30)
Malenovice - za farní společenství (9.00)
Lhota - za + Blaženu Popelkovou, manžela, syna a živou rodinu (11.00)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (26. 5. 2013 - 2. 6. 2013)

1. Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.

2. V našich farních společenstvích pokračujeme v programu s názvem Kulturní jaro.
- Při všech dnešních bohoslužbách budeme mluvit na téma "Je krásné se setkat se skutečnou svatosti".
- Odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na koncert "Hospodine, vyslyš nás" Římskokatolického církevního hudebního spolku sv. Mikuláše z Trnavy na Slovensku.
- V pondělí pojedeme na pouť do Nysy. Odjezd autobusu: v 4.45 hod. od kostela ve Lhotě a v 5.00 hod. od pošty v Malenovicích. S sebou: kancionál a růženec. (Večerní mše sv. v 18.00 hod. v Malenovicích nebude.)
- V úterý při mši sv. v 18.00 hod. v Malenovicích bude našim hostem o. Jan Halama, provinciál Slovenské provincie otců verbistů.
- Ve středu v 18.30 hod. bude našim hostem Jiří Gračka, tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého. Beseda s ním na téma "Církev a média" proběhne na faře v Malenovicích.
- Příští neděli dopoledne (na závěr Kulturního jara) odslouží mše sv. o. František Lízna SJ.
- Odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na recitační a hudební pásmo "Každý tvor Tě velebí" v podání děti našich farnosti.

3. Ve čtvrtek je Boží tělo. Mše sv. s průvodem budou v 17.00 hod. v Malenovicích a v 19.00 hod. ve Lhotě.

4. Po celý měsíc květen Vás zveme k májovým pobožnostem.
- v Malenovicích: ve všední dny v 17.30 hod. a v neděli v 7.00 a 8.30 hod.
- v Tečovicích: v sobotu v 17.30 hod.
- ve Lhotě: dle rozpisu, který je ve vývěsce u kostela.

5. Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + rodiče Navojovy, živou rodinu a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za Boží požehnání pro živou rodinu Bednaříkovu, Gajdošíkovu a Zaoralovu (9.00)
Lhota - za živou a + rodinu Gajdůškovu a Vrzalovu (10.30)
pondělí:
Malenovice - mše sv. není (18.00)
úterý:
Malenovice - za živou a + rodinu Adamcovu a Laščákovu a duše v očistci (18.00)
středa:
Lhota - na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha sv. (8.00)
Malenovice - za + rodinu Adamcovu a duše v očistci a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Malenovice - za farní společenství (17.00)
Lhota - za + Marii miškářovu a + bratra Teodora (19.00)
pátek:
Lhota - za + rodinu Gajdůškovu (8.00)
Malenovice - za + kněze Františka Vítka (18.00)
sobota:
Malenovice - obřad uzavření manželství: Milan Navrátil a Petra Gorcová (11.00)
Tečovice - za živou a + rodinu Halaštovu, Michalcovu a Pospíšilovu (18.00)
neděle:
Malenovice - za + Alenu Březíkovu, rodiče z obou stran a vnuka Romana (7.30)
Malenovice - za + rodiče, sestru a neteř (9.00)
Lhota - za + Blanku Šoustkovu a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (19. 5. 2013 - 26. 5. 2013)

1. Dnes je slavnost Seslání Ducha svatého. Při všech bohoslužbách je sbírka na církevní školy v diecézi.

2. Dnešním dnem končí letošní doba velikonoční.

3. V našich farních společenstvích pokračujeme v programu s názvem Kulturní jaro.
- Všechny dnešní bohoslužby slouží o. Adam Rucki z Ostravy.
- Při mši sv. v 9.00 hod. slavíme také 50. výročí Základní školy 11. mši sv. doprovází svým zpěvem pěvecký sbor této školy Carmina bona.
- Odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na varhanní koncert Jiřího Kováře (JAMU, Brno) "Varhanní hudba starých českých mistrů".
- V úterý při mši sv. v 18.00 hod. v Malenovicích bude našim hostem o. biskup Pavel Posad (pomocný biskup českobudějovické diecéze). I s ním si budeme povídat o tom, co je krásné a dobré.
- V pátek Vás v rámci Kulturního jara zveme na Noc kostelů. Program v kostele v Malenovicích, Lhotě a Tečovicích začne v 18.50 hod. zvoněním zvonů.
- Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. Odpoledne v 15.00 hod. bude koncert "Hospodine, vyslyš nás" Římskokatolického církevního hudebního spolku sv. Mikuláše z Trnavy na Slovensku.

4. Ve středu v 19.00 hod. proběhne na faře v Malenovicích setkání rodičů děti, které se ve Lhotě a Malenovicích připravuji k 1. Svatému přijímání.

5. Po celý měsíc květen Vás zveme k májovým pobožnostem.
- v Malenovicích: ve všední dny v 17.30 hod. a v neděli v 7.00 a 8.30 hod.
- v Tečovicích: v sobotu v 17.30 hod.
- ve Lhotě: dle rozpisu, který je ve vývěsce u kostela.

6. Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + Marii a Františka Slovenčíkovy a zetě Jana (7.30)
Malenovice - za farní společenství (9.00)
Lhota - za + Janu Ondrašíkovu a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za rodinu Athesonovu a Ševčíkovu (18.00)
úterý:
Malenovice - za + Marii Dohnalovu a duše v očistci (18.00)
středa:
Lhota - za + Vladimíra Vyorala a manželku (8.00)
Malenovice - za + rodiče Nedbalkový a Manďákovy (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (19.00)
pátek:
Lhota - za + Jaroslava Blahuše a živou rodinu (8.00)
Malenovice - za + Václava Vybírala, rodiče a sourozence (18.00)
sobota:
Tečovice - za + Zdeňka Gazdíka, živou a + rodinu (18.00)
neděle:
Malenovice - za + rodiče Navojovy, živou rodinu a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za Boží požehnání pro živou rodinu Bednaříkovu, Gajdošíkovu a Zaoralovu (9.00)
Lhota - za živou a + rodinu Gajdůškovu a Vrzalovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (5. 5. 2013 - 12. 5. 2013)

1. Dnes je 6. velikonoční neděle.

2. V našich farních společenstvích pokračujeme v programu s názvem Kulturní jaro.
- Dnešním našim hostem je o. Martin Štefanec, verbista z Nitry, který odslouží všechny dopolední bohoslužby a bude pokračovat v zamyšlení nad tím, co je krásné a dobré. Připomínám, že slova "O tom, co je krásné a dobré" jsou mottem letošního Kulturního jara.
- Pak odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na koncert tria Musica Organum z Holešova s názvem "Toulky barokní Evropou". Koncert začne v 15.00 hod. Vstupné na koncert je dobrovolné.
- O tom, co je krásné a dobré budeme mít příležitost uvažovat i před vystavenou Nejsvětější svatosti, a to v pondělí od 8.00 do 19.00 hod. ve Lhotě a v úterý od 8.00 do 17.30 hod. v Malenovicích. K adoraci se můžete zapisovat u vchodu do kostela.
- V úterý bude našim hostem při večerní mši svaté v 18.00 hod. v Malenovicích o. Bohumil Kundl, farář a kaplan pro mládež zlínského děkanátu ze Spytihněvi.
- Ve středu pojedeme na pouť do Rajnochovic. S sebou: růženec a kancionál. Odjezd autobusu: v 7.45 hod. od kostela ve Lhotě a v 8.00 hod. od pošty v Malenovicích.
- V pátek Vás v rámci Kulturního jara zveme do kostela ve Lhotě na varhanní koncert Ludvíka Šuranského ze Zlína. Začátek je v 19.00 hod.
- Příští neděli (7. neděli velikonoční) budou našimi hosty členové pěveckého sboru Hosanna z Nysy v Polsku. Budou doprovázet mši sv. v 10.30 ve Lhotě a odpoledne v 15.00 hod. budeme mít možnost vyslechnout v jejich podání Bolívijské nešpory a několik misijních písni.
- Podrobný program Kulturního jara je k vyzvednutí u vchodu do kostela.

3. Po celý měsíc květen Vás zveme k májovým pobožnostem.
- v Malenovicích: ve všední dny v 17.30 hod. a v neděli v 7.00 a 8.30 hod.
- v Tečovicích: v sobotu v 17.30 hod.
- ve Lhotě: dle rozpisu, který je ve vývěsce u kostela.

4. Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - na vlastní úmysl (7.30)
Malenovice - za + rodiče a bratra Zemánkovy (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + P. Jana Machače a jeho rodiče (18.00)
úterý:
Malenovice - na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota - mše sv. nebude (8.00)
Malenovice - za + manžela Václava a živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Karlovice - na úmysl dárce (18.00)
Lhota - za + Josefa Postavu a dvoje rodiče (19.00)
pátek:
Lhota - za + rodiče Cambalovy, syna a živou rodinu (8.00)
Malenovice - za + Josefa Janču a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice - za + Sylvii a Jana Hechtovy (18.00)
neděle:
Malenovice - za + rodiče a živou rodinu (7.30)
Malenovice - na vlastní úmysl (9.00)
Lhota - za + Milenu a Markétu Císařovy (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (28. 4. 2013 - 5. 5. 2013)

1. Dnes je 5. velikonoční neděle.

2. Dnešním dnem zahajujeme v našich farních společenstvích duchovní, kulturní a společenský program s názvem Kulturní jaro. Součásti tohoto programu budou bohoslužby, koncerty, besedy, poutě, den rodiny a Noc kostelů.

- Prvním našim hostem je o. Jiří Šlégr, ředitel Papežského misijního díla, který dnes odslouží všechny dopolední bohoslužby a bude mluvit o tom, co je krásné a dobré. Slova "O tom, co je krásné a dobré" jsou mottem letošního Kulturního jara.
- Pak odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na koncert pěveckého sboru Stojanova gymnázia z Velehradu "K poctě sv. Cyrila a Metoděje".
- V pondělí pojedeme do Trnavy. Odjezd autobusu je v 5.45 hod. od kostela ve Lhotě a v 6.00 hod. od pošty v Malenovicích. S sebou: kancionál, růženec, svačina. Příspěvek na pouť je 350,- Kč za osobu. (Zapisovat se můžete také na pouť do Rajnochovic a Nysy.)
- V úterý bude našim hostem při večerní mši svaté v 18.00 hod. v Malenovicích otec arcibiskup Jan Graubner. Všichni jste srdečně zvaní. V 16.00 hod. začne na faře beseda o. arcibiskupa s pozvanými hosty.
- Ve středu proběhne ministrantský den. Začne v 9.00 hod. (sraz je na faře v Malenovicích). Předpokládány konec je v 17.00 hod.
- V pátek Vás v rámci Kulturního jara zveme na besedu se sestrou karmelitkou Sylvií Medňanskou ze Zlína - Štípy o pomoci lidem v nouzí. Beseda se koná na faře v Malenovicích a její začátek je v 19.00 hod.
- Příští neděli (6. neděli velikonoční) Vás zveme na koncert tria Musica Organum z Holešova s názvem "Toulky barokní Evropou". Koncert začne v 15.00 hod. Vstupné na koncert je dobrovolné.
- Podrobný program Kulturního jara je k vyzvednutí u vchodu do kostela.

3. Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do dalších let (7.30)
Malenovice - za + Marii a Josefa Juklovy a Annu Perutkovou (9.00); na úmysl dárce (9.00)
Lhota - za + Blanku Šoustkovu a živou rodinu (10.30); na úmysl dárce (10.30)
pondělí:
Malenovice - mše svatá nebude (18.00)
úterý:
Malenovice - za živou a + rodinu Polanskou a Pastyříkovou (18.00)
středa:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za + manžela Jaroslava, rodiče a bratry z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + rodiče Plškovy a děti (19.00)
pátek:
Lhota - za Společenství živého růžence a farnost (8.00)
Malenovice - za + Miloše Pavka a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice - za + Karla Ondru, rodiče Ondrovy a živou rodinu Ondrovu a
Chrastinou (18.00)
neděle:
Malenovice - na vlastní úmysl (7.30)
Malenovice - za + rodiče a bratra Zemánkovy (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (21. 4. 2013 - 28. 4. 2013)


1.      Dnes je 4. velikonoční neděle - neděle Dobrého pastýře.


2.      Ve svých modlitbách pamatujeme na farníky z Karlovic, kteří dnes prožívají poutní slavnosti. V 11.30 hod. začne v tamější kapli mše svatá a ve 14.30 hod. bude mariánská pobožnost, kterou zároveň ukončíme Týden modliteb za duchovní povolání.


3.      V úterý oslavíme svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, ve středu památku sv. Jiří, mučedníka, a ve čtvrtek svátek sv. Marka, evangelisty.


4.      Příští neděli bude 5. neděle velikonoční.


5.      Příští neděli zahájíme v našich farních společenstvích duchovní, kulturní a společenský program s názvem Kulturní jaro. Součásti tohoto programu budou bohoslužby, koncerty, besedy, poutě, den rodiny a Noc kostelů.
-       Prvním našim hostem bude o. Jiří Šlégr, ředitel Papežského misijního díla, který příští neděli odslouží všechny dopolední bohoslužby. Pak odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na koncert pěveckého sboru Stojanova gymnázia z Velehradu "K poctě sv. Cyrila a Metoděje".
-       V pondělí 29. dubna pojedeme do Trnavy. K pouti se můžete zapisovat
v zakristii. Příspěvek na pouť je 350,- Kč za osobu. Zapisovat se můžete také na pouť do Rajnochovic a Nysy. Odjezd autobusu bude v 5:45 ze Lhoty a v 6:00 z Malenovic od pošty.
-       V úterý 30. dubna bude našim hostem při večerní mši svaté v 18.00 hod. v Malenovicích otec arcibiskup Jan Graubner. V 16.00 hod. začne na faře beseda s o. arcibiskupem na téma "O tom, co je krásné a dobré". Kvůli omezenému počtu míst bude tato beseda jen pro pozvané. Prosíme o pochopení.
-       Podrobný program Kulturního jara je k vyzvednutí u vchodu do kostela.


6.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + Ladislava Ondru (7.30)
Malenovice - za + Josefa Zanašku, manželku a živou rodinu (9.00)
Lhota - za živou a + rodinu Vykydalovu a Olšaníkovu (10.30)
Karlovice - na úmysl dárce (11.30)
pondělí:
Malenovice - na poděkování za zdraví, ochranu Boží a za + manžela Josefa (18.00)
úterý:
Malenovice - za + sourozence a duše v očistci (18.00)
středa:
Lhota - za + Josefa Buchtu a živou rodinu (8.00)
Malenovice - za + manžela a duše v očistci (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Oldřicha Mizeru a manželku (19.00)
pátek:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - za + Janu Wieslerovu a živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice - za + manžela, dceru a živou rodinu Jančíkovu a Talašovu (18.00)
neděle:
Malenovice - na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do dalších let (7.30)
Malenovice - za + Marii a Josefa Juklovy a Annu Perutkovou (9.00); na úmysl dárce (9.00)
Lhota - za + Blanku Šoustkovu a živou rodinu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (14. 4. 2013 - 21. 4. 2013)

1. Dnes je 3. velikonoční neděle. Dnešním dnem zahajujeme Týden modliteb za duchovní povolání. Ve 14.30 hod. Vás zveme do malenovického kostela k společné modlitbě na tento úmysl před vystavenou Nejsvětější svatosti.


2. V pátek zveme mládež našich farnosti na setkání, které na faře v Malenovicích začne v 19.00 hod. Tématem setkání bude působení zla ve světě, jeho podoby a příčiny.


3. Příští neděli bude 4. neděle velikonoční.


4. V neděli 28. dubna zahájíme duchovní, kulturní a společenský program s názvem Kulturní jaro. Součásti tohoto programu budou bohoslužby, koncerty, besedy, poutě, den rodiny a Noc kostelů.
- Prvním našim hostem bude o. Jiří Šlégr, ředitel Papežského misijního díla, který odslouží všechny dopolední bohoslužby v den zahájení Kulturního jara. Pak odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na koncert pěveckého sboru Stojanova gymnázia z Velehradu "K poctě sv. Cyrila a Metoděje".
- V pondělí 29. dubna pojedeme do Trnavy. K pouti se můžete zapisovat v zakristii. Příspěvek na pouť je 350,- Kč za osobu.
- Podrobný program Kulturního jara je k vyzvednutí u vchodu do kostela.


5. Zemřel p. Antonín Cinciala, otec P. Františka. Jeho pohřeb bude ve středu v 10.30 hod. ve farním kostele sv. Alberta v Třinci. Odpočinutí věčné dej mu, Pane...
 

6. Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + Jana Burka, živou a + rodinu (7.30)
Malenovice - za + rodiče Kudelovy, syna Stanislava a živou rodinu (9.00)
Lhota - za živou a + rodinu Vyoralovu a Válkovu (10.30)
pondělí:
Malenovice - za rodinu Šimíkovu a Mehlichovu (18.00)
úterý:
Malenovice - za + manžela Václava a živou rodinu (18.00)
středa:
Lhota - za + Marii Tomáškovu, manžela a dvoje rodiče (8.00)
Malenovice - za rodiče (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Františka Řezníčka a živou rodinu (19.00)
pátek:
Lhota - za + Josefa Gajdůška a syny (8.00)
Malenovice - za + P. Rudolfa Adámka, + kněze a duše v očistci (18.00)
sobota:
Tečovice - na úmysl dárce (18.00)
neděle:
Malenovice - za + Ladislava Ondru (7.30)
Malenovice - za + Josefa Zanašku, manželku a živou rodinu (9.00)
Lhota - za živou a + rodinu Vykydalovu a Olšaníkovu (10.30)
Karlovice - na úmysl dárce (11.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (7. 4. 2013 - 14. 4. 2013)


1.      Dnes je 2. velikonoční neděle - neděle Božího milosrdenství.


2.      Dnes také naši farníci v Loukách prožívají poutní slavnosti. Odpoledne ve 14.30 hod. bude v tamější kapli Zvěstování Páně mariánská pobožnost, na kterou srdečně zveme. Pamatujme na naše spolufarníky ve svých modlitbách.


3.      V pondělí je slavnost Zvěstování Páně.


4.      Příští neděli bude 3. neděle velikonoční.


5.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za farníky z Louk (7.30)
Malenovice - za + rodiče Kratochvílovy a živou rodinu (9.00)
Lhota - za + Františka Daňka, syna a celou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - na úmysl dárce (18.00)
úterý:
Malenovice - na úmysl dárce (18.00)
středa:
Lhota - za + rodiče Ondrašíkovy, syna a manželku (8.00)
Malenovice - za živou a + rodinu Kutrovu (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + rodiče Mikeštíkovy a živou rodinu (19.00)
pátek:
Lhota - za + rodiče Vyoralovy, syna a vnučku (8.00)
Malenovice - za + manžela, rodiče z obou stran a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (18.00)
sobota:
Tečovice - na úmysl dárce (18.00)
neděle:
Malenovice - za + Jana Burka, živou a + rodinu (7.30)
Malenovice - za + rodiče Kudelovy, syna Stanislava a živou rodinu (9.00)
Lhota - za živou a + rodinu Vyoralovu a Válkovu (10.30)

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (24. 3. 2013 - 31. 3. 2013)


1. Dnes je Květná neděle, kterou zahajujeme Svatý týden. Při všech bohoslužbách proběhne svěcení ratolesti.


2. Rovněž dnes bude příležitost ke svátosti smíření, a to ve Lhotě po mši svaté a v Malenovicích od 14.30 do 15.30 hod.


3. Také dnes budou v Malenovicích a ve Lhotě křížové cesty, a to v 15.00 hod.


4. Dnešním dnem končíme v našich farnostech postní duchovní obnovu. Děkuji všem, kteří se k ní zapojili.


5. V pondělí v 8.30 hod. začne předvelikonoční úklid kostela ve Lhotě.


6. V pondělí v 19.00 hod. bude na faře v Malenovicích setkání rodičů děti 3. třídy z obou našich farností.


7. V úterý od 10.00 hod. začnu navštěvovat nemocné v Malenovicích a Tečovicích.
 

8. Program velikonočního třídenní:


Zelený čtvrtek:
Lhota:
17.00 - mše sv. (po mši sv.: adorace Krista v getsemanské zahradě, pak u Božího hrobu - do začátku bílosobotního obřadu)
Malenovice:
19.00 - mše sv. (po mši sv.: adorace Krista v getsemanské zahradě do 21.30)


Velký pátek:
Lhota:
10.00 - setkání ministrantů
15.00 - křížová cesta
17.00 - velkopáteční obřady
Malenovice:
8.00 - 19.00 adorace Krista v getsemanské zahradě
11.00 - setkání ministrantů
15.00 - křížová cesta
19.00 - velkopáteční obřady (po obřadech: adorace Krista u Božího hrobu do 21.30)
 

Bílá sobota:
Lhota:
10.00 - setkání ministrantů
19.00 - bílosobotní obřady a mše sv.
Malenovice:
8.00 - 21.00 adorace Krista u Božího hrobu
11.00 - setkání ministrantů
21.00 - bílosobotní obřady a mše sv.

9. Program na velikonoční svátky:
 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
Malenovice:
7.30 - mše sv. s obřadem svěcení pokrmů
9.00 - mše sv. s obřadem svěcení pokrmů
Lhota:
10.30 - mše sv. s obřadem svěcení pokrmů
Tečovice:
18.00 - mše sv.


Velikonoční pondělí:
Malenovice:
7.30 a 9.00 - mše sv.
Lhota:
10.30 - mše sv.


10. Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za + Emila Bednaříka a rodiče Gajdošíkovy (7.30)
Malenovice - za + rodiče Hublovi a Čižmařovi a prarodiče (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)
pondělí:
Malenovice - za živou a + rodinu Kremserovu (18.00)
úterý:
Malenovice - za živou a + rodinu Jankotovu (18.00)
středa:
Lhota - na úmysl dárce (8.00)
Malenovice - hospic: na úmysl dárce (10.00)
Malenovice - na úmysl dárce (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (17.00)
Malenovice - za farní společenství (19.00)
pátek:
Lhota - velkopáteční obřady (17.00)
Malenovice - velkopáteční obřady (19.00)
sobota:
Lhota - za živé a + kněze, kteří působí a působili v naši farnosti (19.00)
Malenovice - za farní společenství (21.00)
neděle:
Malenovice - za farní společenství (7.30)
Malenovice - za farní společenství (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)
Tečovice - za + rodiče Jaroslava a Zdenku Hořeckých a sestru Jarmilu Vykoukalovu

 

FARNÍ OZNÁMENÍ (17. 3. 2013 - 24. 3. 2013)


1. Prožíváme postní dobu. Liturgie této doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


2. Dnes je 5. neděle postní. Dnešním dnem zahajujeme v našich farnostech postní duchovní obnovu.


3. Program postní duchovní obnovy v našich farnostech:
neděle, 17. 3. 2013
7.30 a 9.00 (Malenovice) a 10.30 (Lhota) - mše sv. s promluvou "Bůh je láska" (o. Karol Matlok, Broumov - Bylnice); při mších sv. bude příležitost k předvelikonoční zpovědi

pondělí, 18. 3. 2013
Malenovice:
17.15 - předvelikonoční svátost smíření
18.00 - mše sv. s promluvou "Hřích - odpověď člověka na Boží lásku" (o. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci v Arcidiecézi olomoucké)

úterý, 19. 3. 2013
8.00 (Lhota) a 18.00 (Malenovice) - mše sv. s promluvou "Vykoupení a odpuštění v Ježíši Kristu a jeho oběti na kříži" (o. Jan Koblížek, Olomouc - Hodolany)
7.30 (Lhota) a 17.15 (Malenovice) - předvelikonoční svátost smíření

středa, 20. 3. 2013
8.00 (Lhota) a 18.00 (Malenovice) - mše sv. s promluvou "Ježíš Kristus je můj Pán" (o. Jaroslav Kapuš, Hluk);
7.30 (Lhota) a 17.15 (Malenovice) - předvelikonoční svátost smíření

čtvrtek, 21. 3. 2013
Lhota:
17.30 - předvelikonoční svátost smíření
18.00 - mše sv. s promluvou "Svátosti - pomoc na cestě životem" (o. Marek Glac, Zlín - sv. Filipa a Jakuba)

pátek, 22. 3. 2013
8.00 (Lhota) a 18.00 (Malenovice) - mše sv. s promluvou "Duch svatý v našem životě" (o. Jan Balík, Praha)
19.30 (Malenovice) - duchovní obnova pro mládež (beseda s o. Janem Balíkem na téma: Zvěst o lásce a sexualitě)

sobota, 23. 3. 2013
Tečovice:
17.30 - předvelikonoční svátost smíření
18.00 - mše sv. s promluvou "Manželství a rodina v našem životě" neděle, 24. 3. 2013 - Květná neděle (svěcení ratolesti)
7.30 a 9.00 (Malenovice) a 10.30 (Lhota) - mše sv. s promluvou "Náš úkol: být Kristovým svědkem"


4. V sobotu před Květnou neděli zveme mládež na arcidiecézní setkání na Velehradě. Kdo by měl zájem o společné cestování, může se dostavit v 7.05 hod. k malenovické poště. Pak bude následovat přesun k trolejbusové zástavce a odjezd trolejbusem do Otrokovic v 7.20 hod. Předpokládány návrat z Velehradu do Otrokovic je v 18.15 hod. Účastníci setkání ať si s sebou vezmou 150,- Kč (minimálně) na cestu a účastnický příspěvek, karimatku, jídlo na celý den, dvě jízdenky na trolejbus.


5. Křížové cesty jsou u nás:
- v pátek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
- ve čtvrtek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
- v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.


6. V pondělí 25. března v 8.30 hod. začne předvelikonoční úklid kostela ve Lhotě.


7. Setkání rodičů děti 3. třídy z obou našich farnosti bude v pondělí 25. března v 19.00 hod. na faře v Malenovicích.


8. Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za rodinu Slovenčíkovu, za + Františka, Františku, Jana, Marii, vnučku a syna (9.00)
Lhota - za + rodiče Sedláčkovy a živou rodinu (10.30)
pondělí:
Malenovice - na úmysl dárce (18.00)
úterý:
Malenovice - za + Ludmilu Jančovou a živou rodinu (18.00)
středa:
Lhota - za + Josefa Vyorala a rodiče (8.00)
Malenovice -za + Miloše Štěrbu a rodiče Svojanovy (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za + Jaroslava Vyorala a dvoje rodiče (18.00)
pátek:
Lhota - za + Ludmilu Gajdůškovu, manžela a dcery (8.00)
Malenovice - za + manžela Bohumila Keňo a rodiče z obou stran (18.00)
sobota:
Tečovice - za farní společenství (18.00)
neděle:
Malenovice - za + Emila Bednaříka a rodiče Gajdošíkovy (7.30)
Malenovice - za + rodiče Hublovi a Čižmařovi a prarodiče (9.00)
Lhota - na úmysl dárce (10.30)

FARNÍ OZNÁMENÍ (10. 3. 2013 - 17. 3. 2013)


1.      Prožíváme postní dobu. Liturgie této doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


2.      Dnes je 4. neděle postní. V 15.00 hod. Vás zveme na křížovou cestu.


3.      Křížové cesty jsou u nás:
-       v pátek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
-       ve čtvrtek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
-       v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.


4.      V sobotu v 10.00 hod. začne na faře v Malenovicích setkání ministrantů.

5.      Program postní duchovní obnovy v našich farnostech:

neděle, 17. 3. 2013
7.30 a 9.00 (Malenovice) a 10.30 (Lhota) - mše sv. s promluvou "Bůh je láska" (o. Karol Matlok, Broumov - Bylnice); při mších sv. bude příležitost k předvelikonoční zpovědi

pondělí, 18. 3. 2013
Malenovice:
17.15 - předvelikonoční svátost smíření
18.00 - mše sv. s promluvou "Hřích - odpověď člověka na Boží lásku" (o. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci v Arcidiecézi olomoucké)

úterý, 19. 3. 2013
8.00 (Lhota) a 18.00 (Malenovice) - mše sv. s promluvou "Vykoupení a odpuštění v Ježíši Kristu a jeho oběti na kříži" (o. Jan Koblížek, Olomouc - Hodolany)
7.30 (Lhota) a 17.15 (Malenovice) - předvelikonoční svátost smíření

středa, 20. 3. 2013
8.00 (Lhota) a 18.00 (Malenovice) - mše sv. s promluvou "Ježíš Kristus je můj Pán" (o. Jaroslav Kapuš, Hluk);
7.30 (Lhota) a 17.15 (Malenovice) - předvelikonoční svátost smíření

čtvrtek, 21. 3. 2013
Lhota:
17.30 - předvelikonoční svátost smíření
18.00 - mše sv. s promluvou "Svátosti - pomoc na cestě životem" (o. Marek Glac, Zlín - sv. Filipa a Jakuba)

pátek, 22. 3. 2013
8.00 (Lhota) a 18.00 (Malenovice) - mše sv. s promluvou "Duch svatý v našem životě" (o. Jan Balík, Praha)
19.30 (Malenovice) - duchovní obnova pro mládež (beseda s o. Janem Balíkem na téma: Zvěst o lásce a sexualitě)

sobota, 23. 3. 2013
Tečovice:
17.30 - předvelikonoční svátost smíření
18.00 - mše sv. s promluvou "Manželství a rodina v našem životě"

neděle, 24. 3. 2013
7.30 a 9.00 (Malenovice) a 10.30 (Lhota) - mše sv. s promluvou "Náš úkol: být Kristovým svědkem"


6.      V sobotu před Květnou neděli zveme mládež na arcidiecézní setkání na Velehradě. Podrobnosti jsou Vám k dispozici na plakátku v chodbě kostela.


7.      Setkání rodičů dětí 3. třídy z obou našich farnosti bude v pondělí 25. března v 19.00 hod. na faře v Malenovicích.


8.      Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za nemocného manžela a rodiče z obou stran (7.30)
Malenovice - za + Ing. Javoru a živou rodinu (9.00)
Lhota - za + Františku Válkovu a dva manžele (10.30)
pondělí:
Malenovice - za + Františka Slívu a rodinu Goldovu (18.00)
úterý:
Malenovice - za + Josefa a Eduarda a duše v očistci (18.00)
středa:
Lhota - za + Františka Vávru, manželku a dvoje rodiče (8.00)
Malenovice - na poděkování za přijatá dobrodiní (18.00)
čtvrtek:
Lhota - za živou a + rodinu Mihálovu a Klimantovu (18.00)
pátek:
Lhota - za živou a + rodinu Vávrovu a Gajdůškovu (8.00)
Malenovice - na úmysl dárce (18.00)
sobota:
Tečovice - za živou a + rodinu Janoštíkovu a Vaculíkovu (18.00)
neděle:
Malenovice - za rodinu Hejtmánkovu a Šindelářovu a duše v očistci (7.30)
Malenovice - za rodinu Slovenčíkovu, za + Františka, Františku, Jana, Marii, vnučku a syna (9.00)
Lhota - za + rodiče Sedláčkovy a živou rodinu (10.30)

FARNÍ OZNÁMENÍ (3. 3. 2013 - 10. 3. 2013)


1. Prožíváme postní dobu. Liturgie této doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


2. Dnes je 3. neděle postní. V 15.00 hod. Vás zveme na křížovou cestu.


3. Křížové cesty jsou u nás:
- v pátek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. v Malenovicích,
- ve čtvrtek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. ve Lhotě,
- v sobotu v 17.30 hod. v Tečovicích.
 

4. Od dnešního dne do příští neděle (4. neděle postní) povedu Svaté misie ve farnosti Rataje u Kroměříže. Prosím Vás všechny o modlitbu za mě a tamější farnost.


5. Postní duchovní obnova v našich farnostech bude od 17. do 24. března.
 

6. Pořad bohoslužeb a úmysly mši sv. pro tento týden:
neděle:
Malenovice - za farní společenství (7.30)
Malenovice - za + Annu Frantíkovu, manžela a rodiče (9.00)
Lhota - za + Vlastičku Svozilovu a celou rodinu (1