Nedělní ohlášky - AKTUÁLNÍ týden

17. neděle v mezidobí 24.7. – 31.7.2016
 
Svátky v týdnu:
 
Pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola
Úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Středa Památka sv. Gorazda a druhů
Čtvrtek
Pátek Památka sv. Marty
Sobota
Neděle 18. neděle v mezidobí
 
Bohoslužby:
 
Den Datum Hod. Bohoslužba
Po 25.7. 18:00 Malenovice
Út 26.7.
St 27.7. 18:00 Malenovice 
Čt 28.7. 19:00 Lhota
29.7. 18:00 Malenovice
So 30.7. 1800 Tečovice
Ne 31.7. 7:30 Lhota
9:00 Malenovice
 
 
Oznamování:
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu dle obvyklého pořádku, v neděli zůstává prázdninový provoz.
Úmysly na mše sv. v Malenovicích a Tečovicích budu zapisovat v pondělí po večerní mši sv. v sakristii a pak kdykoli na faře.
AKTUÁLNÍ INFORMACE K CHODU FARNOSTÍ BĚHEM HOSPITALIZACE OTCE MIROSLAVA
 
FARNÍ OZNÁMENÍ (23. 7. - 30. 7. 2017)
POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle 23. 7. – 16. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní na společné cestě životem
- 9,00 h ve Lhotě – pouť sv. Anny
- 10,30 h v Tečovicích – pouť sv. Jakuba
 
Pondělí 24.7.
18,00 h mši sv. slouží o. Jiří Polášek
 
Středa 26.7.
19,00 h modlitby matek na faře
 
Pátek 28. 7.
18,00 h bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
 
Neděle 30. 7. – 17. neděle v mezidobí – bohoslužby
- 7,30 h ve Lhotě
- 9,00 h Za + manžela, dceru. Boží ochranu pro rodinu Doleželovu, Jančíkovu a Talašovu
 
 
FARNÍ OZNÁMENÍ MALENOVICE
- Dnešní neděle je 16. v mezidobí.
- V pondělí v 18 hodin bude mše svatá. Slouží otec Jiří Polášek.
- Ve středu budou v 19 hodin na faře modlitby matek.
- V pátek v 18 hodin bude bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání
- Příští neděle je 17. v mezidobí mše svatá bude: v 7,30 h ve Lhotě a v 9,00 h v Malenovicích
 
Otvírá se kurz pastoračních pomocníků
 
V letošním roce bude v našem děkanátu opět otevřen kurz k prohloubení znalosti
víry v oblasti věrouky, morálky, Písma svatého, liturgie, církevního práva, církevních dějin
a celkové pastorační služby.
Kurz je určen především těm, kteří chtějí pomáhat ve farnostech v péči o děti,
mládež, nemocné, vedením různých společenství. Absolvování kurzu má také posloužit,
pokud vlastní farář o to bude žádat otce arcibiskupa, k oprávnění pomáhat při
bohoslužbách při podávání sv. přijímání nebo donášet eucharistie nemocným.
Je otevřen ale i pro každého, kdo má zájem stát se uvědomělejším křesťanem,
kdo cítí zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe.
Kurz bude zahájen koncem září, nebo v měsíci říjnu ve Zlíně, v klášteře Regina.
Přednášky budou každou druhou sobotu. V lednu budou každou sobotu.
Celkem je plánováno 13 sobotních setkání od 8.00 do 13.15 hod. Kurz bude končit
závěrečnými testy. Při závěrečné mši svaté budou pak absolventům předány diplomy.
Přihlášky jsou na farních webových stránkách nebo je obdržíte v sakristii či na faře.
 
Vyplněné je třeba odevzdat nejpozději do 13. srpna 2017
 
Přihlášení dostanou koncem srpna konkrétní, bližší informace.
 
=====================================================================================

Pokud hledáte starší nedělní ohlášky, naleznete je v archivu zde.

© 2016 Všechna práva vyhrazena. Jediné oficiální stránky farností Malenovice+Lhota.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode